Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’23" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 64 z 64 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kuć, Joanna. Autor Bilingwizm i mutyzm w kontekście opóźnionego rozwoju mowy / Joanna Kuć. 2018 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
2

Kompetencja językowa człowieka : norma i zaburzenia / redakcja Elżbieta Łukasiewicz, Łukasz Warchoł. 2017 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
3
Pinker, Steven (1954- ).. Piękny styl : [przewodnik człowieka myślącego po sztuce pisania XXI wieku] / Steven Pinker ; przekład Agnieszka Nowak-Młynikowska. 2016 BG( 2/ 1)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
4
Prokop, Izabela (1951- ).. Pragmalingwistyka antropocentryczna / Izabela Prokop ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Lingwistyki Stosowanej. 2016 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
5
Załazińska, Aneta (1976- ).. Obraz, słowo, gest / Aneta Załazińska. 2016 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
6

Topics in applied psycholinguistics / edited by Danuta Gabryś-Barker. 2015 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
7
Latkowska, Jolanta. The language-cognition interface in bilinguals : an evaluation of the conceptual transfer hypothesis / Jolanta Latkowska. 2013 BG( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
8
Łozińska-Bastek, Joanna. Motion as a driving force in the acquisition of polish spatial terms / Joanna Łozińska. 2013 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
9

Psychologia języka / red. Elżbieta Łukasiewicz i Edward J. Gorzelańczyk. 2013 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
10
Gajek, Elżbieta. Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka : ujęcie glottodydaktyczne / Elżbieta Gajek. 2012 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
11
Tymiakin, Leszek. Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy : wiedza i umiejętności uczniów / Leszek Tymiakin. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
12
Chłopek, Zofia. Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność : aspekty psycholingwistyczne (i inne) / Zofia Chłopek. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
13

Język jako przedmiot badań psychologicznych : psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka / red. nauk. Ida Kurcz i Hanna Okuniewska. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
14
Michalik, Mirosław (1973- ).. Kompetencja składniowa w normie i w zaburzeniach : ujęcie integrujące / Mirosław Michalik. 2011 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
15
Sperber, Dan (1942- ).. Relewancja : komunikacja i poznanie / Dan Sperber, Deirdre Wilson. 2011 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
16
Szepietowska, Ewa Małgorzata. Ścieżkami fluencji werbalnej / Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda. 2011 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
17
Bobryk, Jerzy (1949-2016).. Krótka historia psycholingwistyki polskiej : Ida Kurcz / Jerzy Bobryk. 2010 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
18
Lakoff, George (1941- ).. Metafory w naszym życiu / George Lakoff, Mark Johnson ; przeł. i wstępem opatrzył Tomasz P. Krzeszowski. 2010 BG( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
19
Libura, Agnieszka. Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej : struktura modelu i jego funkcjonalność / Agnieszka Libura. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
20
Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (1968- ).. Lingwistyka mentalna w zarysie : o zdolności językowej w ujęciu integrującym / Jolanta Mazurkiewicz- Sokołowska. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
21
Gut, Arkadiusz (1970- ).. O relacji między myślą a językiem : studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem / Arkadiusz Gut. 2009 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
22
Bartmiński, Jerzy (1939- ).. Językowe podstawy obrazu świata / Jerzy Bartmiński. 2007 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
23

Translating lives : living with two languages and cultures / ed. by Mary Besemeres & Anna Wierzbicka. 2007 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
24

Psychologiczne aspekty dwujęzyczności / red. Ida Kurcz ; przekł. Anna Ciechanowicz [et al.]. 2007 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
25
Tymiakin, Leszek. Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin. 2007 BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
26
Bartmiński, Jerzy (1939- ).. Językowe podstawy obrazu świata / Jerzy Bartmiński. 2006 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
27
Bielska, Joanna. Between psychology and foreign language learning / Joanna Bielska. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
28
Kliś, Maria (1946- ).. Studies on communication and coping with stress / Maria Kliś, Joanna Kossewska, Wojciech Czajkowski. 2006 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
29
Kordys, Jan (1954- ).. Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna : szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury / Jan Kordys. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
30
Mazurkiewicz-Sokołowska, Jolanta (1968- ).. Transformacje i strategie wiązania w lingwistycznych badaniach eksperymentalnych / Jolanta Mazurkiewicz-Sokołowska. 2006 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
31
Michalik, Mirosław (1973- ).. Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej : ujęcie lingwoedukacyjne / Mirosław Michalik 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
32

Psycholingwistyka / red. Jean Berko Gleason, Nan Bernstein Ratner ; przekł. Jerzy Bobryk [et al.]. 2005 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
BNE( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
33
Kuz’menko, Evgeniâ L’vovna. Verbal’naâ harakteristika ličnosti / E. L. Kuz’menko. 2005 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
34
Bühler, Karl (1879-1963).. Teoria języka : o językowej funkcji przedstawiania / Karl Bühler ; tł. Jan Koźbiał ; [wstęp Kazimierz Polański]. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
35
Čalkova, Lûbov’ Alekseevna. Frazeosemantičeskoe pole psihologičeskih zaŝit ličnosti : avtoreferat dissertacii na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk / Lûbov’ Alekseevna Čalkova. 2003 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
36

Anatomia gniewu : emocje negatywne w językach i kulturach świata / pod red. nauk. Anny Duszak i Niny Pawlak. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
37
Rakowska, Alicja (1934- ).. Język - komunikacja - niepełnosprawność : wybrane zagadnienia / Alicja Rakowska. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
38
Dakowska, Maria (1950- ).. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych / Maria Dakowska. 2001 BG( 2/ 0)
NEO( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
39
Puppel, Stanisław (1947- ).. A concise guide to psycholinguistics / Stanisław Puppel. 2001 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
40
Kurcz, Ida (1930- ).. Psychologia języka i komunikacji / Ida Kurcz. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
41
Frydrychowicz, Stefan. Proces mówienia : wybrane psychologiczne aspekty na przykładzie interpretacji zdania niejednoznacznego / Stefan Frydrychowicz. 1999 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
42

O języku i komunikowaniu się / pod red. Teresy Rzepy ; Uniwersytet Szczeciński. 1998 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
43

W świecie znaków : księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Pelca / pod red. Jacka Juliusza Jadackiego i Witolda Strawińskiego ; [Polskie Towarzystwo Filozoficzne]. 1996 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
44
Sadowska, Maria (filolog). Zmiany zakłóceń głosek w procesie reedukacji osób z afazją / Maria Sadowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
45
Kwarciak, Bogusław (1956?-2012).. Początki i podstawowe mechanizmy świadomości metajęzykowej / Bogusław Kwarciak. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
46
Nadolska, Hanna. Kompetencja narracyjna uczniów o różnym poziomie inteligencji : przejawy, uwarunkowania, tendencje rozwojowe / Hanna Nadolska. 1995 BG( 3/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
47
Tabakowska, Elżbieta (1942- ).. Gramatyka i obrazowanie : wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego / Elżbieta Tabakowska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
48

Afazja : z lingwistycznych badań empirycznych. T. 2 / wybór Maria Przybysz-Piwkowa ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Pomagisterskie Studium Logopedyczne. 1993 BHU( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
49
Levinson, Stephen C. Pragmatics / Stephen C. Levinson. 1992 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
50
Bokus, Barbara (1953- ).. Tworzenie opowiadań przez dzieci : o linii i polu narracji / Barbara Bokus. 1991 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
51
Kielar-Turska, Maria (1942- ).. Mowa dziecka : słowo i tekst / Maria Kielar-Turska. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
52
Lakoff, George (1941- ).. Metafory w naszym życiu / George Lakoff, Mark Johnson ; przeł. i wstępem opatrzył Tomasz P. Krzeszowski. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 4/ 2)
WHS( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
53
Kurcz, Ida (1930- ).. Język a reprezentacja świata w umyśle / Ida Kurcz. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)
WHS( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
54
Tłokiński, Waldemar. Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów / Waldemar Tłokiński. 1986 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
55

Studia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej / pod red. Idy Kurcz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. 1983 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
56
Luriâ, Aleksandr Romanovič (1902-1977).. Âzyk i soznanie / A. R. Luriâ. 1979 BG( 3/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
57
Cooper, William S. Foundations of logico-linguistics : a unified theory of information, language and logic / William S. Cooper. 1978 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
58

Soviet studies in language and language behavior / ed. by Jan Průcha. 1976 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
59
Chomsky, Noam (1928- ).. Language and mind / Noam Chomsky. 1972 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
60
Slobin, Dan Isaac (1939- ).. Psycholinguistics / Dan I. Slobin. 1971 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
61
Kainz, Friedrich (1897-1977).. Psychologie der Sprache. Bd. 5 Tl 2, Psychologie der Einzelsprachen II / von Friedrich Kainz. 1969 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
62
Kainz, Friedrich (1897-1977).. Psychologie der Sprache. Bd. 2, Vergleichend-genetische Sprachpsychologie / von Friedrich Kainz. 1969 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
63
Kordyl, Zofia. Psychologiczne problemy afazji dziecięcej / Zofia Kordyl. 1968 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia
64
Karaliūnas, Simas (1936- ). Kalba ir visuomenė : (psichosociologiniai ir komunikaciniai kalbos vartojimo bruožai) / Simas Karaliūnas ; Lietuvių kalbos institutas . 1000 BG( 1/ 0)

81’23 Psycholingwistyka. Psychologia języka. Język a myślenie. Neurolingwistyka. Patologia

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->