Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "81’22" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 62 z 62 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Danielewiczowa, Magdalena. Kurs na Ferdinanda de Saussure’a / redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl ; [autorzy Magdalena Danielewiczowa i 22 pozostałych] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewi 2017 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
2

Ecowskie inspiracje : semiotyka w komunikacji i kulturze / pod redakcją Artura Gałkowskiego i Krystyny Pietrych. 2017 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
3
Kristeva, Julia (1941- ).. Séméiotikè : studia z zakresu semanalizy / Julia Kristeva ; z francuskiego przełożył Tomasz Stróżyński. 2017 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
4
Mukařovský, Jan (1891-1975).. Studia semiologiczne / Jan Mukařovský ; przekład z języka czeskiego i opracowanie krytyczne Aneta Daszuta. 2017 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
5

Imperium Rolanda Barthes’a / redakcja naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2016 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
6

Taktyki wizualne : Michel de Certeau i obrazy / redakcja Katarzyna Thiel-Jańczuk. 2016 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
7
Trzęsicki, Kazimierz. Semiotyka i logika : dla kognitywistów / Kazimierz Trzęsicki. 2016 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)
WIL( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
8
Wąsik, Zdzisław (1947- ).. From grammar to discourse : towards a solipsistic paradigm of semiotics / Zdzisław Wąsik ; Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań. 2016 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
9
Czerwiński, Maciej (1976- ).. Kultura, dyskurs, znak / Maciej Czerwiński. 2015 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
10

Przekaz digitalny : z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej / redakcja naukowa Ewa Szczęsna. 2015 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
11
Kowalenko, Olena. Moskwa olimpijska : studium semiotyczne / Olena Kowalenko. 2014 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
12
Małysa, Oksana. Komissivnye rečevye žanry : sopostavitel’nyj russko-pol’skij aspekt / Oksana Małysa. 2014 BG( 2/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
13

Znaki czy nie znaki? / red. nauk. Małgorzata Guławska-Gawkowska, Gennadij Zeldowicz. 2013 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
14
Kyštymova, Irina Mihajlovna. Kreacja wizerunku osobowego : podstawy psychosemiotyki image’u / Irina Kysztymowa ; przekł. z jęz. ros. Paulina Bogusz-Tessmar ; wstęp i konsultacja Eliza Grzelak ; red. tomu Katarzyna Jędrasz 2013 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
15

Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie / pod red. Elżbiety Tabakowskiej, Natalii Palich, Adama Nowakowskiego. 2013 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
16
Czerwiński, Maciej (1976- ).. Semiotyka dyskursu historycznego : chorwackie i serbskie syntezy dziejów narodu / Maciej Czerwiński. 2012 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
17
Eco, Umberto (1932-2016).. Po drugiej stronie lustra i inne eseje : znak, reprezentacja, iluzja, obraz / Umberto Eco ; przeł. Joanna Wajs. 2012 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
18
Eco, Umberto (1932-2016).. Kant a dziobak / Umberto Eco ; przeł. Bogdan Baran. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
19
Chandler, Daniel (1952- ).. Wprowadzenie do semiotyki / Daniel Chandler ; przeł. Katarzyna Hallett. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
20
Czerwiński, Maciej (1976- ).. Semioza gatunku - semioza stylu : studium nad chorwacką i serbską syntezą dziejów narodu / Maciej Czerwiński. 2011 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
21

Semantyka a pragmatyka : spór o pierwszeństwo. Cz. 2, Aspekty filozoficzne / red. nauk. Józef Dębowski. 2011 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
22

Semantyka a pragmatyka : spór o pierwszeństwo. Cz. 1, Aspekty lingwistyczno-semiotyczne / red. nauk Aleksandra Kiklewicz. 2011 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
23
Marin, Louis (1931-1992).. O przedstawieniu / Louis Marin ; [wybór i oprac. tekstów: Daniel Arasse et al. ; przekł.: Paweł Pieniążek et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
24
Żyłko, Bogusław (1944- ). Autor Kultura i znaki : semiotyka stosowana w szkole tartusko-moskiewskiej / Bogusław Żyłko. 2011 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
25
Leŝak, Oleg (1962- ).. Lingwosemiotyka kultury : funkcjonalno-pragmatyczna teoria dyskursu / Oleg Leszczak. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
26
Barthes, Roland (1915-1980).. Podstawy semiologii / Roland Barthes ; przekł. Anna Turczyn. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
27

Znaki, tropy, mgławice : księga pamiątkowa w sześćdziesiątą rocznicę urodzin profesora Wojciecha Kalagi / pod red. Leszka Dronga i Jacka Mydli. 2009 BG( 2/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
28
Eco, Umberto (1932-2016).. Teoria semiotyki / Umberto Eco ; przekł. Maciej Czerwiński. 2009 BG( 2/ 1)
BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
29
Leŝak, Oleg (1962- ).. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 2, Doświadczenie potoczne a językowy obraz świata / Oleg Leszczak. 2009 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
30
Rojek, Paweł (1981- ).. Semiotyka solidarności : analiza dyskursów PZPR i NSZZ Solidarność w 1981 roku / Paweł Rojek. 2009 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
31

Słowo i gest / red. Helmut Jan Sobeczko, Zbigniew Władysław Solski. 2009 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
32
Leŝak, Oleg (1962- ).. Lingwosemiotyczna teoria doświadczenia. T. 1, Funkcjonalno-pragmatyczna metodologia badań lingwosemiotycznych / Oleg Leszczak. 2008 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
33
Lotman, Ûrij Mihajlovič (1922-1993). Autor Uniwersum umysłu : semiotyczna teoria kultury / Jurij Łotman ; przekład i przedmowa Bogusław Żyłko. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
34
Awdiejew, Aleksy (1940- ).. Gramatyka interakcji werbalnej / Aleksy Awdiejew. 2007 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
35
Awdiejew, Aleksy (1940- ).. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej . T. 2 / Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska. 2006 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
36
Lizisowa, Maria Teresa (1936- ).. Tekst, kontekst, interpretacja : w poszukiwaniu semiotyczno-dyskursywnych wzorców konkretyzacji języka / Maria Teresa Lizisowa. 2006 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
37
Sawicka, Grażyna. Język a konwencja / Grażyna Sawicka. 2006 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
38

Ikoniczność znaku : słowo - przedmiot - obraz - gest / red. Elżbieta Tabakowska. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
39
Załazińska, Aneta (1976- ).. Niewerbalna struktura dialogu : w poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych / Aneta Załazińska. 2006 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
40
Awdiejew, Aleksy (1940- ).. Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej . T. 1 / Aleksy Awdiejew, Grażyna Habrajska. 2004 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
41
Barthes, Roland (1915-1980).. Imperium znaków / Roland Barthes ; przeł. Adam Dziadek ; przekł. przejrzał i popr., wstępem opatrzył Michał Paweł Markowski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
42
Święczkowska, Halina. Semiotyka określoności / Halina Święczkowska. 2004 BG( 7/ 0)
BHU( 2/ 0)
BWP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
43
Kalaga, Wojciech (1949- ).. Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja / Wojciech Kalaga. 2001 BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
44
Grinev-Grinevič, Sergej Viktorovič. Osnovy semiotiki / S. V. Grinev ; Meždunarodnaâ Akademiâ Infiormatizacii. Sekciâ Semiotika i Informatika. 2000 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
45
Żegleń, Urszula M. (1949- ).. Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury / Urszula M. Żegleń. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
46
Uspenskij, Boris Andreevič (1937- ). Autor Historia i semiotyka / Boris Uspienski ; przełożył i przedmową opatrzył Bogusław Żyłko. 1998 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
47

Znaczenie i prawda : rozprawy semiotyczne / pod red. Jerzego Pelca. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
48
Grochowski, Maciej (1948- ).. Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych / Maciej Grochowski. 1993 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
49

Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy : (z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją) / pod red. Idy Kurcz i Jerzego Bobryka. 1992 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
50

Symbole i symbolika / wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński ; przeł. Grażyna Borkowska [et al.]. 1991 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
51
Koj, Leon (1929-2006).. Problemy semiotyki logicznej / Leon Koj. 1991 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
52

Szkice z semantyki i ontologii sytuacji : zbiór referatów z konferencji na temat "Filozoficzne zastosowania logiki niefregowskiej" (Krasiczyn 16 VI - 22 VI 1988) / pod red. Mieczysława Omyły. 1991 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
53
Panas, Władysław (1947-2005).. W kręgu metody semiotycznej / Władysław Panas ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Teorii Literatury KUL. 1991 BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
54
Simons, Krystyna. Ontologiczne założenia języka / Krystyna Misiuna. 1991 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
55
Koj, Leon (1929-2006).. Analizy i przeglądy semiotyczne / Leon Koj. 1990 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
56
Rosner, Katarzyna (1939- ).. Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą : jej osiągnięcia, perspektywy, ograniczenia / Katarzyna Rosner. 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
57
Lucas, Yvette. Kody i maszyny / Yvette Lucas ; [z fr. przeł. Krzysztof Wakar]. 1979 BG( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
58
Habarov, I. A. Filosofskie problemy semiotiki / I. A. Habarov. 1978 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
59
Doroszewski, Witold (1899-1976).. Elements of lexicology and semiotics / by Witold Doroszewski ; [transl. by Iain Taylor]. 1973 BG( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
60
Pelc, Jerzy (1924-2017).. O użyciu wyrażeń / Jerzy Pelc ; Polskie Towarzystwo Semiotyczne. 1971 BG( 2/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
61

Studia z Historii Semiotyki / Zakład Historii Nauki i Technikii Polskiej Akademii Nauk. 1971 BG( 7/ 0)
BHU( 4/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka
62
Wójcik, Tadeusz. Prakseosemiotyka : zarys teorii optymalnego znaku / Tadeusz Wójcik. 1969 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

81’22 Semiologia. Semiotyka

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->