Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "808.1/.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 160 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bryant, John (1949- ). Autor Płynny tekst : teoria zmienności tekstów i edytorstwa w dobie książki i ekranu / John Bryant ; tłumaczenie Łukasz Cybulski. 2020 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
2
Shillingsburg, Peter L. (1943- ). Autor Od Gutenberga do Google’a : elektroniczne reprezentacje tekstów literackich / Peter L. Shillingsburg ; tłumaczenie Paweł Bem ; redakcja naukowa Andrzej Piotr Lesiakowski. 2020
808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
3
Ostasz, Lech (1958- ). Autor O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem / Lech Ostasz. 2018 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
4

Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych / redakcja naukowa Jolanta Sikorska-Kulesza. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
5
Sobczak, Barbara. Autor Retoryka telewizji / Barbara Sobczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
6
Cybulski, Łukasz (1985- ). Autor Krytyka tekstu na rozdrożach : anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w. / Łukasz Cybulski. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
7
Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ).. W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji, czyli Dlaczego wciąż jest nam potrzebna retoryka? / Jakub Z. Lichański. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
8

Normy komunikacji : między retoryką a językiem / pod redakcją Joanny Partyki. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
9

Edytorstwo źródeł : różne drogi - wspólny cel / pod redakcją Adama Perłakowskiego. 2017 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
10

Komunikowanie polityczne / redakcja naukowa Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
11
Bendrat, Anna (1978- ). Autor Mowa jest złotem : amerykański prezydent i retoryka / Anna Bendrat. 2016 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
12
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Retoryka i jej zastosowania : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych / Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. 2016 BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
13
Bukowski, Charles (1920-1994).. O pisaniu / Charles Bukowski ; opracowanie Abel Debritto ; przełożył Marek Fedyszak. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
14
Mikiewicz, Przemysław. Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych : podręcznik akademicki / Przemysław Mikiewicz, Andrzej Polus. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
15
Stępień, Beata. Zasady pisania tekstów naukowych : prace doktorskie i artykuły / Beata Stępień. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
16
Tuszyńska, Krystyna. Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa / Krystyna Tuszyńska ; Uniwersytet im. Adama 2016 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
17
Wrycza, Joanna. Fast text : jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę / Joanna Wrycza-Bekier. 2016 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
18
Żółtowski, Bogdan (1947- ).. Poradnik kreatywnego twórcy : seminarium dyplomowe, prace dyplomowe / Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski. 2016 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
19
Kamień, Joanna. Podręcznik autora / Joanna Kamień. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
20

Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot. 2015 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
21

Działania na tekście : przekład - redagowanie - ilustrowanie / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot. 2015 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
22

Edytorstwo źródeł : ograniczenia i perspektywy / pod redakcją Adama Perłakowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
23
Aarseth, Espen J. (1965- ).. Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną / Espen Aarseth ; tł. Mariusz Pisarski [et al.] ; wprow. Michał Tabaczyński. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
24
Bolter, J. David (1951- ).. Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku / Jay David Bolter ; tł. Aleksandra Małecka i Michał Tabaczyński ; wprow. Michał Tabaczyński. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
25

Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
26
Stączek, Marek. Storytelling : [sztuka opowiadania przekonujących i ciekawych historii dla lidera, trenera, sprzedawcy] / Marek Stączek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
27
Tandecki, Janusz (1950- ).. Edytorstwo źródeł historycznych / Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
28
Witkowska-Maksimczuk, Beata. Elementy retoryki i erystyki w przykładach / Beata Witkowska-Maksimczuk ; Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
29

Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych / [aut. Ewa Wolańska et al. ; oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół]. 2014 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
30
Wrycza, Joanna. Magia słów : jak pisać teksty, które porwą tłumy / Joanna Wrycza-Bekier. 2014 BG( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
31
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych / Barbara Bogołębska. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
32

Wolne licencje w nauce : instrukcja : [opracowanie zbiorowe / Halszka Brzóska et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
33
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O inwencji retorycznej = de inventione / Marcus Tullius Cicero ; przekł. z jęz. łac. Karolina Ekes ; wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
34
Hunter, Lew (1935- ).. Kurs pisania scenariuszy : [od pomysłu, przez treatment po pierwszą wersję] / Lew Hunter ; przeł. Tomasz Szafrański. 2013 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
35

Progymnasmata : greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie / oprac., przekł. i koment. Henryk Pobielski. 2013 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
36
Rzymowska, Luiza. U źródeł pojmowania retoryki / Luiza Rzymowska. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
37
Załazińska, Aneta (1976- ).. Co ty mówisz?! : magia słów czyli retoryka dla dzieci / Aneta Załazińska, Michał Rusinek ; [il. Joanna Rusinek]. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
38
Billingham, Jo. Redagowanie tekstów / Jo Billingham ; il. Beatrice Baumgartner-Cohen ; przekł. Agnieszka Dąbrowska. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
39
Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
40
Hermogenes (około 160-230).. Sztuka retoryczna / Hermogenes ; oprac., przekł. i koment. Henryk Podbielski. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
41

Między znaczeniem a działaniem : retoryka i władza / pod red. Agnieszki Kampki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
42

Retoryka mediów, retoryka w mediach / pod red. Małgorzaty Marcjanik ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
43
Oehlmann, Christel Gisela. O sztuce opowiadania : jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie : vademecum praktyka / Christel Gisela Oehlmann ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
44
Pietrzak, Małgorzata. Retoryka : narzędzie w twórczej komunikacji : teatr i film / Małgorzata Pietrzak. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
45
Quintilianus, Marcus Fabius (około 35-95).. Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII / Marek Fabiusz Kwintylian ; wstęp, przekł. i przypisy Stanisław Śnieżewski. 2012 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
46
Stussi, Alfredo (1939- ).. Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii / Alfredo Stussi ; przeł. Mateusz i Piotr Salwa. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
47
Vossius, Gerardus Joannes (1577-1649).. Podstawy retoryki / Gerardus Joannes Vossius ; wstęp, oprac i przekł. Barbara Popiel ; Uniwersytet Szczeciński. 2012 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
48
Wasilewski, Jacek (1975- ).. Opowieści o Polsce : retoryka narracji / Jacek Wasilewski. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
49

Instrukcja obsługi tekstów : metody retoryki / red. nauk. Jacek Wasilewski, Anna Nita. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
50

Studia rhetorica / pod red. Michała Choptianego & Wojciecha Ryczka. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
51
Garbal, Łukasz (1976- ).. Edytorstwo : jak wydawać współczesne teksty literackie / Łukasz Garbal. 2011 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
52
Górski, Konrad (1895-1990).. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich / Konrad Górski ; wstęp Mirosław Strzyżewski. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
53

Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński] ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
54
Lagercrantz, Olof (1911-2002).. O sztuce czytania i pisania / Olof Lagercrantz ; przekł. Jacek Kubitsky. 2011 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
55
Osuchowska, Barbara. Poradnik autora, tłumacza i redaktora / Barbara Osuchowska. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
56

Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.) / pod red. Adama Perłakowskiego. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
57
Pieja, Rafał (1985- ).. Na początku było słowo czyli Jak pisać współczesne książki i nie dać się pozwać / Rafał Pieja, Marek Różycki. 2011 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
58
Pietroń, Katarzyna (1983- ).. Autoprezentacja w zakresie pracy głosem / Katarzyna Łabuś. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
59

Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii / red. Agata Ptak, Katarzyna Baran ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. K 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
60

Dydaktyka retoryki / pod red. nauk. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej ; Wyższa Szkoła Języków Obcych [im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
61
Walecki, Wacław (1947- ).. W poszukiwaniu straconego dzieła : studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne / Wacław Walecki. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
62
Wilcz-Grzędzińska, Ewa. Pisać skutecznie : strategie dla każdego autora / Ewa Wilcz-Grzędzińska, Tomasz Wróblewski. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
63
Wolański, Adam (1973- ).. Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www / Adam Wolański ; [oprac. red. Lidia Wiśniakowska]. 2011 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
64

Jak zostać pisarzem : pierwszy polski podręcznik dla autorów / pod red. Andrzeja Zawady ; [aut.] Urszula Glensk [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
65

Ćwiczenia z retoryki / red. nauk. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, Maria Załęska. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
66
Barłowska, Maria. Swada i milczenie : zbiory oratorskie XVII-XVIII wieku - prolegomena filologiczne / Maria Barłowska. 2010 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
67
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.).. O mówcy / Marek Tulliusz Cyceron ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Bartosz Awianowicz. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
68
Grzybowski, Przemysław (1968- ).. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
69
Korolko, Mirosław (1935-2006).. Podręcznik retoryki homiletycznej / Mirosław Korolko ; oprac. i przygot. do druku Grzegorz Jaśkiewicz. 2010 BG( 3/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
70
Maćkiewicz, Jolanta (1953- ).. Jak dobrze pisać : od myśli do tekstu / Jolanta Maćkiewicz. 2010 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
71
Meyer, Michel (1950- ).. Historia retoryki od Greków do dziś / Michel Meyer, Manuel Maria Carrilho, Benoît Timmermans ; pod red. Michela Meyera ; przełożyła Zuzanna Baran. 2010 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
72
Mokrzan, Michał. Tropy, figury, perswazje : retoryka a poznanie w antropologii / Michał Mokrzan. 2010 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
73
Rusinek, Michał (1972- ).. Retoryka codzienna : poradnik nie tylko językowy / Aneta Załazińska, Michał Rusinek. 2010 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
74

Rozmaitości warsztatowe / red. nauk. Mirosław Strzyżewski. ; red. tomu Marcin Lutomierski, Justyna Zyśk. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
75
Swain, Dwight V. Warsztat pisarza : jak pisać, żeby publikować / Dwight V. Swain ; z ang. przeł. Magdalena Burdzy-Barrington. 2010 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
76
Cendrowska, Dorota. Zrób to lepiej! : o sztuce komputerowego składania tekstu / Dorota Cendrowska. 2009 BG( 3/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
77
Chalecki, Mikołaj Krzysztof (około 1589-1653). Kompendium retoryczne / Mikołaj Krzysztof z Chalca Chalecki ; wstęp i oprac. Jarosław Nowaszczuk i Marek Skwara ; przekł. Jarosław Nowaszczuk. 2009 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
78
Osuchowska, Dorota. The rudiments of academic writing / Dorota Osuchowska & Grzegorz A. Kleparski ; pref. by Robert Kiełtyka. 2009 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
79
Ueland, Brenda (1891-1985).. Jeśli chcesz pisać : książka o sztuce, niezależności i duchu / Brenda Ueland ; przeł. Aleksander Baj. 2009 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
80

Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych / Ewa Wolańska [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
81
Awianowicz, Bartosz (1978- ).. Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku : dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda / Bartosz 2008 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
82

Retoryka / pod red. nauk. Marii Barłowskiej, Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Piotra Wilczka. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
83

Z warsztatu edytora dzieł romantyków / pod red. Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Marcina Lutomierskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
84
Jaroszyński, Czesław (1930- ).. Kultura słowa : podstawy retoryki klasycznej : teoria i ćwiczenia / Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński. 2008 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
85
Kuziak, Michał (1970- ).. Jak mówić, rozmawiać, przemawiać? / [Michał Kuziak]. 2008 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
86
Kuziak, Michał (1970- ).. Jak pisać? / [Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński]. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
87
Kuziak, Michał (1970- ).. Sztuka pisania po polsku : poradnik praktyczny / [Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński]. 2008 BHU( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
88

Retoryka / pod red. Marka Skwary. 2008 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
89
Willberg, Hans Peter (1930-2003).. Pierwsza pomoc w typografii : poradnik używania pisma / Hans Peter Willberg, Friedrich Forssman ; [przekł. Marek Szalsza]. 2008 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
90
Wolański, Adam Filip. Edycja tekstów : praktyczny poradnik : książka, prasa, www / Adam Wolański ; [oprac. red. Lidia Wiśniakowska]. 2008 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
91
Zaśko-Zielińska, Monika. Sztuka pisania : przewodnik po tekstach użytkowych / Monika Zaśko-Zielińska, Anna Majewska-Tworek, Tomasz Piekot ; [oprac. red. Lidia Wiśniakowska]. 2008 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
92
Kuran, Magdalena. Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku : (na przykładzie Postylli katolicznej Jakuba Wujka) / Magdalena Kuran. 2007 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
93
Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ).. Retoryka : historia, teoria, praktyka. T. 2, Retoryka praktyczna : ćwiczenia / Jakub Z. Lichański. 2007 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
94
Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ).. Retoryka : historia, teoria, praktyka. T. 1, Historia i teoria retoryki / Jakub Z. Lichański. 2007 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
95

Perspektywy polskiej retoryki / pod red. nauk. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej ; Wyższa Szkoła Języków Obcych [w Poznaniu]. 2007 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
96
Loth, Roman (1931-2019).. Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego / Roman Loth ; [Fundacja Akademia Humanistyczna. Instytut Badań Literackich PAN]. 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
97
Oskiera, Agnieszka. Strategie konwersacyjne w dialogu radiowym / Agnieszka Oskiera. 2006 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
98
Davidson, Jeffrey P. (1951- ).. Oratorskoe iskusstvo : unikal’nyj kurs masterstva èffektivnogo vozdejstviâ na auditoriû / Džeff Dèvidson ; [per. s angl. O. Macaka]. 2005 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
99
Drygalski, Zbigniew. Listy i pisma użytkowe : 500 gotowych wzorów / Zbigniew Drygalski, Joanna Rozmiarek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego