Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "801"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 34 z 34 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Zeidler-Janiszewska, Anna (1951-2017). Autor Bezinteresowna ciekawość... : humanistyka, kultura, sztuka / Anna Zeidler-Janiszewska ; wybór Marianna Michałowska, Anna Pałubicka, Ewa Rewers. 2019 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
2
Sowińska, Agata. Autor Hermetica średniowiecza i renesansu : studium z historii myśli europejskiej / Agata Sowińska. 2018 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
3
Todorov, Tzvetan (1939-2017). Autor Symboliczność i interpretacja / Tzvetan Todorov ; z francuskiego przełożył Tomasz Stróżyński. 2018 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
4
Miczka, Ewa. Les structures informationnelles globales du discours / Ewa Miczka. 2013 BG( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
5

Wyraz w języku i tekście / red. nauk. Janina Gardzińska, Alina Maciejewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. 2012 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
6

Analiza dyskursu : centrum - peryferie / pod redakcją Tomasza Piekota, Marcina Poprawy. 2012 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
7
Ong, Walter J. (1912-2003).. Oralność i piśmienność : słowo poddane technologii / Walter Jackson Ong ; przekł., wstęp i red. nauk. Józef Japola. 2011 BG( 3/ 2)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
8
Żywiczyński, Przemysław (1971- ).. The axiology of spoken interaction : an essay on the organisation of conversational behaviour / Przemysław Żywiczyński. 2010 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
9
Bartmiński, Jerzy (1939- ).. Tekstologia / Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska Bartmińska. 2009 BG( 6/ 1)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
10

Lingwistyka tekstu w Niemczech : pojęcia, problemy, perspektywy : antologia tłumaczeń / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
11

Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech : pojęcia, problemy, perspektywy / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz, Waldemara Czachura, Marty Smykały. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
12
Vater, Heinz (1932-2015).. Wstęp do lingwistyki tekstu : struktura i rozumienie tekstów / Heinz Vater ; tł. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
13
Labocha, Janina (1951- ).. Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej / Janina Labocha. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
14
Sierosławska, Elżbieta. Fraza muzyczna a fraza tekstowa : prozodia w przekładzie arii operowych / Elżbieta Sierosławska. 2008 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
15
Żydek-Bednarczuk, Urszula (1952- ).. Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu / Urszula Żydek-Bednarczuk. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
16

Tekstologia. Cz. 1 / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. 2004 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
17

Tekstologia. Cz. 2 / red. Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska. 2004 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
18
Dobrzyńska, Teresa (1943- ).. Tekst, styl, poetyka : zbiór studiów / Teresa Dobrzyńska. 2003 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
19
Wilkoń, Aleksander (1935- ).. Spójność i struktura tekstu : wstęp do lingwistyki tekstu / Aleksander Wilkoń. 2002 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
20
Śliwiński, Władysław (filolog). Poetyckie konstrukcje nominalne w dziejach polskiego wiersza : kategorie i subkategorie połączeniowe / Władysław Śliwiński. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
21

Zur Mehrdimensionalität des Textes : Repräsentationsformen, Kommunikationsbereiche, Handlungsfunktionen / pod red. Zofii Bilut-Homplewicz. 1999 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
22
Grabowski, Artur (1967- ).. Wiersz : forma i sens / Artur Grabowski. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
23
Kulawik, Adam (1938- ).. Wersologia : studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej / Adam Kulawik. 1999 BG( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
24

Tekst i jego odmiany : zbiór studiów / pod red. Teresy Dobrzyńskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1996 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
25

Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej / pod red. Iwony Nowakowskiej-Kempnej. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
26

Wartości w języku i tekście / pod red. Jadwigi Puzyniny i Janusza Anusiewicza. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
27
Wójcik, Tomasz (rusycystyka). Z zagadnień teorii przyimka / Tomasz Wójcik. 1979 BG( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
28
Pszczołowska, Lucylla (1924-2010).. Wiersz : podstawowe kategorie opisu. Cz. 2, Eufonia. Lucylla Pszczołowska. 1977 BG( 8/ 0)
BHU( 4/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
29
Dłuska, Maria (1900-1992).. Prozodia języka polskiego / Maria Dłuska. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
30
Pszczołowska, Lucylla (1924-2010). Autor Wiersz : podstawowe kategorie opisu. Cz. 2, Eufonia. Lucylla Pszczołowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1972 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
31
Komincz, Leon. Wieloznaczność a funkcja selekcyjno-determinacyjna kontekstu / Leon Komincz. 1971 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
32
Wóycicki, Kazimierz (1876-1938).. Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego / Kazimierz Wóycicki ; [wstęp Stanisław Furmanik]. 1960 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
33
Dłuska, Maria (1900-1992).. Sylabotonizm / Maria Dłuska, Tadeusz Kuryś ; pod red. Zdzisławy Kopczyńskiej i Marii Renaty Mayenowej. ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1957 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
34
Furmanik, Stanisław (1897-1972).. Z zagadnień wersyfikacji polskiej / Stanisław Furmanik. 1956 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:



Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego