Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "80" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 295 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Ostasz, Lech (1958- ). Autor O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem / Lech Ostasz. 2018 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
2
Polkowska, Laura. Autor Wartości i antywartości w tygodnikach opinii : analiza dyskursu z elementami lingwistyki kwantytatywnej / Laura Polkowska. 2018 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
3

Wiedza o języku w kształceniu filologicznym / redakcja Agata Rozumko, Elżbieta Awramiuk ; Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. 2018 BG( 3/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
4

Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych / redakcja naukowa Jolanta Sikorska-Kulesza. 2018 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
5
Sobczak, Barbara. Autor Retoryka telewizji / Barbara Sobczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2018 BG( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
6

Białostockie środowisko filologiczne 1968-2018 : historia w 45 wywiadach / rozmowy przeprowadził Dominik Sołowiej ; idea, wstęp i redakcja tomu Jarosław Ławski ; Wydział Filologiczny Uniwe 2018 BG( 1/ 0)

80:929 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury - słowniki i leksykony biograficzne, bi
7
Sowińska, Agata. Autor Hermetica średniowiecza i renesansu : studium z historii myśli europejskiej / Agata Sowińska. 2018 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
8
Todorov, Tzvetan (1939-2017). Autor Symboliczność i interpretacja / Tzvetan Todorov ; z francuskiego przełożył Tomasz Stróżyński. 2018 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
9
Cybulski, Łukasz (1985- ). Autor Krytyka tekstu na rozdrożach : anglo-amerykańska teoria edytorstwa naukowego w drugiej połowie XX w. / Łukasz Cybulski. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
10

Nieokreśloność i granice / pod redakcją Magdaleny Danielewiczowej, Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz, Alicji Wójcickiej. 2017 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
11
Kuczyński, Krzysztof Antoni (1948- ).. Karl Dedecius / Krzysztof A. Kuczyński. 2017 BG( 1/ 0)

80:929 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury - słowniki i leksykony biograficzne, bi
12

Normy komunikacji : między retoryką a językiem / pod redakcją Joanny Partyki. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
13

Komunikowanie polityczne / redakcja naukowa Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski. 2017 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
14

Powinowactwa retoryki / redakcja naukowa Barbara Sobczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2017 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
15

Tożsamość tekstu, tożsamość literatury / pod redakcją Pawła Bema, Łukasza Cybulskiego, Marii Prussak. 2016 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
16
Bendrat, Anna (1978- ).. Mowa jest złotem : amerykański prezydent i retoryka / Anna Bendrat. 2016 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
17
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Retoryka i jej zastosowania : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych / Barbara Bogołębska, Monika Worsowicz. 2016 BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
18

Sens humanistyki dzisiaj / redakcja naukowa Jerzy Brzozowski, Agnieszka Hennel-Brzozowska, Mirosław Lenart. 2016 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
19
Bukowski, Charles (1920-1994).. O pisaniu / Charles Bukowski ; opracowanie Abel Debritto ; przełożył Marek Fedyszak. 2016 BG( 1/ 1)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
20

Język i wychowanie : księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej profesor Kazimiery Krakowiak / redakcja Ewa Domagała-Zyśk, Aleksandra Borowicz, Renata Kołodziejczyk ; [Katolicki Uni 2016 BG( 1/ 0)

80:929 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury - słowniki i leksykony biograficzne, bi
21

Młodzi o języku regionów / pod red. Moniki Kresy. 2016 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
22
Mikiewicz, Przemysław. Zasady pisania prac dyplomowych z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych : podręcznik akademicki / Przemysław Mikiewicz, Andrzej Polus. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
23

Cogitations : students’ papers on language, literature and cultural issues / edited by: Monika Porwoł & Daniel Vogel ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2016 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
24
Stępień, Beata. Zasady pisania tekstów naukowych : prace doktorskie i artykuły / Beata Stępień. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
25
Tuszyńska, Krystyna. Oratorstwo i retoryka grecka z wyborem tekstów źródłowych : od oralnej kultury retorycznej Homera do konceptualizacji retoryki przez Arystotelesa / Krystyna Tuszyńska ; Uniwersytet im. Adama 2016 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
26
Wrycza, Joanna. Fast text : jak pisać krótkie teksty, które błyskawicznie przyciągną uwagę / Joanna Wrycza-Bekier. 2016 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
27
Żółtowski, Bogdan (1947- ).. Poradnik kreatywnego twórcy : seminarium dyplomowe, prace dyplomowe / Bogdan Żółtowski, Mariusz Żółtowski. 2016 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
28
Kamień, Joanna. Podręcznik autora / Joanna Kamień. 2015 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
29
Międzynarodowa Konferencja InterFaces (9 ; 2013 ; Wrocław / Karpacz). Między regionalizmami a kosmopolityzmem : polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura : materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu / redakcja Mon 2015 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
30

Działania na tekście w edukacji szkolnej i uniwersyteckiej / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot. 2015 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
31

Działania na tekście : przekład - redagowanie - ilustrowanie / redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Tomasz Piekot. 2015 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
32

Edytorstwo źródeł : ograniczenia i perspektywy / pod redakcją Adama Perłakowskiego. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
33

Orientalistyka : rozważania o nauce / redakcja naukowa: Sylwia Surdykowska. 2015 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
34

Język - podmiot - rzeczywistość : szkice na temat języka i mowy oraz ich roli w życiu indywidualnym i zbiorowym / pod redakcją naukową Magdaleny Żardeckiej-Nowak, Jadwigi Skrzypek-Faluszcz 2015 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
35
Aarseth, Espen J. (1965- ).. Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną / Espen Aarseth ; tł. Mariusz Pisarski [et al.] ; wprow. Michał Tabaczyński. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
36

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 3 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
37

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
38

Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. 2014 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
39
Bolter, J. David (1951- ).. Przestrzeń pisma : komputery, hipertekst i remediacja druku / Jay David Bolter ; tł. Aleksandra Małecka i Michał Tabaczyński ; wprow. Michał Tabaczyński. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
40

Narracyjność języka i kultury / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk. 2014 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
41

Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty / redakcja Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler. 2014 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
42

Znaczenie - tekst - kultura : prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus / redakcja Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek. 2014 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
43
Stączek, Marek. Storytelling : [sztuka opowiadania przekonujących i ciekawych historii dla lidera, trenera, sprzedawcy] / Marek Stączek. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
44

Neofilologie na przełomie tysiącleci. T. 2, Porozumienie i dialog na płaszczyźnie wielokulturowej / pod red. Przemysława Sznurkowskiego, Elżbiety Pawlikowskiej-Asendrych, Beaty Rusek ; Akade 2014 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
45
Tandecki, Janusz (1950- ).. Edytorstwo źródeł historycznych / Janusz Tandecki, Krzysztof Kopiński ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. 2014 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
46
Witkowska-Maksimczuk, Beata. Elementy retoryki i erystyki w przykładach / Beata Witkowska-Maksimczuk ; Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
47

Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych / [aut. Ewa Wolańska et al. ; oprac. red. Aleksandra Kubiak-Sokół]. 2014 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
48
Wrycza, Joanna. Magia słów : jak pisać teksty, które porwą tłumy / Joanna Wrycza-Bekier. 2014 BG( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
49
Bogołębska, Barbara (1948- ).. Od tradycji do nowatorstwa, od transgresji do adaptacji na wybranych przykładach literackich i publicystycznych / Barbara Bogołębska. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
50

Wolne licencje w nauce : instrukcja : [opracowanie zbiorowe / Halszka Brzóska et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
51
Cicero, Marcus Tullius (106-43 p.n.e.). O inwencji retorycznej = de inventione / Marcus Tullius Cicero ; przekł. z jęz. łac. Karolina Ekes ; wstęp i przypisy Bartosz Awianowicz. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
52

Filologiczne konteksty współczesności : wyzwania literatury i języka w XX/XXI wieku / red. nauk. Zofia Czapiga [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
53

Przyszłość polonistyki : koncepcje - rewizje - przemiany / pod red. Adama Dziadka, Krzysztofa Kłosińskiego, Filipa Mazurkiewicza. 2013 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
54

Polonistyka w Europie : kierunki i perspektywy rozwoju / pod red. Grażyny Filip, Jolanty Pasterskiej, Magdaleny Patro-Kucab. 2013 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
55

English studies at the University of Silesia : forty years on / ed. by Danuta Gabryś-Barker and Jacek Mydla. 2013 BG( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
56
Hunter, Lew (1935- ).. Kurs pisania scenariuszy : [od pomysłu, przez treatment po pierwszą wersję] / Lew Hunter ; przeł. Tomasz Szafrański. 2013 BG( 1/ 1)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
57

O języku i nie tylko : studia i szkice / pod red. Kazimierza Jurczaka, Ingi Kotańskiej, Jakuba Sadowskiego ; Uniwersytet Warszawski. Szkoła Języków Wschodnich. 2013 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
58
Miczka, Ewa. Les structures informationnelles globales du discours / Ewa Miczka. 2013 BG( 2/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
59

Progymnasmata : greckie ćwiczenia retoryczne i ich modelowe opracowanie / oprac., przekł. i koment. Henryk Pobielski. 2013 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
60

Język, literatura i kultura - razem czy osobno?: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego / pod red. Barbary Popiel i Damiana Romaniaka ; Uniwersytet Szc 2013 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
61

Scripta manent - res novae / red. nauk. Stanisław Puppel, Teresa Tomaszkiewicz ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2013 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
62
Rzymowska, Luiza. U źródeł pojmowania retoryki / Luiza Rzymowska. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
63

Tekst - akt mowy - gatunek wypowiedzi / pod red. Urszuli Sokólskiej. 2013 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
64
Załazińska, Aneta (1976- ).. Co ty mówisz?! : magia słów czyli retoryka dla dzieci / Aneta Załazińska, Michał Rusinek ; [il. Joanna Rusinek]. 2013 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
65
Billingham, Jo. Redagowanie tekstów / Jo Billingham ; il. Beatrice Baumgartner-Cohen ; przekł. Agnieszka Dąbrowska. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
66

Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej / pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. 2012 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
67
Dawidziak-Kładoczna, Małgorzata. Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
68
Hermogenes (około 160-230). Sztuka retoryczna / Hermogenes ; oprac., przekł. i koment. Henryk Podbielski. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
69

Między znaczeniem a działaniem : retoryka i władza / pod red. Agnieszki Kampki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
70

Wyraz w języku i tekście / red. nauk. Janina Gardzińska, Alina Maciejewska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. 2012 BG( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
71

Retoryka mediów, retoryka w mediach / pod red. Małgorzaty Marcjanik ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
72
Oehlmann, Christel Gisela. O sztuce opowiadania : jak snuć opowieści, prawić baśnie, gawędzić i opowiadać historie : vademecum praktyka / Christel Gisela Oehlmann ; przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski. 2012 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
73

Analiza dyskursu : centrum - peryferie / pod redakcją Tomasza Piekota, Marcina Poprawy. 2012 BHU( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
74
Pietrzak, Małgorzata. Retoryka : narzędzie w twórczej komunikacji : teatr i film / Małgorzata Pietrzak. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
75

Metody badań i poszukiwania / pod red. Jarosława Płuciennika i Piotra Stalmaszczyka. 2012 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
76
Quintilianus, Marcus Fabius (około 35-95). Kształcenie mówcy : księgi VIII 6 - XII / Marek Fabiusz Kwintylian ; wstęp, przekł. i przypisy Stanisław Śnieżewski. 2012 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
77
Stussi, Alfredo (1939- ).. Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii / Alfredo Stussi ; przeł. Mateusz i Piotr Salwa. 2012 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
78

Neofilologie na przełomie tysiącleci : najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce / pod red. Przemyslawa Sznurkowskiego, Elżbiety Pawlikowskiej-Asendryc 2012 BHU( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
79
Vossius, Gerardus Joannes (1577-1649).. Podstawy retoryki / Gerardus Joannes Vossius ; wstęp, oprac i przekł. Barbara Popiel ; Uniwersytet Szczeciński. 2012 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
80
Wasilewski, Jacek (1975- ).. Opowieści o Polsce : retoryka narracji / Jacek Wasilewski. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
81

Instrukcja obsługi tekstów : metody retoryki / red. nauk. Jacek Wasilewski, Anna Nita. 2012 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
82

Struktura jednostek informacyjnych / [red. Wanda Zmarzer] ; Instytut Rusycystyki. Wydział Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Warszawski. 2012 BG( 2/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
83

Studia rhetorica / pod red. Michała Choptianego & Wojciecha Ryczka. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
84

Materiały do dziejów polskiego językoznawstwa : listy Jana Niecisława Baudouina de Courtenay, Jana Łosia, Kazimierza Nitscha, Jana Michała Rozwadowskiego, Henryka Ułaszyna / [oprac.] Anna C 2011 BHU( 1/ 0)

80:929 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury - słowniki i leksykony biograficzne, bi
85
Garbal, Łukasz (1976- ).. Edytorstwo : jak wydawać współczesne teksty literackie / Łukasz Garbal. 2011 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
86

Jak zostać pisarzem : pierwszy polski podręcznik dla autorów / pod red. Andrzeja Zawady ; [aut.] Urszula Glensk [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
87
Górski, Konrad (1895-1990).. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich / Konrad Górski ; wstęp Mirosław Strzyżewski. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
88

Rhetorica regina artis scientiaeque / [red. nauk. Sławomir Górzyński] ; Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
89

Humanizm i filologia / red. nauk. tomu Adam Karpiński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

80 Ogólne zagadnienia językoznawstwa i literatury. Filologia
90
Lagercrantz, Olof (1911-2002).. O sztuce czytania i pisania / Olof Lagercrantz ; przekł. Jacek Kubitsky. 2011 BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
91
Ong, Walter J. (1912-2003).. Oralność i piśmienność : słowo poddane technologii / Walter Jackson Ong ; przekł., wstęp i red. nauk. Józef Japola. 2011 BG( 3/ 1)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

801 Prozodia. Nauki pomocnicze i źródła filologii
92
Osuchowska, Barbara. Poradnik autora, tłumacza i redaktora / Barbara Osuchowska. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
93

Teoria i praktyka edycji nowożytnych źródeł w Polsce (XVI-XVIII w.) / pod red. Adama Perłakowskiego. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
94
Pieja, Rafał (1985- ).. Na początku było słowo czyli Jak pisać współczesne książki i nie dać się pozwać / Rafał Pieja, Marek Różycki. 2011 BG( 2/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
95
Pietroń, Katarzyna (1983- ).. Autoprezentacja w zakresie pracy głosem / Katarzyna Łabuś. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
96

Problemy edytorstwa, bibliologii i typografii / red. Agata Ptak, Katarzyna Baran ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Katedra Tekstologii i Edytorstwa. K 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
97

Dydaktyka retoryki / pod red. nauk. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej ; Wyższa Szkoła Języków Obcych [im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
98
Walecki, Wacław (1947- ).. W poszukiwaniu straconego dzieła : studia z zakresu edytorstwa tekstów niezachowanych lub wydawniczo niespełnionych i inne szkice pokrewne / Wacław Walecki. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka
99
Wilcz-Grzędzińska, Ewa. Pisać skutecznie : strategie dla każdego autora / Ewa Wilcz-Grzędzińska, Tomasz Wróblewski. 2011 BG( 1/ 0)

808.1/.5 Sztuka pisarska. Edytorstwo. Retoryka

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego