Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7:929"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 177 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Berger, Barbara. Autor Redaktor Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 3, 1910-2000. tom III napisał i opracował zespół: Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Małgorzata Ko 2017 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
2
Łajewska-Szypluk, Stanisława. Porta Supraśla : Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera / Stanisława Łajewska Szypluk. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
3
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek dla Dorosłych "Metamorfozy Lalek" (2 ; 2017 ; Białysto Metamorfozy Lalek = Puppets’ metamorphoses / [tłumaczenie: Katarzyna Siergiej] ; Białostocki Teatr Lalek. 2017 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
4
Rejniak-Majewska, Agnieszka. Polityka doświadczenia : Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki / Agnieszka Rejniak-Majewska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2017 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
5

Nasz BTL od kulis = Our BTL backstage / [fotografie Bartek Warzecha ; tekst Marta Guśniowska ; tłumaczenie Katarzyna Siergiej]. 2017 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
6
Berger, Barbara. Autor Redaktor Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 3, 1910-2000. opracował zespół: Barbara Berger, Krystyna Büthner-Zawadzka, Grażyna Chmielewska, Anna Jędrzejczyk, Małgorzata Komorowska ; Polska A 2016 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
7
Komorowska, Małgorzata (1939- ).. Marcella Sembrich-Kochańska : artystka świata / Małgorzata Komorowska, Juliusz Multarzyński. 2016 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
8

Między świętem a przesytem : festiwale teatralne i ich miejsce we współczesnym życiu kulturalnym Polski / pod redakcją Dariusza Kosińskiego. 2016 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
9
Naruk, Adrianna (1979- ).. Comment se dispute-t-on? : la gestion des disputes dans le théâtre de Bernard-Marie Koltès / Adrianna Naruk. 2016 BG( 3/ 0)
BNE( 3/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
10

Pionierki : krytyka artystyczna kobiet 1839-1879 : antologia / wstęp, wybór i opracowanie Joanna M. Sosnowska ; współpraca Magdalena Kasa. 2016 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
11
Łarionow, Dominika (1970- ).. Wystarczy tylko otworzyć drzwi... : przedmioty w twórczości Tadeusza Kantora / Dominika Łarionow. 2015 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
12
Michalik, Justyna. Idea bardzo konsekwentna : happening i teatr happeningowy Tadeusza Kantora / Justyna Michalik. 2015 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
13

O polskim teatrze lalek - w Szczecinie / pod redakcją Haliny Waszkiel. 2015 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
14
Wierusz-Kowalski, Alfred (1849-1915).. Wierusz-Kowalski / [tekst i wybór prac Eliza Ptaszyńska ; tłumaczenie Teresa Bałuk-Ulewiczowa]. 2015 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
15

Dziś Tadeusz Kantor! : metamorfozy śmierci, pamięci i obecności / pod red. Marty Bryś, Anny R. Burzyńskiej i Katarzyny Fazan. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
16
Pilecki, Jerzy (1923- ).. Szkice syberyjskie Feliksa Lachowicza / Jerzy M. Pilecki, Beata Długajczyk, Piotr Galik ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 2014 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
17

Świadectwa = Testimonianze. T. 7, W poszukiwaniu piękna : polscy artyści plastycy we Włoszech (II poł. XIX w. i I poł. XX w.) / [wybór tekstów i opracowanie redakcyjne Ewa Prządka]. 2014 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
18
Sosnowska, Dorota (1982- ).. Królowe PRL : sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości / Dorota Sosnowska. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
19

Iwo Gall - redutowiec, artysta teatru / pod red. Anny Wypych-Gawrońskiej, Elżbiety Wróbel, Joanny Warońskiej ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2014 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
20
Matwijów, Maciej (1958- ).. Mieczysław Gębarowicz (1893-1984) : uczony i opiekun narodowych dóbr kultury / Maciej Matwijów. 2013 BG( 2/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
21
Osiński, Zbigniew (1939-2018).. Spotkania z Jerzym Grotowskim : notatki, listy, studium / Zbigniew Osiński. 2013 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
22

Nasz BTL / koncepcja, oprac. i red. Marek Waszkiel ; [oprac. graf. Andrzej Dworakowski ; aut. fot. Łukasz Bach et al. ; teksty z jęz. ang. przeł. Global Village ; teksty z jęz. niem. i wł. pr 2013 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
23
Dziewoński, Piotr. Leopold Pobóg-Kielanowski : przyczynek do biografii / Piotr Dziewoński. 2012 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
24

Oko i myśl : o Zdzisławie Kępińskim / pod red. Michała Haake. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
25
Godlewska-Byliniak, Ewelina (1982- ). Tadeusz Kantor : sobowtór, melancholia, powtórzenie / Ewelina Godlewska-Byliniak. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
26
Krakowska-Narożniak, Joanna (1964- ).. Mikołajska : teatr i PRL / Joanna Krakowska. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
27

Teatr lalek i dziecko / pod red. Elżbiety Rzewuskiej, Grażyny Słupczyńskiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
28
Višnevskaâ, Galina Pavlovna (1926-2012).. Galina : istoriâ žizni / Galina Višnevskaâ. 2011 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
29
Waszkiel, Marek (1954- ).. Białostocki Teatr Lalek / [teksty i red. : Marek Waszkiel]. 2011 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
30

Białostocki Teatr Lalek / red. Marek Waszkiel ; fot. Przemysław Andruk. 2010 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
31
Dzierma, Adam. Polsko-Norweskie Lalki 2010 = Polish Norwegian Puppets 2010 / [teksty : Adam Dzierma] ; Kattas Figurteater Ensemble ; Białostocki Teatr Lalek. 2010 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
32
Koltès, Bernard-Marie (1948-1989).. Fragment mojego życia : rozmowy z Bernardem-Marie Koltèsem (1983-1989) / przeł. Ana Brzezińska. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
33

Teatr Kazimierza Dejmka / pod red. Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
34
Lebenstein, Jan (1930-1999).. Szyfr Lebensteina : Polska w XX wieku : śladami rysunków Jana Lebensteina / [red. Anna Piekarska] ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
35
Łopuszański, Piotr (1966- ).. Gustaw Holoubek - filozof bycia / Piotr Łopuszański. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
36
Slowiak, James. Jerzy Grotowski / James Slowiak, Jairo Cuesta ; przekł. Koryna Dylewska ; red. nauk. Leszek Kolankiewicz. 2010 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
37
Żurowski, Andrzej (1944-2013).. Modrzejewska Shakespearestar / Andrzej Żurowski. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
38
Bieńkowska, Ewa (1943- ).. Michał Anioł - nieszczęśliwy rzymianin / Ewa Bieńkowska. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
39
Czerzniewska, Jolanta. Jan Feliks Piwarski (1794-1859) : pierwszy kustosz Gabinetu Rycin Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego : w 150. rocznicą śmierci = The first head curator of the print room of the Royal Unive 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
40

Białostocki Teatr Lalek / red. Marek Waszkiel ; fot. Bogumił Gudalewski. 2009 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
41
Holoubek, Gustaw (1923-2008).. Wspomnienia z niepamięci / Gustaw Holoubek ; wstęp Jan Holoubek. 2009 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
42

Wojciech Bogusławski - ojciec teatru polskiego / red. nauk. Krzysztof Kurek. 2009 BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
43
Kuźniak, Angelika. Marlene / Angelika Kuźniak. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
44
Osiński, Zbigniew (1939-2018).. Jerzy Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty. 2, Prace z lat 1999-2009 / Zbigniew Osiński. 2009 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
45
Rau, Krzysztof (1937- ).. Autolustracja / Krzysztof Rau. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
46
Rembowska, Aleksandra (1970- ).. Teatr Tańca Piny Bausch : sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska ; zdjęcia Ursula Kaufmann. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
47
Szczublewski, Józef (1919-2013).. Modrzejewska : życie w odsłonach / Józef Szczublewski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
48
Szydłowska, Mariola (1960- ). Autor Między Broadwayem a Hollywood : szkice o artystach z Polski w Stanach Zjednoczonych / Mariola Szydłowska. 2009 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
49
Gogolewski, Ignacy (1931- ).. Od Gustawa-Konrada do... Antka Boryny / Ignacy Gogolewski ; rozmawia Jolanta Ciosek. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
50
Holoubek, Gustaw (1923-2008).. Holoubek - rozmowy / Małgorzata Terlecka-Reksnis. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
51
Loba, Maciej (1977- ).. Andrzej Grzybowski : polski historyzm współczesny / Maciej Loba. 2008 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
52
Mazur-Fedak, Jolanta (1974- ).. Józef Jarema : w międzywojennym teatrze awangardowym CRICOT (I) / Jolanta Mazur-Fedak. 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
53

Artyści sceny polskiej w ZASP 1918-2008 : 90 lat Związku Artystów Scen Polskich : księga jubileuszowa / pod red. Andrzeja Rozhina ; oprac. graf. Justyna Czerniakowska ; aut.: Maria Olga Bieńk 2008 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
54
Teatr Lalek (Białystok). Białostocki Teatr Lalek / [aut. fot. Przemysław Andruk et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
55

Białostocki Teatr Lalek / [wstęp Marek Waszkiel]. 2008 BG( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
56

Artyści polscy w Paryżu : antologia tekstów o polskiej kolonii artystycznej czynnej w Paryżu w latach 1900-1939 / wybór, oprac. i wprow. Anna Wierzbicka ; [tł. z fr. Katarzyna A. Chmielewska 2008 BG( 2/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
57
Hendrykowska, Małgorzata. Smosarska / Małgorzata Hendrykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
58
Miklaszewski, Krzysztof (1944- ).. Tadeusz Kantor : między śmietnikiem a wiecznością / Krzysztof Miklaszewski. 2007 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
59
Obarek, Piotr (1953- ).. Aktywność wyobraźni : [plakat, rysunek, malarstwo, projekty graficzne] = Active imagination = Active de l’imagination = Aktivität der Vorstellungskraft / Piotr Obarek ; [tł. tekstów: ang. Jo 2007 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
60
Olczak-Ronikier, Joanna (1934- ).. Piotr / Joanna Olczak-Ronikier, współpr. Jolanta Drużyńska. 2007 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
61
Święcicki, Klaudiusz. Historia w teatrze Tadeusza Kantora / Klaudiusz Święcicki. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
62

Leszek Wieluński : artysta pedagog / Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Galeria. 2007 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
63
Bosworth, Patricia. Diane Arbus : biografia / Patricia Bosworth ; przeł. Ewa Mikina. 2006 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
64
Smużniak, Karol (19..-2017).. Tragiczne gry : monografia dokumentacyjna ostatniego choreodramu pantomimicznego Henryka Tomaszewskiego / Karol Smużniak ; Uniwersytet Zielonogórski. 2006 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
65
Sobiecka, Anna. Michał Bałucki i teatr : wybrane problemy i aspekty / Anna Sobiecka ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2006 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
66

Artyści Białegostoku : XVIII-XX wiek / Elżbieta Kozłowska-Świątkowska [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
67

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists. T. 1, XVI-XVIII a. / sudaryt. ir atsakomoji red. Aistė Paliušytė. 2005 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
68
Pieniążek, Marek (1970- ).. Akt twórczy jako mimesis : "Dziś są moje urodziny " - ostatni spektakl Tadeusza Kantora / Marek Pieniążek. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
69
Smirnow, Jurij. Jadwiga Horodyska : życie i twórczość artystyczna / Jurij Smirnow. 2005 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
70
Kącki, Andrzej. Teatr materii ożywionej : rodzaje i formy animacji w teatrze lalek / Andrzej Kącki ; Uniwersytet Opolski. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792.97 Teatr lalek. Kukiełki. Marionetki
71
Kompel, Grażyna. Jacek Woszczerowicz - geniusz? błazen? mag? / Grażyna Kompel. 2004 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
72

Horyzonty teatru. [1], Szkice o twórczości Kazimierza Brauna / pod red. Elżbiety Kossarzeckiej. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
73

Łapicki : aktor, reżyser, pedagog : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Barbary Osterloff. 2004 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
74
Peiper, Tadeusz (1891-1969).. Gabriela Zapolska jako aktorka / Tadeusz Peiper ; [przedm., oprac. tekstu i koment. Jarosław Fazan]. 2004 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
75
Korovin, Konstantin Alekseevič (1861-1939).. "Milaâ moâ, rodnaâ Rossiâ : Fedor Šalâpin i russkaâ provinciâ / [Korovin Konstantin Alekseevič, Andreev Leonid Nikolaevič, Bunin Ivan Alekseevič et al.]. 2003 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
76

Teatralny świat Andrzeja Wajdy. 1 / red. Anna Kuligowska-Korzeniewska, Krzysztof Pacek. 2003 BG( 2/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
77
Osińska, Katarzyna (literaturoznawstwo). (literaturoznawstwo)... Klasztory i laboratoria : rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow / Katarzyna Osińska. 2003 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
78
Damulewicz, Piotr (1953- ).. Spowiedź w drewnie czyli Rzecz o Janie Wilkowskim / Piotr Damulewicz. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
79

Artyści UMCS : wystawa jubileuszowa Instytutu Sztuk Pięknych : 30 lat kierunków artystycznych w UMCS / [oprac. Artur Popek]. 2002 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
80

Tadeusz Łomnicki 18 VII 1927 - 22 II 1992 / [red. Elżbieta Wysińska]. 2002 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
81
Kolankiewicz, Leszek (1954- ).. Święty Artaud / Leszek Kolankiewicz. 2001 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
82
Bielicka, Hanka (1915-2006).. Uśmiech w kapeluszu / Hanka Bielicka ; oprac. Maria Sondej. 2000 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
83
Filler, Witold (1931-2009).. Dolce vita / Witold Filler. 1999 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
84
Mianowska, Joanna (1941- ).. Świat Wadima Sidura / Joanna Mianowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
85

Mieczysław Limanowski - człowiek, twórca, świadek czasów : materiały z sesji naukowej - Toruń 1-3 grudnia 1995 / pod red. nauk. Marii Kalinowskiej i Andrzeja Sadurskiego. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
86
Osiński, Zbigniew (1939- ).. Grotowski : źródła, inspiracje, konteksty / Zbigniew Osiński. 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
87

W cieniu krzesła : malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora : materiały z sesji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Zakład Historii Sztuki Nowocz 1997 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
88
Kott, Jan (1914-2001).. Kadysz : strony o Tadeuszu Kantorze / Jan Kott. 1997 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
89

Nagrody Prezydenta miasta Białegostoku w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w latach 1993-1997 / [teksty Andrzej Koziara]. 1997 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
90
Pleśniarowicz, Krzysztof (1954- ).. Kantor : artysta końca wieku / Krzysztof Pleśniarowicz. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
91

Artyście - malarzowi dr h.c. Leonowi Śliwińskiemu z Wiednia, płocczaninowi członkowi honorowemu Towarzystwa Naukowego Płockiego w 80-tą rocznicę urodzin / [koncepcja i oprac. Jakub Chojnac 1996 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
92
Dębowski, Marek (1953- ).. Trzy szkice o aktorstwie tragicznym : w dobie Oświecenia i Klasycyzmu / Marek Dębowski. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
93
Kostyrko, Teresa. Leona Chwistka filozofia sztuki / Teresa Kostyrko. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
94
Mucha, Bogusław (1945- ). Artyści polscy w nowożytnej Rosji / Bogusław Mucha. 1994 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
95

Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2, 1900-1980 / [komitet red. Zbigniew Wilski et al., napisał i oprac. zespół Barbara Berger et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. 1994 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
96
Pleśniarowicz, Krzysztof (1954- ).. Jerzego Pleśniarowicza ślad pozostawiony / Krzysztof Pleśniarowicz. 1993 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
97
Rawik, Joanna (1934- ).. Za kulisami sławy / Joanna Rawik. 1992 BG( 1/ 0)

7:929 Sztuka - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Historycy sztuki. Krytycy sztuki.
98
Karpiński, Maciej (1950- ).. Teatr Andrzeja Wajdy / Maciej Karpiński. 1991 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te
99
Kłossowicz, Jan (1935- ).. Tadeusz Kantor : teatr / Jan Kłossowicz. 1991 BG( 1/ 0)

792:929 Teatr - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści teatralni. Reżyserzy te

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->