Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "796"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 203 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Aspekty finansowe, prawne i organizacyjne sportu akademickiego / pod redakcją Wojciecha Kiełbasińskiego, Bartłomieja Rosiaka. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
2

Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa / redakcja naukowa Eligiusz Małolepszy, Jerzy Kosiewicz, Natalia Organista 2018 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
3

Socjologia sportu / redakcja naukowa Honorata Jakubowska, Przemysław Nosal. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
4
Mirkiewicz, Agnieszka. Autor Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w II Rzeczypospolitej (1918-1939) / Agnieszka Mirkiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
5
Sznajder, Andrzej. Sport jako biznes w czasach globalizacji / Andrzej Sznajder. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
6

Kryminalizacja dopingu w sporcie / pod redakcją Andrzeja J. Szwarca. 2017 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
7

Przedsiębiorczość w sporcie : zasady i praktyka / pod redakcją naukową Małgorzaty Bednarczyk, Karoliny Nessel. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
8
Małolepszy, Eligiusz (1963- ).. Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975-2015 : monografia naukowa / Eligiusz Małolepszy, Daniel Bakota, Teresa Drozdek-Małoleps 2016 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
9
Płachecki, Jerzy Mirosław. Słownik terminów hipologicznych używanych w Polsce XVI-XVII w. / Jerzy Mirosław Płachecki. 2016 BG( 1/ 0)

796(03) Sport - słowniki i encyklopedie
10
Siekiera, Rafał (1984- ).. Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym : "Przegląd Sportowy" w latach 1921-1925 / Rafał Siekiera. 2016 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
11

Między stadionem a brzegiem jeziora : 65 lat akademickiego sportu i wychowania fizycznego w Kortowie / pod redakcją Marka Siwickiego i Grzegorza Dubielskiego. 2016 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
12
Tittenbrun, Jacek (1952-2018).. Pieniądz kręci piłką : stosunki ekonomiczno-własnościowe w futbolu / Jacek Tittenbrun. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
13

Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki = Teoretické i praktické podmienky telesnej kultúry a turistiky / redakcja Teresa Drozdek-Małolepsza, Alena Buková ; Akade 2015 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
14
Kruczkowski, Dariusz. Zdolność zachowania równowagi ciała w różnych aspektach biologicznej i sportowej determinacji / Dariusz Kruczkowski, Jarosław Jaszczur-Nowicki. 2015 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
15
Małolepszy, Eligiusz (1963- ).. Kultura fizyczna w działalności wiejskich organizacji młodzieżowych II Rzeczypospolitej / Eligiusz Małolepszy ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2015 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
16

Szkice z historii i współczesnego zarządzania aktywnością ruchową człowieka : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Grzegorza Bielca i Andrzeja Nowakowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
17
Pawłucki, Andrzej (1948- ).. Nauki o kulturze fizycznej / Andrzej Pawłucki. 2015 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
18
Bielski, Janusz. Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów / Janusz Bielski, Ewa Blada. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
19
Gawkowski, Robert (1962- ).. Futbol dawnej Warszawy / Robert Gawkowski. 2014 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
20
Kulesza, Juliusz (1928- ).. Zakazane gole : futbol w okupowanej Warszawie / Juliusz Kulesza. 2014 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
21
Nosal, Przemysław (1984- ).. Technologia i sport / Przemysław Nosal. 2014 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
22

Losy gniazd "Sokoła" w wybranych dzielnicach Polski po II wojnie światowej / pod red. nauk. Andrzeja Nowakowskiego i Tadeusza Zycha. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
23

Psychologia sportu : studia przypadków / red. nauk. Brian Hemmings, Tim Holder ; tł. Magorzata[!] Guzowska ; red. nauk. pol. wyd. Dariusz Parzelski. 2014 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
24
Radziwinowicz, Wacław (1953- ).. Soczi : igrzyska Putina / Wacław Radziwinowicz. 2014 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
25
Szujecki, Krzysztof (1987- ).. Życie sportowe w PRL / Krzysztof Szujecki. 2014 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
26
Bakota, Daniel. Sport w województwie częstochowskim w latach 1975-1998 / Daniel Bakota ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
27

Szkice z teorii i historii wychowania fizycznego, sportu i turystyki / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Andrzeja Nowakowskiego, Stanisława Zaborniaka. 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
28
Dębowski, Jan (1937- ).. Humanistyczne i społeczne aspekty wychowania fizycznego i sportu / Jan Dębowski. 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
29

Kultura fizyczna a różnice i nierówności społeczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
30
Guszkowska, Monika. Aktywność fizyczna i psychika : korzyści i zagrożenia / Monika Guszkowska. 2013 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
31

Sport i turystyka : uwarunkowania historyczne i wyzwania współczesności / red. nauk Marek Kazimierczak, Jerzy Kosiewicz ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
32
Kowalczyk, Maciej (sport). Sport osób niepełnosprawnych / Maciej Kowalczyk, Robert Szaj [oraz] Monika Maniak Iwaniszewska [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
33
Kuper, Simon. Futbol w cieniu Holokaustu : Ajax, Holendrzy i wojna / Simon Kuper ; przeł. Łukasz Golowanow. 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
34

Moda na sport / red. nauk. Waldemar Moska, Mariusz Brodnicki, Zofia Tylewska-Ostrowska. 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
35

Sport w kulturze zdrowia, czasu wolnego i edukacji olimpijskiej : w 150-lecie urodzin Pierre’a de Coubertin = Sport in health culture, leisure culture and olympic education : on Pierre de Couberti 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
36
Pawlak, Grażyna (1945- ).. Bądź silny i odważny : Żydzi - sport - Warszawa = Be strong and brave : Jews - sport - Warsaw / Grażyna Pawlak, Daniel Grinberg, Maciej Sadowski ; [tł. na jęz. ang. Justyna Pawlak, Grażyna 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

796(091) Historia sportu
37
Szotyńska-Deberny, Katarzyna (1980- ).. Błyszczący sterowiec : Pierre de Coubertin o sporcie i olimpizmie / Katarzyna Deberny, Katarzyna Płoszaj, Wiesław Firek ; [autor komiksu i rys. Anna Jędrzejec ; tł. z ang. wybranych wypowied 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
38
Tabaczek-Bejster, Iwona. Rozwój sportu ratowniczego w Polsce w latach 1967-2012 : zarys problematyki / Iwona Tabaczek-Bejster, Grzegorz Konieczny. 2013 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
39
Wojtaszyn, Dariusz. Kibice w socjalizmie : trybuny piłkarskie w NRD : studium historyczno-społeczne / Dariusz Wojtaszyn ; Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskieg 2013 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
40
Akademicki Związek Sportowy. Zjazd (24 ; 2012 ; Wilkasy). XXIV Zjazd Akademickiego Związku Sportowego : referat sprawozdawczo-programowy : sprawozdanie z działalności 12-13 grudnia 2009 - 20-21 kwietnia 2012. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
41

Szkice z historii i współczesności zarządzania kulturą fizyczną w Polsce / pod red. Andrzeja Nowakowskiego, Wojciecha Bajorka. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
42
Bielec, Grzegorz (1971- ).. Lata świetności i upadku polskiej gimnastyki sportowej w PRL (1945-1989) / Grzegorz Bielec. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
43
Birch, K. Fizjologia sportu / K. Birch, D. MacLaren, K. George ; przekł. Joanna Gromadzka-Ostrowska [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
44
Błajet, Piotr. Od edukacji sportowej do olimpijskiej : studium antropologiczne / Piotr Błajet. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
45
Cynarski, Wojciech Jan (1965- ).. Kultura fizyczna i sport w zwierciadle nauk społecznych / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Jerzego Kosiewicza, Kazimierza Obodyńskiego. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
46

Sport in the context of social sciences / ed. by Wojciech J. Cynarski, Jerzy Kosiewicz, Kazimierz Obodyński. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
47

Kultura fizyczna a socjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja S 2012 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
48
Gawkowski, Robert (1962- ).. Sport w II Rzeczpospolitej / Robert Gawkowski. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
49

Olimpijskie konkursy sztuki Wawrzyny Olimpijskie : laureaci krajowych i międzynarodowych olimpijskich konkursów sztuki 1912-2012 i Wawrzynu Olimpijskiego 1969-2008 : praca zbiorowa / pod red. Ka 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
50
Kołodziej, Rafał (sport). Narciarstwo w Polsce Ludowej 1945-1989 / Rafał Kołodziej. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
51

Euro 2012 - w poszukiwaniu wartości / red. ks. Jerzy Kostorz. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
52
Kulesza, Juliusz (1928- ).. Podziemny futbol : 1939 - 1944 / Juliusz Kulesza. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
53
Lipoński, Wojciech (1942- ).. Historia sportu : na tle rozwoju kultury fizycznej / Wojciech Lipoński. 2012 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 1)

796(091) Historia sportu
54
Michalski, Czesław (1946- ).. Akademicki Związek Sportowy w Krakowie. Cz. 2, 1945-2009 / Czesław Michalski. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
55
Napierała, Marek Paweł. Zabawy i gry ruchowe dla każdego / Marek Napierała. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
56
Pańczyk, Władysław (1942- ).. Wychowanie fizyczne dla zdrowia : aktywność fizyczna w plenerze wobec zdrowotnych potrzeb człowieka cywilizacji konsumpcyjnej / Władysław Pańczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
57
Podolski, Adam. Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych / Adam Podolski. 2012 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
58

Sport żydowski w przedwojennej Warszawie / [aut. Radosław Rokicki et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

796(091) Historia sportu
59
Rotkiewicz, Maria (1927- ). Symbole i maskotki olimpijskie / Maria Rotkiewicz. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
60
Sznajder, Andrzej. Marketing sportu / Andrzej Sznajder. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
61
Szujecki, Krzysztof (1987- ).. Życie sportowe w Drugiej Rzeczypospolitej : sukcesy, ciekawostki, sensacje / Krzysztof Szujecki. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
62
Wryk, Ryszard (1951- ).. Początki ruchu olimpijskiego w Polsce / Ryszard Wryk. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
63
Zaborniak, Stanisław (1947- ).. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919-1939. T. 5, Lekkoatletyczne mistrzostwa Polski kobiet w latach 1922-1939 / Stanisław Zaborniak. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
64
Zaborniak, Stanisław (1947- ).. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919-1939. T. 4, Mistrzostwa Polski Mężczyzn w latach 1920-1939 / Stanisław Zaborniak. 2012 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
65

Sport wyczynowy - stan i perspektywy / red. Józef Bergier, Antoni Piechniczek. 2011 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
66

Nowe - bliższe zdrowiu wychowanie fizyczne : (poszukiwania) / red. nauk. Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł ; [aut. Cendrowski Zbigniew et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
67

Sports, bodies, identities and organizations - conceptions and problems / Wojciech J. Cynarski, Kazimierz Obodyński, Nicola Porro (eds.) ; EASS. 2011 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
68

Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. T. 2, Kultura fizyczna i turystyka w Polsce w latach 1989-2010 : teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kultury fizycznej i turystyki 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
69

Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce. T. 1, Dzieje kultury fizycznej i turystyki w Polsce w końcu XIX i XX wieku : praca zbiorowa / pod red. Teresy Drozdek-Małolepszej ; 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
70

Kultura fizyczna a kultura masowa : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Orga 2011 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
71

Sport polonijny w zbiorach Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie / [red. merytoryczny Iwona Grys]. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
72
Łuszczyńska, Aleksandra. Psychologia sportu i aktywności fizycznej : zagadnienia kliniczne / Aleksandra Łuszczyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
73
Matyja, Dariusz. Encyklopedia gwiazd polskiego sportu / Dariusz Matyja. 2011 BG( 1/ 0)

796(03) Sport - słowniki i encyklopedie
74
Pujszo, Ryszard (1954- ). (1954- ).. Sportowcy wyczynowi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego / Ryszard Pujszo. 2011 BG( 1/ 0)

796:929 Sport - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Sportowcy. Trenerzy. Sędziowie s
75

Sporty zimowe w tradycji polskiej kultury fizycznej : praca zbiorowa / pod red. Leona Raka ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Sekcja Historii Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fi 2011 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
76

Od fana do chuligana : kibicowanie w sporcie współczesnym / pod red. Tomasza Sahaja ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
77
Shahar, Meir (1959- ).. Klasztor Shaolin : historia, religia i chińskie sztuki walki / Meir Shahar ; tł. Justyn Hunia. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
78
Szajna, Gabriel (1960- ).. Sporty walki na Podkarpaciu w latach 1945-1989 / Gabriel Szajna. 2011 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
79
Zaborniak, Stanisław (1947- ).. Z tradycji lekkoatletyki w Polsce w latach 1919-1939. T. 6, Udział lekkoatletów i lekkoatletek w międzynarodowej rywalizacji sportowej / Stanisław Zaborniak. 2011 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
80

Kultura fizyczna a globalizacja : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Piotra Rymarczyka ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacj 2010 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
81
Ernst, Krzysztof (1940-2003).. Fizyka sportu / Krzysztof Ernst ; przedm. Łukasz A. Turski. 2010 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
82
Fiedorowicz, Karolina. 60 lat Akademickiego Związku Sportowego na Podlasiu / Karolina Fiedorowicz, Krzysztof Ludwik Sobolewski. 2010 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
83

Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski, Wacław Petryński. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
84

Kibicowanie jako uniwersalny język / [red. Michał Karaś]. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
85
Słapek, Dariusz (1961- ).. Sport i widowiska w świecie antycznym : kompendium / Dariusz Słapek. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(03) Sport - słowniki i encyklopedie
86

Wychowanie fizyczne i sport w szkole / red. Zbigniew Szaleniec, Józef Bergier. 2010 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
87
Wysocka, Anna. Gry i zabawy w wychowaniu fizycznym i rekreacji ruchowej / Anna Wysocka, Cezary Wysocki ; Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku. 2010 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
88

Problemy kultury fizycznej i zdrowotnej w ujęciu holistyczno-humanistycznym / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Wojciecha Bajorka. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
89

Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością : [dostosowana aktywność ruchowa] / red. nauk Stanisław Kowalik ; [aut. Pavol Bartík et al. ; przekł. rozdz. szóstego, jedenastego, dwunastego 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
90

Raporty i szkice o kulturze fizycznej i zdrowotnej w perspektywie humanistycznej / pod red. Wojciecha J. Cynarskiego, Stanisława Cieszkowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
91

Martial arts and combat sports - humanistic outlook / scientific ed. Wojciech J. Cynarski. 2009 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
92

Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej / pod red. Dobiesława Dudka. 2009 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
93

Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego ; Salezjań 2009 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
94
Hyman, Mark. Until it hurts : America’s obsession with youth sports and how it harms our kids / Mark Hyman. 2009 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
95

Edukacyjne przestrzenie zdrowia : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka i Magdaleny Madej-Babuli. 2009 BG( 2/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
96

Wybrane problemy akademickiej kultury fizycznej : na 100-lecie sportu akademickiego w Polsce (1909-2009) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Nowakowskiego. 2009 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
97

Wyścig Pokoju w dokumentach władz partyjnych i państwowych 1948-1989 / Artur Pasko. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

796(091) Historia sportu
98

Sport w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Andrzej Polus. 2009 BG( 1/ 0)

796 SPORT. KULTURA FIZYCZNA
99
Wryk, Ryszard (1951- ).. 90 lat Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu / Ryszard Wryk. 2009 BG( 1/ 0)

796(091) Historia sportu

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego