Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "792:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Biblioteka Uniwersytecka (Poznań). Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu : katalog / Aleksandra Ochmańska, Alicja Spaleniak, Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk. 1995 BG( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
2
Lewicka, Halina (1922- ).. Bibliographie du théâtre profane français des XVe et XVIe siècles / par Halina Lewicka ; Polska Akademia Nauk. Komitet Neofilologiczny, Institut de recherche et d’histoire des textes. 1980 BG( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
3
Korotaj, Władysław (1912-1994).. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia. T. 2 , Programy drukiem wydane do r. 1765. oprac. Władysław Korotaj, Jadwiga Szwedowska, Magdalena Szymańska ; Pol 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 4/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
4
Korotaj, Władysław (1912-1994).. Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia. T. 2 , Programy drukiem wydane do r. 1765. oprac. Władysław Korotaj, Jadwiga Szwedowska, Magdalena Szymańska ; Pol 1976 BG( 5/ 0)
BHU( 2/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
5
Marczak-Oborski, Stanisław (1921-1987).. Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 3, Bibliografia dramatu polskiego 1939-1964 : Indeksy / Stanisław Marczak-Oborski ; [indeksy zestawiła Ewa Heise] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
6
Simon, Ludwik (1904-1943).. Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 1, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939 : A-M / Ludwik Simon ; oprac. i zred. Ewa Heise i Tadeusz Sivert ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
7
Simon, Ludwik (1904-1943).. Bibliografia dramatu polskiego 1765-1964. T. 2, Bibliografia dramatu polskiego 1765-1939 : N-Ż / Ludwik Simon ; oprac. i zred. Ewa Heise i Tadeusz Sivert ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. 1971 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
8

Dramat staropolski od początków do powstania sceny narodowej : bibliografia. T. 1, Teksty dramatyczne drukiem wydane do r. 1765 / oprac. zespół pod kierunkiem Władysława Korotaja ; [Instytut 1965 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
9
Straus, Stefan (1915-1970).. Bibliografia źródeł do historii teatru w Polsce : druki zwarte i ulotne / Stefan Straus ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. 1957 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie
10
Maciejewska, Maria Krystyna (1923-1992).. Czasopisma teatralne dziesięciolecia 1944-1953 : bibliografia zawartości / Maria Krystyna Maciejewska i Anna Polakowska. 1956 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

792:016 Teatr - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego