Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "791" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 584 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Solecki, Mariusz (1975- ). Autor Filmowe portrety żołnierzy wyklętych (1947-2017) / Mariusz Solecki. 2021 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
2
Brzostek, Dariusz (1973- ). Autor Wola nie-wiedzy : horror postmodernistyczny czy groza późnej nowoczesności? / Dariusz Brzostek. 2020 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
3

1918 - kino polskie wobec odzyskania niepodległości / red. Mariusz Guzek, Piotr Zwierzchowski. 2020 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
4

Europejskie kino gatunków. 2 / redakcja Piotr Kletowski, Maciej Peplinski. 2020 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
5

Warszawskie fale historii / redakcja Dorota Gołębiowska, Anna Kołodziejczak, Jadwiga Mostowska, Arkadiusz Walczak. 2019 BG( 2/ 0)

791(438) Film polski
6
Jaworska, Justyna (1975- ). Autor "Piękne widoki, panowie, stąd macie" : o kinie polskiego sockonsumpcjonizmu / Justyna Jaworska. 2019 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
7
Kostyra, Karolina. Autor Wiosenna bujność traw : obrazy przyrody w filmach o dorastaniu / Karolina Kostyra. 2019 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
8

Film a historia : szkice z dziejów wizualnych / pod redakcją Małgorzaty Ewy Kowalczyk i Jacka Szymali. 2019 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
9
Lis, Marek (1967- ). Autor To nie jest Jezus : filmowe apokryfy XXI wieku / Marek Lis. 2019 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
10

Kino końca wieku / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. 2019 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
11

Rozjaśnianie Hanekego / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Katarzyna Taras. 2019 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
12
Jędrzejewicz, Jacek. Autor Przełom wieków w kinie : czas w kulturze i edukacji = The turn of the century in cinema : time in culture and education / Jacek Jędrzejewicz ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2018 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
13
Kamecka, Małgorzata (1960- ). Autor Pamięć i tożsamość w postkolonialnym kinie francuskim / Małgorzata Kamecka. 2018 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BNE( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
14

Nowa kinofilia: przestrzenie i afekty / redakcja Karolina Kosińska, Paulina Kwiatkowska ; teksty Justyna Budzik [i 12 pozostałych]. 2018 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
15
Ostaszewski, Jacek. Autor Historia narracji filmowej / Jacek Ostaszewski. 2018 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
16
Pachałko, Joanna. Autor Magiczna dekada : rola dyskursu "magii Podlasia" i filmu "Cząstka Podlasia" w tworzeniu nowego wizerunku województwa w latach 2007-2017 / Joanna Pachałko. 2018 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski
17

Źródła wizualne w badaniach nad historią kina polskiego / red. Piotr Zwierzchowski. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(438) Film polski
18
Bosacki, Piotr (1977- ). Autor Komentarz do "Rzeczy oczywistych" = Commentary to "Self-evident things" / Piotr Bosacki ; tłumaczenie = translated by Ela Wysakowska-Walters. 2017 BHU( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
19
Copik, Ilona. Topografie i krajobrazy : filmowy Śląsk / Ilona Copik. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

791(438) Film polski
20
Frelik, Paweł (1969- ).. Kultury wizualne science fiction / Paweł Frelik. 2017 BHU( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
21
Hendrykowski, Marek (1948- ).. Semiotyka twarzy / Marek Hendrykowski. 2017 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
22
Hołobut, Agata. Autor Historia na ekranie : gatunek filmowy a przekład audiowizualny / Agata Hołobut, Monika Woźniak ; obliczenia stylometryczne i posłowie Jan Rybicki. 2017 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
23

Kino polskie jako kino transnarodowe / redakcja Sebastian Jagielski, Magdalena Podsiadło. 2017 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
24

"Wykluczeni" : ludzie marginesu w kinematografii światowej : zbiór studiów / pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego. 2017 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
25
Szczepanska, Ania (1982- ).. Do granic negocjacji : historia Zespołu Filmowego "X" Andrzeja Wajdy (1972-1983) / Anna Szczepańska ; przekład Elżbieta Lubelska. 2017 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
26
Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina. Bez retuszu czy po liftingu? : obrazy starości i aborcji w filmie / Ewelina Wejbert-Wąsiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
27

Orson Welles : twórczość, recepcja, dziedzictwo / redakcja Paweł Biliński, Bartosz Filip, Krzysztof Kornacki, Marta Maciejewska. 2016 BG( 1/ 0)

791:929 Film, Kino - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści filmowi. Reżyserzy
28
Dubois, Jacek (1962- ).. Mordowanie na ekranie / Jacek Dubois. 2016 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
29
Jachymek, Karol. Film, ciało, historia : kino polskie lat sześćdziesiątych / Karol Jachymek. 2016 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
30

Europejskie kino gatunków / redakcja Piotr Kletowski. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
31

Romantyka rewolucji : rekonesans filmowy / zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski
32

Polski film dokumentalny w XXI wieku / pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Małgorzaty Kozubek. 2016 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
33

Faraon : poetyka filmu / pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. 2016 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
34

Sztuka w kinie dokumentalnym / redakcja Paulina Kwiatkowska, Matylda Szewczyk. 2016 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
35
Loska, Krzysztof. Postkolonialna Europa : etnoobrazy współczesnego kina / Krzysztof Loska. 2016 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
36
Łuksza, Agata (1983- ).. Glamour, kobiecość, widowisko : aktorka jako obiekt pożądania / Agata Łuksza. 2016 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
37
Łysak, Tomasz. Od kroniki do filmu posttraumatycznego - filmy dokumentalne o Zagładzie / Tomasz Łysak. 2016 BHU( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
38
Miller-Klejsa, Anna. Dekada ołowiu na ekranie : polityczny terroryzm lat 70. we włoskim filmie fabularnym / Anna Miller-Klejsa. 2016 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
39
Bobowski, Sławomir (1958- ).. Western i Indianie : filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku / Sławomir Bobowski. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
40
Budzik, Justyna (kulturoznawstwo). Filmowe cuda i sztuczki magiczne : szkice z archeologii kina / Justyna Hanna Budzik. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
41

Kino afroamerykańskie : twórcy, dzieła, zjawiska / pod red. Ewy Drygalskiej i Marcina Pieńkowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
42
Elsaesser, Thomas (1943-2019).. Teoria filmu : wprowadzenie przez zmysły / Thomas Elsaesser, Malte Hagener ; przekład Konrad Wojnowski. 2015 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
43
Garczewska, Anna. Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki / Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, ost-west-forum Gut Gödelitz 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski
44
Hendrykowska, Małgorzata. Historia polskiego filmu dokumentalnego (1896-1944) / Małgorzata Hendrykowska. 2015 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
45

Autorzy kina azjatyckiego. 2 / pod redakcją Agnieszki Kamrowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
46
Klejsa, Konrad. Pamięć lat nazizmu w niemieckim filmie fabularnym lat 1946-1965 / Konrad Klejsa. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
47

Antropologia postaci w dziele filmowym / pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka. 2015 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
48
Leończuk, Magdalena. Przemoc w filmie : okrucieństwo do przyjęcia / Magdalena Leończuk. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
49
Lis, Marek (1967- ).. Krzysztof Zanussi : przewodnik teologiczny / Marek Lis. 2015 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
50
Loska, Krzysztof. Mistrzowie kina japońskiego / Krzysztof Loska. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
51

Kino epoki nowofalowej / redakcja naukowa Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska. 2015 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
52
Lubelski, Tadeusz (1949- ).. Historia kina polskiego 1895-2014 / Tadeusz Lubelski. 2015 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
53

Kino-Sztuka : zwrot kinematograficzny w polskiej sztuce współczesnej / redakcja Jakub Majmurek, Łukasz Ronduda. 2015 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
54
Orliński, Wojciech (1969- ).. 10 lat emocji : polskie kino 2005-2015 / Wojciech Orliński. 2015 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
55

Współczesne kino izraelskie / pod redakcją Joanny Preizner ; [recenzent Jadwiga Hučková]. 2015 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
56
Sołodki, Paweł. Rubieże przyjemności : seksualna niesubordynacja na obrzeżach amerykańskiej kinematografii / [Paweł Sołodki]. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
57
Syska, Rafał. Historia filmu : od Edisona do Nolana / Rafał Syska, Joanna Wojnicka, [Michał Lesiak]. 2015 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
58
Szewczyk, Matylda (1980- ).. W stronę wirtualności : praktyki artystyczne kina współczesnego / Matylda Szewczyk. 2015 BHU( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
59
Zajiček, Edward (1922-2018).. Zarys historii gospodarczej kinematografii polskiej. T. 1, Kinematografia wolnorynkowa w latach 1896-1939 / Edward Zajiček ; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

791(438) Film polski
60

Człowieczeństwo bez granic : wymiary kultury w twórczości Akiry Kurosawy / pod redakcją Joanny Zaremby-Penk i Marcina Lisieckiego. 2015 BG( 1/ 0)

791:929 Film, Kino - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści filmowi. Reżyserzy
61
Adamczak, Marcin (1980- ).. Obok ekranu : perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu / Marcin Adamczak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
62

Kino Europy Wschodniej - dawniej i dziś / pod redakcją Sławomira Bobowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
63
Darmas, Marcin. Obywatel rycerz : zarys socjologii filmu / Marcin Darmas. 2014 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
64

Spotkania z gatunkami filmowymi : horror / pod red. Bogumiły Fiołek-Lubczyńskiej, Agnieszki Barczyk, Renaty Nolbrzak ; Koło Krytyków Filmowych. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
65

Badanie widowni filmowej : antologia przekładów / red. nauk. Konrad Klejsa i Magdalena Saryusz-Wolska ; Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
66
Kosińska, Karolina. Androgyn : tożsamość, tęsknota, pragnienie : postać androgyniczna w brytyjskiej kulturze popularnej i filmie lat 70 / Karolina Kosińska. 2014 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
67

Kieślowski czyta Dekalog / red. Marek Lis, Michał Legan. 2014 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
68
Majer, Artur (filmoznawstwo). Kino Juliusza Machulskiego / Artur Majer. 2014 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
69
Robert, Maciej (1977- ).. Perełki i skowronki : adaptacje filmowe prozy Bohumila Hrabala / Maciej Robert. 2014 BHU( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
70
Rode, Dagmara. Polityka w pierwszej osobie : twórczość Dereka Jarmana / Dagmara Rode. 2014 BG( 1/ 0)

791:929 Film, Kino - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści filmowi. Reżyserzy
71
Sarbiewska, Joanna (1981- ).. Ontologia i estetyka filmowych obrazów Wernera Herzoga / Joanna Sarbiewska. 2014 BG( 1/ 0)

791:929 Film, Kino - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Artyści filmowi. Reżyserzy
72
Siuda, Piotr (1982- ).. Japonizacja : anime i jego polscy fani / Piotr Siuda, Anna Koralewska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
73
Syska, Rafał. Filmowy neomodernizm / Rafał Syska. 2014 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
74
Szczutkowska, Joanna. Polityka kulturalna PRL w dziedzinie kinematografii w latach 70. / Joanna Szczutkowska. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski
75
Trajman, Joanna. Narodowy socjalizm w kinie zjednoczonych Niemiec / Joanna Trajman. 2014 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
76
Wichrowska, Magdalena M. (1980- ).. Szukając prawdy : problem poetyki w polskim filmie dokumentalnym po roku 1989 / Magdalena Wichrowska. 2014 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
77
Wierski, Dominik. Sport w polskim kinie 1944-1989 / Dominik Wierski. 2014 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
78

Polskie seriale telewizyjne / red. Piotr Zwierzchowski [et al. ; tł. Karolina Kosińska]. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski
79
Cybulski, Marcin (1978- ). Autor ZSRR się śmieje : filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa / Marcin Cybulski. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
80
Dragović, Nono (1945- ).. Poetyka reżyserii filmowej / Nono Dragović. 2013 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
81
Durys, Elżbieta. Amerykańskie popularne kino policyjne w latach 1970-2000 / Elżbieta Durys. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
82
Gawrycki, Marcin Florian (1975- ).. Między sztuką a polityką : kino i kubańska rewolucja / Marcin Florian Gawrycki. 2013 BG( 2/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
83

Pamięć kina / red. Andrzej Gwóźdź ; współpr. red. Barbara Kita. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
84

Najlepsze kasztany : księga cytatów polskiego filmu / wybór i oprac. Marek Hendrykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2013 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
85
Kempna-Pieniążek, Magdalena (1983- ).. Formuły duchowości w kinie najnowszym / Magdalena Kempna-Pieniążek. 2013 BG( 2/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
86
Kłys, Tomasz. Od Mabusego do Goebbelsa : weimarskie filmy Fritza Langa i kino niemieckie do roku 1945 / Tomasz Kłys. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
87

Sacrum w kinie dekadę później : szkice, eseje, rozprawy / pod red. Sebastiana Jakuba Konefała, Magdaleny Zelent i Krzysztofa Kornackiego. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
88
Korczarowska-Różycka, Natasza. Inne spojrzenie : wyobrażenie historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Jana Jakuba Kolskiego, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej : studium przypadków / Natasza Korczarowska-Różycka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

791(438) Film polski
89
Kossakowska-Maras, Maria. Mir russkogo kino / Maria Kossakowska-Maras. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
90
Łaciak, Beata. Kwestie społeczne w polskich serialach obyczajowych : prezentacje i odbiór : analiza socjologiczna / Beata Łaciak. 2013 BG( 1/ 1)
BPP( 3/ 0)

791(438) Film polski
91
Lis, Marek (1967- ).. Figury Chrystusa w "Dekalogu" Krzysztofa Kieślowskiego / Marek Lis. 2013 BG( 1/ 0)

791(438) Film polski
92

Cinematic transformations of the Gospel / ed. by Marek Lis. 2013 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
93
Loska, Krzysztof. Nowy film japoński / Krzysztof Loska. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
94
Małyszek, Tomasz (1971- ).. Światłopisanie : film niemiecki 1895-2010 / Tomasz Małyszek. 2013 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
95
Małyszko, Anna (1982- ).. Bestie i ofiary : przemoc wobec kobiet w filmie współczesnym / Anna Małyszko. 2013 BG( 1/ 0)

791 FILM. KINO. WIDOWISKA PUBLICZNE
96
Mascelli, Joseph V. 5 tajników warsztatu filmowego / Joseph V. Mascelli ; tł. i oprac. Tomasz Szafrański. 2013 BG( 1/ 0)

791.3 Estetyka filmu
97
Miczka, Tadeusz (1952- ).. O śmierci na ekranie / Tadeusz Miczka. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
98
Miller-Klejsa, Anna. Resistenza we włoskim filmie fabularnym / Anna Miller-Klejsa. 2013 BG( 1/ 0)

791(091) Historia filmu, kina
99
Nastałek-Żygadło, Gabriela. Filmowy portret problemów społecznych w "czarnej serii" (1956-1958) / Gabriela Nastałek-Żygadło. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

791(438) Film polski

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego