Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "780.8" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 15 z 15 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Konferencja Organoznawcza "Śląskie Organy" (4 ; 2015 ; Opole). Śląskie organy. 4, Materiały Konferencji Organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny 2015 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
2
Konferencja Organoznawcza "Śląskie Organy" (3 ; 2013 ; Opole). Śląskie organy. 3, Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny 2013 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
3
Babnis, Maciej (1961- ).. Kultura organowa Galicji : ze szczególnym uwzględnieniem działalności organmistrza lwowskiego Jana Śliwińskiego / Maciej Babnis ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2012 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
4
Renat, Maryla (1958- ).. Sonata skrzypcowa w muzyce polskiej XX wieku / Maryla Renat. 2012 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
5
Konferencja Organoznawcza "Śląskie Organy" (2 ; 2011 ; Opole). Śląskie organy. 2, Materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Katedrę Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muz 2011 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
6
Konferencja Organoznawcza "Śląskie Organy" (1 ; 2007 ; Opole). Śląskie organy : materiały konferencji organoznawczej zorganizowanej przez Zakład Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Studium Muzyki 2007 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
7
Golianek, Ryszard Daniel. Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza / Ryszard Daniel Golianek. 1995 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
8
Powroźniak, Józef (1902-1989).. Gitara od A do Z / Józef Powroźniak. 1989 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
9
Sachs, Curt (1881-1959).. Historia instrumentów muzycznych / Curt Sachs ; przeł. Stanisław Olędzki. 1989 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
10
Boyden, David Dodge (1910-1986).. Dzieje gry skrzypcowej od początków do roku 1761 oraz jej związek ze skrzypcami i muzyką skrzypcową / David D. Boyden ; [wstęp do wyd. pol., przypisy, konsultacja merytoryczna Włodzimierz K 1980 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
11
Pawłowski, Józef (1908-1989).. Puzon od A do Z / Józef Pawłowski. 1978 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
12

Flet od A do Z / Eugeniusz Towarnicki et al. 1977 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
13
Dastych, Jerzy (1907-1992).. Harmonijka ustna : technika gry solowej i zespołowej / Jerzy Dastych. 1976 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
14
Pawłowski, Józef. Róg od A do Z / Józef Pawłowski. 1972 BG( 1/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY
15
Reiss, Józef Władysław (1879-1956).. Skrzypce i skrzypkowie / Józef W. Reiss. 1955 BG( 3/ 0)

780.8 MUZYKA NA POSZCZEGÓLNE INSTRUMENTY

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego