Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "78.072" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Monodia et harmonia polonica sacra : Georgio Pikulik cordis donum / red. nauk. Stanisław Dąbek [et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
2
Humięcka-Jakubowska, Justyna. Intuicja czy scjentyzm : Stockhausen - Ligeti - Nono - Berio - Xenakis - Grisey / Justyna Humięcka-Jakubowska. 2013 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
3

Interpretacja w muzyce jako proces twórczy / [aut. Ryszard Solik et al.] ; pod red. Jadwigi Uchyły-Zroski. 2013 BG( 2/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
4

Sztuka i polityka : muzyka popularna / pod red. Marka Jezińskiego, Łukasza Wojtkowskiego. 2012 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 1)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
5
Stęszewski, Jan (1929-2016).. Rzeczy, świadomość, nazwy : o muzyce i muzykologii / Jan Stęszewski ; pod red. Piotra Podlipniaka i Magdaleny Walter-Mazur. 2009 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
6
Chęćka-Gotkowicz, Anna (1975- ). Autor Dysonanse krytyki : o ocenie wykonania dzieła muzycznego / Anna Chęćka-Gotkowicz. 2008 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
7
Oliwa, Grzegorz. Muzykalia łańcuckie : problem stylu i praktyki wykonawczej w okresie przedklasycznym na przykładzie wybranych utworów z biblioteki Muzeum Zamku w Łańcucie / Grzegorz Oliwa. 2007 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
8
Podlipniak, Piotr. Uniwersalia muzyczne / Piotr Podlipniak. 2007 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
9
Ciesielski, Rafał (muzykolog). Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej dwudziestolecia międzywojennego / Rafał Ciesielski. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
10
Dziadek, Magdalena (1961- ). Autor Polska krytyka muzyczna w latach 1890-1914 : koncepcje i zagadnienia / Magdalena Dziadek. 2002 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
11

Contexts of musicology. Vol. 2 / ed. by Maciej Jabłoński [et al.] ; Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences Musicological Section. The Institute of Art History - Department 1998 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
12

Contexts of musicology. Vol. 1 / ed. by Maciej Jabłoński [et al.] ; Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences Musicological Section. The Institute of Art History - Departament 1997 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
13

Belorusskaâ êtnomuzykologiâ : očerki istorii (XIX-XX vv.) / pod red. Zinaidy Možejko. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
14

Dzieło muzyczne : teoria, historia, interpretacja / [red. Irena Poniatowska] ; Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
15
Szymanowski, Karol (1882-1937). Autor Pisma muzyczne / Karol Szymanowski ; zebrał i opracował Kornel Michałowski ; wstęp Stefan Kisielewski. 1984 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
16
Waldorff, Jerzy (1910-1999).. Muzyka łagodzi obyczaje : artykuły, recenzje, felietony / Jerzy Waldorff. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
17
Kofin, Ewa (1931-2021).. Muzyka telewizyjna : o specyfice gatunku / Ewa Kofin. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
18

Polish Musicological Studies / ed. by Zofia Chechlińska and Jan Stęszewski ; assistant ed. Elżbieta Szczepańska ; Musicological Section of the Polish Composers’ Union. 1977 BG( 2/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
19
Ekier, Jan (1913-2014).. Wstęp do Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina. Cz.1, Zagadnienia edytorskie / Jan Ekier. 1974 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
20
Lissa, Zofia (1908-1980). Autor Wstęp do muzykologii / Zofia Lissa. 1974 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
21
Arbeitstagung der Study Group of Folk Music Systematization beim International Folk Music Counci Analyse und Klassifikation von Volksmelodien : Bericht über die 3. Arbeitstagung der Study Group of Folk Music Systematization beim International Folk Musik Council vom 24. bis. Oktober 1967 in R 1973 BG( 2/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
22

Krytycy przy okrągłym stole / redagowała Elżbieta Dziębowska. 1966 BG( 1/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna
23

Antologia polskiej krytyki muzycznej XIX i XX wieku : (do roku 1939) / oprac. Stefan Jarociński. 1955 BG( 2/ 0)

78.072 Muzykologia. Krytyka muzyczna

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego