Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "726" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 272 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Cmentarz na Rossie w Wilnie : historia, sztuka, przyroda / pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. 2019
726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
2
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ). Autor Redaktor Kościoły Grodna / Maria Kałamajska-Saeed ; redakcja tomu Maria Podlodowska-Reklewska ; Międzynarodowe Centrum Kultury. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
3
Maroz, Valeryj Vâčaslavavìč. Autor Draǔlânyâ sakralʹnyâ momnìkì Berascejščyny : narysy gìstoryì, arhealogìì ì kulʹtury / V. Maroz. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
4
Mirończuk, Robert (1968- ). Autor Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
5
Rabiej, Stanisław (1959- ). Autor Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku / Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
6
Czyż, Anna Sylwia (1974- ). Autor Cmentarz na Rossie w Wilnie : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = Rasų kapinės : neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucj 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
7

Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny ; [współpraca redakcyjna Zofia Ant 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
8
Karczewska, Małgorzata. Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... : cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim / Małgorzata Karczewska. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
9
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Białostockie nekropolie : katalog wystawy / Marek Kietliński, Urszula Siłkowska ; Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku ; Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Biały 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
10
Kotyńska Stetkiewicz, Joanna. Autor Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego / pod redakcją Grzegorza Ryżewskiego ; opracowanie autorskie Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel ; dokum 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
11

W herbie miasta krzyż : #800latOpola / redakcja Marek Lis. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
12
Ożóg, Kazimierz S. (1978- ).. Święty z brązu : pomniki Jana Pawła II w Polsce / Kazimierz S. Ożóg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
13
Radziukiewicz, Anna (1954- ).. Bliski mi Wschód / Anna Radziukiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
14
Stojak, Grażyna. Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
15

Białostockie krzyże i kapliczki / opracowała Marta Wróbel. 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
16

Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
17

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; [fotografie i reprodukcje: Boże 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
18
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Kościoły Grodna / redakcja naukowa Maria Kałamajska-Saeed ; opracowały: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
19

Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna = The small sacred architecture of Kashubia : an anthropological perspective / redakcja Katarzyna Marciniak ; [tłumaczenie na jęz 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
20
Smirnow, Jurij. Katedra greckokatolicka p.w. św. Jura w Lwowie / Jurij Smirnow. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
21
Trzaskalik-Wyrwa, Małgorzata (1978- ).. Organy diecezji siedleckiej : katalog / Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
22
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Katedra w Grodnie / opracowała Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
23
Kmoch, Maria Weronika. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec / Maria Weronika Kmoch. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
24
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- ).. Vocor Augustinus : zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie / Krzysztof Maciej Kowalski ; [recenzent: Marceli Tureczek]. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
25
Lange, Tadeusz Wojciech (1952- ).. Stavkirker : norweskie kościoły słupowe = the stave churches of Norway / Tadeusz W. Lange ; [tłumaczenie na język angielski Marcin Turski]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
26

Kladbiŝa transgraničnyh regionov : sbornik naučnyh statej po nekropolistike / otvetstvennyj redaktor S. Pivovarčik ; Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarusʹ, Učreždenie obrazovaniâ " 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
27

Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja : studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod redakcją Marka Walczaka. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
28

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 22 / oprac.: Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
29

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 4 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
30

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 2 / red. nauk. Anna Oleńska ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Kr 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
31
Przybylska, Lucyna (1973- ).. Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce / Lucyna Przybylska. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
32

Katedra łacińska we Lwowie / oprac. Jakub Adamski [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
33
Danieluk, Elżbieta. Cerkwie Białegostoku i okolic / [teksty: Elżbieta i Andrzej Danieluk oraz Aleksander Sosna]. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
34

Cmentarz bernardyński w Wilnie : 1810-2010 / [układ ed. Vida Girininkienė ; zespół red. Rimantas Miknys [et. al.] ; przekład na jęz. pol. Eduardas Piurko, Irena Fedorowicz, Regina Jakubėna 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
35

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 8, Granice świętości w świecie późnego antyku / pod red. Anny Głowy, Bożeny Iwaszkiew 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
36

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 3, Miasto Słonim / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
37
Koszowy, Anna. Powstanie styczniowe : mogiły i miejsca pamięci. T. 1 / Anna Koszowy, Adam Siwek, Anna Wicka. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
38
Paszenda, Jerzy (1932-2012).. Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 5 / Jerzy Paszenda ; red. Andrzej Betlej, Ludwik Grzebień. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
39

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 1 / red. tomu Marcin Zgliński ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
40
Dacka-Górzyńska, Iwona Monika. Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony / Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
41
Galewski, Dariusz (1970- ).. Jezuici wobec tradycji średniowiecznej : barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu / Dariusz Galewski. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
42
Karpowicz, Mariusz (1934-2015).. Wileńska odmiana architektury XVIII wieku / Mariusz Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
43

Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. 2 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
44

Kościoły i klasztory Grodna / oprac.: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
45
Rostkowski, Zbigniew Stanisław (1958- ).. Diecezja Drohiczyńska / teksty: Zbigniew Rostkowski ; rysunki piórkiem: Władysław Pietruk. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
46
Sikorski, Dariusz Andrzej. Wczesnopiastowska architektura sakralna (jako źródło historyczne do dziejów Kościoła w Polsce) / Dariusz Andrzej Sikorski. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
47

Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. 1 / oprac. Jakub Adamski [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
48
Bałus, Wojciech (1961- ).. Gotyk bez Boga? : w kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku / Wojciech Bałus ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
49

Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego / red. Feliks Czyżewski, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Lubow Frolak ; Zakład Filologii Ukraińskiej Uniwersytetu Marii Curie-S 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
50
Jasiński, Andrzej Sebastian (1953- ).. Kościół i klasztor oo. Franciszkanów w Opolu / Andrzej S. Jasiński, Jacek Tonkowicz. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
51
Karaskiewicz, Katarzyna. Świątynia Opatrzności Bożej : dzieje idei i budowy / Katarzyna Karaskiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
52
Klima, Ewa (geografia). Przestrzeń religijna miasta / Ewa Klima. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
53
Mączyński, Ryszard (1954- ).. Kościół w Krzyżanowicach : fundacja Hugona Kołłątaja / Ryszard Mączyński. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
54
Maniurka, Piotr Paweł (1950- ).. Katedra w Opolu / Piotr Paweł Maniurka. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
55
Mickiewicz, Halina (1950- ).. Dzieje kościoła św. Anny w Wilnie w świetle literatury / Halina Mickiewicz. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
56
Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- ).. Ogród snu i pamięci : dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających w latach 1786-2010 / Stanisław Sławomir Nicieja. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
57

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 4 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
58

Russkij nekropol’ v Sofii / [avt.-sost. T. K. Pčelniceva, K. D. Bendereva ; otv. red. V. V. Savickij]. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
59
Przeciszewski, Paweł (1955- ).. Warszawa : prawosławie i rosyjskie dziedzictwo / Paweł Przeciszewski. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
60

Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci / pod red. Jana Adamowskiego, Marty Wójcickiej. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
61
Żak, Jerzy (1937- ).. Łemkowskie cerkwie = Lemko churches / zdj. Jerzy Żak, tekst Andrzej Piecuch ; tł. na jęz. ang. Piotr Leoniak. 2011 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
62

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 18 / oprac.: Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
63
Bryła, Monika. Od gotyku do baroku : zabytkowe kościoły gminy Grębocice / Monika Bryła, Katarzyna Dziura, Marek Robert Górniak ; fot. Marek Chwistek. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
64

Sztuka cmentarzy w XIX i XX wieku / pod red. Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
65
Frąckiewicz, Małgorzata Krystyna. Katedra Łomżyńska pod wezwaniem św. Michała Archanioła : przeszłość i współczesność / [autor tekstu: Małgorzata K. Frąckiewicz ; tekst angielski: Jan Krupka]. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
66
Kaczyńska, Izabela. Cystersi w Polsce / Izabela i Tomasz Kaczyńscy. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
67
Martinaitienė, Gražina Marija. Lietuvos kryždirbiai ir kryždirbystė XX a. pervartose / Gražina Marija Martinaitienė 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
68

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 3 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
69
Paszenda, Jerzy (1932-2012).. Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 4 / Jerzy Paszenda. 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
70

Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 7, Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku / pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wroniko 2010 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
71

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 17 / oprac.: Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
72
Czapliński, Konrad Kazimierz. Cystersi : dziedzictwo kulturowe / Konrad Kazimierz Czapliński ; [teksty do Jędrzejowa, Koronowa, Ołoboku (wielkopolskiego), Owińsk, Tarnowa Pałuckiego i Wągrowca Andrzej M. Wyrwa]. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
73
Jankowski, Aleksander (historia sztuki). Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce / Aleksander Jankowski. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
74

Katedra : historia kościoła św. Jakuba w Szczecinie / pod red. Pawła Kanpa, Andrzeja Kraśnickiego, Artura Rasmusa. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
75
Nicieja, Stanisław Sławomir (1949- ).. Lwowskie Orlęta : czyn i legenda / Stanisław Sławomir Nicieja. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
76
Olej-Kobus, Anna. Nekropolie : zabytkowe cmentarze wielokulturowej Polski / Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus, Michał Rembas. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
77
Patek, Artur (1965- ).. Polski cmentarz w Jerozolimie : Polacy pochowani na cmentarzu katolickim na górze Syjon / Artur Patek. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
78
Rozanow, Zofia (1930-2015).. Zabytki sztuki Jasnej Góry : architektura, rzeźba, malarstwo / Zofia Rozanow, Ewa Smulikowska. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
79

Biblia z lipowego drewna : karty z dziejów ołtarza Mariackiego : materiały z sesji zorganizowanej w 50. rocznicę powrotu ołtarza Wita Stwosza "Na swoje miejsce" / [red. nauk. Stanisław Walto 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
80
Wilczyk, Wojciech (1961- ).. Niewinne oko nie istnieje = There’s no such thing as an innocent eye / Wojciech Wilczyk ; [tł. Soren Gauger]. 2009 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
81
Wiśniewski, Tomasz (1958- ).. Nieistniejące mniejsze cmentarze żydowskie : rekonstrukcja Atlantydy = The lost world of small-town Jewish cemeteries : reconstructing Atlantis / Tomasz Wiśniewski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
82

Album Amicorum - między Wilnem a Toruniem : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu / [kom. red. Elżbieta Basiul et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
83

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 16 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
84
Czyż, Anna Sylwia (1974- ).. Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie / Anna Sylwia Czyż. 2008 BG( 1/ 1)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
85
Czyż, Anna Sylwia (1974- ).. Nekropolie kresowe : skrypt dla inwentaryzatorów zabytkowych cmentarzy dawnych Kresów Wschodnich / Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski. 2008 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
86
Dacka-Górzyńska, Iwona Monika. Autor Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor = Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor / Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
87
Gogolin, Marek. Więźby dachowe kościołów Pomorza od końca XIII do połowy XIX wieku : przekształcenia typów i rozwiązań konstrukcyjnych / Marek R. Gogolin. 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
88
Lewkowska, Anna (konserwator zabytków). Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : województwo nowogródzkie / Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
89

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 2 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
90
Spyra, Janusz (1956- ).. Via sacra - churches and cloisters in Cieszyn and Český Těšín (Czech Cieszyn) / Janusz Spyra ; [transl. from Pol. Lucyna Krzanowska, John Whitewood]. 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
91

Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 6, Ofiara - kapłan - ołtarz w świecie późnego antyku / pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wro 2008 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
92

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 15 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2007 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
93
Grodziska, Karolina (1957- ).. "Zostanie po nich nikły ślad... " : polskie groby na cmentarzach w Laxton Hall, Pitsford Hall, Fawley Court i Henley-on-Thames / Karolina Grodziska, Andrzej Suchcitz. 2007 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
94

Wokół Wawelu : antologia tekstów z lat 1901-1909 / red. i wstęp Jarosław Krawczyk. 2007 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
95
Lewkowska, Anna (konserwator zabytków). Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : województwo wileńskie na obszarze Republiki Białorusi / Anna Lewkowska, Jacek Lewkowski, Wojciech Walczak ; Towarzystwo Mił 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
96
Lewkowska, Anna (konserwator zabytków). Zabytkowe cmentarze na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej : wschodnie powiaty dawnego województwa białostockiego (obecnie na terenie Białorusi) / Anna Lewkowska, Wojciech Walczak, Jace 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
97
Sławiński, Piotr (1968- ).. Cmentarz Katedralny w Sandomierzu / Piotr Sławiński. 2007 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
98
Starczewski, Zbigniew (1946- ).. Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchowej w Gostyniu / [tekst Zbigniew Starczewski ; zdj. Franciszek Kiklica]. 2007 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
99

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 14 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2006 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->