Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "72*438*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 206 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Górska, Iwona (ochrona zabytków). Autor Architektura ceglana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
2
Wideryński, Mariusz (1951- ). Autor Fotograf Sejm i Senat : portret wielokrotny / Mariusz Wideryński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
3
Stopa, Magdalena. Autor Podwaliny : drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy / Magdalena Stopa. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
4
Wierzbicka, Bożena. Autor Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce / Bożena Wierzbicka. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
5
Piechotka, Maria (1920- ). Autor Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; redakcja Agata Kunicka-Goldfinger, Tomasz Kunicki-Goldfinger. 2017 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
6
Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska. 2017 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
7
Przewłocka-Sionek, Renata. Miasta wielokulturowe Łódź, Wilno, Lwów : śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku : podobieństwa i różnice / Renata Przewłocka-Sionek. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
8
Pszczółkowski, Michał (1981- ).. Kresy nowoczesne : architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 / Michał Pszczółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
9
Majewski, Jerzy Stanisław (1960- ).. Spacerownik : Pałac Kultury i Nauki : socrealistyczna Warszawa / Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
10
Piechotka, Maria (1920- ).. Bramy Nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; [tłumaczenie napisów polichromii z języka hebrajskiego i z języka jidysz Anna Michałow 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
11
Zaucha, Tomasz. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony / Tomasz Zaucha. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
12

Rzeczpospolita domów. 4, Domy miejskie / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
13
Grzybkowski, Andrzej (1935- ).. Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski. 2014 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
14
Adamczyk-Bomersbach, Teresa. Architektura romańska : historia architektury średniowiecznej w Polsce : wybrane zagadnienia / Teresa Adamczyk-Bomersbach. 2013 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
15
Wicher, Sebastian (1977- ).. Białostocka architektura modernizmu / tekst Sebastian Wicher ; red. Katarzyna Niziołek ; fot. Marcin Onufryjuk. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 4/ 0)

72(438) Architektura Polski
16
Borowik, Aneta. Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie : twórczość Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara Kovátsa na tle epoki / Aneta Borowik. 2012 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
17
Europan (11 ; 2011 ; Warszawa). Europan.com.pl / [oprac. Małgorzata Zdancewicz ; publ. przygot. przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy]. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
18
Gloger, Zygmunt (1845-1910).. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1-2 / Zygmunt Gloger. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
19

Tarnów : 1000 years of modernity : a guidebook / ed. by Ewa Łączyńska-Widz and Dawid Radziszewski ; [transl. Łukasz Mojsak, Stanley Bill]. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
20
Mossakowski, Stanisław (1937- ).. Tylman z Gameren (1632-1706) : twórczość architektoniczna w Polsce / Stanisław Mossakowski. 2012 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
21

Rzeczpospolita domów. 3, Domy Boże / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
22
Czajkowski, Jerzy (1931- ).. Dom drewniany w Polsce : tysiąc lat historii / Jerzy Czajkowski. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
23

Wpływ dorobku II Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
24
Springer, Filip (1982- ).. Źle urodzone : reportaże o architekturze PRL-u / tekst i fot. Filip Springer. 2011 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
25
Storz, Kamila. Murowany dom wiejski : w krajobrazie kulturowym Warmii i Mazur / Kamila Storz. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
26
Bęczkowska, Urszula. Karol Kremer i krakowski urząd budownictwa w latach 1837-1860 / Urszula Bęczkowska. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
27
Czapelski, Marek. Gmachy Sejmu i Senatu / tekst Marek Czapelski ; fot. Mariusz Wideryński. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
28
Czapelski, Marek. Buildings of Polish Parliament : the Sejm and the Senate / text Marek Czapelski ; contemporary photographs Mariusz Wideryński ; transl. Aleksandra Rodzińska-Chojnowska. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
29
Janas, Karol. Model rewitalizacji miast / Karol Janas, Wojciech Jarczewski, Wiesław Wańkowicz ; Instytut Rozwoju Miast. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
30
Krasnowolski, Bogusław (1943- ).. Między Wschodem a Zachodem : studia nad historią i sztuką pogranicza polsko-łemkowskiego / Bogusław Krasnowolski. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
31
Wilczek, Michał T. (1963- ).. Rozwój standardu mieszkaniowego w Polsce na tle krajów europejskich / Michał T. Wilczek. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
32

Zróżnicowanie regionalne budownictwa wiejskiego Warmii i Mazur / [aut. oprac. Jacek Wysocki]. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
33
Żabicki, Jacek (1960- ).. Leksykon zabytków architektury Mazowsza i Podlasia / Jacek Żabicki. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
34

Rzeczpospolita domów. 2, Chaty / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2010 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
35

Zabytki architektury polskiej. T. 4, Ś-Ż / Bartłomiej Kaczorowski [et al. ; fot. Piotr Jamski et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
36

Zabytki architektury polskiej. T. 3, N-S / Bartłomiej Kaczorowski [et al. ; fot. Piotr Jamski et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
37

Zabytki architektury polskiej. T. 2, Koś-M / Bartłomiej Kaczorowski [et al. ; fot. Piotr Jamski et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
38

Architektura romańska w Polsce : nowe odkrycia i interpretacje : materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11 kwietnia 2008 roku / red. Tomasz Janiak. 2009 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
39

Zamki, grody, ruiny : waloryzacja i ochrona / [red. nauk. Maria L. Lewicka ; tł. tekstów z jęz. ros. Oleg Łatyszonek, Anatol Wap]. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
40
Majewski, Piotr (1971- ).. Ideologia i konserwacja : architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu / Piotr Majewski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
41
Ruszczyk, Grażyna. Architektura drewniana w Polsce / Grażyna Ruszczyk. 2009 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
42
Świechowski, Zygmunt (1920-2015).. Katalog architektury romańskiej w Polsce / Zygmunt Świechowski. 2009 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
43
Tondos, Barbara (1936-2012).. Styl zakopiański i zakopiańszczyzna / Barbara Tondos. 2009 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
44
Czerwiński, Tomasz (1950- ).. Budownictwo ludowe w Polsce / Tomasz Czerwiński. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
45
Dybczyńska-Bułyszko, Anna (1961- ).. Kształt dla chaosu : twórczość Romualda Gutta a problemy polskiego modernizmu / Anna Dybczyńska-Bułyszko ; Towarzystwo Miłośników Historii. 2008 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
46

Zabytki architektury polskiej. T. 1, A-Kop / Bartłomiej Kaczorowski [et al. ; fot. Piotr Jamski et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
47
Klimek, Stanisław (1956- ).. Wrocław - miasto spotkań / fot. Stanisław Klimek ; tekst Beata Maciejewska. 2008 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
48
Komar, Żanna. Trzecie miasto Galicji : Stanisławów i jego architektura w okresie autonomii galicyjskiej / Żanna Komar ; fot. Pawel Mazur. 2008 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
49

Rzeczpospolita domów : zamki, dworki i pałace / pod red. Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2008 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
50
Bartoś, Magdalena. Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur / Magdalena Bartoś, Barbara Zalewska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
51
Gaweł, Artur. Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w Województwie Podlaskim : 2007 / [tekst i fot.: Artur Gaweł] ; Urząd Marszałkowski Województwa Podalskiego, Muzeum R 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
52
Kulik, Adam Wiesław (1950- ).. Miasta polskie : najpiękniejsze zespoły zabytkowe / Adam Wiesław Kulik. 2007 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
53
Liżewska, Iwona (1966- ).. Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach : krajobrazy i formy regionalne / Iwona Liżewska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
54
Szczepański, Jacek (1971- ).. Powiat legionowski na dawnej pocztówce : wydawcy i serie / Jacek Szczepański. 2007 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
55
Brzezińska-Marjanowska, Wioletta. Symbolika wolnomularska w założeniu pałacowo-ogrodowym w Młynowie za czasów Aleksandra Chodkiewicza / Wioletta Brzezińska. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
56
Dettloff, Paweł (1970- ).. Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1930 [i.e. 1939] : teoria i praktyka / Paweł Dettloff. 2006 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
57
Kunkel, Robert. Architektura gotycka na Mazowszu / Robert M. Kunkel. 2006 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
58

Historyczne osiedla robotnicze : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach w dniach 9-10 września 2005) / [red. Gabriela Bożek]. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
59

Powiat kłobucki / [oprac. Danuta Cholewa et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
60

Powiat lubliniecki / [oprac. Danuta Cholewa et al.]. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
61
Kozina, Irma (1964- ). Autor Chaos i uporządkowanie : dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763-1955 / Irma Kozina. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
62

Perły architektury województwa podlaskiego = Pearls of architecture in Podlaskie Voivodeship = Architekturperlen der Woiwodschaft Podlachien / [tekst Grzegorz Ryżewski et al. ; foto Adam Sienki 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
63
Stefański, Krzysztof (1955- ).. Architektura historyzmu na ziemiach polskich / Krzysztof Stefański. 2005 BHU( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
64
Stefański, Krzysztof (1955- ).. Architektura XIX wieku na ziemiach polskich / Krzysztof Stefański. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
65
Zbroja, Barbara (1978- ).. Miasto umarłych : architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939 / Barbara Zbroja. 2005 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
66
Zin, Wiktor (1925-2007).. Narodziny krajobrazu kulturowego / Wiktor Zin. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
67

Poznań : spis zabytków architektury / [oprac. Joanna Bielawska-Pałczyńska]. 2004 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
68

Żywieckie projekty Karola Pietschki - architekta arcyksięcia Albrechta Fryderyka Habsburga : (wybór) / [red. Gabriela Bożek ; współpr. merytoryczna Alicja Gałecka-Paduchowa]. 2004 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
69

Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2004 BG( 5/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

72(438) Architektura Polski
70
Gałecka-Paduchowa, Alicja. Zabytkowa architektura municypalna i przemysłowa Raciborza / Alicja Gałecka-Paduchowa. 2004 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
71
Szałygin, Jerzy (1962- ).. Katalog zabytków osadnictwa holenderskiego na Mazowszu / Jerzy Szałygin ; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
72
Włodarczyk, Janusz (1932-2015).. Żyć znaczy mieszkać : dom mieszkalny na granicy stuleci / Janusz Andrzej Włodarczyk ; Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 2004 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
73

Zabytki techniki województwa śląskiego : przewodnik po wybranych obiktach / [red. Gabriela Bożek]. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
74

Architektura rezydencjonalna : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach i Sosnowcu 19-20 września 2003) / [red. Gabriela Bożek]. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
75
Faryna-Paszkiewicz, Hanna (1952- ).. Geometria wyobraźni : szkice o architekturze dwudziestolecia międzywojennego / Hanna Faryna-Paszkiewicz. 2003 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
76
Jarczewski, Woyciech. Krakowska przestrzeń biurowa / pod red. Woyciecha Jarczewskiego i Grzegorza Micka ; [aut. Woyciech Jarczewski, Grzegorz Micek, Robert Guzik]. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
77
Pilich, Michał (1978- ).. Ulice Nowej Pragi / Michał Pilich ; Fundacja Wspierania Kultury. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
78
Szczypka-Gwiazda, Barbara (1954- ).. Pomiędzy praktyką a utopią : trójmiasto Bytom - Zabrze - Gliwice jako przykład koncepcji miasta przemysłowego czasów Republiki Weimarskiej / Barbara Szczypka-Gwiazda. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
79
Wagner, Tomasz (1973- ).. Zabrze : nieznane oblicza śląskiej architektury. T. 1 / Tomasz Wagner. 2003 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
80
Bęczkowska, Urszula. Pałac Sztuki : siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / Urszula Bęczkowska. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
81

Architektura modernistyczna Katowic i innych miast polskiego i czeskiego Śląska : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 25 października 2002) / [red. Gabriela Bożek]. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
82

Zabytki architektury obronnej w województwie śląskim : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach i Żorach w dniach 12-13 września 2002) / [red. Gabriela Bożek]. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
83

Foksal : konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania kwartału "Foksal" : 2001-2002 / [koncepcja wydaw., projekt graf., red. Wojciech Kaczura, Maria Zamoyska, Jerzy Illasiewicz ; wspó 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
84

Przywrócenie studzienki-fontanny z figurką Apolla na Starym Rynku w Poznaniu / [red. Piotr Kraszewski]. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
85
Marciniec, Leszek. Buska Starówka Zdrojowa / Leszek Marciniec. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
86
Szczepański, Jacek (1971- ).. Powiat legionowski na dawnej pocztówce : kontynuacja / Jacek Szczepański. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
87
Wierzbicka, Bożena. Sejm i Senat : architektura i wnętrza / Bożena Wierzbicka. 2002 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
88
Bania, Zbigniew (1946- ).. Kamieniec Podolski, miasto-legenda : zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawnieszych do współczesności / Zbigniew Bania, Marta Wiraszka. 2001 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
89
Faryna-Paszkiewicz, Hanna (1952- ).. Atlas zabytków architektury w Polsce / Hanna Faryna-Paszkiewicz, Małgorzata Omilanowska, Robert Pasieczny ; ze zdjęciami Piotra Jamskiego i Macieja Czaplickiego. 2001 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
90
Gałecka-Paduchowa, Alicja. Kamienice Raciborza / Alicja Gałecka-Paduchowa. 2001 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
91
Gutowski, Maciej (1931-1998).. Architektura secesyjna w Galicji / Maciej Gutowski, Bartłomiej Gutowski. 2001 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
92

Białystok - makieta barokowego miasta / [tekst katalogu i scenariusz wystawy Andrzej Lechowski et al. ; fot. Piotr Męcik]. 2001 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
93

Ratusze województwa śląskiego i ziem przygranicznych / [opis ratuszy pol.: Bolesław Błachuta et al., opisy ratuszy czeskich: Lucie Augustinkova et al. ; tł. opisów z jęz. czeskiego na jęz 2000 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
94

Architektura przemysłowa i zabytki techniki na Śląsku w dobie restrukturyzacji : (referaty wygłoszone na sesji naukowej w Katowicach 14-16 września 2000) / [red. Gabriela Bożek]. 2000 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
95
Marciniec, Leszek. Buska Starówka / Leszek Marciniec. 2000 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
96
Świechowski, Zygmunt (1920-2015).. Architektura romańska w Polsce / Zygmunt Świechowski ; Stowarzyszenie Patria Polonorum. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
97

Współczesna architektura mieszkaniowa : II Konferencja Naukowa Mieszkanie XXI wieku, Augustów 26, 27, 28 maja 1999 / [kom. nauk. Janusz A. Włodarczyk - przewodn. et al.] ; Wydział Architektur 1999 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
98

Zabytki Architektury i Budownictwa w Polsce. [T.] 32 cz. 2, Województwo poznańskie / [red. Hanna Krzyżanowska]. 1998 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
99
Grzybkowski, Andrzej (1935- ).. Między formą a znaczeniem : studia z ikonografii architektury i rzeźby gotyckiej / Andrzej Grzybkowski. 1997 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->