Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "72" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 795 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Cmentarz na Rossie w Wilnie : historia, sztuka, przyroda / pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego. 2019
726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
2
Gębczyńska-Janowicz, Agnieszka. Autor Architektura na terenach byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych : funkcjonalna zmienność upamiętniania / Agnieszka Gębczyńska-Janowicz. 2019 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
3
Górska, Iwona (ochrona zabytków). Autor Architektura ceglana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
4

W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku : katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Malborku, 28 2019 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
5
Wideryński, Mariusz (1951- ). Autor Fotograf Sejm i Senat : portret wielokrotny / Mariusz Wideryński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
6
Ganeckaâ, Ìryna Uladzìmìraŭna. Autor Gluski zamak u svâtle arhealagičnyh dasledavannâŭ i pis’movyh krynic / Ì. U. Ganeckaâ ; Nacyânal’naâ akademiâ navuk Belarusi. Instytut gìstoryì. 2018 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
7
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ). Autor Redaktor Kościoły Grodna / Maria Kałamajska-Saeed ; redakcja tomu Maria Podlodowska-Reklewska ; Międzynarodowe Centrum Kultury. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
8

Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of independence in Central Europe / redaktorka prowadząca = coordinating editor Magdalena Link-Lenczowska ; redakcja naukowa = sc 2018 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
9
Maroz, Valeryj Vâčaslavavìč. Autor Draǔlânyâ sakralʹnyâ momnìkì Berascejščyny : narysy gìstoryì, arhealogìì ì kulʹtury / V. Maroz. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
10
Mirończuk, Robert (1968- ). Autor Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
11
Rabiej, Stanisław (1959- ). Autor Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku / Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
12
Stopa, Magdalena. Autor Podwaliny : drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy / Magdalena Stopa. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
13
Wierzbicka, Bożena. Autor Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce / Bożena Wierzbicka. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
14
Bažènava, Vol’ga Dzmìtryeŭna (1956- ). Autor Belorusskij sled v kulʹture i arhitkture Moskvy / avtory teksta: O. D. Baženova, S. I. Baranova, I. L. Buseva-Davydova, B. Vitkauskene, M. V. Nikolaeva, S. P. Orlenko, G. V. Pribytko ; glavnyj r 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
15
Czyż, Anna Sylwia (1974- ). Autor Cmentarz na Rossie w Wilnie : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = Rasų kapinės : neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucj 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
16
Iniewska, Elżbieta. Autor Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 Maja = Kalony Slavy ǔ gonar Kanstytucyì 3 Traǔnâ = Kolonny Slavy v čestʹ Konstitucii 3 Maâ / Elżbieta Iniewska ; tłumaczenie Anna Tiszuk. 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
17

Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny ; [współpraca redakcyjna Zofia Ant 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
18
Karczewska, Małgorzata. Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... : cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim / Małgorzata Karczewska. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
19
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Białostockie nekropolie : katalog wystawy / Marek Kietliński, Urszula Siłkowska ; Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku ; Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Biały 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
20
Kotyńska Stetkiewicz, Joanna. Autor Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego / pod redakcją Grzegorza Ryżewskiego ; opracowanie autorskie Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel ; dokum 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
21

W herbie miasta krzyż : #800latOpola / redakcja Marek Lis. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
22
Ostrowski, Jan K. (1947- ).. Barok - romantyzm - kresy / Jan K. Ostrowski. 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
23
Ożóg, Kazimierz S. (1978- ).. Święty z brązu : pomniki Jana Pawła II w Polsce / Kazimierz S. Ożóg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
24
Piechotka, Maria (1920- ). Autor Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; redakcja Agata Kunicka-Goldfinger, Tomasz Kunicki-Goldfinger. 2017 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
25
Radziukiewicz, Anna (1954- ).. Bliski mi Wschód / Anna Radziukiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
26
Rąkowski, Grzegorz (1954- ).. Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Województwo wileńskie / Grzegorz Rąkowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
27
Samusik, Katarzyna. Dwory i pałace na Litwie / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
28
Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska. 2017 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
29
Stojak, Grażyna. Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
30
Wowczak, Jerzy (1961- ).. Jan Sas-Zubrzycki : architekt, historyk i teoretyk architektury / Jerzy Wowczak. 2017 BG( 1/ 0)

72:929 Architektura - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Architekci
31

Białostockie krzyże i kapliczki / opracowała Marta Wróbel. 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
32

Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje i konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
33

Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
34

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; [fotografie i reprodukcje: Boże 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
35
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Kościoły Grodna / redakcja naukowa Maria Kałamajska-Saeed ; opracowały: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
36

Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna = The small sacred architecture of Kashubia : an anthropological perspective / redakcja Katarzyna Marciniak ; [tłumaczenie na jęz 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
37
Marciniak-Kajzer, Anna (1961- ).. Archaeology on medieval knights’ manor houses in Poland / Anna Marciniak-Kajzer ; [translator Sabina Siemaszko, linguistic editor Dale Taylor]. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
38

Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku / redakcja naukowa: Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. 2016 BG( 1/ 0)

72:929 Architektura - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Architekci
39
Nestorow, Rafał. Autor Pro domo et nomine suo : fundacje i inicjatywy artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich / Rafał Nestorow ; redakcja Andrzej Włodarek ; tłumaczenia Maria Nowak, Anatol Shevel. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
40
Osmanov, Elvis (1988- ).. Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju / Elwis Osmanow ; przełożył z języka rosyjskiego Musa Çaxarxan Czachorowski. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
41
Przewłocka-Sionek, Renata. Miasta wielokulturowe Łódź, Wilno, Lwów : śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku : podobieństwa i różnice / Renata Przewłocka-Sionek. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
42
Pszczółkowski, Michał (1981- ).. Kresy nowoczesne : architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 / Michał Pszczółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
43
Smirnow, Jurij. Katedra greckokatolicka p.w. św. Jura w Lwowie / Jurij Smirnow. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
44
Trzaskalik-Wyrwa, Małgorzata (1978- ).. Organy diecezji siedleckiej : katalog / Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
45
Jastrzębowska, Elżbieta. Podziemia antycznego Rzymu / Elżbieta Jastrzębowska ; red. tomu Krzysztof Antczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2015 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
46
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Katedra w Grodnie / opracowała Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
47
Kmoch, Maria Weronika. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec / Maria Weronika Kmoch. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
48
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- ).. Vocor Augustinus : zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie / Krzysztof Maciej Kowalski ; [recenzent: Marceli Tureczek]. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
49
Lange, Tadeusz Wojciech (1952- ).. Stavkirker : norweskie kościoły słupowe = the stave churches of Norway / Tadeusz W. Lange ; [tłumaczenie na język angielski Marcin Turski]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
50

Pałac Branickich w Białymstoku. T. 2, Lata 1802-1809 / opracowali i do druku przygotowali Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
51
Łopatecki, Karol (1979- ).. The history of Branicki palace until 1809 : the influence of "Versailles of Podlasie" on the development of Białystok / Karol Łopatecki, Wojciech Walczak ; [translated by Anna Stawikowska]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
52
Majewski, Jerzy Stanisław (1960- ).. Spacerownik : Pałac Kultury i Nauki : socrealistyczna Warszawa / Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
53
Piechotka, Maria (1920- ).. Bramy Nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; [tłumaczenie napisów polichromii z języka hebrajskiego i z języka jidysz Anna Michałow 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
54

Kladbiŝa transgraničnyh regionov : sbornik naučnyh statej po nekropolistike / otvetstvennyj redaktor S. Pivovarčik ; Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarusʹ, Učreždenie obrazovaniâ " 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
55
Samusik, Katarzyna. Dwory i pałace Polski północno-wschodniej / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
56
Szewczyk, Jarosław (1972- ). Nietypowe budulce w architekturze. T. 2, Plecionki / Jarosław Szewczyk. 2015 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
57

Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja : studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod redakcją Marka Walczaka. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
58
Zaucha, Tomasz. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony / Tomasz Zaucha. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
59

Rzeczpospolita domów. 4, Domy miejskie / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
60

Habitaty - architektura socjalna = habitats - social architecture / pod red. Zbigniewa Bacia. 2014 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
61

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 22 / oprac.: Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
62
Grzybkowski, Andrzej (1935- ).. Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski. 2014 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
63

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 4 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
64

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 2 / red. nauk. Anna Oleńska ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Kr 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
65

Historyczna rezydencja we współczesnym mieście / pod red. Marii Poprzęckiej. 2014 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
66
Przybylska, Lucyna (1973- ).. Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce / Lucyna Przybylska. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
67
Torbus, Tomasz (1961- ).. Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach / Tomasz Torbus. 2014 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
68
Adamczyk-Bomersbach, Teresa. Architektura romańska : historia architektury średniowiecznej w Polsce : wybrane zagadnienia / Teresa Adamczyk-Bomersbach. 2013 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
69

Katedra łacińska we Lwowie / oprac. Jakub Adamski [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
70
Danieluk, Elżbieta. Cerkwie Białegostoku i okolic / [teksty: Elżbieta i Andrzej Danieluk oraz Aleksander Sosna]. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
71
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).. Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim. T. 1, (Między Wisłą a Skarżyskiem-Kamienną, Kielcami i Jędrzejowem) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2013 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
72

Cmentarz bernardyński w Wilnie : 1810-2010 / [układ ed. Vida Girininkienė ; zespół red. Rimantas Miknys [et. al.] ; przekład na jęz. pol. Eduardas Piurko, Irena Fedorowicz, Regina Jakubėna 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
73

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 8, Granice świętości w świecie późnego antyku / pod red. Anny Głowy, Bożeny Iwaszkiew 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
74

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 3, Miasto Słonim / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
75
Koch, Wilfried (1929- ).. Style w architekturze : arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne / Wilfried Koch ; [przekł. z jęz. niem. Waldemar Baraniewski et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
76
Koszowy, Anna. Powstanie styczniowe : mogiły i miejsca pamięci. T. 1 / Anna Koszowy, Adam Siwek, Anna Wicka. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
77

Budownictwo wojskowe. T. 1 / [praca zbiorowa... pod red. majora inżyniera Aleksandra Króla]. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
78

Fortyfikacje nowożytne w Polsce : badania, realizacje, projekty : zagospodarowanie do współczesnych funkcji : praca zbiorowa / pod red. Lecha Narębskiego. 2013 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
79
Paszenda, Jerzy (1932-2012).. Budowle jezuickie w Polsce XVI-XVIII w. T. 5 / Jerzy Paszenda ; red. Andrzej Betlej, Ludwik Grzebień. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
80
Rożek, Michał (1946-2015).. Etos dworu szlacheckiego : szkice z dziejów kultury / Michał Rożek. 2013 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
81
Świtek, Gabriela. Gry sztuki z architekturą : nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje / Gabriela Świtek ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. 2013 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
82

Lwów i województwo lwowskie / [tekst Tadeusz Szydłowski ; objaśn. fot. Antoni Karczewski]. 2013 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
83
Wicher, Sebastian (1977- ).. Białostocka architektura modernizmu / tekst Sebastian Wicher ; red. Katarzyna Niziołek ; fot. Marcin Onufryjuk. 2013 BG( 2/ 0)
WHS( 4/ 0)

72(438) Architektura Polski
84

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 1 / red. tomu Marcin Zgliński ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
85
Borowik, Aneta. Dzieje, architektura oraz twórcy Zakładu OO. Jezuitów w Chyrowie : twórczość Antoniego Łuszczkiewicza oraz Edgara Kovátsa na tle epoki / Aneta Borowik. 2012 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
86
Borowik, Aneta. Słownik architektów, inżynierów i budowniczych związanych z Katowicami w okresie międzywojennym / Aneta Borowik. 2012 BG( 1/ 0)

72:929 Architektura - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Architekci
87
Dacka-Górzyńska, Iwona Monika. Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony / Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
88
Europan (11 ; 2011 ; Warszawa). Europan.com.pl / [oprac. Małgorzata Zdancewicz ; publ. przygot. przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy]. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
89
Galewski, Dariusz (1970- ).. Jezuici wobec tradycji średniowiecznej : barokizacje kościołów w Kłodzku, Świdnicy, Jeleniej Górze i Żaganiu / Dariusz Galewski. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
90
Gaworski, Marek (1974- ).. Zamki, pałace, dwory w Polsce / Marek Gaworski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
91
Gloger, Zygmunt (1845-1910).. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 1-2 / Zygmunt Gloger. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
92
Jóźwiak, Sławomir. Krzyżackie zamki komturskie w Prusach : topografia i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych / Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda. 2012 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
93
Karpowicz, Mariusz (1934-2015).. Wileńska odmiana architektury XVIII wieku / Mariusz Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
94

Tarnów : 1000 years of modernity : a guidebook / ed. by Ewa Łączyńska-Widz and Dawid Radziszewski ; [transl. Łukasz Mojsak, Stanley Bill]. 2012 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
95

Pałac Branickich w Białymstoku. T. 1, Inwentarze z XVII i XVIII stulecia. oprac. i do dr. przygot. Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
96

Pałac Branickich w Białymstoku. T. 1, Inwentarze z XVII i XVIII stulecia. oprac. i do dr. przygot. Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
97
Majewski, Mirosław Lucjan (1947- ).. Szkice o geometrii i sztuce : między Wschodem i Zachodem / Mirosław Majewski. 2012 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
98
Mossakowski, Stanisław (1937- ).. Tylman z Gameren (1632-1706) : twórczość architektoniczna w Polsce / Stanisław Mossakowski. 2012 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
99

Kościoły i klasztory Lwowa z okresu przedrozbiorowego. 2 / oprac. Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2012 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->