Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "72" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 824 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Rąkowski, Grzegorz (1954- ). Autor Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 2, Województwo nowogródzkie / Grzegorz Rąkowski. 2021 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
2
Chudzio, Hubert. Autor Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny : polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej 1942-1952 / Hubert Chudzio, Mariusz Solarz. 2020 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
3

Architektura drewniana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. 2020 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
4
Gwiazda, Tomasz (1990- ). Autor Tempus edax rerum : utracone kościoły Krakowa wzniesione w okresie od X do XVIII wieku / Tomasz Gwiazda ; Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeol 2020 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
5
Wróbel, Wiesław (1984- ). Autor Białystok, którego nie ma = A Białystok that no longer exists / Wiesław Wróbel. 2020 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
6
Wysocka, Agnieszka (1969- ). Autor Jan Kossowski (1898-1958) : spotkanie z architekturą / Agnieszka Wysocka. 2020 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
7

Cmentarz na Rossie w Wilnie : historia, sztuka, przyroda / pod redakcją Anny Sylwii Czyż i Bartłomieja Gutowskiego ; tłumaczenie Greta Deprati, Inesa Szulska. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
8
Drėmaitė, Marija. Autor Redaktor Wilno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod redakcją Mariji Drėmaitė, Rūty Leitanaitė, Juliji Reklaitė ; autorzy Marija Drėmaitė, Aistė Galaunytė, Diana Kontrimaitė, Karolis K 2019 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
9
Gębczyńska-Janowicz, Agnieszka. Autor Architektura na terenach byłych nazistowskich obozów koncentracyjnych : funkcjonalna zmienność upamiętniania / Agnieszka Gębczyńska-Janowicz. 2019 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
10
Górska, Iwona (ochrona zabytków). Autor Pomnik Niepodległości : Kościół pw. Chrystusa Króla i św. Rocha w Białymstoku / Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski 2019 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
11
Górska, Iwona (ochrona zabytków). Autor Architektura ceglana w Białymstoku / opracowanie autorskie Iwona Górska, Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Wiesław Wróbel. 2019 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
12
Kąsinowska, Róża. Autor Zamek w Kórniku / Róża Kąsinowska. 2019 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
13

W przededniu wielkiej odbudowy : zamek malborski na kartach berlińskiego albumu Johanna Friedricha Fricka z przełomu XVIII i XIX wieku : katalog wystawy czasowej w Muzeum Zamkowym w Malborku, 28 2019 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
14
Porzecki, Józef. Autor Fotograf Pamięć dla pokoleń : szlakiem zamków, pałaców i dworów Grodzieńszczyzny. Cz. 2 / tekst, fotografie Józef Porzecki. 2019 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
15

Przyszłość rzeczy minionych / redaktor naukowy tomu Małgorzata Rozbicka. 2019
728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
16
Wideryński, Mariusz (1951- ). Autor Fotograf Sejm i Senat : portret wielokrotny / Mariusz Wideryński. 2019 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
17

Rzeczpospolita domów. 5, Karczmy, zajazdy, gospody... / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2019 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
18
Bružas, Almantas (1972- ). Autor Kowno XX-XXI wiek : przewodnik architektoniczny / pod redakcją Juliji Reklaitė ; z litewskiego przełożył Kamil Pecela ; autorzy: Almantas Bružas, Marija Drėmaitė, Giedrė Jankevičiutė, R 2018 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
19
Ganeckaâ, Ìryna Uladzìmìraŭna. Autor Gluski zamak u svâtle arhealagičnyh dasledavannâŭ i pis’movyh krynic / Ì. U. Ganeckaâ ; Nacyânal’naâ akademiâ navuk Belarusi. Instytut gìstoryì. 2018 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
20
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ). Autor Redaktor Kościoły Grodna / Maria Kałamajska-Saeed ; redakcja tomu Maria Podlodowska-Reklewska ; Międzynarodowe Centrum Kultury. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
21

Narody, odkrycia, fantazje czyli Średniowieczna kultura z innej strony : materiały Seminariów Mediewistycznych im. Alicji Karłowskiej Kamzowej z lat 2013-2015 / pod redakcją Jacka Kowalskiego 2018 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
22

Kresy dawnej Rzeczypospolitej = The borderlands of the old Polish-Lithuanian commonwealth / Zakład Architektury Polskiej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej ; redaktor naukowy tomu R 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
23

Architektura niepodległości w Europie Środkowej = Architecture of independence in Central Europe / redaktorka prowadząca = coordinating editor Magdalena Link-Lenczowska ; redakcja naukowa = sc 2018 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
24
Maroz, Valeryj Vâčaslavavìč. Autor Draǔlânyâ sakralʹnyâ momnìkì Berascejščyny : narysy gìstoryì, arhealogìì ì kulʹtury / V. Maroz. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
25
Mirończuk, Robert (1968- ). Autor Janów Biskupi : miasto rezydencjonalne biskupów łuckich (1465-1796) i podlaskich (1818-1867) / Robert Mirończuk. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
26
Rabiej, Stanisław (1959- ). Autor Opolski cmentarz żydowski w XIX wieku / Stanisław Rabiej, Halina Łabęcka ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. 2018 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
27

Mieszkać w porcie = living in the harbour / pod redakcją Gabrieli Rembarz. 2018 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
28
Stopa, Magdalena. Autor Podwaliny : drewniane domy Podlasia i ich mieszkańcy / Magdalena Stopa. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
29
Wierzbicka, Bożena. Autor Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce / Bożena Wierzbicka. 2018 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
30
Bažènava, Vol’ga Dzmìtryeŭna (1956- ). Autor Belorusskij sled v kulʹture i arhitkture Moskvy / avtory teksta: O. D. Baženova, S. I. Baranova, I. L. Buseva-Davydova, B. Vitkauskene, M. V. Nikolaeva, S. P. Orlenko, G. V. Pribytko ; glavnyj r 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
31
Czyż, Anna Sylwia (1974- ). Autor Cmentarz na Rossie w Wilnie : niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki = Rasų kapinės : neišlikę antkapiai iš Vaclovo Veitkos, Lucj 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
32
Iniewska, Elżbieta. Autor Kolumny Sławy ku czci Konstytucji 3 Maja = Kalony Slavy ǔ gonar Kanstytucyì 3 Traǔnâ = Kolonny Slavy v čestʹ Konstitucii 3 Maâ / Elżbieta Iniewska ; tłumaczenie Anna Tiszuk. 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
33

Miasta wielu religii : topografia sakralna ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / pod redakcją Melchiora Jakubowskiego, Maksymiliana Sasa i Filipa Walczyny ; [współpraca redakcyjna Zofia Ant 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
34
Karczewska, Małgorzata. Sto lat będą trwać bez opieki niczyjej... : cmentarze wojenne z czasów I wojny światowej w Białymstoku i powiecie białostockim / Małgorzata Karczewska. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
35
Kietliński, Marek (1967- ). Autor Białostockie nekropolie : katalog wystawy / Marek Kietliński, Urszula Siłkowska ; Archiwum Państwowe w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku ; Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne w Biały 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
36
Kotyńska Stetkiewicz, Joanna. Autor Neogotyckie kościoły województwa podlaskiego / pod redakcją Grzegorza Ryżewskiego ; opracowanie autorskie Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Aneta Kułak, Grzegorz Ryżewski, Marta Wróbel ; dokum 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
37

W herbie miasta krzyż : #800latOpola / redakcja Marek Lis. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
38
Ostrowski, Jan K. (1947- ).. Barok - romantyzm - kresy / Jan K. Ostrowski. 2017 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
39
Ożóg, Kazimierz S. (1978- ).. Święty z brązu : pomniki Jana Pawła II w Polsce / Kazimierz S. Ożóg ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
40
Piechotka, Maria (1920-2020). Autor Bramy Nieba : bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; redakcja Agata Kunicka-Goldfinger, Tomasz Kunicki-Goldfinger. 2017 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
41
Radziukiewicz, Anna (1954- ).. Bliski mi Wschód / Anna Radziukiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
42
Rąkowski, Grzegorz (1954- ).. Kresowe rezydencje : zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP. T. 1, Województwo wileńskie / Grzegorz Rąkowski. 2017 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
43
Samusik, Katarzyna. Dwory i pałace na Litwie / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. 2017 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
44
Sobczyńska-Szczepańska, Mirosława. Architektura trynitarzy na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Mirosława Sobczyńska-Szczepańska. 2017 BG( 2/ 0)

72(438) Architektura Polski
45
Stojak, Grażyna. Podziemia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu i ich rewitalizacja w latach 2009-2015 / Grażyna Stojak. 2017 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
46
Wowczak, Jerzy (1961- ).. Jan Sas-Zubrzycki : architekt, historyk i teoretyk architektury / Jerzy Wowczak. 2017 BG( 1/ 0)

72:929 Architektura - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Architekci
47

Białostockie krzyże i kapliczki / opracowała Marta Wróbel. 2017 BG( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
48
Czykwin, Michał. Cerkiew Świętego Mikołaja Serbskiego / [tekst: Michał Czykwin, Goran Janićijević, Miodrag Milutinović ; zdjęcia: Tomasz Poskrobko, Michał Czykwin, Bojan Petrović]. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
49

Kafedralʹnyj sobor Uspeniâ Presvâtoj Bogorodicy v Odesse : istoriâ i sovremennostʹ / [sostaviteli Aleksandr Dobroer, Anelâ Emelʹânenko, Irina Šepelʹskaâ. 2016 BHU( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
50

Wieża Klesza i Domek Dzwonnika na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje i konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
51

Kaplica św. Anny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; Muzeum Zamkowe w Malborku. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
52

Kościół Najświętszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku : dzieje, wystrój, konserwacja / pod redakcją Janusza Hochleitnera i Mariusza Mierzwińskiego ; [fotografie i reprodukcje: Boże 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
53
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Kościoły Grodna / redakcja naukowa Maria Kałamajska-Saeed ; opracowały: Maria Kałamajska-Saeed, Dorota Piramidowicz. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
54

Mała architektura sakralna Kaszub : perspektywa antropologiczna = The small sacred architecture of Kashubia : an anthropological perspective / redakcja Katarzyna Marciniak ; [tłumaczenie na jęz 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
55
Marciniak-Kajzer, Anna (1961- ).. Archaeology on medieval knights’ manor houses in Poland / Anna Marciniak-Kajzer ; [translator Sabina Siemaszko, linguistic editor Dale Taylor]. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
56

Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku / redakcja naukowa: Paweł Migasiewicz, Hanna Osiecka-Samsonowicz, Jakub Sito. 2016 BG( 1/ 0)

72:929 Architektura - słowniki i leksykony biograficzne, biografie. Architekci
57
Nestorow, Rafał. Autor Pro domo et nomine suo : fundacje i inicjatywy artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich / Rafał Nestorow ; redakcja Andrzej Włodarek ; tłumaczenia Maria Nowak, Anatol Shevel. 2016 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
58
Osmanov, Elvis (1988- ).. Pałac chanów krymskich w Bachczysaraju / Elwis Osmanow ; przełożył z języka rosyjskiego Musa Çaxarxan Czachorowski. 2016 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
59
Przewłocka-Sionek, Renata. Miasta wielokulturowe Łódź, Wilno, Lwów : śródmiejska zabudowa mieszkaniowa z przełomu XIX/XX wieku : podobieństwa i różnice / Renata Przewłocka-Sionek. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
60
Pszczółkowski, Michał (1981- ).. Kresy nowoczesne : architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939 / Michał Pszczółkowski. 2016 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
61
Smirnow, Jurij. Katedra greckokatolicka p.w. św. Jura w Lwowie / Jurij Smirnow. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
62
Trzaskalik-Wyrwa, Małgorzata (1978- ).. Organy diecezji siedleckiej : katalog / Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. 2016 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
63
Janaszek-Seydlitz, Maciej. Autor Historia zapomnianego cmentarza / Maciej Janaszek-Seydlitz. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
64
Jastrzębowska, Elżbieta. Podziemia antycznego Rzymu / Elżbieta Jastrzębowska ; red. tomu Krzysztof Antczak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 2015 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
65
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Katedra w Grodnie / opracowała Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
66
Kmoch, Maria Weronika. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec / Maria Weronika Kmoch. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
67
Kowalski, Krzysztof Maciej (1951- ).. Vocor Augustinus : zabytki dawnej kultury religijnej w Piasecznie / Krzysztof Maciej Kowalski ; [recenzent: Marceli Tureczek]. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
68
Lange, Tadeusz Wojciech (1952- ).. Stavkirker : norweskie kościoły słupowe = the stave churches of Norway / Tadeusz W. Lange ; [tłumaczenie na język angielski Marcin Turski]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
69

Pałac Branickich w Białymstoku. T. 2, Lata 1802-1809 / opracowali i do druku przygotowali Karol Łopatecki, Wojciech Walczak. 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
70
Łopatecki, Karol (1979- ).. The history of Branicki palace until 1809 : the influence of "Versailles of Podlasie" on the development of Białystok / Karol Łopatecki, Wojciech Walczak ; [translated by Anna Stawikowska]. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
71
Majewski, Jerzy Stanisław (1960- ).. Spacerownik : Pałac Kultury i Nauki : socrealistyczna Warszawa / Jerzy S. Majewski, Tomasz Urzykowski. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
72
Piechotka, Maria (1920-2020).. Bramy Nieba : bóżnice drewniane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie ; [tłumaczenie napisów polichromii z języka hebrajskiego i z języka jidysz Anna Michałow 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
73

Kladbiŝa transgraničnyh regionov : sbornik naučnyh statej po nekropolistike / otvetstvennyj redaktor S. Pivovarčik ; Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarusʹ, Učreždenie obrazovaniâ " 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
74
Samusik, Katarzyna. Dwory i pałace Polski północno-wschodniej / Katarzyna i Jerzy Samusikowie. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
75
Szewczyk, Jarosław (1972- ).. Nietypowe budulce w architekturze. T. 2, Plecionki / Jarosław Szewczyk. 2015 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
76

Historyzm, tradycjonalizm, archaizacja : studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym / pod redakcją Marka Walczaka. 2015 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
77
Zaucha, Tomasz. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony / Tomasz Zaucha. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
78

Rzeczpospolita domów. 4, Domy miejskie / pod redakcją Krystyny Krawiec-Złotkowskiej ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2015 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
79

Habitaty - architektura socjalna = habitats - social architecture / pod red. Zbigniewa Bacia. 2014 BG( 1/ 0)

72 ARCHITEKTURA
80

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. T. 22 / oprac.: Andrzej Betlej [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
81
Grzybkowski, Andrzej (1935- ).. Gotycka architektura murowana w Polsce / Andrzej Grzybkowski. 2014 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
82

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 4 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
83

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa brzeskolitewskiego. T. 2 / red. nauk. Anna Oleńska ; oprac. Katarzyna Kolendo-Korczak [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Kr 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
84

Historyczna rezydencja we współczesnym mieście / pod red. Marii Poprzęckiej. 2014 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
85
Przybylska, Lucyna (1973- ).. Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce / Lucyna Przybylska. 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
86
Torbus, Tomasz (1961- ).. Zamki konwentualne Państwa Krzyżackiego w Prusach / Tomasz Torbus. 2014 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
87
Węcławowicz, Tomasz (1952- ).. Królewski kościół katedralny na Wawelu : w rocznicę konsekracji 1364-2014 = Royal Cathedral Church on Wawel Hill in Krakow : jubilee of the consecration 1364-2014 / Tomasz Węcławowicz ; [t 2014 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
88
Adamczyk-Bomersbach, Teresa. Architektura romańska : historia architektury średniowiecznej w Polsce : wybrane zagadnienia / Teresa Adamczyk-Bomersbach. 2013 BG( 1/ 0)

72(438) Architektura Polski
89

Katedra łacińska we Lwowie / oprac. Jakub Adamski [et al.] ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
90
Danieluk, Elżbieta. Cerkwie Białegostoku i okolic / [teksty: Elżbieta i Andrzej Danieluk oraz Aleksander Sosna]. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
91
Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. (1938- ).. Dwory i dworki oraz ich właściciele w województwie świętokrzyskim. T. 1, (Między Wisłą a Skarżyskiem-Kamienną, Kielcami i Jędrzejowem) / Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. 2013 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
92

Cmentarz bernardyński w Wilnie : 1810-2010 / [układ ed. Vida Girininkienė ; zespół red. Rimantas Miknys [et. al.] ; przekład na jęz. pol. Eduardas Piurko, Irena Fedorowicz, Regina Jakubėna 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
93

Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. T. 8, Granice świętości w świecie późnego antyku / pod red. Anny Głowy, Bożeny Iwaszkiew 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
94

Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. T. 3, Miasto Słonim / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed ; Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
95
Koch, Wilfried (1929- ).. Style w architekturze : arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne / Wilfried Koch ; [przekł. z jęz. niem. Waldemar Baraniewski et al.]. 2013 BG( 1/ 0)

72(091) Historia architektury w ogólności
96
Koszowy, Anna. Powstanie styczniowe : mogiły i miejsca pamięci. T. 1 / Anna Koszowy, Adam Siwek, Anna Wicka. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
97

Budownictwo wojskowe. T. 1 / [praca zbiorowa... pod red. majora inżyniera Aleksandra Króla]. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna
98

Krajobrazy pogranicza kulturowego = Cultural borderlands landscapes / [red. nauk. Urszula Myga-Piątek] ; Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. 2013 BG( 1/ 0)

726 Architektura kościelna. Budynki sakralne i cmentarne. Nagrobki
99

Fortyfikacje nowożytne w Polsce : badania, realizacje, projekty : zagospodarowanie do współczesnych funkcji : praca zbiorowa / pod red. Lecha Narębskiego. 2013 BG( 1/ 0)

728.8 Zamki. Pałace. Dwory. Architektura obronna

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego