Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "711" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 126 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak (red.). 2018 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
2
Sagan, Iwona (1958- ).. Miasto : nowa kwestia i nowa polityka / Iwona Sagan. 2017 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
3
Zaborowski, Tomasz. Polityka przestrzenna kształtowania koncentracji osadnictwa Anglii i Niemiec : cele i instrumentarium planistyczne / Tomasz Zaborowski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
4
Bielawski, Bartłomiej. Smart city : informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem / Bartłomiej Bielawski, Anna Fiedukowicz, Miłosz Gnat, Dariusz Gotlib, Agnieszka Kardaś, Marcin Karabin, Katarzyna Lesz 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
5
Dragan, Weronika. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913-2013 / Weronika Dragan. 2016 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
6

Plan na plan : partycypacja w planowaniu miejscowym / [koncepcja: Monika Komorowska ; redakcja: Tomasz Żylski]. 2016 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
7
Raszka, Beata (1964- ).. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym / Beata Raszka, Eliza Kalbarczyk, Krzysztof Kasprzak, Robert Kalbarczyk. 2016 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
8
Stawasz, Danuta. Współczesne dylematy zarządzania rozwojem miast / Danuta Stawasz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
9
Stawasz, Danuta. Autor Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast / Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
10

Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta : przykład Gdańska i Glasgow / redakcja naukowa Joanna Bach-Głowińska ; [wersyfikacja tekstów w języku angielskim i tłumaczenia Dorota Wąsik]. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
11
Badowski, Mateusz. Internet rzeczy : bezpieczeństwo w Smart city / redakcja: Grażyna Szpor ; autorzy: Mateusz Badowski, Dorota Benduch, Kamil Czaplicki, Marzena Czarnecka, Piotr Drobek, Bogdan Fischer, Wacław Isz 2015 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
12
Lackowska, Marta (1981- ).. Miejska polityka "zagraniczna" : koncepcja przeskalowania w doświadczeniach polskich miast / Marta Lackowska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
13
Stawasz, Danuta. Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city / redakcja naukowa Danuta Stawasz, Dorota Sikora-Fernandez ; [autorzy: Danuta Stawasz, Aleksandra Nowakowska, Dorota Sikora-Fernand 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
14

Urbanism as a way of life : trying to rediscover / ed. Marek S. Szczepański, Grzegorz Gawron, Barbara Lewicka. 2015 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
15
Bach-Głowińska, Joanna. Inteligentna przestrzeń : trzeci wymiar innowacyjności / Joanna Bach Głowińska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
16

Innowacje w zarządzaniu miastami w Polsce / red. nauk. Marek Bryx. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
17
Czarniawska, Barbara (1948- ).. Zmiana kadru : jak zarządzano Warszawą w okresie przemian / Barbara Czarniawska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
18

Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej oraz w Norwegii i Szwajcarii : praca zbiorowa. Cz. 3, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka / pod red. Małgorzaty Czornik. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
19
Kazimierczak, Jarosław. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w Manchesterze, Lyonie i Łodzi / Jarosław Kazimierczak. 2014 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
20

Modelowanie logistyki miejskiej / redakcja naukowa Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski ; autorzy Katarzyna Cheba, Maja Kiba-Janiak, Tomasz Kołakowski, Sebastian Saniuk, Jarosław Witkowski, Krz 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
21
Kobryń, Andrzej. Wielokryterialne wspomaganie decyzji w gospodarowaniu przestrzenią / Andrzej Kobryń. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
22
Belof, Magdalena. Teoria a praktyka planowania regionalnego : doświadczenia polskie w planowaniu przestrzennym po 1998 r. / Magdalena Belof. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
23
Danielewicz, Justyna. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi wobec globalnych procesów urbanizacji / Justyna Danielewicz. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
24
Izdebski, Hubert (1947- ).. Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni : doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury / Hubert Izdebski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
25
Kafka, Krzysztof. Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego / Krzysztof Kafka. 2013 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
26
Nowakowski, Maciej (1923- ).. Sto lat planowania przestrzeni polskich miast (1910-2010) / Maciej Nowakowski przy współpr. Barbary Bańkowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
27
Odorowski, Waldemar. Architektura Katowic w latach międzywojennych 1922-1939 / Waldemar Odorowski. 2013 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
28
Rakowski, Witold (1936- ).. Plan przestrzennego zagospodarowania jako element kształtowania ładu społeczno-ekonomicznego i ekologicznego gminy miejsko-wiejskiej Mszczonów / Witold Rakowski, Ewelina Maciszewska, Marcin Mo 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
29
Węcławowicz, Grzegorz. Transnational development strategy for the post-socialist cities of Central Europe / Grzegorz Węcławowicz. 2013 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
30
Cembrzyńska, Patrycja. Wieża Babel : nowoczesny projekt porządkowania świata i jego dekonstrukcja / Patrycja Cembrzyńska. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
31

Gospodarowanie przestrzennymi zasobami miasta w świecie ponowoczesnym / pod red. Małgorzaty Czornik ; [aut. Agnieszka Bugno-Janik et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
32

Deklinacja odnowy miast : z dyskusji nad rewitalizacją w Polsce / red. nauk. Krzysztof Derejski [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
33
Drobniak, Adam. Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym / Adam Drobniak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
34
Korcelli-Olejniczak, Ewa. Region metropolitalny - pojęcie, struktura przestrzenna, dynamika / Ewa Korcelli-Olejniczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
35

Development of urban-rural regions : from European to local perspective / Piotr Korcelli [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
36

Geografia urbanistyczna / red. nauk. Stanisław Liszewski ; [aut. Stanisław Liszewski et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
37
Słodczyk, Janusz (1950- ).. Historia planowania i budowy miast / Janusz Słodczyk ; Uniwersytet Opolski. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
38

Miasto w dobie neoliberalnego urbanizmu / pod red. Magdaleny Szmytkowskiej i Iwony Sagan. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
39

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego / pod red. Ryszarda Cymermana ; [aut.: Ryszard Cymerman et al]. 2011 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
40

Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 2, Akty prawne, komentarze, mapy, statystyka / pod red. Małgorzaty Czornik. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
41

Regiony miejskie w Polsce : dwadzieścia lat transformacji / pod red. Jolanty Jakóbczyk-Gryszkiewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
42
Konwersatorium Wiedzy o Mieście (23 ; 2010 ; Łódź). Osiedla blokowe w strukturze przestrzennej miast / pod red. Iwony Jażdżewskiej. 2011 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
43
Kotlewski, Lech. Rola rewitalizacji w kształtowaniu układów przestrzennych osiedli wiejskich na Warmii / Lech Kotlewski. 2011 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
44

Miasto jako analog przedsiębiorstwa : inspiracje dydaktyczne i badawcze : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kucińskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
45
Mantey, Dorota. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy / Dorota Mantey ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. 2011 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
46

Wybór inwestora strategicznego dla potrzeb zagospodarowania centrum miasta poprzemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Adama Drobniaka. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
47

Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej : praca zbiorowa / pod red. naukową Mikołaja Madurowicza ; Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ge 2010 BG( 2/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
48

Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem. Cz. 1 i 2 / pod red. Huberta Rabanta, Rafała Gotowskiego, Sylwii Barwińskiej. 2010 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
49
Rzeczyński, Bernard. Logistyka miasta w zarysie / Bernard Rzeczyński. 2010 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
50

Gospodarka przestrzenna w krajach Unii Europejskiej : praca zbiorowa. Cz. 1, Wybór tekstów z komentarzem / pod red. Małgorzaty Czornik. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
CDE( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
51

Metropolie : problemy rozwoju / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
52
Królikowski, Lech (1944- ).. Rozwój przestrzenny Warszawy / Lech Królikowski, Marek Ostrowski. 2009 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
53
Lackowska, Marta (1981- ).. Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce : między dobrowolnością a imperatywem / Marta Lackowska. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
54
Rębowska, Anna (1937- ).. Elementy socjologii przestrzeni w badaniach empirycznych / Anna Rębowska. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
55

Zarządzanie przestrzenne : teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania finansowych skutków opracowań planistycznych / pod red. Tomasza Bajerowskiego. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
56

Gospodarka przestrzenna : wybrane zagadnienia / red. Aldona Harasimowicz. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
57
Karwińska, Anna. Gospodarka przestrzenna : uwarunkowania społeczno-kulturowe / Anna Karwińska. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
58

Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 4 / red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
59

Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 3 / red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
60

Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 2 / red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
61

Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033. T. 1 / red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber ; Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
62
Śleszyński, Przemysław. Duże przedsiębiorstwa w strukturze przestrzennej największych polskich miast / Przemysław Śleszyński. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
63
Wesołowski, Jacek. Miasto w ruchu : przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego / Jacek Wesołowski. 2008 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
64

Polska przestrzeń : raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju / [Ministerstwo Budownictwa ; koordynacja i red., Maciej Borsa, Elżbieta Szelińska]. 2007 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
65
Czarnecki, Witold (1927- ).. Wybrane problemy gospodarki przestrzennej Podlasia : studia i rozprawy / Witold Czarnecki. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
66
Krzysztofik, Robert (1972- ).. Lokacje miejskie na obszarze Polski : dokumentacja geograficzno-historyczna / Robert Krzysztofik. 2007 BG( 2/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
67

Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. nauk. Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
68
Domański, Ryszard (1928- ). Autor Gospodarka przestrzenna : podstawy teoretyczne / Ryszard Domański. 2006 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
69

Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast : narastający problem aglomeracji miejskich w Polsce : praca zbiorowa = Uncontrolled urban sprawl : as a growing problem of urban agglomeration in Poland 2006 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
70

Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich / pod red. Janusza Słodczyka i Renaty Klimek ; Uniwersytet Opolski. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
71
Szołek, Krzysztof. Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej : (studium przypadku) / Krzysztof Szołek. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
72
Bański, Jerzy (1960- ).. Przestrzenny wymiar współczesnych procesów na wsi / Jerzy Bański ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań Obszarów Wiejskich. Instytut Geografii i Prze 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
73
Zipser, Tadeusz (1930- ).. Modelowe próby interpretacji prawa Zipfa w systemie osadniczym = Modelling efforts of Zipf’s law interpretation in a settlement system / Tadeusz Zipser, Magdalena Mlek ; Polska Akademia Nauk. Kom 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
74
Czarnecki, Bartosz Jarema. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemieński. 2004 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
75

Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem rozwoju miasta u progu XXI wieku / Witold Czarnecki [et al.] ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
76
Krasnowolski, Bogusław (1943- ).. Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych / Bogusław Krasnowolski. 2004 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
77
Krasnowolski, Bogusław (1943- ).. Miasta Ziemi Krakowskiej, chronologia procesów osadniczych i typologia układów urbanistycznych / Bogusław Krasnowolski. 2004 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
78
Śleszyński, Przemysław. Kształtowanie się zachodniej części centrum Warszawy / Przemysław Śleszyński. 2004 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
79
Czarnecki, Bartosz Jarema. Plac rynkowy współczesnego małego miasta w Polsce : na przykładzie Białostocczyzny / Bartosz Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2003 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
80
Szponar, Adolf (1936- ).. Fizjografia urbanistyczna / Adolf Szponar. 2003 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
81
Bański, Jerzy (1960- ).. Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce / Jerzy Bański, Władysław Stola ; Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zespół Badań T 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
82
Czarnecki, Witold (1927- ).. Podstawy urbanistyki / Witold Czarnecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
83

Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi / red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
84

Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast / pod red. nauk. Janusza Słodczyka ; Uniwersytet Opolski. 2002 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
85
Szalewska Elżbieta. Słupsk : podstawy kształtowania ładu przestrzennego / Elżbieta Szalewska ; Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku. 2002 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
86

W trosce o Ziemię : księga ku czci Profesora Stefana Kozłowskiego / [oprac. red. Antoni Fetkowski] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. 2001 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
87

Large scale urban developments / ed. by Piotr Lorens. 2001 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
88
Pirveli, Marika. Miasto gruzińskie w świetle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej / Marika Pirveli. 2001 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
89
Słodczyk, Janusz. Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia / Janusz Słodczyk. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
90

O przyszłości miast historycznych : zapis debaty / [red. Elżbieta Pękała]. 2000 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
91

Program zagospodarowania obszaru gmin puszczańskich : strategia dla każdego : popularna wersja dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku / [red.: Janina Sawi 2000 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
92
Jałowiecki, Bohdan (1934- ).. Metropolie / Bohdan Jałowiecki ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. 1999 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
93

Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana : teksty źródłowe / oprac. Marian Malikowski, Sławomir Solecki. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
94
Sokołowski, Dariusz. Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego / Dariusz Sokołowski ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 1999 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
95
Poniatowicz, Marzanna. Procesy urbanizacyjne na obszarze Polski północno-wschodniej / Marzanna Poniatowicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczny. 1998 BG( 7/ 0)
BWEiZ( 10/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
96
Tkocz, Jan (1939- ).. Organizacja przestrzenna wsi w Polsce / Jan Tkocz. 1998 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
97

Historyczne okręgi przemysłowe w okresie dezindustrializacji : materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wałbrzych, 18-20 września 1996 / Instytut Historii Architektury, Sztuki i Techni 1997 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
98
Benevolo, Leonardo (1923-2017). Miasto w dziejach Europy / Leonardo Benevolo ; przekł. Hanna Cieśla. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy
99
Rosiak, Stefan (1897-1973).. Wileńska Kolonia Kolejowa : 1908-1933, [wyd. 2] / Stefan Rosiak. Kolonia Wileńska, Pavilnys / Teresa Klimašauskiene. 1995 BG( 1/ 0)

711 Planowanie przestrzenne. Planowanie terenów wiejskich. Urbanistyka. Planowanie miast. Trasy

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego