Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.02" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 23 z 23 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Sympozjum pt.: "Ocalić od Zardzewienia" (2 ; 2014 ; Warszawa). Ocalić od zardzewienia : ochrona dziedzictwa technicznego - tradycja i nowoczesność : sympozjum, 9 grudnia 2014 : materiały / Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
2
Karbowska-Berent, Joanna (1965- ).. Dezynfekcja chemiczna zabytków na podłożu papierowym : skuteczność i zagrożenia / Joanna Karbowska-Berent. 2014 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
3
Wysocka, Elżbieta (konserwatorstwo). Wirtualne ciało sztuki : ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych / Elżbieta Wysocka. 2013 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
4

Interdisciplinary research on the works of art / ed. by Justyna Olszewska-Świetlik, Joanna M. Arszyńska, Bożena Szmelter-Fausek ; Department of Painting Technologies and Techniques. Institute f 2012 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
5

Labor omnia vincit : studia z zakresu muzealnictwa, turystyki, sztuki i ochrony zabytków : księga jubileuszowa w 70-lecie urodzin Franciszka Midury / red. nauk.: Ewa Lewandowska-Tarasiuk [et al. 2010 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
6

Wobec zabytku... tradycje i perspektywy postaw : / studia dedykowane pamięci prof. Jerzego Remera / [red. nauk. Elżbieta Pilecka, Juliusz Raczkowski] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2010 BG( 2/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
7

Policja w ochronie zabytków sakralnych / pod red. Zbigniewa Judyckiego, Mirosława Karpowicza. 2009 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
8
Sowiński, Janusz (1939-2015).. Między oryginałem, kopią a falsyfikatem : polskie edycje faksymilowe / Janusz Sowinski. 2009 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
9

Własność prywatna a dobro publiczne : problemy własnościowe i dobra kultury / [red. Piotr Kosiewski]. 2006 BG( 2/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
10
Matelski, Dariusz (1963- ).. Grabież i restytucja polskich dóbr kultury : od czasów nowożytnych do współczesnych. T. 1 / Dariusz Matelski ; [przedmowa i red. Zbigniew Kazimierz Witek]. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
11
Matelski, Dariusz (1963- ).. Grabież i restytucja polskich dóbr kultury : od czasów nowożytnych do współczesnych. T. 2 / Dariusz Matelski ; [przedmowa i red. Zbigniew Kazimierz Witek]. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
12

60 lat polskich służb konserwatorskich na Pomorzu Zachodnim / [ red. Mirosław Opęchowski]. 2006 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
13
Strzelczyk, Alicja Barbara (1932-2020). Autor Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie / Alicja Barbara Strzelczyk, Joanna Karbowska-Berent. 2004 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
14

Bezpieczeństwo dóbr kultury : nowe idee i technologie : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 15-17 października 2001 roku w Warszawie i Radziejowicach / pod redakcj 2001 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
15

Społeczna opieka nad zabytkami. T. 2 / [red. Franciszek Midura i Andrzej Gordon] ; Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Komisja Opieki and Zabytkami Zarządu Głównego. 1997 BG( 3/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
16
Kurzątkowski, Mieczysław (1932-2000).. Mały słownik ochrony zabytków / Mieczysław Kurzątkowski. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
17
Pruszyński, Jan (1941-2008).. Ochrona zabytków w Polsce : geneza, organizacja, prawo / Jan Pruszyński. 1989 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
18
Małachowicz, Edmund (1925- ).. Ochrona środowiska kulturowego. T. 2 / Edmund Małachowicz ; [współpr. Anna Mitkowska et al.]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
19
Małachowicz, Edmund (1925- ).. Ochrona środowiska kulturowego. T. 1 / Edmund Małachowicz ; [współpr. Anna Mitkowska et al.]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
20
Rouba, Bogumiła Jadwiga (1947- ).. Budowa techniczna obrazów XIX-wiecznych malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji / Bogumiła Jadwiga Rouba. 1988 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
21
Stawicki, Stanisław (1930-2016).. Papirusy tebańskie : antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych / Stanisław Stawicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. 1987 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
22

Schemat dokumentacji konserwatorskiej zabytków ruchomych = An established pattern of record on conservation of movable historic monuments / Ośrodek Dokumentacji Zabytków ; [red. tomu Krzysztof 1977 BG( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo
23
Tobiasz, Mieczysław (1910-1980).. Konserwacja zabytków architektury Krakowa : (1897-1975) / Mieczysław Tobiasz. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.02 Technika sztuki. Konserwacja i ochrona dzieł sztuki. Konserwatorstwo

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego