Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.01:316.74"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 27 z 27 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Przyszłość kultury : od diagnozy do prognozy / pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
2
Franckiewicz-Olczak, Izabela. Sztuka interaktywna - społeczny kontekst odbioru : perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media / Izabela Franckiewicz-Olczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
3
Łazarz, Beata. Płeć przerażającego : o wizerunkach terrorystek w sztuce / Beata Łazarz. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
4
Pavlenskij, Pëtr Andreevič (1984- ).. Pawlenski / pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego ; [przekład tekstów z języka rosyjskiego Wiktoria Bieliaszyn, Julian Kutyła]. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
5
Furmanik-Kowalska, Magdalena. Uwikłane w kulturę : o twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich / Magdalena Furmanik-Kowalska. 2015 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
6
Golka, Marian (1948- ).. The sociology of the artist in the postmodern era : pride and uncertainty / Marian Golka ; [transl. by Aleksandra Cichocka and Piotr Cichocki]. 2013 BG( 1/ 1)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
7
Krawczak, Ewa (1962- ).. Konteksty polskiej socjologii sztuki / Ewa Krawczak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
8
Levine, Caroline (1970- ).. Od prowokacji do demokracji czyli O tym, dlaczego potrzebna nam sztuka / Caroline Levine ; przeł. Antoni Górny. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
9
Luba, Iwona. Duch romantyzmu i modernizacja : sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej / Iwona Luba. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
10

Media i nowe media / red. Wiesław Łuczaj, Marek Świeca ; współpraca red. Tomasz Sikorski. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
11

Socjologia wizualna w praktyce : plakat jako narzędzie propagandy wojennej : zbiór tekstów / pod red. Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka, Piotra Chomczyńskiego. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
12
Możdżyński, Paweł. Inicjacje i transgresje : antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa / Paweł Możdżyński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
13
Warczok, Tomasz. Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? : recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska / Tomasz Warczok, Łukasz Trembaczowski. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
14

Handmade : praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości / red. Marek Krajewski. 2010 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
15
Matuchniak-Mystkowska, Anna. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu / Anna Matuchniak-Krasuska. 2010 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
16
Stępnik, Małgorzata (1975- ).. Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki / Małgorzata Stępnik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
17

Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
18
Golka, Marian (1948- ).. Socjologia sztuki / Marian Golka. 2008 BG( 2/ 1)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
19

Muzeum sztuki : antologia / wstęp i red. Maria Popczyk. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
20
Piotrowski, Kazimierz (1964- ).. Inc. : sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji (w Polsce) / Kazimierz Piotrowski. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
21

Sztuka i estetyzacja : studia teoretyczne : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Zamiary i Mariana Golki. 1999 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
22
Kisielewski, Andrzej. Sztuka i reklama : relacje między sztuką i kulturą / Andrzej Kisielewski. 1999 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 9/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
23
Matuchniak-Mystkowska, Anna. Gust i kompetencja : społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa / Anna Matuchniak-Krasuska. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
24
Kozłowski, Józef (1905-1991).. Proletariacka Młoda Polska : sztuki plastyczne i ich twórcy w życiu proletariatu polskiego 1878-1914 / Józef Kozłowski ; [oprac. graf. Zenon Januszewski]. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
25
Czerwiński, Marcin (1924-2001). Autor Samotność sztuki / Marcin Czerwiński. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
26
Francastel, Pierre (1900-1970).. Twórczość malarska a społeczeństwo : szkice / Pierre Francastel ; przeł. Jolanta Karbowska, Anita Szczepańska ; przedm. opatrzył Juliusz Starzyński. 1973 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
27
Davydov, Ûrij Nikolaevič (1929-2007).. Sztuka jako zjawisko socjologiczne : przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa / Jurij Dawydow ; przeł. Krzysztof Pomian. 1971 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego