Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.01:159.9" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 9 z 9 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Granice wolności w sztuce i edukacji : wybrane konteksty / redakcja naukowa: Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. 2019 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
2
Kędziora, Łukasz. Wizualność dzieła sztuki : ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych / Łukasz Kędziora. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
3
Freedberg, David. Potęga wizerunków : studia z historii i teorii oddziaływania / David Freedberg ; przekł. Ewa Klekot. 2005 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
4
Bolewski, Jacek (1946-2012).. Sztuka u Boga : duchowość obecna w twórczości / Jacek Bolewski. 2003 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
5
Arnheim, Rudolf (1904-2007).. Art and visual perception : a psychology of the creative eye / Rudolf Arnheim. 2002 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
6
Perkins, David N. (1942- ).. The intelligent eye : learning to think by looking at art / David N. Perkins. 1994 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
7
Gombrich, Ernst Hans (1909-2001).. Sztuka i złudzenie : o psychologii przedstawiania obrazowego / Ernst H. Gombrich ; przeł. Jan Zarański. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
8
Taylor, Joshua Charles (1917-1981).. Learning to look : a handbook for the visual arts / Joshua C. Taylor. 1981 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
9
Vygotskij, Lev Semenovič (1896-1934).. Psychologia sztuki / Lew Wygotski ; przekł. Maria Zagórska ; oprac. przekł. Tadeusz Szyma ; oprac. nauk. tekstu, wstęp oraz koment. Stanisław Balbus. 1980 BG( 5/ 0)
BPP( 4/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego