Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.01:111.852" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 57 z 57 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Estetyka / inestetyka : współczesne teorie działań artystycznych / redakcja naukowa : Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
2

#Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej = #Heritage and response in contemporary art / redakcja Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano ; tłumaczenie Rob 2018 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
3

Korrespondenz = Korespondencje / redakcja Beata Bebel-Karankiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
4

Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
5
Mukařovský, Jan (1891-1975).. Zamierzone i niezamierzone w sztuce / Jan Mukařovský ; przekł. i koment. Aneta Daszuta. 2014 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
6
Tarnowski, Józef. Wielki przełom : studium z estetyki Stanisława Witkiewicza / Józef Tarnowski. 2014 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
7
Bakke, Monika (1967- ).. Bio-transfiguracje : sztuka i estetyka posthumanizmu / Monika Bakke. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
8
Głutkowska-Polniak, Alicja. Wyobraźnia : sztuka i design / Alicja Głutkowska-Polniak. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
9
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781).. Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji / Gotthold Ephraim Lessing ; oprac. nauk. Michał Mencfel ; tł. Henryk Zymon-Dębicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
10
Solik, Ryszard (1965- ).. Sztuka jako interpretacja : z problemów dyskursu artystycznego / Ryszard Solik. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
11
Kubiak Ho-Chi, Beata. Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia / Beata Kubiak Ho-Chi. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
12
Pareyson, Luigi (1918-1991).. Estetyka : Teoria formatywności / Luigi Pareyson ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja Kuczyńska. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
13
Białostocki, Jan (1921-1988).. Wybór pism estetycznych / Jan Białostocki ; wprow., wybór i oprac. Alicja Kuczyńska. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
14
Brzozowski, Stanisław (1878-1911).. Wybór pism estetycznych / Stanisław Brzozowski ; wprow., wybór i oprac. Tadeusz Szkołut. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
15

Kiczosfery współczesności / red. Wojciech J. Burszta, Elżbieta A. Sekuła. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
16
Jasiński, Bogusław (1953- ).. Estetyka po estetyce : prolegomena do ontologii procesu twórczego / Bogusław Jasiński. 2008 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
17
Jaźwierski, Jacek (1970- ).. Natura i historia : sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej / Jacek Jaźwierski. 2008 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
18

CAMPania : zjawisko campu we współczesnej kulturze / pod red. Piotra Oczki. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
19

Czas przestrzeni / red. Krystyna Wilkoszewska ; współpraca Jakub Petri. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
20
Seel, Martin (1954- ).. Estetyka obecności fenomenalnej / Martin Seel ; przekł. Krystyna Krzemieniowa ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
21
Wiesing, Lambert. Widzialność obrazu : historia i perspektywy estetyki formalnej / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
22
Żórawski, Juliusz (1898-1967).. Wybór pism estetycznych / Juliusz Żórawski ; wprow., wybór i oprac. Dariusz Juruś. 2008 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
23

Teoretycy, pisarze i artyści o sztuce : 1500-1600 / wybór i oprac. Jan Białostocki. 2007 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
24
Potocka, Maria Anna (1950- ).. Estetyka kontra sztuka : kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną / Maria Anna Potocka. 2007 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
25
Rancière, Jacques (1940- ).. Estetyka jako polityka / Jacques Rancière ; przeł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki ; przedm. opatrzył Artur Żmijewski ; posł. napisał Slavoj Žižek ; [il. Joanna Rajkowska]. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
26

Estetyka chińska : antologia / red. Adina Zemanek. 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
27
Jullien, François (1951- ).. Pochwała nieokreśloności : zapiski o myśli i estetyce Chin / François Jullien ; tł. Beata Szymańska, Anna Śpiewak. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
28

Estetyka w archeologii : kopie i naśladownictwa / pod red. Mariana Kwapińskiego ; Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. 2006 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
29
Ostrowicki, Michał (1965- ).. Wirtualne "realis" : estetyka w epoce elektroniki / Michał Ostrowicki. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
30
Strzemiński, Władysław (1893-1952).. Wybór pism estetycznych / Władysław Strzemiński ; wprowadzenie, wybór i opracowanie Grzegorz Sztabiński. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
31
Heidegger, Martin (1889-1976).. Übungen für Anfänger Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen : Wintersemester 1936/37 Seminar-Mitschrift von Wilhelm Hallwachs / Martin Heidegger ; hrsg. von Ulrich von B 2005 BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
32
Sporre, Dennis J. Perceiving the arts : an introduction to the humanities / Dennis J. Sporre. 2003 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
33
Stróżewski, Władysław (1933- ).. Wokół piękna : szkice z estetyki / Władysław Stróżewski. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
34

Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce : od starożytności do 1500 roku / wybrał i oprac. Jan Białostocki ; [uzup. i aktualizacja bibliografii Barbara Dąb-Kalinowska et al.]. 2001 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
35
Kasperowicz, Ryszard (1968- ).. Berenson i mistrzowie odrodzenia : przyczynek do postawy estetycznej Bernarda Berensona / Ryszard Kasperowicz. 2001 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
36

Piękno w sieci : estetyka a nowe media / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej. 1999 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
37
Szkołut, Tadeusz (1947- ).. Ponadestetyczny sens sztuki : stanowiska i spory teoretyczne w estetyce rosyjskiej lat 1917-1934 / Tadeusz Szkołut. 1997 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
38

Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce 1600-1700 / wybrał i oprac. Jan Białostocki ; red. nauk. i uzupełnienia Maria Poprzęcka i Antoni Ziemba. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
39
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Estetyka nowożytna / Władysław Tatarkiewicz. 1991 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
40
Kępińska, Alicja (1932-2019).. Energie sztuki / Elżbieta Kępińska. 1990 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
41

Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce : 1700-1870 / wybór, przedm. i koment.: Elżbieta Grabska i Maria Poprzęcka. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 1)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
42
Szczepańska, Anita (1939-2014).. Estetyka Romana Ingardena / Anita Szczepańska. 1989 BG( 6/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
43
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Estetyka średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
44
Wilkoszewska, Krystyna. W poszukiwaniu źródeł realizmu / Krystyna Wilkoszewska. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
45
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980). Autor Estetyka starożytna / Władysław Tatarkiewicz. 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 2/ 1)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
46
Moles, Abraham André (1920-1992).. Kicz czyli Sztuka szczęścia : studium o psychologii kiczu / Abraham Moles ; przeł. Anita Szczepańska i Ewa Wende ; słowem wstępnym opatrzył Andrzej Osęka. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
47

Kreatywne funkcje sztuki : praca zbiorowa / pod red. Alicji Kuczyńskiej ; [aut. rozpraw Bohdan Dziemidok et al.]. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
48
Gołaszewska, Maria (1926-2015).. Zarys estetyki : problematyka, metody, teorie / Maria Gołaszewska. 1973 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
49

Ocalenie przez sztukę : praca zbiorowa / pod red. Alicji Kuczyńskiej ; [aut. rozpraw Bohdan Dziemidok et al.]. 1973 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
50
Morawski, Stefan (1921-2004).. O przedmiocie i metodzie estetyki / Stefan Morawski. 1973 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
51
Kuczyńska, Alicja (1937- ).. Piękno : mit i rzeczywistość / Alicja Kuczyńska. 1972 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
52
Léger, Fernand (1881-1955).. Funkcje malarstwa / Fernand Léger ; przeł. Joanna Guze ; przedm. Andrzeja Osęki. 1970 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
53
Banach, Andrzej (1910-1990).. O kiczu / Andrzej Banach. 1968 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
54
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Estetyka nowożytna / Władysław Tatarkiewicz. 1967 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
55
Morawski, Stefan (1921-2004).. Absolut i forma : studium o egzystencjalistycznej estetyce André Malraux / Stefan Morawski. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
56
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Estetyka średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz. 1960 BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
57
Tatarkiewicz, Władysław (1886-1980).. Estetyka starożytna / Władysław Tatarkiewicz. 1960 BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego