Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.01" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 269 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Estetyka / inestetyka : współczesne teorie działań artystycznych / redakcja naukowa : Mateusz Falkowski, Piotr Graczyk, Cezary Woźniak. 2020 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
2
Kiereś, Henryk (1943- ). Autor Filozofia sztuki / Henryk Kiereś. 2020 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
3

Tu i teraz : dylematy artysty-pedagoga wobec paradygmatycznych reorientacji sztuki ponowoczesnej / pod redakcją Aleksandry Giełdoń-Paszek i Ryszarda Solika. 2019 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
4

(Re)interpretacje : między praktyką twórczą a dyskursem / redakcja Witold Jacyków, Ryszard Solik ; teksty Aleksandra Giełdoń-Paszek, Witold Jacyków, Agnieszka Jaworska, Bogumiła Mika, Zen 2019 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
5

Granice wolności w sztuce i edukacji : wybrane konteksty / redakcja naukowa: Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. 2019 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
6

Obraz : sens, zapis, kreacja / pod redakcją Włodzimierza Kuleja, Janusza Pacudy, Dariusza Słoty. 2019 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
7
Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Muzyki Incident-Accident (4 ; 2018 ; Częstochowa). Incident IV - Accident : 4. International Festival of Art and Music, Częstochowa, Poland, 19 April - 27 May 2018 = 4. Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Muzyki / redakcja Włodzimierz Karankiewicz 2018 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
8

#Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej = #Heritage and response in contemporary art / redakcja Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano ; tłumaczenie Rob 2018 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
9
Nader, Luiza. Autor Afekt Strzemińskiego : "Teoria widzenia", rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół - Żydów / Luiza Nader. 2018 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
10
Andrijauskas, Antanas (1948- ). Autor Rytų Azijos tradicinė estetika ir meno teorija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
11
Andrijauskas, Antanas (1948- ). Autor Vakarų estetika ir meno filosofija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
12
Andrijauskas, Antanas (1948- ). Autor Artimųjų Rytų, Indijos ir Islamo pasaulių estetika ir meno teorija / Antanas Andrijauskas ; Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
13

Korrespondenz = Korespondencje / redakcja Beata Bebel-Karankiewicz. 2017 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
14

Przyszłość kultury : od diagnozy do prognozy / pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
15
Solik, Ryszard (1965- ).. Szkice o (nie)oryginalności : konteksty i interpretacje / Ryszard Solik. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
16

Sztuka i jej wartości / redakcja naukowa Jadwiga Uchyła-Zroski, Zenon Mojżysz. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
17

Sztuka, wartość, sacrum : [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu] / redakcja Beata Bigaj-Zwonek, Barbara Hryszko, Sylwia Góra. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
18
Danto, Arthur Coleman (1924-2013).. Czym jest sztuka / Arthur C. Danto ; przełożyła Anna Kunicka. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
19
Franckiewicz-Olczak, Izabela. Sztuka interaktywna - społeczny kontekst odbioru : perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media / Izabela Franckiewicz-Olczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
20
Kawalec, Anna (nauki filozoficzne). Osoba i Nexus : Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki / Anna Kawalec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
21
Kędziora, Łukasz. Wizualność dzieła sztuki : ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych / Łukasz Kędziora. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
22

Mnemosyne : pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
23
Łazarz, Beata. Płeć przerażającego : o wizerunkach terrorystek w sztuce / Beata Łazarz. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
24
Pavlenskij, Pëtr Andreevič (1984- ).. Pawlenski / pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego ; [przekład tekstów z języka rosyjskiego Wiktoria Bieliaszyn, Julian Kutyła]. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
25

Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
26
Rybkowska, Alicja (1992- ).. Humor a współczesna kondycja sztuki / Alicja Rybkowska. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
27
Zawojski, Piotr (1963- ).. Technokultura i jej manifestacje artystyczne : medialny świat hybryd i hybrydyzacji / Piotr Zawojski. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
28
Białkowski, Łukasz (1981- ).. Figury na biegunach : narracje silnego i słabego podmiotu twórczego / Łukasz Białkowski. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
29
Furmanik-Kowalska, Magdalena. Uwikłane w kulturę : o twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich / Magdalena Furmanik-Kowalska. 2015 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
30
Graczyk, Piotr (1970- ).. Przyszłość pewnej przenośni : przyczynek do pytania o historię sztuki / Piotr Graczyk. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
31

Sztuka i nie-sztuka : rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej / pod redakcją Andrzeja Kisielewskiego ; [recenzent Sławomir Raube]. 2015 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
32
Winnicka-Gburek, Joanna. Krytyka, etyka, sacrum : w kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej / Joanna Winnicka-Gburek. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
33
Boehm, Gottfried (1942- ).. O obrazach i widzeniu : antologia tekstów / Gottfried Boehm ; red. Daria Kołacka ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
34
Choińska, Bogna. Szkice o sztuce : mimesis i etyka dzieła / Bogna Choińska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
35
Golinowska, Karolina (1983-).. Narracje sztuki w kulturze płynności / Karolina Golinowska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
36
Kunińska, Magdalena. Historia sztuki Mariana Sokołowskiego / Magdalena Kunińska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
37
Mukařovský, Jan (1891-1975).. Zamierzone i niezamierzone w sztuce / Jan Mukařovský ; przekł. i koment. Aneta Daszuta. 2014 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
38
Szczepanik, Joanna (1977- ).. Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst : wieloaspektowość i kolektywizm / Joanna Szczepanik. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
39
Tarnowski, Józef. Wielki przełom : studium z estetyki Stanisława Witkiewicza / Józef Tarnowski. 2014 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
40

Sztuka i polityka : sztuki wizualne / pod red. Marka Jezińskiego, Łukasza Wojtkowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
41
Bałus, Wojciech (1961- ).. Efekt widzialności : o swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki / Wojciech Bałus. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
42
Czekaj, Rafał (filozofia). Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna / Rafał Czekaj. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
43
Danto, Arthur Coleman (1924-2013).. Po końcu sztuki : sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji / Arthur C. Danto ; przekł. Mateusz Salwa. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
44
Fabiani, Bożena (1938- ).. Dalsze gawędy o sztuce : VI-XX wiek / Bożena Fabiani. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
45
Golka, Marian (1948- ).. The sociology of the artist in the postmodern era : pride and uncertainty / Marian Golka ; [transl. by Aleksandra Cichocka and Piotr Cichocki]. 2013 BG( 1/ 1)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
46
Krawczak, Ewa (1962- ).. Konteksty polskiej socjologii sztuki / Ewa Krawczak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
47
Levine, Caroline (1970- ).. Od prowokacji do demokracji czyli O tym, dlaczego potrzebna nam sztuka / Caroline Levine ; przeł. Antoni Górny. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
48
Majewska, Ewa (1978- ).. Sztuka jako pozór? : cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury / Ewa Majewska. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
49
Vražić, Małgorzata. Stanisław Witkiewicz i Witkacy - dwa paradygmaty sztuki, dwie koncepcje kultury / Małgorzata Vražić. 2013 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
50

Piękno obecne/nieobecne / red. nauk. Ewa J. Zgolińska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedl 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
51
Bakke, Monika (1967- ).. Bio-transfiguracje : sztuka i estetyka posthumanizmu / Monika Bakke. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
52
Głutkowska-Polniak, Alicja. Wyobraźnia : sztuka i design / Alicja Głutkowska-Polniak. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
53
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781).. Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji / Gotthold Ephraim Lessing ; oprac. nauk. Michał Mencfel ; tł. Henryk Zymon-Dębicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
54
Luba, Iwona. Duch romantyzmu i modernizacja : sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej / Iwona Luba. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
55

Media i nowe media / red. Wiesław Łuczaj, Marek Świeca ; współpraca red. Tomasz Sikorski. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
56
Skotarczak, Dorota (1965- ).. Historia wizualna / Dorota Skotarczak. 2012 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
57
Solik, Ryszard (1965- ).. Sztuka jako interpretacja : z problemów dyskursu artystycznego / Ryszard Solik. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
58
Wawer, Monika. Dziennikarze o sztuce czyli Opowieści medialnie nielogiczne / Monika Wawer. 2012 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
59
Wiesing, Lambert. Sztuczna obecność : studia z filozofii obrazu / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
60
Arnheim, Rudolf (1904-2007).. Myślenie wzrokowe / Rudolf Arnheim ; przeł. Marek Chojnacki. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
61

Akcjonizm wiedeński : przeciwny biegun społeczeństwa : prace z Kolekcji Essla (Austria) / Günter Brus [et al. ; przekł. William Brand et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
62
Carroll, Noël (1947- ).. Filozofia sztuki masowej / Noël Carroll ; przeł. Mirosław Przylipiak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
63

Problematyka przestrzeni w sztuce : na bazie tekstów autorskich oraz twórczości artystów związanych z Instytutem Plastyki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Tomasz Chudzik [et al 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
64
Didi-Huberman, Georges (1953- ).. Przed obrazem : pytanie o cele historii sztuki / Georges Didi-Huberman ; przeł. Barbara Brzezicka. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
65

Socjologia wizualna w praktyce : plakat jako narzędzie propagandy wojennej : zbiór tekstów / pod red. Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka, Piotra Chomczyńskiego. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
66
Gombrich, Ernst Hans (1909-2001).. Pisma o sztuce i kulturze / E. H. Gombrich ; wybór i oprac. Richard Woodfield ; [przekł. na jęz. pol. Dorota Folga-Januszewska et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
67
Możdżyński, Paweł. Inicjacje i transgresje : antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa / Paweł Możdżyński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
68

Spojrzenie - spektakl - wstyd / red. naukowa: Jan Potkański, Robert Pruszczyński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
69
Warczok, Tomasz. Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? : recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska / Tomasz Warczok, Łukasz Trembaczowski. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
70
Wunenburger, Jean-Jacques (1946- ).. Filozofia obrazów / Jean-Jacques Wunenburger ; przeł. Tomasz Stróżyński. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
71
Foster, Hal (1955- ).. Powrót realnego : awangarda u schyłku XX wieku / Hal Foster ; przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
72

W kręgu sztuki / pod red. Aleksandry Giełdoń-Paszek ; Instytut Sztuki w Cieszynie. 2010 BG( 2/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
73
Kasperowicz, Ryszard (1968- ).. Figury zbawienia ? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia / Ryszard Kasperowicz. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
74

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej / red. Anna Kawalec. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
75
Kowalczyk, Izabela (1971- ).. Podróż do przeszłości : interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej / Izabela Kowalczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
76

Handmade : praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości / red. Marek Krajewski. 2010 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
77
Leśniak, Andrzej (1978- ).. Obraz płynny : Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki / Andrzej Leśniak. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
78
Matuchniak-Mystkowska, Anna. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu / Anna Matuchniak-Krasuska. 2010 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
79

Kolor w kulturze / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Joanny Bielskiej-Krawczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
80

Materia sztuki / red. Michał Ostrowicki. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
81
Przybysz, Piotr (1959- ).. Filozofia sztuki Stefana Morawskiego / Piotr Jan Przybysz. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
82

Miasto w sztuce - sztuka miasta / red. Ewa Rewers. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
83
Stępnik, Małgorzata (1975- ).. Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki / Małgorzata Stępnik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
84
Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893).. Filozofia sztuki / Hyppolyte Taine ; przeł. Antoni Sygietyński, przedm. Jadwiga Bodzińska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
85
Wójcik, Anna Iwona (1958- ).. Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego : źródła klasyczne okresu przedhanowskiego / Anna Iwona Wójcik. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
86
Dębska-Kossakowska, Aleksandra. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
87

Ekspert kontra dzieło sztuki : rozpoznawanie falsyfikatów oraz fałszywych atrybucji w sztukach plastycznych / pod red. Ronalda D. Spencera ; przeł. Magdalena Iwińska. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
88
Kubiak Ho-Chi, Beata. Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia / Beata Kubiak Ho-Chi. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
89

Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
90
Pareyson, Luigi (1918-1991).. Estetyka : Teoria formatywności / Luigi Pareyson ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja Kuczyńska. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
91

Sztuka jako rozmowa o przeszłości / [red. Piotr Kosiewski ; oprac. red. Izabella Sariusz-Skąpska]. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
92

Nowoczesność / Ponowoczesność : fenomen i wyzwanie / [oprac.] Jan Wojciechowski. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
93

Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego : pedagogiczne rozważania i doświadczenia / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
94
Alleva, Anne d’ (1964- ).. Metody i teorie historii sztuki / Anne D’Alleva ; przekł. Eleonora i Jakub Jedlińscy. 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
95
Berger, Karol (1947- ).. Potęga smaku : teoria sztuki / Karol Berger ; przeł. Anna Tenczyńska. 2008 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
96
Białostocki, Jan (1921-1988).. Wybór pism estetycznych / Jan Białostocki ; wprow., wybór i oprac. Alicja Kuczyńska. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
97
Brzozowski, Stanisław (1878-1911).. Wybór pism estetycznych / Stanisław Brzozowski ; wprow., wybór i oprac. Tadeusz Szkołut. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
98
Burckhardt, Jacob (1818-1897). Autor Wykłady o sztuce : wybór / Jacob Burckhardt ; przekład, wstęp, opracowanie Ryszard Kasperowicz ; redakcja naukowa Antoni Ziemba. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
99

Kiczosfery współczesności / red. Wojciech J. Burszta, Elżbieta A. Sekuła. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego