Od roku akademickiego 2015/2016 Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7.01" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rok
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 247 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Przyszłość kultury : od diagnozy do prognozy / pod redakcją Alicji Kisielewskiej, Andrzeja Kisielewskiego, Moniki Kostaszuk-Romanowskiej. 2017 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
2
Solik, Ryszard (1965- ).. Szkice o (nie)oryginalności : konteksty i interpretacje / Ryszard Solik. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
3

Sztuka i jej wartości / redakcja naukowa Jadwiga Uchyła-Zroski, Zenon Mojżysz. 2017 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
4

Sztuka, wartość, sacrum : [księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Pawłowi Taranczewskiemu] / redakcja Beata Bigaj-Zwonek, Barbara Hryszko, Sylwia Góra. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
5
Danto, Arthur Coleman (1924-2013).. Czym jest sztuka / Arthur C. Danto ; przełożyła Anna Kunicka. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Pokaz
6
Franckiewicz-Olczak, Izabela. Sztuka interaktywna - społeczny kontekst odbioru : perspektywy Ervinga Goffmana a nowe media / Izabela Franckiewicz-Olczak. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
7
Kawalec, Anna (nauki filozoficzne). Osoba i Nexus : Alfreda Gella antropologiczna teoria sztuki / Anna Kawalec ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Filozofii. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
8
Kędziora, Łukasz. Wizualność dzieła sztuki : ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych / Łukasz Kędziora. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:159.9 Psychologia sztuki
9

Mnemosyne : pamięć jako źródło dzieła sztuki / pod redakcją Marii Cieśli-Korytowskiej, Jakuba Czernika. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
10
Łazarz, Beata. Płeć przerażającego : o wizerunkach terrorystek w sztuce / Beata Łazarz. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
11
Pavlenskij, Pëtr Andreevič (1984- ).. Pawlenski / pod redakcją Juliana Kutyły i Patryka Walaszkowskiego ; [przekład tekstów z języka rosyjskiego Wiktoria Bieliaszyn, Julian Kutyła]. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
12

Ciężar i lekkość w kulturze : estetyka, poetyka, style myślenia / redakcja naukowa Brygida Pawłowska-Jądrzyk. 2016 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
13
Rybkowska, Alicja (1992- ).. Humor a współczesna kondycja sztuki / Alicja Rybkowska. 2016 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
14
Białkowski, Łukasz (1981- ).. Figury na biegunach : narracje silnego i słabego podmiotu twórczego / Łukasz Białkowski. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Okladka
15
Furmanik-Kowalska, Magdalena. Uwikłane w kulturę : o twórczości współczesnych artystek japońskich i chińskich / Magdalena Furmanik-Kowalska. 2015 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki Okladka
16
Graczyk, Piotr (1970- ).. Przyszłość pewnej przenośni : przyczynek do pytania o historię sztuki / Piotr Graczyk. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Okladka
17

Sztuka i nie-sztuka : rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej / pod redakcją Andrzeja Kisielewskiego ; [recenzent Sławomir Raube]. 2015 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
18
Winnicka-Gburek, Joanna. Krytyka, etyka, sacrum : w kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej / Joanna Winnicka-Gburek. 2015 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Okladka
19
Boehm, Gottfried (1942- ).. O obrazach i widzeniu : antologia tekstów / Gottfried Boehm ; red. Daria Kołacka ; przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Anna Pieczyńska-Sulik. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
20
Choińska, Bogna. Szkice o sztuce : mimesis i etyka dzieła / Bogna Choińska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
21
Golinowska, Karolina (1983-).. Narracje sztuki w kulturze płynności / Karolina Golinowska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
22
Kunińska, Magdalena. Historia sztuki Mariana Sokołowskiego / Magdalena Kunińska. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
23
Szczepanik, Joanna (1977- ).. Geografia artystyczna Neue Slowenische Kunst : wieloaspektowość i kolektywizm / Joanna Szczepanik. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
24
Tarnowski, Józef. Wielki przełom : studium z estetyki Stanisława Witkiewicza / Józef Tarnowski. 2014 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz Okladka
25

Sztuka i polityka : sztuki wizualne / pod red. Marka Jezińskiego, Łukasza Wojtkowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
26
Bałus, Wojciech (1961- ).. Efekt widzialności : o swoistości widzenia obrazów, granicach ich odczytywania i antropologicznych aspektach sztuki / Wojciech Bałus. 2013 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
27
Czekaj, Rafał (filozofia). Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna / Rafał Czekaj. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
28
Danto, Arthur Coleman (1924-2013).. Po końcu sztuki : sztuka współczesna i zatarcie się granic tradycji / Arthur C. Danto ; przekł. Mateusz Salwa. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
29
Fabiani, Bożena (1938- ).. Dalsze gawędy o sztuce : VI-XX wiek / Bożena Fabiani. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
30
Golka, Marian (1948- ).. The sociology of the artist in the postmodern era : pride and uncertainty / Marian Golka ; [transl. by Aleksandra Cichocka and Piotr Cichocki]. 2013 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
31
Krawczak, Ewa (1962- ).. Konteksty polskiej socjologii sztuki / Ewa Krawczak. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
32
Levine, Caroline (1970- ).. Od prowokacji do demokracji czyli o tym, dlaczego potrzebna nam sztuka / Caroline Levine ; przeł. Antoni Górny. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
33
Majewska, Ewa (1978- ).. Sztuka jako pozór? : cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury / Ewa Majewska. 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
34
Vražić, Małgorzata. Stanisław Witkiewicz i Witkacy - dwa paradygmaty sztuki, dwie koncepcje kultury / Małgorzata Vražić. 2013 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
35

Piękno obecne/nieobecne / red. nauk. Ewa J. Zgolińska ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Oddział w Siedl 2013 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
36
Bakke, Monika (1967- ).. Bio-transfiguracje : sztuka i estetyka posthumanizmu / Monika Bakke. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz Inne wydanie IBUK libra
37
Głutkowska-Polniak, Alicja. Wyobraźnia : sztuka i design / Alicja Głutkowska-Polniak. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
38
Lessing, Gotthold Ephraim (1729-1781).. Laokoon czyli O granicach malarstwa i poezji / Gotthold Ephraim Lessing ; oprac. nauk. Michał Mencfel ; tł. Henryk Zymon-Dębicki. 2012 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
39
Luba, Iwona. Duch romantyzmu i modernizacja : sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej / Iwona Luba. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
40

Media i nowe media / red. Wiesław Łuczaj, Marek Świeca ; współpraca red. Tomasz Sikorski. 2012 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
41
Skotarczak, Dorota (1965- ).. Historia wizualna / Dorota Skotarczak. 2012 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
42
Solik, Ryszard (1965- ).. Sztuka jako interpretacja : z problemów dyskursu artystycznego / Ryszard Solik. 2012 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
43
Wawer, Monika. Dziennikarze o sztuce czyli Opowieści medialnie nielogiczne / Monika Wawer. 2012 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
44
Wiesing, Lambert. Sztuczna obecność : studia z filozofii obrazu / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
45
Arnheim, Rudolf (1904-2007).. Myślenie wzrokowe / Rudolf Arnheim ; przeł. Marek Chojnacki. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
46

Akcjonizm wiedeński : przeciwny biegun społeczeństwa : prace z Kolekcji Essla (Austria) / Günter Brus [et al. ; przekł. William Brand et al.]. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
47
Carroll, Noël (1947- ).. Filozofia sztuki masowej / Noël Carroll ; przeł. Mirosław Przylipiak. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
48

Socjologia wizualna w praktyce : plakat jako narzędzie propagandy wojennej : zbiór tekstów / pod red. Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka, Piotra Chomczyńskiego. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
49

Problematyka przestrzeni w sztuce : na bazie tekstów autorskich oraz twórczości artystów związanych z Instytutem Plastyki w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie / Tomasz Chudzik [et al 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
50
Didi-Huberman, Georges (1953- ).. Przed obrazem : pytanie o cele historii sztuki / Georges Didi-Huberman ; przeł. Barbara Brzezicka. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
51
Gombrich, Ernst Hans (1909-2001).. Pisma o sztuce i kulturze / E. H. Gombrich ; wybór i oprac. Richard Woodfield ; [przekł. na jęz. pol. Dorota Folga-Januszewska et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
52
Możdżyński, Paweł. Inicjacje i transgresje : antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa / Paweł Możdżyński. 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
53

Spojrzenie - spektakl - wstyd / red. naukowa: Jan Potkański, Robert Pruszczyński. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
54
Warczok, Tomasz. Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? : recepcja sztuki współczesnej na przykładzie galerii Górnego Śląska / Tomasz Warczok, Łukasz Trembaczowski. 2011 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
55
Wunenburger, Jean-Jacques (1946- ).. Filozofia obrazów / Jean-Jacques Wunenburger ; przeł. Tomasz Stróżyński. 2011 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
56

Kolor w kulturze / pod red. Zofii Mocarskiej-Tycowej, Joanny Bielskiej-Krawczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
57
Foster, Hal (1955- ).. Powrót realnego : awangarda u schyłku XX wieku / Hal Foster ; przekł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
58

W kręgu sztuki / pod red. Aleksandry Giełdoń-Paszek ; Instytut Sztuki w Cieszynie. 2010 BG( 2/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
59
Kasperowicz, Ryszard (1968- ).. Figury zbawienia ? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIX stulecia / Ryszard Kasperowicz. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
60

O pojęciu sztuki w kulturze współczesnej / red. Anna Kawalec. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
61
Kowalczyk, Izabela (1971- ).. Podróż do przeszłości : interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej / Izabela Kowalczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
62

Handmade : praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości / red. Marek Krajewski. 2010 BG( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
63
Leśniak, Andrzej (1978- ).. Obraz płynny : Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki / Andrzej Leśniak. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
64
Matuchniak-Krasuska, Anna. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu / Anna Matuchniak-Krasuska. 2010 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
65

Materia sztuki / red. Michał Ostrowicki. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
66
Przybysz, Piotr (1959- ).. Filozofia sztuki Stefana Morawskiego / Piotr Jan Przybysz. 2010 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
67

Miasto w sztuce - sztuka miasta / red. Ewa Rewers. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
68
Stępnik, Małgorzata (1975- ).. Stanisława Ossowskiego koncepcja socjologii sztuki / Małgorzata Stępnik. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
69
Taine, Hippolyte Adolphe (1828-1893).. Filozofia sztuki / Hyppolyte Taine ; przeł. Antoni Sygietyński, przedm. Jadwiga Bodzińska. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
70
Wójcik, Anna Iwona (1958- ).. Filozoficzne podstawy sztuki kręgu konfucjańskiego : źródła klasyczne okresu przedhanowskiego / Anna Iwona Wójcik. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja. Okladka
71
Dębska-Kossakowska, Aleksandra. Jan Józef Szczepański, Gustaw Herling-Grudziński wobec sztuki / Aleksandra Dębska-Kossakowska. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
72

Ekspert kontra dzieło sztuki : rozpoznawanie falsyfikatów oraz fałszywych atrybucji w sztukach plastycznych / pod red. Ronalda D. Spencera ; przeł. Magdalena Iwińska. 2009 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
73
Kubiak Ho-Chi, Beata. Estetyka i sztuka japońska : wybrane zagadnienia / Beata Kubiak Ho-Chi. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
74

Sztuki wizualne jako nośniki ideologii / red. Marcin Lisiecki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
75
Pareyson, Luigi (1918-1991).. Estetyka : Teoria formatywności / Luigi Pareyson ; przekł. Katarzyna Kasia ; red. nauk. Alicja Kuczyńska. 2009 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
76

Sztuka jako rozmowa o przeszłości / [red. Piotr Kosiewski ; oprac. red. Izabella Sariusz-Skąpska]. 2009 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
77

Nowoczesność / Ponowoczesność : fenomen i wyzwanie / [oprac.] Jan Wojciechowski. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
78

Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego : pedagogiczne rozważania i doświadczenia / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak. 2009 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
79
Alleva, Anne d’ (1964- ).. Metody i teorie historii sztuki / Anne D’Alleva ; przekł. Eleonora i Jakub Jedlińscy. 2008 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
80
Berger, Karol (1947- ).. Potęga smaku : teoria sztuki / Karol Berger ; przeł. Anna Tenczyńska. 2008 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
81
Białostocki, Jan (1921-1988).. Wybór pism estetycznych / Jan Białostocki ; wprow., wybór i oprac. Alicja Kuczyńska. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
82
Brzozowski, Stanisław (1878-1911).. Wybór pism estetycznych / Stanisław Brzozowski ; wprow., wybór i oprac. Tadeusz Szkołut. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
83
Burckhardt, Jacob (1818-1897).. Wykłady o sztuce : wybór / Jacob Burckhardt ; przekł., wstęp, oprac. Ryszard Kasperowicz ; red. nauk. Antoni Ziemba. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
84

Kiczosfery współczesności / red. Wojciech J. Burszta, Elżbieta A. Sekuła. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz Okladka
Okladka
85

Inter}artes : tapping into the potential of higher arts education in Europie / [ed. team John Butler et al.]. 2008 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
86
Eco, Umberto (1932-2016).. Sztuka / Umberto Eco ; [tł. Piotr Salwa, Mateusz Salwa]. 2008 BG( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
87
Gage, John (1938-2012).. Kolor i kultura : teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji / John Gage ; przeł. Joanna Holzman. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
88
Golka, Marian (1948- ).. Socjologia sztuki / Marian Golka. 2008 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:316.74 Socjologia sztuki
89
Jasiński, Bogusław (1953- ).. Estetyka po estetyce : prolegomena do ontologii procesu twórczego / Bogusław Jasiński. 2008 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
90
Jaźwierski, Jacek (1970- ).. Natura i historia : sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej / Jacek Jaźwierski. 2008 BG( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
91
Kurowicki, Jan (1943- ).. Zerowość estetyczna / Jan Kurowicki. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
92
Marzec, Sławomir (1962- ).. Sztuka, czyli Wszystko : krajobraz po postmodernizmie / Sławomir Marzec. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
93

CAMPania : zjawisko campu we współczesnej kulturze / pod red. Piotra Oczki. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
94
Panofsky, Erwin (1892-1968).. Perspektywa jako "forma symboliczna" / Erwin Panofsky ; przekł., wstęp, posł. i red. nauk. Grażyna Jurkowlaniec. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
95

Czas przestrzeni / red. Krystyna Wilkoszewska ; współpraca Jakub Petri. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
96
Potocka, Maria Anna (1950- ).. To tylko sztuka / Maria Anna Potocka. 2008 BG( 1/ 0)

7.01 Teoria i filozofia sztuki. Znaczenie sztuki. Sztuka elitarna. Sztuka popularna. Kompozycja.
97
Seel, Martin (1954- ).. Estetyka obecności fenomenalnej / Martin Seel ; przekł. Krystyna Krzemieniowa ; red. nauk. Krystyna Wilkoszewska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
98
Wiesing, Lambert. Widzialność obrazu : historia i perspektywy estetyki formalnej / Lambert Wiesing ; przeł. Krystyna Krzemieniowa. 2008 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz
99
Żórawski, Juliusz (1898-1967).. Wybór pism estetycznych / Juliusz Żórawski ; wprow., wybór i oprac. Dariusz Juruś. 2008 BG( 2/ 0)

7.01:111.852 Estetyka sztuki. Kicz

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia zrealizowała zadanie "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet w Białymstoku", finansowane w ramach umowy 656/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego