Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7*438**091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 255 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Jakubowska, Agata (1972- ). Dama w lustrze : strategie artystyczne kobiet w latach 70. XX w. = Lady in the mirror : female art strategies in the 1970s / [teksty Agata Jakubowska, Izabela Kowalczyk, Anna Markowska, Marta Smol 2017 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
2

Studia z historii sztuki polskiej XIX-XX wieku : ikonografia malarstwa religijnego czasów porozbiorowych : kolor w architekturze historycznej / pod redakcją Barbary Marii Gawęckiej, Aleksandra 2017 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
3
Pawłowska, Aneta (historia sztuki). Autor Studia o sztuce polskiej XIX i XX wieku / Aneta Pawłowska. 2017 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
4
Puchalski, Arkadiusz. Historia Związku Polskich Artystów Plastyków w Białymstoku w latach 1944-1983 / Arkadiusz Puchalski. 2017 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
5

Helena Bohle-Szacka - Lilka : Mosty = die Brücken / [redakcja Marcin Różyc ; tłumaczenia Konrad Pormańczuk]. 2017 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
6
Bernatowicz, Aleksandra. Malarze w Warszawie czasów Stanisława Augusta : status, aspiracje, twórczość / Aleksandra Bernatowicz. 2016 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
7

Relacje artystyczne i kulturalne między Italią a Polską w epoce nowożytnej : studia z historii sztuki i kultury / pod redakcją Alberta Boesten-Stengela i Sławomira Cendrowskiego ; Towarzystw 2016 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
8
Kolendo-Korczak, Katarzyna. Powiat Białostocki : [ilustracje] / pod redakcją Marcina Zglińskiego i Katarzyny Kolendo-Korczak ; opracowanie autorskie Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Pi 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
9
Kolendo-Korczak, Katarzyna. Powiat Białostocki : [tekst] / pod redakcją Marcina Zglińskiego i Katarzyny Kolendo-Korczak ; opracowanie autorskie Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramid 2016 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
10
Marcinowska, Anna. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 7, Rok 1953 / Anna Marcinowska ; redaktor naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Plastyki Współczesnej. 2016 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
11
Kłosiewicz, Olga (1976- ).. Polska sztuka współczesna przełomu XX i XXI wieku / Olga Kłosiewicz. 2015 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
12

Patronat artystyczny Jagiellonów / pod redakcją Marka Walczaka i Piotra Węcowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
13
Wiszniewska, Anna. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 6, Rok 1952 / Anna Wiszniewska ; redaktor naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Plastyki Współczesnej. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
14

Miasto Białystok / pod redakcją Marcina Zglińskiego i Anny Oleńskiej ; opracowanie autorskie Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchow 2015 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
15
Kesling, Katarzyna Anna. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 5, Rok 1951 / Katarzyna Anna Kesling, Joanna Stacewicz-Podlipska ; red. naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracown 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
16

Igraszki z Chronosem : obrazy zatrzymane Pawła Łubowskiego = Playing with Chronos : Paweł Łubowski’s still images / red. Joanna Pokorna-Pietras ; [tł. Paweł Falkowski, Paulina Kapelska]. 2014 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
17
Wisłocka, Jolanta. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960 : indeks do tomów 1-4, 1944-1950 / [oprac. Jolanta Wisłocka ; red. Anna Straszewska] ; red. nacz. Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademi 2014 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
18
Fabiani, Bożena (1938- ).. Dalsze gawędy o sztuce : XVII wiek / Bożena Fabiani. 2013 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
19
Jankowska-Marzec, Agnieszka (1970- ).. Między etnografią a sztuką : mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny w kulturze polskiej XIX i XX wieku / Agnieszka Jankowska-Marzec. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
20

Wielkie Pomorze : kultura i sztuka / pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela Kalinowskiego ; Akademia Pomorska w Słupsku. 2013 BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
21
Kałużyński, Wojciech. Kino, teatr, kabaret w przedwojennej Polsce : artyści, miejsca, skandale / Wojciech Kałużyński. 2013 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
22
Karpowicz, Mariusz (1934-2015).. Polsko-włoskie związki artystyczne / Mariusz Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
23
Karpowicz, Mariusz (1934-2015).. Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści / Mariusz Karpowicz. 2012 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
24
Straszewska, Anna. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 3, Rok 1949 / Anna Straszewska przy współpr. Anny Agnieszki Szablowskiej ; red. naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nau 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
25
Strożek, Przemysław (1983- ).. Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 4, Rok 1950 / Przemysław Strożek ; red. naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Plastyki Współczesnej. 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
26

Świadectwa obecności : polskie życie artystyczne we Francji w latach 1900-1939 : diariusz wydarzeń z wyborem tekstów. Cz. 1, Lata 1900-1921 / wybór, oprac. i wprow. Anna Wierzbicka ; przekł 2012 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
27

Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 2, 1948 / Barbara Wojciechowska [et al.] ; red. naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Plastyki Współczesn 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
28

Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960. T. 1, 1944-1947 / Barbara Wojciechowska [et al.] ; red. naczelna Anna Wierzbicka ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pracownia Plastyki Współ 2012 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
29

Żmijewski. Przewodnik Krytyki Politycznej / [red. Marta Konarzewska]. 2011 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
30
Piotrowski, Piotr (1952- ).. Znaczenia modernizmu : w stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku / Piotr Piotrowski. 2011 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
31
Tureczek, Marceli (1979- ).. Leihglocken : dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowywane na terenie Niemiec = Bells from territories within post-1945 borders of Poland stored in Germany / Marceli Tureczek ; [ 2011 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
32

Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej : czasy nowożytne / red. Krystyna Moisan-Jabłońska, Katarzyna Ponińska. 2010 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
33

Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej / red. Andrzej Pieńkos, Agnieszka Rosales Rodriguez. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
34

Polak, Żyd, artysta : tożsamość a awangarda / red. Jarosław Suchan, współpraca nauk. Karolina Szymaniak ; [tł. Aleksandra Geller et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
35
Sztabińska, Paulina. Geometria a natura : polska sztuka abstrakcyjna w drugiej połowie XX wieku / Paulina Sztabińska. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
36

Kobiety i sztuka około 1960 roku : jestem artystką, we wszystkim, co niepotrzebne / pod red. Ewy Toniak. 2010 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
37

Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w. : studia / pod red. Zbigniewa Michalczyka, Andrzeja Pieńkosa i Michała Wardzyńskiego ; Instytut Historii Sztuki, Ars Auro Prior. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
38
Rottenberg, Anda (1944- ).. Prze-ciąg : teksty o sztuce polskiej lat 80. / Anda Rottenberg ; [wybór i oprac. tekstów Kasia Redzisz, Karol Sienkiewicz]. 2009 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
39
Toniak, Ewa (historia sztuki). Olbrzymki : kobiety i socrealizm / Ewa Toniak. 2009 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
40
Badach, Artur. Muzeum Polskie w Rapperswilu : historia i zbiory = Das Polenmuseum in Rapperswil : Geschichte und Sammlungen = The Polish Museum in Rapperswil : history and collections / Artur Badach, Anna Piotro 2008 BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
41

Europejskie wpływy w sztuce i architekturze województwa śląskiego : referaty wygłoszone na sesji popularnonaukowej w Katowicach w dniu 12 września 2008 / [red. Gabriela Bożek] 2008 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
42
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006).. Sztuka w Polsce. [2], Od I do III Rzeczypospolitej / Tadeusz Chrzanowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
43
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006).. Sztuka w Polsce. [1], Od Piastów do Jagiellonów / Tadeusz Chrzanowski. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
44
Czechowicz, Bogusław (1967- ).. Między katedrą a ratuszem : polityczne uwarunkowania sztuki Wrocławia u schyłku średniowiecza / Bogusław Czechowicz. 2008 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
45
Nadolski, Przemysław (1970- ).. Straty wojenne : zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 roku. T. 3, Województwo śląskie. oprac. katalogu Przemysław Nadolski ; [red. nauk. Jerzy Gołos ; tł. 2008 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
46

Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie : praca zbiorowa / pod red. Janusza Antosa. ; autorzy: [Janusz Antos et al.]. 2007 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
47
Bałus, Wojciech (1961- ).. Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Cz. 2, Matejko i Wyspiański / Wojciech Bałus ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2007 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
48
Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).. Rzeczywistość obrazu : teksty o sztuce w Polsce po 1945 roku / Małgorzata Kitowska-Łysiak. 2007 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
49
Stano, Bernadeta (1971- ).. Wystawy zapamiętane, wystawy zapomniane : życie artystyczne Krakowa, Nowej Huty, Rzeszowa i Zakopanego w okresie Odwilży / Bernadeta Stano. 2007 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
50

W kręgu Rytmu : sztuka polska lat dwudziestych / pod red. Katarzyny Nowakowskiej-Sito. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
51
Bartnicka-Górska, Hanna. W poszukiwaniu światła, kształtu i barw : artyści polscy wystawiający na Salonach paryskich w latach 1884-1960 / Hanna Bartnicka-Górska, Joanna Szczepińska-Tramer. 2005 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
52
Czechowicz, Bogusław (1967- ).. Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza / Bogusław Czechowicz. 2005 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
53
Górska, Magdalena (1972- ).. Polonia - Respublica - Patria : personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wieku / Magdalena Górska ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
54
Juszkiewicz, Piotr (1959- ).. Od rozkoszy historiozofii do "Gry w Nic" : polska krytyka artystyczna czasu odwilży / Piotr Juszkiewicz. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
55
Małkiewicz, Adam (1936- ).. Z dziejów polskiej historii sztuki : studia i szkice / Adam Małkiewicz ; [Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego]. 2005 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
56
Polaczek, Janusz. Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim : dzieje, formy, treść i dziedzictwo / Janusz Polaczek. 2005 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
57

Polska : pejzaż, sztuka, historia / wprow. Andrzej Nowak ; [aut. Anna Siedlik et al. ; red. Robert Andruszko ; aut. zdjęć M. Cała et al.]. 2004 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
58

Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX. Cz. 1 / Wojciech Bałus [et al. ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego]. 2004 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
59

Artyści włoscy w Polsce XV-XVIII wiek / [kom. red. Juliusz A. Chrościcki et al.] ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
60
Miziołek, Jerzy (1953- ).. Inspiracje śródziemnomorskie : o wizji antyku w sztuce Warszawy i innych ośrodków kultury dawnej Polski / Jerzy Miziołek. 2004 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
61
Porębski, Mieczysław (1921-2012).. Krytycy i sztuka / Mieczysław Porębski. 2004 BG( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
62

Sacrum w sztuce współczesnej / [pod red. Barbary Major]. 2003 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
63

Studia o artystach XVIII-XX wieku / pod red. Jerzego Malinowskiego. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
64
Markowska, Anna (1962- ).. Definiowanie sztuki - objaśnianie świata : o pojmowaniu sztuki w PRL-u / Anna Markowska. 2003 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
65
Kruczkowska, Zofia. Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki : (na podstawie wybranych czasopism literackich i artystycznych od połowy XIX wieku do współczesności) / Zofia Kruczkowska. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
66
Banacka, Marianna. Biskup Andrzej Stanisław Kostka Załuski i jego inicjatywy artystyczne / Marianna Banacka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2001 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
67
Europalia 2001 Polska (2001 ; Bruksela). Europalia 2001 Polska. 2001 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
68
Cieślak, Katarzyna (1956-1997).. Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą : sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo / Katarzyna Cieślak. 2000 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
69
Czerni, Krystyna (1957- ).. Rezerwat sztuki : tropami artystów polskich XX wieku / Krystyna Czerni. 2000 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
70
Gołos, Jerzy (1931-2019). Straty wojenne : zabytkowe dzwony utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945. T. 1, Woj. Krakowskie i Rzeszowskie = Wartime losses : historic bells : lost between 1939-1945 within post 2000 BG( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
71
Mizera, Grażyna. Straty wojenne : sztuka starożytna : obiekty utracone w Polsce w latach 1939-1945 = Wartime losses : ancient art : objects lost in Poland in the years 1939-1945. Wol. 2 / oprac. Grażyna Mizera ; 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
72
Mizera, Grażyna. Straty wojenne : sztuka starożytna : obiekty utracone w Polsce w latach 1939-1945 = Wartime losses : ancient art : objects lost in Poland in the years 1939-1945. Wol. 1 / oprac. Grażyna Mizera ; 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
73
Romanowska-Zadrożna, Maria. Malarstwo obce : straty wojenne : obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 bez Ziem Zachodnich i Północnych. T. 1 = Foreign painting : wartime loss 2000 BG( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
74
Kitowska-Łysiak, Małgorzata (1953-2012).. Ślady : szkice o sztuce polskiej po 1945 roku / Małgorzata Kitowska-Łysiak. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
75
Łoziński, Jerzy Zygmunt (1925-1996).. Mazowsze i Podlasie / tekst i wybór il. Jerzy Z. Łoziński. 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
76
Milewska, Wacława. Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy : 1914-1918 / Wacława Milewska, Maria Zientara. 1999 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
77
Frenkiel, Stanisław (1918-2000).. "Kożuchy w chmurach" i inne eseje o sztuce / Stanisław Frenkiel ; wstęp i wybór Jarosław Koźmiński. 1998 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
78
Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki (46 ; 1997 ; Warszawa). Sztuka pograniczy Rzeczypospolitej w okresie nowożytnym : od XVI do XVIII wieku : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki Warszawa, październik 1997 / [red. nauk. Andrzej Józef Baran 1998 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
79
Tyczyńska, Anna (1964- ). Autor bibliografii / katalogu Straty wojenne - malarstwo polskie : obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939-1945 w granicach Polski po 1945 = Wartime losses - Polish painting : oil paintings, pastels, watercolou 1998 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
80
Banaś, Paweł (1941- ).. Secesja w zbiorach polskich / Paweł Banaś ; [oprac. graf. Andrzej Heidrich]. 1997 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
81
Wrabec, Jan (1937- ).. Milicz, Żmigród, Twardogóra i okolice / oprac. aut. Jan Wrabec. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
82
Kałamajska-Saeed, Maria (1941- ).. Siemiatycze, Drohiczyn i okolice / oprac. aut. Maria Kałamajska-Saeed ; wstępną inwentaryzację przeprowadziły Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
83
Chrzanowski, Tadeusz (1926-2006).. Portret staropolski / Tadeusz Chrzanowski. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
84

Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie : kościoły i klasztory. [2], Ilustracje / pod red. Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej i Renaty Henoch-Marendziuk. 1995 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
85

Zwierzyniec, Nowy Świat, Półwsie Zwierzynieckie : kościoły i klasztory. [1], Tekst / pod red. Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej i Renaty Henoch-Marendziuk. 1995 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
86

Niderlandyzm w sztuce polskiej : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, grudzień 1992 / [red. Teresa Hrankowska]. 1995 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
87

Między Wrocławiem a Krakowem : sztuka gotycka na Górnym Śląsku / [red. Olga Nowak]. 1995 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
88

Kazimierz i Stradom : judaica: bóżnice, budowle publiczne i cmentarze / pod red. Izabelli Rejduch-Samkowej i Jana Samka ; [tom oprac. Beata Frey-Stecowa et al.]. 1995 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
89
Rozanow, Zofia (1930-2015).. Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i Przedmieścia / oprac. autorskie Zofia Rozanow i Ewa Smulikowska. 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
90
Karpowicz, Mariusz (1934- ).. Sztuki polskiej drogi dziwne / Mariusz Karpowicz. 1994 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
91
Omilanowska, Małgorzata (1960- ).. Łańcut i okolice : tekst / oprac. aut. Małgorzata Omilanowska i Jakub Sito ; wstępną inwentaryzację przeprowadziły Zofia Winiarz, Ewa Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
92
Omilanowska, Małgorzata (1960- ).. Łańcut i okolice : ilustracje / oprac. aut. Małgorzata Omilanowska i Jakub Sito ; wstępną inwentaryzację przeprowadziły Zofia Winiarz, Ewa Śnieżyńska-Stolotowa i Franciszek Stolot. 1994 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
93

Stare Miasto. [1], Tekst / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Andrzeja Rottermunda ; [tom oprac. Zofia Baranowska et al.]. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
94

Stare Miasto. [2], Ilustracje / pod red. Jerzego Z. Łozińskiego i Andrzeja Rottermunda ; [częśc il. oprac. Jerzy Z. Łoziński i Andrzej Rottermund]. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
95
Roll, Barbara. Kościerzyna, Skarszewy i okolice / oprac. aut. Barbara Rol i Iwona Strzelecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. 1993 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
96

Przed wielkim jutrem : sztuka 1905-1918 : materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1990 / [Tadeusz S. Jaroszewski et al.]. 1993 BG( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
97
Galicka, Izabella. Okolice Płocka / oprac. aut. Izabella Galicka i Hanna Sygietyńska ; wstępną inwentaryzację przeprowadził Dariusz Kaczmarzyk. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
98
Łoziński, Jerzy Zygmunt (1925-1996).. Pomorze / tekst i wybór il. Jerzy Z. Łoziński. 1992 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej
99

Mit dzieciństwa w sztuce młodopolskiej / red. nauk. Joanna Papuzińska. 1992 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(438)(091) Historia sztuki polskiej

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego