Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "7*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 133 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Taborska, Halina (1966- ). Autor Sztuka w miejscach śmierci : europejskie pomniki ofiar hitleryzmu / Halina Taborska, współpraca Marian Turski. 2019 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
2
Treter, Mieczysław Henryk Kazimierz (1883-1943). Autor Muzea współczesne / Mieczysław Treter. 2019 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
3

Uwaga! Granica = Attention! Border / tłumaczenia: Agnieszka Targońska, Bohdan Zadura, Anna Gunin, Łukasz Mojsak. 2017 BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
4

Światy melancholii : w 500-lecie "Melencolii" Albrechta Dürera (1514-2014) / redakcja Marek Dybizbański, Aneta Mazur ; Uniwersytet Opolski. 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
5
Heesen, Anke te (1965- ).. Teorie muzeum / Anke te Heesen ; przekład Agata Teperek ; redakcja naukowa Anna Ziębińska-Witek. 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
6
Kluczewska-Wójcik, Agnieszka. Japonia w kulturze i sztuce polskiej końca XIX i początków XX wieku / Agnieszka Kluczewska-Wójcik. 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
7
Król, Anna Izabella. Chiny w latach 1898-1937 - między artystyczną tradycją a sztuką Zachodu = China between artistic tradition and Western art 1898-1937 / Anna Izabella Król. 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
8

Historia sztuki : między teorią a praktyką / pod redakcją Beaty Skrzydlewskiej i Andrzeja Frejlicha. 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
9
Tybus, Maciej (1987- ).. Holendersko-japońskie związki kulturowe i inspiracje Japonią w sztuce holenderskiej XVII stulecia = The Dutch-Japanese cultural relationships and Japanese inspirations in 17th c. Dutch art / Ma 2016 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
10
Bagińska, Agnieszka (1985- ). (1985- ).. Pracownia artysty w polskiej sztuce i kulturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Agnieszka Bagińska. 2015 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
11
Chadwick, Whitney. Kobiety, sztuka i społeczeństwo / Whitney Chadwick ; przełożyła Ewa Hornowska. 2015 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
12
Folga-Januszewska, Dorota (1956- ).. Muzeum : fenomeny i problemy / Dorota Folga-Januszewska. 2015 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
13
Sgarbi, Vittorio (1952- ).. Oblicza kobiety w sztuce : pełne gracji / Vittorio Sgarbi ; przełożył Tomasz Kwiecień. 2015 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
14
Jagodzińska, Katarzyna. Czas muzeów w Europie Środkowej : muzea i centra sztuki współczesnej (1989-2014) / Katarzyna Jagodzińska. 2014 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
15
Pawłowska, Aneta (historia sztuki). Sztuka i kultura Afryki Południowej : w poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych / Aneta Pawłowska. 2013 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
16

Ars omnia vincit : studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej / red. Agnieszka Bender, Małgorzata Kierczuk-Macieszko. 2012 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
17
Hodge, Susie (1960- ).. 50 teorii sztuki, które powinieneś znać / Susan Hodge ; [tł. Anna Klingofer]. 2012 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
18
Kwiatkowski, Paweł (1967- ).. Tajemnice artystów i ich dzieł : morto che parla / Paweł Kwiatkowski. 2012 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
19

Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości / pod red. Justyny Olko. 2012 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
20
Niżyńska, Aleksandra (1986- ).. Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej / Aleksandra Niżyńska. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
21

Podróże artystyczne : artysta w podróży / pod red.: Ryszarda Kasperowicza, Jacka Jaźwierskiego, Marcina Pastwy. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
22
Piotrowski, Piotr (1952- ).. Agorafilia : sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie / Piotr Piotrowski. 2010 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
23

Homo creator et receptor artium : księga pamiątkowa księdzu profesorowi Stanisławowi Kobielusowi ofiarowana / pod red. Małgorzaty Wrześniak. 2010 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
24
Bataille, Georges (1897-1962).. Łzy Erosa / George Bataille ; wprow. Joseph Marie Lo Duca ; przekł. i posł. Tomasz Swoboda. 2009 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
25
Białostocki, Jan (1921-1988).. O dawnej sztuce, jej teorii i historii / Jan Białostocki ; pod red. Marii Poprzęckiej, Antoniego Ziemby i Sergiusza Michalskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
26
Grzela, Remigiusz (1977- ).. Hotel Europa : rozmowy / Remigiusz Grzela ; [rozmówcy] Kinga Baranowska [et al.]. 2009 BG( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
27
Klibansky, Raymond (1906-2005).. Saturn i melancholia : studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki / Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl ; przekł. Anna Kryczyńska. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
28
Alleva, Anne d’ (1964- ).. Jak studiować historię sztuki / Anne D’Alleva ; przekł. Eleonora i Jakub Jedlińscy. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
29
Jurkowlaniec, Grażyna. Epoka nowożytna wobec średniowiecza : pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki / Grażyna Jurkowlaniec. 2008 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
30

Obraz i żywioły : materiały z Konferencji "Obraz i żywioły", Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11-12 października 2006 / red. Małgorzata Urszula Mazurczak, Małgorzata Żak. 2007 BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
31
Białostocki, Jan (1921-1988).. Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery / Jan Białostocki. 2006 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
32

The courtesan’s arts : cross-cultural perspectives / ed. by Martha Feldman and Bonnie Gordon. 2006 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
33
Wölfflin, Heinrich (1864-1945).. Podstawowe pojęcia historii sztuki : problem rozwoju stylu w sztuce nowożytnej / Heinrich Wölfflin ; przeł. Danuta Hanulanka. 2006 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
34
Pieńkos, Andrzej (1962- ).. Dom sztuki : siedziby artystów w nowoczesnej kulturze europejskiej / Andrzej Pieńkos. 2005 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
35
Ziemba, Antoni (1960- ).. Iluzja a realizm : gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660 / Antoni Ziemba. 2005 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
36
Belting, Hans (1935- ).. Art history after modernism / Hans Belting ; transl. by Caroline Saltzwedel and Mitch Cohen with additional transl. by Kenneth Northcott. 2003 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
37
Karnauhova, Lidiâ Aleksandrovna. Autor Redaktor Sankt Petersburg - Moskau : eine pittoreske Reise zwischen zwei Haupstädten / Texte und Bildauswahl Lidia Karnauchowa, Nonna Martschenko, Martha Gurenok, Natalia Skornjakowa ; Übersetzung aus de 2003 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
38

The Oxford history of western art / ed. by Martin Kemp. 2002 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
39
Seminarium Metodologiczne Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1998 ; Nieborów). Już się ma pod koniec starożytnemu światu... : zmierzch, schyłek, upadek w historii sztuki : materiały Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów 5-7 listopada 1999 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
40
Gombrich, Ernst Hans (1909-2001).. O sztuce / E. H. Gombrich ; [tł. z ang. Monika Dolińska et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
41
Ostrowski, Jan K. (1947- ).. Lwów : dzieje i sztuka / Jan K. Ostrowski. 1997 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
42

De gustibus : studia ofiarowane przez przyjaciół Tadeuszowi Stefanowi Jaroszewskiemu z okazji 65 rocznicy urodzin / Tadeusz Chrzanowski [et al.]. 1996 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
43
Okoń, Waldemar (1953- ).. Wtajemniczenia : studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku / Waldemar Okoń. 1996 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
44
Pokora, Jakub (1944- ).. Nosce te ipsum : studium z ikonografii błazna / Jakub Pokora. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
45
Read, Herbert (1893-1968).. Sens sztuki / Herbert Read ; [z ang. przeł. Krystyna Tarnowska-Konarek]. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
46
Hollingsworth, Mary. Sztuka w dziejach człowieka / Mary Hollingsworth ; przedm. do wyd. wł. Giulio Carlo Argan ; [przekł. z jęz. wł. Stanisław Rościcki]. 1992 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
47
Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821).. O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski. Cz. 4, Bibliografia i indeksy / Stanisław Kostka Potocki ; oprac. Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
48
Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821).. O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski. Cz. 3 / Stanisław Kostka Potocki ; oprac. Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
49
Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821).. O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski. Cz. 2 / Stanisław Kostka Potocki ; oprac. Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
50
Potocki, Stanisław Kostka (1755-1821).. O sztuce u dawnych czyli Winkelman Polski. Cz. 1 / Stanisław Kostka Potocki ; oprac. Janusz A. Ostrowski, Joachim Śliwa. 1992 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
51
Bühler, Alfred (1900-1981).. Sztuka Oceanii i Australii / Alfred Bühler, Terry Barrow, Charles P. Mountford ; z niem. przeł. Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska. 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
52

Sacrum i sztuka / oprac. Nawojka Cieślińska. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
53
Florea, Vasile (1931- ).. Sztuka rumuńska / Vasile Florea ; z rum. przeł. Ewa Łuczak. 1989 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
54

Gìstoryâ belaruskaga mastactva : u šascì tamah. 3, Kanec XVIII-pačatak XX stagoddzâ / [rèdkal. S. V. Marcèleû (gal. rèd.) et al. ; rèd. toma L. M. Drobaû, P. A. Karnač ; Akadèmìâ N 1989 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
55
Arnau, Frank (1894-1976).. Sztuka fałszerzy - fałszerze sztuki : trzydzieści wieków antykwarskich mistyfikacji / Frank Arnau ; z niem. przeł. Franciszek Buhl. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
56

Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. 1, Vilnius / vyriausioji red. kolegija I. Barauskaitė [et al] ; LTSR Mokslų Akademija. LTSR Kultūros Ministerija. LTSR Valstybinis Leidyk 1988 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
57
Muratov, Pavel Pavlovič (1881-1950).. Obrazy Włoch. 1 / Paweł Muratow ; tł., przypisami i posł. opatrzył Paweł Hertz. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
58
Muratov, Pavel Pavlovič (1881-1950).. Obrazy Włoch. 2 / Paweł Muratow ; tł., przypisami i posł. opatrzył Paweł Hertz. 1988 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
59
Porębski, Mieczysław (1921-2012).. Dzieje sztuki w zarysie. T. 3, Wiek XIX i XX / Mieczysław Porębski. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
60

Gìstoryâ belaruskaga mastactva : u šascì tamah. 2, Drugaâ palova XVI - kanec XVIII stagoddzâ / [rèd. toma Â. M. Sahuta ; [Akadèmìâ Navuk Belaruskaj SSR. Ìnstytut Mastactvaznaûstva, È 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
61
Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1985 ; Lublin). Kryzysy w sztuce : materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, grudzień 1985 / [red. Elżbieta Karwowska]. 1988 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
62
Estreicher, Karol (1906-1984).. Historia sztuki w zarysie / Karol Estreicher. 1987 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
63

Gìstoryâ belaruskaga mastactva : u šascì tamah. 1, Ad staražytnyh časoû da drugoj palovy XVI stagoddzâ / [rèd. toma S. V. Marcèleû, L. M. Drobaû]. ; [Akadèmìâ Navuk Belaruskaj SSR. 1987 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
64
Piwocki, Ksawery (1901-1974).. Dzieje sztuki w zarysie. T. 2, Od wieków średnich do końca XVIII w. / Ksawery Piwocki. 1987 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
65
Porębski, Mieczysław (1921-2012).. Dzieje sztuki w zarysie. T. 1, Od paleolitu po wieki średnie / Mieczysław Porębski. 1987 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
66
Feist, Peter H. (1928- ).. Geschichte der deutschen Kunst 1760-1848 / Peter H. Feist in Zsarb. mit Thomas Häntzsche, Ulrike Krenzlin und Gisold Lammel. 1986 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
67
Pavel, Jakub (1903-1974). Autor Sztuka Czechosłowacji / Jakub Pavel ; z czeskiego przełożyły Agnieszka Dębska i Helena Gruszczyńska-Dębska ; rozdziały "Od realizmu do secesji" i "Wiek XX" opracował Petr Wittlich. 1986 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
68
Shinnie, Peter L. (1915- ).. Meroe : cywilizacja starożytnego Sudanu / Peter L. Shinnie ; z ang. przeł. Bożena Rostkowska. 1986 BG( 4/ 0)
BHU( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
69
Couchoud, Jean Paul. Sztuka francuska. [T.] 2 / Jean Paul Couchoud ; z fr. przeł. Eligia Bąkowska. 1985 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BNE( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
70
Osińska, Barbara. Sztuka i czas : podręcznik dla liceum sztuk plastycznych. Cz. 3 / Barbara Osińska. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
71
Vasconcelos, Flórido de (1920- ).. Sztuka portugalska / Flórido de Vasconcelos ; z port. przeł. Halina Leonowicz. 1984 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
72
Guze, Joanna (1917-2009).. Na tropach sztuki / Joanna Guze. 1982 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
73
Couchoud, Jean Paul. Sztuka francuska. [T.] 2 / Jean Paul Couchoud ; z fr. przeł. Eligia Bąkowska. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
74
Couchoud, Jean Paul. Sztuka francuska. [T.] 1 / Jean Paul Couchoud ; z fr. przeł. Eligia Bąkowska. 1981 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
75
Morant, Henry de. Historia sztuki zdobniczej od pradziejów do współczesności / Henry de Morant ; [tł. z jęz. fr. Ewa Birkenmajer et al.]. 1981 BG( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
76
Białostocki, Jan (1921-1988).. Historia sztuki wśród nauk humanistycznych / Jan Białostocki ; Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
77

Istoriâ russkogo iskusstva / otvetstvennyj redaktor V. I. Plotnikov ; Ordena Lenina akademiâ hudožestv SSSR. Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Institut živopisi, skulʹptury i arhitektury imen 1980 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
78

Britanskij muzej London / [sostavitel’ al’boma i avtor teksta B. Rivkin]. 1980 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
79
Brykowski, Ryszard (1931-2017).. Sztuka Rumunii / Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Marian Kornecki. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 3/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
80
Cončeva, Mara. Sztuka ziemi trackiej / Mara Conczewa ; przeł. z bułg. Michał Tarasiewicz. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
81
Juszczak, Wiesław (1932- ).. Fakty i wyobraźnia / Wiesław Juszczak. 1979 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
82
Olędzka-Frybesowa, Aleksandra (1923-2012).. W głąb labiryntu : wędrówki po Europie / Aleksandra Olędzka-Frybesowa. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
83
Alpatov, Mihail Vladimirovič (1902-1986).. Sztuka XVIII i XIX wieku / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka]. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
84
Chastel, André (1912-1990).. Sztuka włoska. 1 / André Chastel ; z fr. przeł. Eligia Bąkowska. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
85
Chastel, André (1912-1990).. Sztuka włoska. 2 / André Chastel ; z fr. przeł. Eligia Bąkowska. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
86
Osińska, Barbara. Sztuka i czas : podręcznik dla liceum sztuk plastycznych. Cz. 2 / Barbara Osińska. 1978 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
87
Woźniakowski, Jacek (1920-2012).. Czy artyście wolno się żenić ? / Jacek Woźniakowski. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
88
Alpatov, Mihail Vladimirovič (1902-1986).. Renesans i barok / Michał W. Ałpatow ; [tł. Maria Kurecka]. 1977 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
89
Alpatov, Mihail Vladimirovič (1902-1986).. Średniowiecze / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem.: Maria Kurecka i Witold Wirpsza]. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
90
Alpatov, Mihail Vladimirovič (1902-1986).. Starożytność / Michał W. Ałpatow ; [tł. z niem. Maria Kurecka i Witold Wirpsza]. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
91

Interpretacja dzieła sztuki : studia i dyskusje / [kom. red. Jan Białostocki et al.] ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
92

O sztuce prozą i wierszem / [wybór] Krystyna Czartoryska. 1976 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
93
Genaille, Robert. Sztuka flamandzka i belgijska / Robert Genaille ; z fr. przeł. Halina Andrzejewska. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
94
Osińska, Barbara. Sztuka i czas : podręcznik dla liceum sztuk plastycznych : 2 kl. Cz. 1 / Barbara Osińska. 1976 BG( 3/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
95

Myśl o sztuce : materiały sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Warszawa, listopad 1974. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
96
Alpatov, Mihail Vladimirovič (1902-1986).. O sztuce ruskiej i rosyjskiej / Michał W. Ałpatow ; tł. Antoni Piskadło ; wyboru dokonał Stefan Kozakiewicz. 1975 BG( 2/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
97

Vasari i nowożytna historiografia sztuki : antologia / wstęp, komentarze, wybór i przekł. tekstów Zygmunt Waźbiński ; Polska Akademia Nauk - Instytut Sztuki. 1975 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
98
Babelon, Jean (1889-1978).. Sztuka hiszpańska / Jean Babelon ; z fr. przeł. Halina Ostrowska-Grabska. 1974 BG( 4/ 0)
BPP( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)
99
Pruss, Inna Efimovna. Zapadnoevropejskoe iskusstvo XVII veka / I. E. Pruss ; [vvedenie i obšaâ red. A.M. Kantora]. 1974 BG( 1/ 0)

7(091) Historia sztuki w ogólności (powszechna)

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego