Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "659" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 253 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bańczyk, Emilia. Autor Kulturowe kody reklamy : świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji / Emilia Bańczyk. 2018 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
2
Fletcher, Winston. Autor Reklama / Winston Fletcher ; tłumaczenie Tomasz Domański. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
3
Narożna, Dominika. Autor Uwarunkowania funkcji rzecznika prasowego w Polsce : teoria i praktyka / Dominika Narożna. 2018 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
4

Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach / pod redakcją Jerzego Olędzkiego. 2018 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
5
Sierocki, Radosław. Autor Praktykowanie religii w nowych mediach : katolicka przestrzeń Facebooka / Radosław Sierocki. 2018 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
6
Grębowiec, Jacek (1976- ).. Pragmatyka reklamy / Jacek Grębowiec. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
7
Tworzydło, Dariusz (1974- ).. Public relations praktycznie / Dariusz Tworzydło. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
8

Public relations w perspektywie naukowej / redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
9
Antoszewski, Kuba (1966- ).. Pierwsze ćwierćwiecze : 25 lat public relations w Polsce : dzieje polskiego PR-u w historiach, które zebrali Adam Łaszyn i Dariusz Tworzydło / [autorzy rozdziałów Kuba Antoszewski i 26 pozo 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
10
Guzek, Damian. Media katolickie w polskim systemie medialnym / Damian Guzek. 2016 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
11

Medialny obraz rzeczywistości / pod redakcją Bartosza Kowalczyka, Piotra Łuszczykiewicza, Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak. 2016 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
12

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i reklamie / redakcja naukowa Leszek Kuras, Grzegorz Majkowski, Anna Fadecka. 2016 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
13
Kurzeja, Ewa (socjolog). Perswazja w telewizyjnej reklamie społecznej : studium socjologiczne / Ewa Kurzeja. 2016 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
14
Ryłko-Kurpiewska, Maria Anna. Reklama jako sztuka powtórzeń / Anna Ryłko-Kurpiewska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
15

Media i religia : nowy kontekst komunikacji / redakcja naukowa Radosław Sierocki, Marek Sokołowski, Agnieszka Zduniak. 2016 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
16

Blask religii : media w poszukiwaniu sacrum i autorytetów / redakcja naukowa Marek Sokołowski. 2016 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
17
Antczak, Barbara (nauki ekonomiczne). Efektywne sposoby pozyskiwania klienta : podstawowe zagadnienia z obszaru marketingu i public relations / Barbara Antczak, Anna Antczak-Barzan. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
18

Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu / pod redakcją Wojciecha J. Burszty i Andrzeja Kisielewskiego. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
19

Gatunki i formaty we współczesnych mediach / redakcja naukowa Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas. 2015 BG( 1/ 1)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
20
Kaczmarek-Śliwińska, Monika. Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji : sztuka komunikowania się / Monika Kaczmarek-Śliwińska. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
21
Kopecka-Piech, Katarzyna. Leksykon konwergencji mediów / Katarzyna Kopecka-Piech. 2015 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
22
Kowalczyk, Ryszard. O mediach lokalnych, regionie i regionalizmie / Ryszard Kowalczyk. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
23
Kurek-Ochmańska, Olga. Media studenckie a wizerunek uczelni / Olga Kurek-Ochmańska ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
24

Zarządzanie reklamą / pod redakcją Bogusława Nierenberga. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
25
Radziszewska, Aleksandra. Pragmalingwistyczne wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej tekstów reklamowych / Aleksandra Radziszewska. 2015 BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
26

Analizy nowych mediów w perspektywie metodologicznej : konteksty, teoria, praktyka / pod red. Miłosza Babeckiego, Marty Więckiewicz. 2014 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
27
Daszkiewicz, Magdalena. Kreowanie marki korporacyjnej / Magdalena Daszkiewicz, Sylwia Wrona. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
28

Media Polskie na Wschodzie : informator / [Fundacja "Wolność i Demokracja" ; red. Michał Dworczyk, Rafał Dzięciołowski, Lilla Luboniewicz]. 2014 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
29

Metodologie badań medioznawczych / pod red. Tomasza Gackowskiego. 2014 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
30
Heath, Robert (1947- ).. Uwieść podświadomość : psychologia reklamy / Robert Heath ; przekł. Justyna Trojnar. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
31
Pokrzycka, Lidia. System medialny Islandii / Lidia Pokrzycka. 2014 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
32
Ślifirska, Aleksandra. Medialne lwy dla rekinów biznesu : sztuka świadomego wykorzystania mediów / Aleksandra Ślifirska. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
33
Szymańska, Agnieszka (politolog). Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów : metodologia międzynarodowych badań porównawczych / Agnieszka Szymańska, Agnieszka Hess. 2014 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
34

Public relations : sztuka skutecznej komunikacji w teorii i praktyce : nowe narzędzia i tradycyjne techniki : praca zbiorowa / pod red. Anny Adamus-Matuszyńskiej i Renaty Maćkowskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
35

Media lokalne i regionalne : nierozwiązane problemy, nowe wyzwania : materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o 2013 BG( 2/ 0)
BWP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
36
Choliński, Artur. Product placement : planowanie, kreacja i pomiar skuteczności / Artur Choliński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
37
Dejnaka, Agnieszka. Strategia reklamy marki, produktów i usług / Agnieszka Dejnaka. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
38
Frania, Monika. Edukacja medialna a reklama : studia teoretyczne i analizy empiryczne w kontekście środowiska szkolnego / Monika Frania. 2013 BG( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
39
Gawroński, Sławomir (1977- ).. Pozabiznesowe obszary wykorzystywania komunikacji marketingowej w warunkach polskich : wybrane aspekty / Sławomir Gawroński. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
40
Gędek, Marek (1965-2018).. Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki / Marek Gędek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
41
Grzegorczyk, Adam M. Mapy recepcji reklamy / Adam Grzegorczyk. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
42

Problemy konwergencji mediów. T. 2 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott ; przy współudziale Magdaleny Boczkowskiej. 2013 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
43

Problemy konwergencji mediów. T. 1 / red. nauk. Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott ; przy współudziale Magdaleny Boczkowskiej. 2013 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
44
Kaczmarczyk, Michał (1981- ).. Public relations szkół wyższych : model komunikowania się z otoczeniem w demokratycznej przestrzeni publicznej / Michał Kaczmarczyk ; Wydawnictwo Naukowe "Śląsk". Instytut Nauk Politycznych 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
45

Wystąpienia publiczne : kontakty z mediami : spotkania : podręcznik dla osób reprezentujących instytucje i organizacje / red. Stanisław Kordasiewicz, Tomasz Ołdak. 2013 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
46

Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy = Contemporary conditions of promotion and advertising / red. nauk. Artur Jan Kukuła. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
47
Makowski, Michał. Niewerbalna komunikacja w reklamie telewizyjnej : zastosowanie i oddziaływanie / Michał Makowski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
48
Polaczek-Bigaj, Marta. Polityczno-prawne aspekty przeobrażeń w polskim systemie medialnym / Marta Polaczek-Bigaj. 2013 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
49
Szyszka, Michał (filologia). Kształtowanie wizerunku instytucji pomocy społecznej w mediach / Michał Szyszka. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
50
Wasilewski, Piotr (1956- ).. Dwie dekady polskiej reklamy : 1990-2010 / Piotr Wasilewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
51
Wiktor, Jan W. Komunikacja marketingowa : modele, struktury, formy przekazu / Jan W. Wiktor. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
52
Adamik-Szysiak, Małgorzata. Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010 / Małgorzata Adamik-Szysiak. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
53
Dudziak, Arkadiusz. Informacyjne i perswazyjne funkcje reklamy społecznej w świetle antropologii i aksjologii / Arkadiusz Dudziak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
54
Grochowski, Robert (politologia). Proces komunikacyjny w dyskursie reklamowym - specyfika i skutki = The communication process in advertising transmission - specifity and consequences / Robert Grochowski. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
55
Grzybczyk, Katarzyna. Prawo reklamy / Katarzyna Grzybczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
56
Grzybczyk, Katarzyna. Lokowanie produktu : zagadnienia prawne / Katarzyna Grzybczyk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
57

Współczesne media : kryzys w mediach T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
58

Współczesne media : kryzys w mediach. T. 2 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
59
Janiszewska, Karolina. Strategia reklamowa : praktyczny poradnik dla menedżerów marki / Karolina Janiszewska, Jacek Kall. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
60
Łuczak, Aleksandra (1981- ).. Retro reklama : za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku / Aleksandra Łuczak. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
61
Miotk, Anna. Badania w public relations : wprowadzenie / Anna Miotk. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
62

Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
63
Napierała, Magdalena. Filozofia reklamy : historia, psychologia, techniki / Magdalena Napierała. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
64
Orżewski, Wojciech. Reklama : aspekty prawne / Wojciech Orżewski. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
65
Roguska, Agnieszka. Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej = Global media - local media : issues from the field of media pedagogy and regional education / A 2012 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
66
Rychter, Krzysztof J. Autor Tożsamość wizualna : znak, system, wizerunek / Krzysztof J. Rychter, Zbigniew Chmielewski, Dariusz Tworzydło. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
67

Media mosaic : modern media in the world / ed. by Anna Siewierska-Chmaj. 2012 BG( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
68

Public relations w sferze publicznej : wizerunek i komunikacja / red. nauk.: Magdalena Tabernacka, Aleksandra Szadok-Bratuń. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
69
Wyżykowska, Anna. Wolność wyrażania poglądów w kontrowersyjnej reklamie zewnętrznej a prawa człowieka / Anna Wyżykowska. 2012 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
70

Wybrane zagraniczne systemy medialne / red. nauk. Janusz W. Adamowski. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
71
Barańska, Marzena. Reklama i jej ograniczenia : standardy europejskie a prawo polskie / Marzena Barańska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
72
Bielawski, Piotr (1951-2012).. Public relations : zarządzanie informacjami / Piotr Bielawski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
73
Dutko, Maciej. Copywriting internetowy / Maciej Dutko. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
74
Fleischer, Michael (1952- ).. Reklama : struktura i funkcje w wymiarze komunikacyjnym / Michael Fleischer. 2011 BHU( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
75

Zawartość mediów czyli Rozważania nad metodologią badań medioznawczych / pod red. Tomasza Gackowskiego ; [Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego]. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
76
Gąsiewski, Mariusz. Reklama w Google : dla małych i średnich przedsiębiorstw : poradnik bardzo praktyczny / Mariusz Gąsiewski, Przemysław Modrzewski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
77

Przemiany systemu medialnego : polsko-rosyjskie spojrzenie / pod red. nauk. Mariana Gieruli ; Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
78

Public relations we współczesnym świecie : między służbą organizacji i społeczeństwu / wybór i red. nauk.: Jerzy Olędzki ; [tł. Łukasz Przybysz] ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
79
Kozłowska, Anna (reklama). Reklama : techniki perswazyjne / Anna Kozłowska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
80
Lux, Jolanta. Reklama : 50% pojęć gratis : leksykon / Jolanta Lux. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
81
Nadolska, Katarzyna. Potrzeby psychiczne człowieka a reklama / Katarzyna Nadolska. 2011 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
82

Reklama w procesach konkurencji / red. nauk. Robert Nowacki, Marian Strużycki. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
83
Ślęzak, Piotr. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji / Piotr Ślęzak. 2011 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
84
Šmid, Wacław. Reklama : teoria projektu / Wacław Šmid. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
85
Stasiuk-Krajewska, Karina. Etyka public relations : konteksty, koncepcje, kontrowersje / Karina Stasiuk-Krajewska. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
86
Waszkiewicz-Raviv, Alicja. Wizerunek organizacji : teoria i praktyka badania wizerunku uczelni / Alicja Waszkiewicz ; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
87
Wojtaszek, Adam. Theoretical frameworks in the study of press advertisements : Polish, English and Chinese perspective / Adam Wojtaszek. 2011 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
88

Public relations w procesie kształtowania relacji z otoczeniem / pod red. Dariusza Tworzydło i Zbigniewa Chmielewskiego. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
89
Doliński, Dariusz (1959- ).. Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. 2010 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
90
Duda, Aneta (reklama). Język mitu w reklamie / Aneta Duda ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
91

Public relations miast i regionów / red. nauk. Aneta Duda. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
92
Grochowski, Robert (politologia). Granice prawne i etyczne reklamy w ustawodawstwie krajowym i europejskim / Robert Grochowski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
CDE( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
93
Grzegorczyk, Adam M. Reklama / Adam Grzegorczyk. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
94

Współczesne media - wolne media? T. 3 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
95

Współczesne media - wolne media? T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
96

Współczesne media - wolne media? T. 2, Oddziaływanie mediów / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. 2010 BG( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
97
Jakubowicz, Karol (1941-2013).. Unia Europejska a media : między kulturą a gospodarką / Karol Jakubowicz. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
98
Jakubowska, Agata (polityka regionalna). Public relations w kształtowaniu wizerunku instytucji finansowych / Agata Jakubowska. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu
99

Wiedza o reklamie : [od pomysłu do efektu] / Karolina Janiszewska [et al.]. 2010 BG( 1/ 0)

659 REKLAMA. INFORMACJA BIZNESOWA. PUBLIC RELATIONS. Środki masowego przekazu

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego