Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "658" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 637 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Falencikowski, Tadeusz. Autor Spójność modelu biznesu : koncepcja i pomiar / Tadeusz Falencikowski. 2019 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
2

Perspektywy rozwoju modeli biznesu przedsiębiorstw : uwarunkowania strategiczne / redakcja naukowa: Adam Jabłoński, Marek Jabłoński. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
3
Jabłoński, Adam Stefan. Autor Modele biznesu przedsiębiorstw : perspektywy rozwoju - ujęcie koncepcyjne / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
4
Klimek, Jan. Autor Inteligentny rozwój firmy rodzinnej a współczesne wartości / Jan Klimek. 2019 BG( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
5
Pastusiak, Radosław. Autor Ocena efektywności inwestycji / Radosław Pastusiak. 2019 BG( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
6
Strychalska-Rudzewicz, Anna. Autor Kulturowe uwarunkowania innowacyjności technicznej przedsiębiorstw przemysłowych / Anna Styrchalska-Rudzewicz. 2019 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
7
Szczęsny, Wiesław (finanse). Autor Przesłanki decyzji finansowych w przedsiębiorstwie / Wiesław Szczęsny. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
8
Wójcik-Karpacz, Anna. Autor Zdolności organizacyjne w kontekście wyników przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych / Anna Wójcik-Karpacz. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
9
Wojtkiewicz, Katarzyna B. Autor Inteligentny biznes : zarządzanie firmą w dobie dygitalizacji / Katarzyna B. Wojtkiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
10
Zastempowski, Maciej (1974- ). Autor Innowacyjność małego przedsiębiorstwa / Maciej Zastempowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
11
Bałtowski, Maciej (1953- ). Autor Przedsiębiorstwa państwowe we współczesnej gospodarce / Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
12
Bożek, Sylwia. Autor Standaryzowane zarządzanie ryzykiem w podejściu procesowym : implikacje dla przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego / Sylwia Bożek. 2018 BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
13

Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / redakcja Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. 2018 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
14

Budżetowanie i controlling w przedsiębiorstwie / Anna Owidia Surmacz, Małgorzata Brojak-Trzaskowska, Małgorzata Porada-Rochoń, Jolanta Lubomska-Kalisz. 2018 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
15
Grobelny, Przemysław (ekonomia). Autor Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce / Przemysław Grobelny, Maciej Stradomski, Piotr Stobiecki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
16
Michalski, Grzegorz (1972- ). Autor Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Grzegorz Michalski. 2018 BG( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
17
Murzyn, Andrzej. Autor Przedsiębiorczość, biznes, edukacja : studium filozoficzno-pedagogiczne / Andrzej Murzyn. 2018 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
18
Nasierowski, Wojciech. Autor Formułowanie strategii przedsiębiorstwa : klasyka / Wojciech Nasierowski. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
19

Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie / redakcja naukowa Celina M. Olszak, Grzegorz Głód. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
20

Crowdfunding w Polsce / pod redakcją Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
21
Przygodzki, Zbigniew. Autor Wiedza i kapitał ludzki w środowiskach przedsiębiorczości : podejście terytorialne / Zbigniew Przygodzki. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
22
Rochoń, Małgorzata. Autor Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku : modele biznesowe, finansowanie, innowacje / Małgorzata Porada-Rochoń, Malgorzata Brojak-Trzaskowska, Dominika Kordela, Monika Tomczyk. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
23

Zarządzanie międzynarodowe z perspektywy polskich przedsiębiorstw / redakcja naukowa Beata Stępień ; autorzy: Beata Stępień, Małgorzata Bartosik-Purgat, Lidia Danik, Alicja Hadryś-Nowak, 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
24
Szpakowski, Mirosław K. Autor Przedsiębiorczość : zarządzanie przedsiębiorstwem od A do Z / Mirosław K. Szpakowski. 2018 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
25
Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda. Autor Strategie rozwoju przedsiębiorstw : nowe spojrzenie / Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
26

Jakość zarządzania - refleksje, wymiary, problemy / pod redakcją Marka Bugdola i Piotra Jedynaka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
27
Drewniak, Rafał (ekonomia). Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw : przywództwo, marketing, budżet / Rafał Drewniak, Agnieszka Goździewska-Nowicka, Iwona Posadzińska, Grażyna Voss. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
28
Ejsmont, Aneta. Siła dywersyfikacji w działalności przedsiębiorstw w kontekście aspektów ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych / Aneta Ejsmont, Stanisław Ejdys, Alina Walenia. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
29
Gierszewska, Grażyna. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa / Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
30
Grześ, Anna. Outsourcing w kształtowaniu zatrudnienia oraz kosztów i produktywności pracy w przedsiębiorstwach / Anna Grześ. 2017 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 10/ 1)
WIL( 5/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
31
Jakubiec, Marcin. Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem / Marcin Jakubiec. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
32
Jamka, Beata (1961- ).. Razem - ku zmianie paradygmatu gospodarowania / Beata Jamka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
33
Jantoń-Drozdowska, Elżbieta. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem / Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Alicja Mikołajewicz-Woźniak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
34
Kamińska, Alfreda. Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Alfreda Kamińska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
35

Firmy rodzinne : ludzie-relacje-wartości / Joanna Lajstet, Arkadiusz Karwacki, Iwona Escher, Marta Karwacka, Beata Królicka. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
36
Kłos, Monika. Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach / Monika Kłos. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
37

Paradygmaty zarządzania biznesem w otoczeniu sieciowym / redakcja naukowa Paweł Kosiń, Barbara Woźniak-Sobczak. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
38
Kozielski, Robert. Sukces rynkowy organizacji : spojrzenie wielowymiarowe / R. Kozielski, A. Mardosz, A. Matuszewska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
39

Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / redakcja naukowa Joanna Krasodomska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
40

Lokalizacja ekonomicznie bezpieczna : aspekty metodologiczne i praktyczne / redakcja naukowa Kazimierz Kuciński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
41
Nie, Shengzhe (1965- ).. Chiński model zarządzania przedsiębiorstwem / Shengzhe Nie ; [tłumaczenie z języka angielskiego Karolina Kasprzak]. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
42
Opolski, Krzysztof (1948- ). Biznes plan : jak go budować i analizować / Krzysztof Opolski, Krzysztof Waśniewski. 2017 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
43
Ostaszewski, Janusz (1956- ).. Podstawy finansowania spółki akcyjnej / Janusz Ostaszewski, Tomasz Cicirko, Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Czesław Martysz, Piotr Russel, Michał Wrzesiński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
44
Pauli, Urban (1979- ).. Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw : perspektywa cyklu rozwoju organizacji i kapitału całkowitego / Urban Pauli. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
45
Penc, Józef (1939-2017).. Zarządzanie w biznesie i administracji : zasady działania operacyjnego i strategicznego / Józef Penc. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
46
Pomykalska, Bożyna. Analiza finansowa przedsiębiorstwa : wskaźniki i decyzje w zarządzaniu / Bożyna Pomykalska, Przemysław Pomykalski. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
47
Radomska, Joanna. Autor Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii przedsiębiorstw / Joanna Radomska. 2017 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
48
Śledziewska-Kołodziejska, Katarzyna. Przewodnik po Jednolitym Rynku Cyfrowym dla MŚP / Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Magdalena Słok-Wódkowska, Joanna Mazur, Michał Paliński, Marlena Syliwoniuk. 2017 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
49
Steinerowska-Streb, Izabella. Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce : diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju / Izabella Steinerowska-Streb. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
50

Pomysł - pieniądze - przedsiębiorstwo / redakcja Aleksy Surma, Tomasz Szopiński. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
51
Tokarski, Andrzej (finanse). Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan / Andrzej Tokarski, Maciej Tokarski, Jacek Wójcik. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
52
Wieczorek-Kosmala, Monika. Kapitał ryzyka w przedsiębiorstwie z perspektywy zintegrowanego zarządzania ryzykiem / Monika Wieczorek-Kosmala. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
53
Wildowicz-Giegiel, Anna. Akumulacja kapitału intelektualnego a kreacja wartości w przedsiębiorstwie nowej gospodarki / Anna Wildowicz-Giegiel. 2017 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 10/ 3)
WIL( 5/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
54
Wilk, Hubert (1979- ). Autor Między pragmatyzmem a oczekiwaniami : społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945-1970 / Hubert Wilk. 2017 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
55
Wnuk-Pel, Tomasz. Controlling kosztów / Tomasz Wnuk-Pel ; Akademia Biznesu MDDP. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
56

Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmienności otoczenia : aktualne tendencje rozwojowe i wyzwania / redakcja naukowa Monika Zajkowska. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
57

Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw : nowe trendy w zarządzaniu i marketingu / redakcja naukowa Irena Bach-Dąbrowska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
58
Bartkowiak, Piotr. Green controlling and finance : theoretical framework / edited by Cezary Kochalski ; authors Piotr Bartkowiak, Marek Cieślak, Paweł Chudziński, Szymon Cyfert, Cezary Kochalski, Jarosław Kubiak 2016 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
59
Batóg, Barbara (ekonomia). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach / redakcja Andrzej Niemiec ; autorzy: Barbara Batóg, Jacek Batóg, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Piotr Waśniewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
60
Bieniok, Henryk (1940- ). Autor Zarządzanie biznesem i samym sobą : pół żartem pół serio / Henryk Bieniok. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
61
Bławat, Franciszek. Podstawy analizy ekonomicznej : teorie, przykłady, zadania / Franciszek Bławat. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
62
Budzyński, Wojciech. Eksport w przedsiębiorstwie : wejście na rynek i realizacja transakcji zagranicznej / Wojciech Budzyński ; [recenzja Zbigniew Dworzecki]. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
63
Chodorek, Monika. Uwarunkowania zarządzania talentami w przedsiębiorstwie w kontekście teorii pozytywnego zarządzania / Monika Chodorek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
64
Chudziński, Paweł. Green controlling and finance : case studies / edited by Cezary Kochalski ; [authors Paweł Chudziński, Cezary Kochalski, Jarosław Kubiak, Grzegorz Mikołajewicz, Andrzej Niemiec, Jarosław Nowi 2016 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
65
Ciecierski, Marek. Bezpieczeństwo współczesnej firmy : wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic / Marek Ciecierski, Robert Nogacki. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
66
Czaja, Izabela. Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / redakcja naukowa Izabela Czaja, Ewa Kozień ; [autorzy: Izabela Czaja, Julia Gorzelany, Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Małgo 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
67
Dec, Paweł (ekonomia). Odpowiedzialność menedżerów / Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
68
Dittmann, Paweł (1950- ).. Prognozowanie w przedsiębiorstwie : metody i ich zastosowanie / Paweł Dittmann. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
69
Dominiak, Piotr (1948- ).. Przedsiębiorczość nieproduktywna w świetle ekonomii instytucjonalnej : analiza zjawiska w Polsce / Piotr Dominiak, Julita E. Wasilczuk, Marzena Starnawska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
70
Dudek, Marek (organizacja i zarządzanie). Szczupłe systemy wytwarzania / Marek Dudek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
71
Durlik, Ireneusz (1931- ).. Inżynieria zarządzania. 3, Naukowe, techniczne i inwestycyjne przygotowanie produkcji wyrobów wysokiej techniki / Ireneusz Durlik, Krzysztof Santarek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
72

Finanse małych i średnich firm : innowacje, decyzje, procesy / Marek Dylewski (red.). 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
73
Gibasiewicz, Dariusz. Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa / Dariusz Gibasiewicz ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
74
Gilder, George F. (1939- ).. Wiedza i władza : informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja / George Gilder ; przełożył Jacek Lang. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
75
Grajewski, Piotr. Organizacja procesowa / Piotr Grajewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
76
Grycuk, Adrian (zarządzanie). Analiza finansowa przedsiębiorstwa / Grzegorz Gołębiowski (red.) ; Adrian Grycuk, Agnieszka Tłaczała, Piotr Wiśniewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
77

Modele biznesu, strategie i procesy biznesowe - wybrane aspekty : praca zbiorowa / pod redakcją Adama Jabłońskiego ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
78
Kasperek, Marek. Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w wirtualnych łańcuchach dostaw / redakcja naukowa Danuta Kisperska-Moroń ; [autorzy rozdziałów Marek Kasperek, Danuta Kisperska-Moro 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
79
Kicia, Mariusz. W poszukiwaniu kapitału : praktyczny przewodnik zarządzania finansami firm / Mariusz Kicia, Robert Patterson. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
80

Wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i w Europie / pod redakcją Krzysztofa Kietlińskiego. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
81
Kozioł, Leszek. Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński, Andrzej Kozina ; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. 2016 BG( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
82

Skarbnik korporacyjny / redakcja naukowa Katarzyna Kreczmańska-Gigol. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
83

Lokalizacja działalności gospodarczej a jej ryzyko / redakcja naukowa Kazimierz Kuciński. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
84
Kurleto, Małgorzata Halszka. Model przedsiębiorstwa społecznego / Małgorzata Halszka Kurleto. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
85
Lenart-Gansiniec, Regina (zarządzanie). Innowacje w zarządzaniu / redakcja naukowa Regina Lenart-Gansiniec. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
86
Nehrebecka, Natalia. Źródła finansowania przedsiębiorstw : stan badań i ich metaanaliza / Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik-Walczak. 2016 BG( 1/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
87
Nowicka, Katarzyna (nauki ekonomiczne). Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa / Katarzyna Nowicka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
88
Oczyp, Przemysław. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsiębiorczość w praktyce MŚP / Przemysłam Oczyp ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
89
Owsian, Piotr Łukasz. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych / Piotr Ł. Owsian, Magdalena Osińska. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
90
Puciato, Daniel. Przedsiębiorstwo hotelowe : aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne / Daniel Puciato. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
91
Radziszewski, Przemysław. Business Intelligence : moda, wybawienie czy problem dla firm? / Przemysław Radziszewski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
92
Rosen, Corey M. Własność pracownicza : jak wspiera rozwój biznesu / Corey Rosen, John Case, Martin Staubus ; przełożyli: Marian Kalinowski, Dominik Jednorowski, Tomasz Pompowski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
93

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju / redakcja naukowa Anna Skowronek-Mielczarek. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
94

Kulturowa zmienność systemów zarządzania / redakcja naukowa Łukasz Sułkowski, Mariusz Bednarek, Aneta Parkes. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
95
Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna. Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa / Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
96
Szot-Gabryś, Teresa. Modele biznesowe w działalności MMSP : otwarcie i rozwój przedsiębiorstwa - studia przypadków / Teresa Szot-Gabryś. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658.1 Formy i rodzaje przedsiębiorstw. Zagadnienia finansowe przedsiębiorstwa
97
Szturo, Marek. Ja, przedsiębiorca / Marek Szturo ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
98
Szukalski, Stanisław M. (ekonomia). Procedury budowy planów biznesowych i ocena wiarygodności planów / Stanisław M. Szukalski. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
99
Szwajca, Danuta. Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa : budowa i odbudowa zaufania interesariuszy / Danuta Szwajca. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego