Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "631:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 7 z 7 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Bruździak, Mieczysław (1939?-2012).. Bibliografia polskiego piśmiennictwa z zakresu gospodarki wodnej roślin i nawadniania za lata 1971-1975 / Mieczysław Bruździak, Józef Dzieżyc, Józefa Milewska ; Polska Akademia Nauk. Wydzia 1980 BG( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
2
Bieszczad, Stanisław. Bibliografia polskiego piśmiennictwa z zakresu ochrony środowiska przyrodniczo-rolniczego za lata 1945-1974 / Stanisław Bieszczad, Józef Dzieżyc, Józefa Milewska ; Polska Akademia Nauk. Wydz 1978 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
3
Bruździak, Mieczysław (1939?-2012).. Bibliografia polskiego piśmiennictwa z zakresu gospodarki wodnej roślin i nawadniania za lata 1945-1970 / Mieczysław Bruździak, Józef Dzieżyc, Józefa Milewska ; Wydział Nauk Rolniczych i L 1972 BG( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
4
Wieczorek, Tadeusz (1934- ).. Bibliografia oświaty rolniczej w Polsce 1918-1939 / Tadeusz Wieczorek. 1969 BG( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
5
Chmielińska, Maria (1890-1967).. Polska bibliografia roślin przemysłowych : 1588-1940 / Maria Chmielińska. 1963 BG( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
6
Pisarska, Maria (1905-1978).. Bibliografia polskiego piśmiennictwa leśnego za pięciolecie 1945-1949 = Bibliografiâ pol’skoj literatury po lesnomu hozâjstvu za 1945-1949 g. g. / Maria Pisarska. 1951 BG( 1/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie
7

Bibliografia Polskiego Piśmiennictwa Leśnego za Lata ... / Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Instytut Badawczy Leśnictwa ; M. Pisarska. 1950 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)

631:016 Rolnictwo - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego