Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "631/635" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 101 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Drygas, Mirosław. Autor Charakterystyka i uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce : szanse i bariery / Mirosław Drygas, Iwona Nurzyńska, Katarzyna Bańkowska. 2019 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


2
Kabała, Cezary. Autor Systematyka gleb Polski / autorzy: Cezary Kabała [i 20 pozostałych] ; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. 2019 BIO( 5/ 1)


3
Brożek, Stanisław (1947- ).. Gleboznawstwo leśne : synteza wiedzy o glebach zbliżonych do naturalnych i o ich relacjach z roślinnością w lasach Polski / Stanisław Brożek. 2017 BIO( 3/ 0)


4

Współczesne aspekty rolniczo-przyrodnicze / redakcja naukowa Joanna Nowakowska-Grunt, Judyta Kabus. 2017 BIO( 1/ 0)


5
Barabasz, Wiesław (1947- ).. Gleboznawstwo / redakcja naukowa Andrzej Mocek ; [autorzy: Wiesław Barabasz i 22 pozostałych]. 2016 BIO( 1/ 0)


6
Bujak, Henryk. Modyfikowany genetycznie len włóknisty (Linum usitatissimum L.) : reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów / pod redakcją Andrzeja Koteckiego ; [autorzy: Henryk Bujak 2016 BIO( 1/ 0)


7
Barabasz, Wiesław (1947- ).. Gleboznawstwo / redakcja naukowa Andrzej Mocek ; [autorzy: Wiesław Barabasz i 22 pozostałych]. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


8
Białousz, Stanisław (1938- ).. Ćwiczenia z gleboznawstwa i ochrony gruntów / Stanisław Białousz, Piotr Skłodowski. 2015 BIO( 1/ 0)


9
Błażewicz-Woźniak, Marzena (1962- ).. Uprawa roli i roślin z elementami herbologii / Marzena Błażewicz-Woźniak, Tadeusz Kęsik, Mirosław Konopiński. 2014 BIO( 1/ 0)


10
Fajer, Maria. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów I roku geografii / Maria Fajer. 2014 BG( 1/ 0)


11
Hillel, Daniel. Gleba w środowisku / Daniel Hillel ; przekł. z jęz. ang. Jowanka Różańska. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


12
Kabata-Pendias, Alina (1929- ).. Pierwiastki śladowe w geo- i biosferze / Alina Kabata-Pendias, Barbara Szteke. 2012 BIO( 1/ 0)


13
Woźnica, Zenon. Herbologia : podstawy biologii, ekologii i zwalczania chwastów / Zenon Woźnica. 2012 BIO( 1/ 0)


14

Badania ekologiczno-gleboznawcze / Renata Bednarek [et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


15

Rośliny oleiste : uprawa i zastosowanie / pod red. Wojciecha Budzyńskiego i Tadeusza Zająca ; [aut. Jacek Broniarz et al.]. 2010 BIO( 2/ 0)


16
Mocek, Andrzej. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb / Andrzej Mocek, Stanisław Drzymała. 2010 BIO( 9/ 0)


17

Soil microbiology, ecology, and biochemistry / ed. Eldor A. Paul. 2007 BIO( 1/ 0)


18
Myślińska, Elżbieta (1935- ).. Laboratoryjne badania gruntów / Elżbieta Myślińska. 2006 BIO( 1/ 0)


19

Badania ekologiczno-gleboznawcze / Renata Bednarek [et al.]. 2004 BIO( 3/ 0)


20
Coleman, David C. (1938- ).. Fundamentals of soil ecology / David C. Coleman, D. A. Crossley, Paul F. Hendrix. 2004 BIO( 1/ 0)


21

Chemia rolna : podstawy teoretyczne i praktyczne / pod red. Stanisława Mercika. 2004 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


22
Brożek, Stanisław (1947- ).. Atlas gleb leśnych Polski / Stanisław Brożek, Maciej Zwydak. 2003 BIO( 6/ 0)


23

Klasyfikacja zasobów glebowych świata = World reference base for soil resources / [tł. i red. R. Bednarek, P. Charzyński, U. Pokojska ; International Society of Soil Science et al.]. 2003 BIO( 1/ 0)


24
Pasieczna, Anna. Atlas zanieczyszczeń gleb miejskich w Polsce = Atlas of urban soils contamination in Poland / Anna Pasieczna ; Min. Środowiska. 2003 BIO( 2/ 0)


25

Gleboznawstwo z elementami mineralogii i petrografii / Jerzy Drozd [et al.]. 2002 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


26
Uziak, Stanisław (1926-2011).. Elementy geografii gleb i gleboznawstwa / Stanisław Uziak, Zbigniew Klimowicz. 2002 BIO( 1/ 0)


27
Zawadzki, Saturnin (1923-2003).. Podstawy gleboznawstwa / Saturnin Zawadzki. 2002 BIO( 1/ 0)


28
Myślińska, Elżbieta (1935- ). Autor Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania / Elżbieta Myślińska. 2001 BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


29

Agrotechnika i jakość cech roślin uprawnych : wybrane zagadnienia / pod red. Barbary Sawickiej. 2000 BIO( 1/ 0)


30

Gleboznawstwo : podręcznik dla studentów : praca zbiorowa / pod red. nauk. Saturnina Zawadzkiego ; [zesp. aut.: Renata Bednarek et al.]. 1999 BG( 2/ 0)
BIO( 8/ 0)


31
Józefaciuk, Anna. Ochrona gruntów przed erozją : poradnik dla władz administracyjnych i samorządowych oraz służb doradczych i użytkowników gruntów / Anna Józefaciuk, Czesław Józefaciuk ; Ministerstwo Oc 1999 BIO( 2/ 0)


32
Konecka-Betley, Krystyna (1922- ).. Systematyka i kartografia gleb / Krystyna Konecka-Betley, Danuta Czępińska-Kamińska, Elżbieta Janowska. 1999 BIO( 1/ 0)


33

Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej. Cz. 1, Technika rolnicza w produkcji roślinnej = Theoretical and applicatory problems of agricultural engineering / kom. red. Rudolf Mich 1998 BIO( 2/ 0)


34

Gleby hydrogeniczne na obszarze północno-wschodniej Polski - ich jakość i użytkowanie : [materiały konferencyjne] / red. nauk. Henryk Banaszuk] ; Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


35
Bednarek, Renata Maria (1944- ).. Geografia gleb / Renata Bednarek, Zbigniew Prusinkiewicz. 1997 BIO( 2/ 0)


36
Melke, Jerzy (1941-2013).. Niektóre prawidłowości w składzie chemicznym gleb brunatnych różnych regionów geograficznych / Jerzy Melke. 1997 BIO( 1/ 0)


37

Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków i dziedzin / red. nauk. oryg. George E. Siebeneicher ; tł. zbiorowe pod red. Danieli Ostrowskiej. 1997 BIO( 1/ 0)


38
Zysnarska, Ewa. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi w Polsce / Ewa Zysnarska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)

631/635 Rolnictwo. Gleboznawstwo. Uprawa i hodowla roślin. Agrotechnika. Inżynieria rolna. Eko
39

Środowisko glebowe obiektów chronionych Białostocczyzny / red. nauk. Henryk Banaszuk. 1995 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


40

Gleby i klimat Lubelszczyzny : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 25 kwietnia 1994 / pod red. Józefa Kołodzieja i Ryszarda Turskiego. 1995 BIO( 1/ 0)


41
Namieśnik, Jacek (1949-2019).. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy / Jacek Namieśnik, Jerzy Łukasiak, Zygmunt Jamrógiewicz ; pod red. J. Namieśnika. 1995 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 2/ 0)


42

Rolnictwo ekologiczne w praktyce / Wolfgang Neuerburg [et al.] ; red. nauk. Urszula Sołtysiak ; przekł. Waldemar Fortuna. 1994 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


43
Prusinkiewicz, Zbigniew (1923-2004).. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy / Zbigniew Prusinkiewicz. 1994 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)


44
Turski, Ryszard (1930- ).. Gleby wytworzone z lessów / Ryszard Turski, Anna Słowińska-Jurkiewicz. 1994 BIO( 2/ 0)


45

Rolnictwo ekologiczne : od teorii do praktyki / red. nauk. Urszula Sołtysiak ; [zesp. aut. W. Balzer et al. ; przeł. Waldemar Fortuna]. 1993 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


46

Gleboznawstwo : podręcznik dla studentów akademii rolniczych : praca zbiorowa / pod red. nauk. B. Dobrzańskiego i S. Zawadzkiego ; [zespół aut. Bohdan Dobrzański et al.]. 1993 BIO( 2/ 0)


47
Kabata-Pendias, Alina (1929- ).. Biogeochemia pierwiastków śladowych / Alina Kabata-Pendias, Henryk Pendias. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


48
Turski, Ryszard (1930- ).. Gleby / Ryszard Turski, Stanisław Uziak, Saturnin Zawadzki ; Lubelskie Towarzystwo Naukowe. 1993 BIO( 1/ 0)


49
Myślińska, Elżbieta (1935- ).. Laboratoryjne badania gruntów / Elżbieta Myślińska. 1992 BIO( 1/ 0)


50
Budzyński, Franciszek ( -2002).. Wstęp do ekonomiki produktywności ziemi / Franciszek Budzyński. 1991 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


51
Ostrowska, Apolonia. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin ; katalog / Apolonia Ostrowska, Stanisław Gawliński, Zdzisław Szczubiałka ; Instytut Ochrony Środowiska. 1991 BIO( 1/ 0)


52
Bednarek, Renata Maria (1944- ).. Geografia gleb / Renata Bednarek, Zbigniew Prusinkiewicz. 1990 BIO( 4/ 0)


53
Gładka, Anna. Kompozycje kwiatowe / Anna Gładka, Halina Melerska. 1989 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


54

Systematyka gleb Polski. 1989 BIO( 10/ 0)


55
Konecka-Betley, Krystyna (1922- ).. Ćwiczenia terenowe z gleboznawstwa dla Wydziału Leśnego / Krystyna Konecka-Betley, Danuta Czępińska-Kamińska. 1988 BIO( 1/ 0)


56
Łabętowicz, Jan (1945- ).. Wybrane metody analizy chemicznej gleby, roślin i nawozów / Jan Łabętowicz. 1988 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


57

Badanie gleb w laboratorium i w polu : przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa dla studentów biologii i geografii / Bohdan Dobrzański [et al.] ; pod red. Stanisława Uziaka ; Uniwersytet Marii C 1987 BIO( 1/ 0)


58

Kwiaciarstwo : dla zasadniczych szkół zawodowych / [A. Bartosiewicz et al.]. 1986 BIO( 1/ 0)


59

Album gleb Polski / zespół albumu: Lucjan Królikowski [et al.] ; aut.: Bolesław Adamczyk [et al.] ; [red. nauk.: Lucjan Królikowski, Stanisław Kowaliński, Władysław Trzciński] ; Polskie 1986 BIO( 4/ 0)


60
Kuźma, Józef (1935- ).. Doradztwo rolnicze / Józef Kuźma. 1986 BIO( 1/ 0)


61

Gleboznawstwo : ćwiczenia dla studentów wydziałów rolniczych : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Turskiego ; [aut. Ryszard Turski et al.]. 1986 BIO( 1/ 0)


62
Róg, Zbigniew. Wpływ turystyki na leśne środowisko glebowe / Zbigniew Róg. 1985 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


63
Siuta, Jan (1928- ).. Zasady badania gleb i roślin w ochronie środowiska / Jan Siuta ; Instytut Kształtowania Środowiska. 1985 BIO( 1/ 0)


64

Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego : opracowanie zbiorowe / pod red. Kazimierza Szczepanka ; Uniwersytet Jagielloński. 1985 BIO( 1/ 0)


65

Ogólna uprawa roli i roślin : ćwiczenia laboratoryjne i polowe / pod red. Józefa Dorywalskiego ; [aut. Józef Dorywalski et al.]. 1984 BIO( 1/ 0)


66
Turski, Ryszard (1930- ).. Zarys gleboznawstwa : podręcznik dla studentów wydziałów ogrodniczych / Ryszard Turski, Anna Słowińska-Jurkiewicz, Jerzy Hetman. 1984 BIO( 1/ 0)


67

Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego : opracowanie zbiorowe / pod red. Kazimierza Szczepanka ; Uniwersytet Jagielloński. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


68
Uggla, Hjalmar (1908-1983).. Gleboznawstwo rolnicze / Hjalmar Uggla. 1983 BIO( 1/ 0)


69
Lityński, Tadeusz (1901-1985).. Żyzność gleby i odżywianie się roślin / Tadeusz Lityński, Halina Jurkowska. 1982 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


70

Metody stosowane w zoologii gleby : praca zbiorowa / pod red. M. Górnego i L. Grüma ; [aut. Gabriela Bujalska et al.]. 1981 BIO( 1/ 0)


71
Czerwiński, Andrzej (1924- ).. Ukształtowanie naturalnej roślinności leśnej na tle rozwoju procesu glebowego w wybranych obiektach północno - wschodniej Polski / Andrzej Czerwiński. 1981 BIO( 2/ 0)


72
Święcicki, Czesław Wiktor (1911- ).. Gleboznawstwo melioracyjne / Czesław Święcicki. 1981 BIO( 1/ 0)


73
Chodań, Jerzy (1924-1992).. Zarys gleboznawstwa i chemii rolnej : podręcznik dla studentów wydziałów zootechnicznych / Jerzy Chodań, Waleria Grzesiuk, Zdzisław Mirowski. 1980 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


74
Januszewski, Józef (1908-1999).. Elementy podstaw przyrodniczych rolnictwa / Józef Januszewski, Alicja Z. Szajnowska. 1980 BIO( 1/ 0)


75

Metody badań laboratoryjnych w stacjach chemiczno-rolniczych. Cz. 1, Badanie gleb / [poszczeg. rozdz. oprac. Stefan Skowroński et al.] ; Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. 1980 BIO( 1/ 0)


76
Kabata-Pendias, Alina (1929- ).. Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym / Alina Kabata-Pendias, Henryk Pendias. 1979 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


77
Kalembasa, Stanisław (1941- ).. Studia nad oznaczaniem zawartości węgla organicznego w glebach i nad efektywnością nawożenia azotowego / Stanisław Kalembasa, Marian Niklewski. 1979 BIO( 1/ 0)


78
Richards, Bryant Neville (1928- ).. Wstęp do ekologii gleby / B. N. Richards ; tł. Barbara Pachelska-Kaszczuk, red. nauk. Mieczysław Górny. 1979 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


79
Mazur, Teofil (1927- ). Autor Nawożenie gnojowicą / Teofil Mazur, Czesław Maćkowiak. 1978 BIO( 1/ 0)


80
Byszewski, Władysław. Gleba - maszyna - roślina / Władysław Byszewski, Janusz Haman. 1977 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


81

Odmianoznawstwo roślin warzywnych : praca zbiorowa / pod redakcją naukową E. Chroboczka. 1977 BIO( 1/ 0)


82

Powierzchnia właściwa gleb Polski / Bohdan Dobrzański [et al.]. 1977 BIO( 1/ 0)


83
Kiljańska, Izabella. Kwiaty w ogródku / Izabela Kiljańska. 1976 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


84
Myśków, Władysław. Substancje organiczne gleby, ich właściwości i oddziaływanie na rośliny / Władysław Myśków. 1976 BIO( 1/ 0)


85
Nazaruk, Mikołaj (1925-2012).. Gospodarka pastwiskowa / Mikołaj Nazaruk. 1976 BIO( 1/ 0)


86

Gleboznawstwo i mikrobiologia gleby : zestawienie tematów opublikowanych w informatorze o wynikach badań zakończonych w latach 1956-1970 / oprac. Halina Domańska ; Polska Akademia Nauk. Ośrod 1974 BIO( 1/ 0)


87
Trojanowski, Jerzy (1925-2013).. Przemiany substancji organicznych w glebie / Jerzy Trojanowski. 1973 BIO( 1/ 0)


88
Sarnacka, Stanisława ( -2006).. Badania zależności między wzrostem plonów niektórych roślin rolniczych a elementami bilansu wodnego gleby / Stanisława Sarnacka. 1972 BIO( 1/ 0)


89
Pieniążek, Szczepan Aleksander (1913-2008).. Sadownictwo : podręcznik dla studentów wyższych szkół rolniczych / S. A. Pieniążek. 1968 BIO( 1/ 0)


90
Karpowiczowa, Ludmiła (1903-1973).. 150 lat Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego : (szkic historyczny) / Ludmiła Karpowiczowa. 1967 BIO( 1/ 0)


91

Agrotechnika / pod red. M. Bireckiego ; zespół aut.: S. Barbacki [et al]. 1964 BIO( 1/ 0)


92
Pieniążek, Szczepan Aleksander (1913-2008).. Sadownictwo / S. A. Pieniążek. 1961 BIO( 1/ 0)


93
Pieniążek, Szczepan Aleksander (1913-2008).. Sadownictwo / S. A. Pieniążek. 1958 BIO( 1/ 0)


94
Russell, Edward J. (1872-1965).. Warunki glebowe a wzrost roślin / E. John Russell ; pod red. M. Górskiego ; tł. E. Czerwiński i O. Nowosielski. 1958 BIO( 1/ 0)


95
Terlikowski, Feliks (1885-1951).. Prace wybrane z dziedziny gleboznawstwa, chemii rolnej i nawożenia / F. K. Terlikowski ; pod. red. M. Kwinichidze i K. Boratyńskiego. 1958 BIO( 1/ 0)


96
Terpiński, Zygmunt. Szkółkarstwo ozdobne / Z. Terpiński. 1958 BIO( 1/ 0)


97
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Kaktusy / Włodzimierz Seneta. 1957 BIO( 2/ 0)


98
Musierowicz, Arkadiusz (1894-1966).. Gleboznawstwo ogólne / A. Musierowicz. 1956 BIO( 1/ 0)


99
Dobrzański, Bohdan (1909-1987).. O naszych glebach / Bohdan Dobrzański. 1955 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego