Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "62:016"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 6 z 6 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 4, Polityka morska. pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska ; [aut. M. Babnis 1995 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie
2

Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 3, Porty, okrętownictwo. pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska ; [aut. M. 1994 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie
3

Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 2, Oceanologia i rybołówstwo. pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk. Biblioteka Gdańska ; [au 1993 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie
4

Polska bibliografia morska 1919-1991. T. 1, Żegluga. pod red. Marii Babnis, Jana Kazimierza Sawickiego ; [zespół aut. M. Babnis et al.] ; Wyższa Szkoła Morska, Polska Akademia Nauk. Bibliotek 1992 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie
5
Kalinowska, Hanna. Polska bibliografia automatyki : 1972-1976 / oprac. Hanna Kalinowska i Jerzy Thieme ; Polska Akademia Nauk Komitet Automatyki i Cybernetyki Technicznej. 1981 BG( 2/ 0)
BII( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie
6

Polska bibliografia automatyki : 1951-1971 / oprac.: Hanna Kalinowska i Jerzy Thieme ; Polska Akademia Nauk. Komitet Automatyki i Cybernetyki Technicznej. 1976 BG( 1/ 0)
BII( 1/ 0)

62:016 Inżynieria, Technika - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego