Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "62" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 981 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Błaszczyk, Mieczysław K. (1946- ). Autor Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków / Mieczysław K. Błaszczyk. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


2
Horowitz, Paul (1942- ). Autor Sztuka elektroniki. 2 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z języka angielskiego tłumaczyli: Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska. 2018 BWF( 1/ 0)


3
Horowitz, Paul (1942- ). Autor Sztuka elektroniki. 1 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z języka angielskiego tłumaczyli: Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska. 2018 BWF( 1/ 0)


4
Kowalski, Eligiusz (ochrona środowiska). Autor Odzysk azotu amonowego ze ścieków metodą strąceniową / Eligiusz Kowalski ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. 2018 BIC( 1/ 0)


5
Kucharski, Tomasz. Autor System pomiaru drgań mechanicznych / Tomasz Kucharski. 2018 BWF( 1/ 0)


6
Bolkowski, Stanisław (1930- ).. Teoria obwodów elektrycznych : zadania / Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Henryk Rawa. 2017 BWF( 1/ 0)


7
Dębowski, Andrzej (1947- ).. Automatyka : technika regulacji / Andrzej Dębowski. 2017 BWF( 1/ 0)


8
Klugmann-Radziemska, Ewa. Autor Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego / Ewa Klugmann-Radziemska, Józef T. Haponiuk, Janusz Datta, Krzysztof Formela, Maciej Sienkiewicz, Marcin Włoch. 2017 BIC( 1/ 0)


9

Analityka wód i ścieków : wybrane zagadnienia / pod redakcją Rajmunda Michalskiego. 2017 BIC( 1/ 1)


10
Bień, January (1943- ).. Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków / January B. Bień, Monika Gałwa-Widera, Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk, Katarzyna W 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


11
Dębowski, Andrzej (1947- ).. Automatyka : podstawy teorii / Andrzej Dębowski. 2016 BWF( 1/ 0)


12
Górecki, Piotr (elektronik). Autor Wyprawy w świat elektroniki : wyższy stopień wtajemniczenia / Piotr Górecki. 2016 BWF( 1/ 0)


13
Hu, Chenming. Półprzewodniki : nowoczesne rozwiązania w układach scalonych / Chenming Calvin Hu ; [tłumaczenie Konrad Matuk]. 2016 BWF( 1/ 0)


14
Kaczorek, Tadeusz (1932- ).. Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Włodzimierz Dąbrowski, Rafał Łopatka. 2016 BWF( 1/ 0)


15
Platt, Charles (1945- ).. Elektronika : od praktyki do teorii / Charles Platt ; [tł. Konrad Matuk]. 2016 BWF( 1/ 0)


16
Rajca, Mariola Stefania. Wielofunkcyjne reaktory membranowe : zaawansowane metody oczyszczania wód / Mariola Rajca. 2016 BIC( 2/ 0)


17
Bray, Rafał. Dezynfekcja ścieków / Rafał Bray, Katarzyna Jankowska, Przemysław Kowal, Eliza Kulbat, Aneta Łuczkiewicz, Krystyna Olańczuk-Neyman, Bernard Quant, Aleksandra Sokołowska ; redakcja naukowa K 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


18
Hempowicz, Paweł. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / autorzy: Paweł Hempowicz, Robert Kiełsznia, Andrzej Piłatowicz, Jan Szymczyk, Tadeusz Tomborowski, Andrzej Wąsowski, Alicja Zielińska, Wies 2015 BWF( 1/ 0)


19
Jezierski, Grzegorz. Energia jądrowa wczoraj i dziś / Grzegorz Jezierski. 2015 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


20
Kalenik, Marek. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / Marek Kalenik. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


21
Rosik-Dulewska, Czesława (1949- ).. Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. 2015 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


22
Stryczek, Stefan (1921-1997).. Napęd hydrostatyczny. T. 2, Układy / Stefan Stryczek. 2015 BWF( 1/ 0)


23
Stryczek, Stefan (1921- ).. Napęd hydrostatyczny. T. 1, Elementy / Stefan Stryczek. 2015 BWF( 1/ 0)


24
Szkarowski, Aleksander. Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. 2015 BWF( 1/ 0)


25
Wolska, Małgorzata Beata (ochrona środowiska). Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Małgorzata Wolska. 2015 BIC( 2/ 0)


26
Bajkowski, Jerzy (1944- ).. Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne : właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania / Jerzy Bajkowski. 2014 BWF( 1/ 0)


27
Biały, Witold. Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów / Witold Biały. 2014 BWF( 1/ 0)


28
Bień, January (1943- ).. Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych / January B. Bień, Tadeusz Pająk, Katarzyna Wystalska. 2014 BIC( 1/ 0)


29
Blicharski, Marek (1941- ).. Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


30
Bolkowski, Stanisław (1930- ).. Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


31
Chwaleba, Augustyn (1937- ).. Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


32
Jaszczuk, Witold. Elektromagnesy prądu stałego dla praktyków / Witold Jaszczuk. 2014 BWF( 1/ 0)


33
Karpiński, Tadeusz (1936- ).. Inżynieria produkcji / Tadeusz Karpiński. 2014 BWF( 1/ 0)


34
Kubowski, Jerzy. Elektrownie jądrowe / Jerzy Kubowski. 2014 BWF( 1/ 0)


35

Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów / Stanisław Kwaśniowski [et al.]. 2014 BIC( 1/ 0)


36
Marecki, Jacek (1930- ).. Podstawy przemian energetycznych / Jacek Marecki. 2014 BWF( 1/ 0)


37
Niezgodziński, Michał Edward (1919-2010).. Zadania z wytrzymałości materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


38
Rybak, Justyna. Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza / Justyna Rybak. 2014 BIC( 1/ 0)


39
Stypka, Tomasz. Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi / Tomasz Stypka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2014 BIC( 1/ 0)


40
Suligowski, Ziemowit. Zaopatrzenie w wodę / Ziemowit Suligowski, Sylwia Fudala-Książek. 2014 BIC( 1/ 0)


41
Werle, Sebastian. Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych / Sebastian Werle. 2014 BIC( 1/ 0)


42
Bąk, Roman (1933- ).. Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego / Roman Bąk, Tadeusz Burczyński. 2013 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


43

Elektronika : ależ to bardzo proste! / Andrzej Dobrowolski [et al.]. 2013 BWF( 1/ 0)


44

Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Michniewskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


45
Poor, H. Vincent. An introduction to signal detection and estimation / Poor H. Vincent. 2013 BWF( 1/ 1)


46
Rak, Janusz Ryszard (1952- ).. Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Janusz Ryszard Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak. 2013 BIC( 1/ 0)


47
Shamieh, Cathleen. Elektronika dla bystrzaków / Cathleen Shamieh, Gordon McComb ; [tł. Łukasz Piwko]. 2012 BWF( 1/ 0)


48

Odzysk i recykling materiałów polimerowych / redakcja naukowa Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska. 2011 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


49

Gospodarka odpadami ściekowymi : wybrane zagadnienia = Sewage sludge managment : selected aspects : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Łucji Fukas-Płonki. 2011 BIC( 1/ 0)


50

Zarządzanie gospodarką odpadami : w świetle prawa i praktyki/ praca zbiorowa pod red. Marka Górskiego. 2011 BIC( 1/ 0)


51
Łuniewski, Artur. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów / Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. 2011 BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


52
Bartkiewicz, Bronisław. Oczyszczanie ścieków przemysłowych / Bronisław Bartkiewicz, Katarzyna Umiejewska. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


53
Hooker, Simon (1965- ). Autor Laser physics / Simon Hooker and Colin Webb. 2010 BWF( 1/ 0)


54
Maloberti, Franco. Przetworniki danych / Franco Maloberti ; z jęz. ang. przeł. Michał Nadachowski. 2010 BWF( 3/ 0)


55

Biotechnologia ścieków / red. nauk. Korneliusz Miksch, Jan Sikora. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


56

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 2 / red. nauk. Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


57

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 / red. nauk. Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


58
Obarska-Pempkowiak, Hanna. Autor Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków / Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


59
Piwnik, Jan. Mechanika plastycznego płynięcia w zagadnieniach wyciskania metali = The mechanics of plastic flow in the extrusion problems / Jan Piwnik. 2010 BWF( 2/ 0)


60

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w technice : monografia naukowa / pod red. Jana Piwnika ; współaut. Jan Piwnik [et al.]. 2010 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 2/ 0)


61
Snopek, Kajetana M. Sygnały i systemy : zbiór zadań / Kajetana M. Snopek, Jacek M. Wojciechowski. 2010 BWF( 2/ 0)


62

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne : [praca zbiorowa] = Water supply and water quality : present issues. T. 1 / [pod red. Marka M. Sozańskiego]. 2010 BIC( 1/ 0)


63

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne : [praca zbiorowa] = Water supply and water quality : present issues. T. 2 / [pod red. Marka M. Sozańskiego]. 2010 BIC( 1/ 0)


64
Wowk, Józef. Naturalna technologia wody : nowe rozwiązania pozyskiwania, uzdatniania i dostawy użytkownikom / Józef Wowk. 2010 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


65
Owen, Mark. Przetwarzanie sygnałów w praktyce / Mark Owen ; z jęz. ang. tł. Michał Klebanowski. 2009 BWF( 1/ 0)


66
Skorobogatiy, Maksim (1974- ).. Fundamentals of photonic crystal guiding / Maksim Skorobogatiy, Jianke Yang. 2009 BWF( 1/ 0)


67
Stasiak, Maciej (telekomunikacja). Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych / Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowski, Piotr Zwierzykowski. 2009 BWF( 1/ 0)


68
Szymańska-Pulikowska, Agata. Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych / Agata Szymańska-Pulikowska. 2009 BIC( 1/ 0)


69

Metody analizy w gospodarce odpadami : zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych : praca zbiorowa / pod. red. Jolanty Biegańskiej ; oprac. Zofia Czekalska, Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szc 2008 BIC( 1/ 0)


70
Kogan, Šulim Meerovič (1930- ).. Electronic noise and fluctuations in solids / Sh. Kogan. 2008 BWF( 1/ 0)


71
Łuniewski, Artur. Azbest : historyczne obciążenie z XX wieku / Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. 2008 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


72
Rosik-Dulewska, Czesława (1949- ).. Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. 2008 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


73
Silfvast, William Thomas (1937- ).. Laser fundamentals / William T. Silfvast. 2008 BWF( 1/ 0)


74
Wojciechowski, Jacek (1943?-2015).. Sygnały i systemy / Jacek M. Wojciechowski. 2008 BWF( 2/ 0)


75

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. 2 / [aut. Lidia Gajkowska-Stefańska et al.]. 2007 BIC( 1/ 0)


76

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. 1 / [aut. Lidia Gajkowska-Stefańska et al.]. 2007 BIC( 1/ 0)


77
Jędrczak, Andrzej (1951- ).. Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. 2007 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


78
Podedworna, Jolanta. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych / Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska. 2007 BIC( 1/ 0)


79
Tumański, Sławomir. Technika pomiarowa / Sławomir Tumański. 2007 BWF( 2/ 0)


80

Słownik naukowo-techniczny polsko-rosyjski z suplementem / słownik red. Maria Martin, Janina Januszkiewicz, Mieczysław Boratyn ; suplement red. Mieczysław Boratyn. 2006 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


81

Podstawy elektroniki / Elmar Dehler [et al.] ; oprac. merytoryczne wersji polskiej i tł.: Paweł Fabijański, Andrzej Wójciak. 2006 BWF( 1/ 0)


82

Recykling tworzyw sztucznych w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kozłowskiego. 2006 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


83
Lyons, Richard G. (1948- ).. Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów / Richard G. Lyons ; z jęz. ang. przeł. Jan Zarzycki. 2006 BWF( 1/ 0)
BII( 2/ 0)


84

Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski / słownik red. Maria Martin [et al.]. 2006 BWF( 1/ 0)


85
Nawrocki, Waldemar. Rozproszone systemy pomiarowe / Waldemar Nawrocki. 2006 BWF( 3/ 0)


86
Niezgodziński, Michał Edward (1919-2010).. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. 2006 BWF( 1/ 0)


87
Reczek, Lidia. Chemia sanitarna = sanitary chemistry / Lidia Kiedryńska, Dorota Papciak, Marian Granops. 2006 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


88
Rup, Kazimierz (1950- ).. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Kazimierz Rup. 2006 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


89

Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006 BWEiZ( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


90
Agarwal, Anant. Foundations of analog and digital electronics circuits / Anant Agarwal, Jefrey H. Lang. 2005 BWF( 1/ 1)


91
Granops, Marian. Woda - uzdatnianie i odnowa : laboratorium = Water - treatment and renovation : laboratory / Marian Granops, Jadwiga Kaleta. 2005 BIC( 1/ 0)


92
Jezierski, Grzegorz. Energia jądrowa wczoraj i dziś / Grzegorz Jezierski. 2005 BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


93
Kowal, Apolinary Leszek (1925-2013).. Oczyszczanie wody / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż. 2005 BIC( 1/ 0)


94
Rosik-Dulewska, Czesława (1949- ).. Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. 2005 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


95
Yu, Peter Y. (1944- ).. Fundamentals of semiconductors : physics and materials properties / Peter Y. Yu, Manuel Cardona. 2005 BWF( 1/ 0)


96
Górecki, Piotr (elektronik). Wzmacniacze operacyjne : podstawy, aplikacje, zastosowania / Piotr Górecki. 2004 BWF( 1/ 0)


97
Zakrzewski, Jan (1939- ). Czujniki i przetworniki pomiarowe : podręcznik problemowy / Jan Zakrzewski. 2004 BWF( 5/ 0)


98

Problemy recyklingu : III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Rogów, 28-29 października 2003 : materiały konferencyjne / [red. nauk. Cezary I. Bocheński] ; Szkoła Główna Gospoda 2003 BIC( 1/ 0)


99
Hennel, Jan (1922-2014).. Podstawy elektroniki półprzewodnikowej / Jan Hennel. 2003 BWF( 3/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 5/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego