Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "62"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 999 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Platt, Charles (1945- ). Autor Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 2, Tyrystory, układy scalone, układy logiczne, wyświetlacze, LED-y i przetworniki akustyczne / Charles Platt, Fredrik Jansson, przekład Zbigniew Wa 2021 BWF( 1/ 0)


2
Platt, Charles (1945- ). Autor Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 1, Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, przełączniki, enkodery, przekaźniki i tranzystory / Charles Platt, przekład Zbigniew Waśko. 2021 BWF( 1/ 0)


3
Kalenik, Marek. Autor Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / Marek Kalenik. 2020 BIC( 1/ 0)


4
Kalenik, Marek. Autor Niekonwencjonalne systemy kanalizacji / Marek Kalenik. 2020 BIC( 1/ 0)


5
Błaszczyk, Mieczysław K. (1946- ). Autor Biologiczne aspekty oczyszczania ścieków / Mieczysław K. Błaszczyk. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


6

Praktyczne aspekty rekultywacji, rewitalizacji i remediacji / redakcja Zbigniew Bukowski, Grzegorz Malina. 2019 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


7

Bezpieczeństwo wody : problemy i wyzwania / pod redakcją Rajmunda Michalskiego. 2019 BIC( 1/ 0)


8
Horowitz, Paul (1942- ). Autor Sztuka elektroniki. 2 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z języka angielskiego tłumaczyli: Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska. 2018 BWF( 1/ 0)


9
Horowitz, Paul (1942- ). Autor Sztuka elektroniki. 1 / Paul Horowitz, Winfield Hill ; z języka angielskiego tłumaczyli: Bogusław Kalinowski, Grażyna Kalinowska. 2018 BWF( 1/ 0)


10
Kowalski, Eligiusz (ochrona środowiska). Autor Odzysk azotu amonowego ze ścieków metodą strąceniową / Eligiusz Kowalski ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. 2018 BIC( 1/ 0)


11
Kucharski, Tomasz. Autor System pomiaru drgań mechanicznych / Tomasz Kucharski. 2018 BWF( 1/ 0)


12

OSA : odpady, środowisko, atmosfera : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Jarosław Müller ; autorzy Renata Sikorska-Bączek, Sebastian Skrobek, Jarosław Müller, Dawid Wdowiak, Nina Szczepa 2018 BIC( 1/ 0)


13
Bolkowski, Stanisław (1930- ).. Teoria obwodów elektrycznych : zadania / Stanisław Bolkowski, Wiesław Brociek, Henryk Rawa. 2017 BWF( 1/ 0)


14
Dębowski, Andrzej (1947- ).. Automatyka : technika regulacji / Andrzej Dębowski. 2017 BWF( 1/ 0)


15
Klugmann-Radziemska, Ewa. Autor Nowoczesne technologie recyklingu materiałowego / Ewa Klugmann-Radziemska, Józef T. Haponiuk, Janusz Datta, Krzysztof Formela, Maciej Sienkiewicz, Marcin Włoch. 2017 BIC( 1/ 0)


16

Analityka wód i ścieków : wybrane zagadnienia / pod redakcją Rajmunda Michalskiego. 2017 BIC( 1/ 0)


17
Bień, January (1943- ).. Gospodarka osadami ściekowymi i uciążliwości zapachowe w małych i średnich oczyszczalniach ścieków / January B. Bień, Monika Gałwa-Widera, Tomasz Kamizela, Mariusz Kowalczyk, Katarzyna W 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


18
Dębowski, Andrzej (1947- ).. Automatyka : podstawy teorii / Andrzej Dębowski. 2016 BWF( 1/ 0)


19
Górecki, Piotr (elektronik). Autor Wyprawy w świat elektroniki : wyższy stopień wtajemniczenia / Piotr Górecki. 2016 BWF( 1/ 0)


20
Hu, Chenming. Półprzewodniki : nowoczesne rozwiązania w układach scalonych / Chenming Calvin Hu ; [tłumaczenie Konrad Matuk]. 2016 BWF( 1/ 0)


21
Kaczorek, Tadeusz (1932- ).. Podstawy teorii sterowania / Tadeusz Kaczorek, Andrzej Dzieliński, Włodzimierz Dąbrowski, Rafał Łopatka. 2016 BWF( 1/ 0)


22
Łebkowska, Maria (1942- ).. Mikroorganizmy : pozytywna i negatywna rola w inżynierii środowiska / pod redakcją Marii Łebkowskiej i Moniki Załęskiej-Radziwiłł ; [autorzy Maria Łebkowska, Monika Załęska-Radziwiłł, 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


23
Platt, Charles (1945- ).. Elektronika : od praktyki do teorii / Charles Platt ; [tł.: Konrad Matuk]. 2016 BWF( 1/ 0)


24
Rajca, Mariola Stefania. Autor Wielofunkcyjne reaktory membranowe : zaawansowane metody oczyszczania wód / Mariola Rajca. 2016 BIC( 2/ 0)


25
Bray, Rafał. Dezynfekcja ścieków / Rafał Bray, Katarzyna Jankowska, Przemysław Kowal, Eliza Kulbat, Aneta Łuczkiewicz, Krystyna Olańczuk-Neyman, Bernard Quant, Aleksandra Sokołowska ; redakcja naukowa K 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


26
Hempowicz, Paweł. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków / autorzy: Paweł Hempowicz, Robert Kiełsznia, Andrzej Piłatowicz, Jan Szymczyk, Tadeusz Tomborowski, Andrzej Wąsowski, Alicja Zielińska, Wies 2015 BWF( 1/ 0)


27
Jezierski, Grzegorz. Autor Energia jądrowa wczoraj i dziś / Grzegorz Jezierski. 2015 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


28
Kalenik, Marek. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków / Marek Kalenik. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


29
Rosik-Dulewska, Czesława (1949- ).. Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. 2015 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


30
Stryczek, Stefan (1921-1997).. Napęd hydrostatyczny. T. 2, Układy / Stefan Stryczek. 2015 BWF( 1/ 0)


31
Stryczek, Stefan (1921-1997).. Napęd hydrostatyczny. T. 1, Elementy / Stefan Stryczek. 2015 BWF( 1/ 0)


32
Szkarowski, Aleksander. Ciepłownictwo / Aleksander Szkarowski, Leszek Łatowski. 2015 BWF( 1/ 0)


33
Wolska, Małgorzata Beata (ochrona środowiska). Usuwanie substancji biogennych w technologii oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Małgorzata Wolska. 2015 BIC( 2/ 0)


34
Wróbel, Wiesław (1984- ).. Wodociągi i kanalizacja Białegostoku od czasów najdawniejszych do 2015 roku / Wiesław Wróbel. 2015 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

94(438)A/Z Białystok Historia regionów i miejscowości
35
Bajkowski, Jerzy (1944- ).. Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne : właściwości, budowa, badania, modelowanie i zastosowania / Jerzy Bajkowski. 2014 BWF( 1/ 0)


36
Biały, Witold. Autor Wybrane zagadnienia z wytrzymałości materiałów / Witold Biały. 2014 BWF( 1/ 0)


37
Bień, January (1943- ). Autor Unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych / January B. Bień, Tadeusz Pająk, Katarzyna Wystalska. 2014 BIC( 1/ 0)


38
Blicharski, Marek (1941- ). Autor Inżynieria materiałowa : stal / Marek Blicharski. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


39
Bolkowski, Stanisław (1930- ).. Teoria obwodów elektrycznych / Stanisław Bolkowski. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


40
Chwaleba, Augustyn (1937- ).. Metrologia elektryczna / Augustyn Chwaleba, Maciej Poniński, Andrzej Siedlecki. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


41
Jaszczuk, Witold. Elektromagnesy prądu stałego dla praktyków / Witold Jaszczuk. 2014 BWF( 1/ 0)


42
Karpiński, Tadeusz (1936-2019).. Inżynieria produkcji / Tadeusz Karpiński. 2014 BWF( 1/ 0)


43
Kubowski, Jerzy. Elektrownie jądrowe / Jerzy Kubowski. 2014 BWF( 1/ 0)


44

Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów / Stanisław Kwaśniowski [et al.]. 2014 BIC( 1/ 0)


45
Marecki, Jacek (1930- ).. Podstawy przemian energetycznych / Jacek Marecki. 2014 BWF( 1/ 0)


46
Niezgodziński, Michał Edward (1919-2010).. Zadania z wytrzymałości materiałów / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. 2014 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


47
Rybak, Justyna. Wykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza / Justyna Rybak. 2014 BIC( 1/ 0)


48
Stypka, Tomasz. Modelowanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi / Tomasz Stypka ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2014 BIC( 1/ 0)


49
Suligowski, Ziemowit. Zaopatrzenie w wodę / Ziemowit Suligowski, Sylwia Fudala-Książek. 2014 BIC( 1/ 0)


50
Werle, Sebastian. Wielokryterialna analiza procesu zgazowania komunalnych osadów ściekowych / Sebastian Werle. 2014 BIC( 1/ 0)


51
Bąk, Roman (1933- ). Autor Wytrzymałość materiałów z elementami ujęcia komputerowego / Roman Bąk, Tadeusz Burczyński. 2013 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


52

Elektronika : ależ to bardzo proste! / Andrzej Dobrowolski [et al.]. 2013 BWF( 1/ 0)


53

Kodeks dobrych praktyk w gospodarce odpadami komunalnymi : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Michniewskiej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


54
Poor, H. Vincent. An introduction to signal detection and estimation / Poor H. Vincent. 2013 BWF( 1/ 1)


55
Rak, Janusz Ryszard (1952- ).. Ryzyko w eksploatacji systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę / Janusz Ryszard Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak. 2013 BIC( 1/ 0)


56
Shamieh, Cathleen. Elektronika dla bystrzaków / Cathleen Shamieh, Gordon McComb ; [tł. Łukasz Piwko]. 2012 BWF( 1/ 0)


57

Gospodarka odpadami ściekowymi : wybrane zagadnienia = Sewage sludge managment : selected aspects : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Łucji Fukas-Płonki. 2011 BIC( 1/ 0)


58

Zarządzanie gospodarką odpadami : aktualne regulacje prawne w gospodarce odpadami komunalnymi : praca zbiorowa / pod red. Marka Górskiego. 2011 BIC( 1/ 0)


59

Odzysk i recykling materiałów polimerowych / redakcja naukowa Jacek Kijeński, Andrzej K. Błędzki, Regina Jeziórska. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


60
Łuniewski, Artur. Od prymitywnych wysypisk do nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów / Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIC( 2/ 0)


61
Bartkiewicz, Bronisław. Oczyszczanie ścieków przemysłowych / Bronisław Bartkiewicz, Katarzyna Umiejewska. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


62
Hooker, Simon (1965- ). Autor Laser physics / Simon Hooker and Colin Webb. 2010 BWF( 1/ 0)


63
Maloberti, Franco. Przetworniki danych / Franco Maloberti ; z jęz. ang. przeł. Michał Nadachowski. 2010 BWF( 3/ 0)


64

Biotechnologia ścieków / redakcja naukowa Korneliusz Miksch, Jan Sikora. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


65

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 2 / red. nauk. Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


66

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 / redakcja naukowa Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


67
Obarska-Pempkowiak, Hanna. Autor Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków / Hanna Obarska-Pempkowiak, Magdalena Gajewska, Ewa Wojciechowska. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
68
Piwnik, Jan. Mechanika plastycznego płynięcia w zagadnieniach wyciskania metali = The mechanics of plastic flow in the extrusion problems / Jan Piwnik. 2010 BWF( 2/ 0)


69

Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w technice : monografia naukowa / pod red. Jana Piwnika ; współaut. Jan Piwnik [et al.]. 2010 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 2/ 0)


70
Snopek, Kajetana M. Sygnały i systemy : zbiór zadań / Kajetana M. Snopek, Jacek M. Wojciechowski. 2010 BWF( 2/ 0)


71

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne : [praca zbiorowa] = Water supply and water quality : present issues. T. 1 / [pod red. Marka M. Sozańskiego]. 2010 BIC( 1/ 0)


72

Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : zagadnienia współczesne : [praca zbiorowa] = Water supply and water quality : present issues. T. 2 / [pod red. Marka M. Sozańskiego]. 2010 BIC( 1/ 0)


73
Łuniewski, Artur. Autor Azbest : historyczne obciążenie z XX wieku / Artur Łuniewski, Stanisław Łuniewski. 2009 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIC( 2/ 0)


74
Owen, Mark. Przetwarzanie sygnałów w praktyce / Mark Owen ; z jęz. ang. tł. Michał Klebanowski. 2009 BWF( 1/ 1)


75
Skorobogatiy, Maksim (1974- ).. Fundamentals of photonic crystal guiding / Maksim Skorobogatiy, Jianke Yang. 2009 BWF( 1/ 0)


76
Stasiak, Maciej (telekomunikacja). Modelowanie i wymiarowanie ruchomych sieci bezprzewodowych / Maciej Stasiak, Mariusz Głąbowski, Piotr Zwierzykowski. 2009 BWF( 1/ 0)


77
Szymańska-Pulikowska, Agata. Jakość wód podziemnych w obszarze potencjalnego oddziaływania składowisk odpadów komunalnych / Agata Szymańska-Pulikowska. 2009 BIC( 1/ 0)


78

Metody analizy w gospodarce odpadami : zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych : praca zbiorowa / pod redakcją Jolanty Biegańskiej ; opracowały Zofia Czekalska, Monika Czop, Małgorzata 2008 BIC( 1/ 0)


79
Kogan, Šulim Meerovič (1930- ).. Electronic noise and fluctuations in solids / Sh. Kogan. 2008 BWF( 1/ 0)


80
Rosik-Dulewska, Czesława (1949- ).. Podstawy gospodarki odpadami / Czesława Rosik-Dulewska. 2008 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


81
Silfvast, William Thomas (1937- ).. Laser fundamentals / William T. Silfvast. 2008 BWF( 1/ 0)


82
Wojciechowski, Jacek (1943?-2015).. Sygnały i systemy / Jacek M. Wojciechowski. 2008 BWF( 2/ 1)


83

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. 2 / [aut. Lidia Gajkowska-Stefańska et al.]. 2007 BIC( 1/ 0)


84

Laboratoryjne badania wody, ścieków i osadów ściekowych. Cz. 1 / [aut. Lidia Gajkowska-Stefańska et al.]. 2007 BIC( 1/ 0)


85
Jędrczak, Andrzej (1951- ).. Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. 2007 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


86
Podedworna, Jolanta. Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych / Jolanta Podedworna, Katarzyna Umiejewska. 2007 BIC( 1/ 0)


87
Tumański, Sławomir. Technika pomiarowa / Sławomir Tumański. 2007 BWF( 2/ 0)


88

Słownik naukowo-techniczny polsko-rosyjski z suplementem / słownik red. Maria Martin, Janina Januszkiewicz, Mieczysław Boratyn ; suplement red. Mieczysław Boratyn. 2006 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


89

Podstawy elektroniki / Elmar Dehler [et al.] ; oprac. merytoryczne wersji polskiej i tł.: Paweł Fabijański, Andrzej Wójciak. 2006 BWF( 1/ 0)


90

Recykling tworzyw sztucznych w Europie : praca zbiorowa / pod red. Marka Kozłowskiego. 2006 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


91
Lyons, Richard G. (1948- ). Autor Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów / Richard G. Lyons ; z języka angielskiego przełożył Jan Zarzycki. 2006 BWF( 1/ 1)
BII( 2/ 0)


92

Słownik naukowo-techniczny rosyjsko-polski / słownik red. Maria Martin [et al.]. 2006 BWF( 1/ 0)


93
Nawrocki, Waldemar. Rozproszone systemy pomiarowe / Waldemar Nawrocki. 2006 BWF( 3/ 0)


94
Niezgodziński, Michał Edward (1919-2010).. Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe / Michał Edward Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. 2006 BWF( 1/ 0)


95
Reczek, Lidia. Chemia sanitarna = sanitary chemistry / Lidia Kiedryńska, Dorota Papciak, Marian Granops. 2006 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


96
Rup, Kazimierz (1950- ).. Procesy przenoszenia zanieczyszczeń w środowisku naturalnym / Kazimierz Rup. 2006 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


97

Zarządzanie gospodarką odpadami : gospodarowanie odpadami w świetle obowiązującego prawa / [materiały do druku przygotował i zweryfikował Sergiusz Zabawa]. 2006 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


98
Agarwal, Anant. Foundations of analog and digital electronics circuits / Anant Agarwal, Jefrey H. Lang. 2005 BWF( 1/ 0)


99
Granops, Marian. Woda - uzdatnianie i odnowa : laboratorium = Water - treatment and renovation : laboratory / Marian Granops, Jadwiga Kaleta. 2005 BIC( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego