Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "60" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 45 z 45 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Podstawy biotechnologii przemysłowej : praca zbiorowa / pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Jana Fiedurka ; autorzy Marek Adamczak, Włodzimierz Bednarski, Jan Fiedurek, R. Gawroński, Jac 2017 BIO( 1/ 0)


2

Biotechnologia żywności : praca zbiorowa / pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego, Arnolda Repsa ; autorzy: Marek Adamczak, Andrzej Babuchowski, Włodzimierz Bednarski, Lucjan Jędrychowski, J 2017 BIO( 1/ 0)


3
Slack, Jonathan Michael Wyndham (1949- ).. Komórki macierzyste / Jonathan Slack ; tłumaczenie Janusz Błasiak i Paulina Tokarz. 2017 BIO( 1/ 0)


4
Kamińska, Urszula (tłumacz). English for biotechnology / Urszula Kamińska. 2016 BIO( 1/ 0)


5

Enzymy w technologii spożywczej / redakcja naukowa Robert J. Whitehurst, Maarten Van Oort ; [z języka angielskiego tłumaczyła Agnieszka Błaszczak]. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


6

Biotechnologia żywności : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Bednarskiego, Arnolda Repsa ; [aut.: Marek Adamczak et al.]. 2015 BIO( 1/ 0)


7

Genetycznie modyfikowany organizm jako przedmiot oceny moralnej / red. nauk. Aleksander Bobko, Karolina Cynk. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


8

Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych : praca zbiorowa / pod red. Jana Fiedurka ; poszczeg. rozdz. oprac. Jan Fiedurek [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


9

Biotechnologia roślin / red. nauk. Stefan Malepszy ; aut. Anna Bach [et al.]. 2014 BIO( 2/ 1)


10
Sandel, Michael J. (1953- ).. Przeciwko udoskonalaniu człowieka : etyka w czasach inżynierii genetycznej / Michael J. Sandel ; przeł.: Olga Siara. 2014 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


11

Zastosowanie wybranych drobnoustrojów w biotechnologii żywności : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Gniewosz i Edyty Lipińskiej ; [aut.: Stanisław Błażejak et al.]. 2013 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


12

Agrobiotechnologia / pod red. Krzysztofa Kowalczyka ; [aut. Romuald Doliński et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


13

Podstawy biotechnologii / red. nauk. Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen ; red. nauk. tł. Andrzej K. Kononowicz, Stanisław Bielecki, Aleksander Chmiel. 2013 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


14

Biotechnologia roślin / red. nauk. Stefan Malepszy ; aut. Anna Bach [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)


15

Podstawy biotechnologii przemysłowej : praca zbiorowa / pod redakcją Włodzimierza Bednarskiego i Jana Fiedurka ; autorzy Marek Adamczak, Włodzimierz Bednarski, Jan Fiedurek, R. Gawroński, Jac 2012 BIO( 1/ 0)


16
Buchowicz, Jerzy. Biotechnologia molekularna : modyfikacje genetyczne, postępy, problemy / Jerzy Buchowicz. 2012 BG( 2/ 1)
BIO( 2/ 0)


17

GMO w świetle najnowszych badań / pod red. Katarzyny Niemirowicz-Szczytt ; Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 1)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


18
Trotsenko, Yuri Aleksandrowicz. Biologia i biotechnologia aerobowych metylotrofów / Yuri A. Trotsenko, Zofia Stępniewska. 2012 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


19
Aramini, Michele. Bioetyka dla wszystkich / Michele Aramini ; przekł. Luiza Wyganowska. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


20

Podstawy biotechnologii / red. nauk. Colin Ratledge, Bjørn Kristiansen ; red. nauk. tł. Andrzej K. Kononowicz, Stanisław Bielecki, Aleksander Chmiel. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


21
Zmysłowska, Izabella. Drobnoustroje w biotechnologii / Izabella Zmysłowska, Karol Korzekwa. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


22

Biotechnologia roślin / red. nauk. Stefan Malepszy ; aut. Anna Bach [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 2)
BIO2( 1/ 0)


23
Buchowicz, Jerzy. Biotechnologia molekularna : modyfikacje genetyczne, postępy, problemy / Jerzy Buchowicz. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


24
Gert, Bernard (1934- ).. Bioetyka : ujęcie systematyczne / Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser ; przeł. Marek Chojnacki. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


25
Haas, Rainer (1955- ).. Hematopoetyczne komórki macierzyste : pytania i odpowiedzi : podstawowe informacje, wskazania i korzyści terapeutyczne / Rainer Has, Ralf Kronenwett ; [tł. z niem.]. 2009 BIO( 1/ 0)


26
Ślipko, Tadeusz (1918-2015).. Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


27
Szewczyk, Kazimierz (1946- ).. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. 2009 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


28
Mepham, Ben (1940- ).. Bioetyka : wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych / Ben Mepham ; z jęz. ang. przeł. Ewa Bartnik, Paweł Golik, Joanna Klimczyk ; red. nauk. przekł. Paweł Łuków. 2008 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


29

Podstawy biotechnologii przemysłowej : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Bednarskiego i Jana Fiedurka ; aut. Marek Adamczak [et al.]. 2007 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


30

Biotechnologia roślin / pod red. Stefana Malepszego ; [aut. Andrzej Anioł et al.]. 2007 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


31
Drewa, Tomasz. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia / Tomasz Drewa ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika 2007 BIO( 1/ 0)


32
Buchowicz, Jerzy. Biotechnologia molekularna : geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań / Jerzy Buchowicz. 2006 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


33

Encyklopedia bioetyki : personalizm chrześcijański, głos Kościoła / red. Andrzej Muszala ; [aut. haseł Janusz Andres et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


34

Biotechnologia roślin / pod red. Stefana Malepszego ; aut. Andrzej Anioł [et al.]. 2005 BIO( 1/ 0)


35

Podstawy wybranych procesów biotechnologicznych : praca zbiorowa / pod red. Jana Fiedurka ; poszczeg. rozdz. oprac. Jan Fiedurek [et al.]. 2004 BIO( 1/ 0)


36

Biotechnologia roślin : praca zbiorowa / pod red. Stefana Malepszego ; aut. Andrzej Anioł [et al.]. 2001 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


37
Bishop, John. Ssaki transgeniczne / John Bishop ; przeł. Joanna Grabarek. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


38
Chmiel, Aleksander. Biotechnologia i chemia antybiotyków / Aleksander Chmiel, Stefan Grudziński. 1998 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 2/ 1)


39
Chmiel, Aleksander. Biotechnologia : podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne / Aleksander Chmiel. 1998 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


40
Chmiel, Aleksander. Biotechnologia : podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne / Aleksander Chmiel. 1994 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


41
Barbusiński, Krzysztof (1958- ). Autor Leksykon biotechnologii środowiskowej / Krzysztof Barbusiński. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


42
Malepszy, Stefan (1947- ).. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin / Stefan Malepszy, Katarzyna Niemirowicz-Szczytt, Zbigniew Przybecki. 1989 BIO( 1/ 0)


43
Gajewski, Wacław (1911-1997).. Inżynieria genetyczna / Wacław Gajewski, Piotr Węgleński. 1986 BG( 3/ 0)
BIO( 5/ 0)


44
Radomska, Maria Joanna (1925-2012).. Metody i kierunki doskonalenia zwierząt / Maria Joanna Radomska. 1982 BIO( 1/ 0)


45
Gajewski, Wacław (1911-1997).. Inżynieria genetyczna / Wacław Gajewski, Piotr Węgleński. 1981 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego