Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "592/595"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 41 z 41 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Cannon, Raymond Julian Conway. Author Courtship and mating in butterflies : Reproduction, Mating Behaviour and Sexual Conflicts / Raymond Julian Conway Cannon. 2020 BIO( 1/ 1)


2
Reichholf, Josef (1945- ). Autor Motyle : opowieści o wymierających gatunkach / Josef H. Reichholf ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. 2020 BIO( 1/ 0)


3
Godfrey-Smith, Peter (1965- ). Autor Inne umysły : ośmiornice i prapoczątki świadomości / Peter Godfrey-Smith ; tłumaczenie Mikołaj Adamiec-Siemiątkowski. 2019 BIO( 1/ 0)


4
Bee, Lawrence. Britain’s Spiders : A field guide / Lawrence Bee, Geoff Oxford, Helen Smith. 2017 BIO( 1/ 1)


5
Piechocki, Andrzej (1938- ).. Guide to freshwater and marine mollusca of Poland / Andrzej Piechocki, Brygida Wawrzyniak-Wydrowska ; [English translation by Beata M. Pokryszko]. 2016 BIO( 2/ 0)


6

Zoologia. T. 1, Bezkręgowce. red. nauk. Czesław Błaszak. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


7

Zoologia. T. 1, Bezkręgowce. red. nauk. Czesław Błaszak. 2013 BIO( 1/ 0)


8

Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych : opracowanie zbiorowe / pod red. Grzegorza Tończyka i Jacka Sicińskiego ; Inspekc 2013 BIO( 4/ 0)


9

Phylogeography and population genetics in Crustacea / ed. by Christoph Held, Stefan Koenemann, Christoph D. Schubart. 2011 BIO( 1/ 0)


10
Hudec, Igor. Autor Amonopoda, Ctenopoda, Haplopoda, Onychopoda (Crustacea: Branchiopoda) / Igor Hudec. 2010 BIO( 2/ 2)


11
Rybak, Jan Igor (1934- ).. Słodkowodne skorupiaki planktonowe : klucz do oznaczania gatunków / Jan Igor Rybak, Leszek A. Błędzki. 2010 BIO( 7/ 0)


12
Sielezniew, Marcin. Motyle dzienne / Marcin Sielezniew, Izabela Dziekańska. 2010 BIO( 8/ 2)


13

Zoologia. T. 1, Bezkręgowce (bez stawonogów) / red. nauk. Czesław Błaszak. 2009 BG( 2/ 0)
BIO( 4/ 0)


14
Moore, Janet (1926- ).. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców / Janet Moore ; [przekł.: Maria-Magdalena Borowik et al. ; red. nauk. pol. przekł. Wojciech Witaliński]. 2009 BG( 3/ 0)
BIO( 11/ 1)


15
Jura, Czesław (1927- ).. Bezkręgowce : podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy / Czesław Jura. 2005 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


16
Łuczaj, Łukasz. Podręcznik robakożercy : czyli jadalne bezkręgowce Środkowej Europy / Łukasz Łuczaj ; ryc. Aneta Bylak. 2005 BIO( 2/ 0)


17
Jura, Czesław (1927- ).. Bezkręgowce : podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy / Czesław Jura. 2004 BIO( 4/ 0)


18
Rybak, Jan Igor (1934- ).. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne : przewodnik do rozpoznawania / Jan Igor Rybak. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


19
Kołodziejczyk, Andrzej (1951- ).. Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej : dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska / Andrzej Kołodziejczyk, Paweł Koperski, Maciej Kamiński ; Państwowa Inspekcja Ochrony Ś 1998 BIO( 2/ 0)


20
Riv’er, Irina Konstantinovna. The predatory Cladocera (Onychopoda: Podonidae, Polyphemidae, Cercopagidae) and Leptodorida of the world/ by Irina K. Rivier ; with en extended introduction by Henri J. Dumont. 1998 BIO( 1/ 1)


21
Rybak, Jan Igor (1934- ).. Bezkręgowce bentosowe / Jan Igor Rybak. 1996 BIO( 1/ 0)


22
Smirnov, Nikolaj Nikolaevič (biologia). Cladocera : the Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World / by N. N. Smirnov. 1996 BIO( 1/ 1)


23
Rybak, Jan Igor (1934- ).. Aschelminthes Rotatoria / Jan Igor Rybak ; Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. 1994 BIO( 1/ 0)


24
Rybak, Jan Igor (1934- ). Autor Arthropoda, Crustacea, Copepoda / Jan Igor Rybak. 1994 BIO( 1/ 0)


25

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 2, cz. 2 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [ aut. Eugeniusz Grabda et.al.]. 1989 BIO( 2/ 0)


26

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1, cz. 3 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [aut.: Eugeniusz Grabda et al.]. 1989 BIO( 1/ 0)


27

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 2, cz. 1 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [aut. Eugeniusz Grabda et al.]. 1989 BIO( 9/ 1)


28
Jura, Czesław (1927- ).. Bezkręgowce : zarys morfologii, systematyki, filogenezy / Czesław Jura. 1986 BG( 11/ 2)
BIO( 3/ 0)


29
Stańczykowska-Piotrowska, Anna (1932- ).. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód / Anna Stańczykowska. 1986 BG( 3/ 0)
BIO( 9/ 0)


30

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1, cz. 1 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [aut.: Eugeniusz Grabda et al.]. 1984 BG( 5/ 0)
BIO( 8/ 0)


31

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1, cz. 2 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [aut. Eugeniusz Grabda et al.]. 1984 BG( 5/ 0)
BIO( 5/ 0)


32

Zoologia : bezkręgowce : praca zbiorowa. T. 1, cz. 3 / pod red. Eugeniusza Grabdy ; [aut. Eugeniusz Grabda et al.]. 1984 BG( 4/ 0)
BIO( 8/ 1)


33

Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców / aut. Jerzy Moraczewski [et al.]. 1984 BG( 7/ 0)
BIO( 11/ 1)


34
Jura, Czesław (1927- ).. Bezkręgowce : zarys morfologii, systematyki, filogenezy / Czesław Jura. 1983 BG( 13/ 0)
BIO( 3/ 0)


35
Farmer, John N. (1929- ).. The protozoa : introduction to protozoology / John N. Farmer. 1980 BIO( 1/ 1)


36
Friedrich, Hermann (1906-1997). Nemertini / Hermann Friedrich. 1979 BIO( 1/ 0)


37

Bezkręgowce / [noty encyklopedyczne napisali Mieczysław Górny et al.]. 1976 BIO( 2/ 0)


38

Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców / aut. Jerzy Moraczewski [et al.]. 1974 BIO( 2/ 0)


39
Sywula, Tadeusz (1939-2004).. Małżoraczki (Ostracoda) / Tadeusz Sywula ; Polska Akademia Nauk. Instytut Zoologii. Oddział w Poznaniu. 1974 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 0)


40
Ramsay, James Arthur (1909-1988). Wstęp do fizjologii bezkręgowców / J. A. Ramsay ; przekł. z ang. pod red. Rafała Skoczylasa. 1973 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


41
Nunberg, Marian (1896-1986).. Klucz do oznaczania ważniejszych szkodliwych owadów leśnych / Marian Nunberg ; Instytut Badawczy Leśnictwa. 1951 BIO( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego