Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "591.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 19 z 19 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Barrie, David (1953- ). Autor Supernawigatorzy : jak zwierzęta odnajdują drogę / David Barrie ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. 2020 BIO( 1/ 0)


2
Bekoff, Marc (1945- ). Autor Dzika sprawiedliwość : moralne życie zwierząt / Marc Bekoff, Jessica Pierce ; tłumaczenie Sebastian Szymański. 2019 BIO( 1/ 0)


3
Jakob, Katharina. Autor Ukryty geniusz zwierząt : wieloryby mówiące obcymi językami, ptaki inteligentniejsze od małp i inne zadziwiające odkrycia / Katharina Jakob ; przełożył Bartosz Nowacki. 2019 BIO( 1/ 0)


4
Cooke, Lucy (1970- ). Autor Cała prawda o zwierzętach : zakochane hipopotamy, naćpane leniwce i inne dzikie historie / Lucy Cooke ; przełożyła Magda Białoń-Chalecka. 2018 BIO( 1/ 0)


5
Waal, Frans B. M. de (1948- ). Autor Ilustrator Bystre zwierzę : czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? / Frans de Waal ; z rysunkami wykonanymi przez autora ; tłumaczenie Łukasz Lamża. 2018 BIO( 1/ 0)


6
Ackerman, Jennifer. Geniusz ptaków / Jennifer Ackerman ; tłumaczenie Barbara Gutowska-Nowak. 2017 BIO( 1/ 0)


7
Kaleta, Tadeusz (1953- ).. Zachowanie się zwierząt : zarys problematyki / Tadeusz Kaleta. 2014 BIO( 1/ 1)


8
Birkhead, Tim R. (1950- ).. Sekrety ptaków : fascynujący świat ptasich zmysłów / Tim Birkhead ; przekł. Włodzimierz Stanisławski ; [il. Katarina van Grouw]. 2012 BIO( 1/ 0)


9
Jędrzejewski, Włodzimierz (1961- ).. Sztuka tropienia zwierząt / Włodzimierz Jędrzejewski, Wadzim Sidarowicz ; współpr. red. Aleksandra Siemaszko-Skiendziul, Bogumiła Jędrzejewska. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


10
Kaleta, Tadeusz (1953- ).. Zachowanie się zwierząt : zarys problematyki / Tadeusz Kaleta. 2007 BIO( 2/ 0)


11

Zachowanie się zwierząt : przegląd wybranych zagadnień z zakresu psychologii porównawczej / pod redakcją Macieja Trojana. 2007 BIO( 1/ 0)


12
Smith, John Maynard (1920-2004).. Animal signals / John Maynard-Smith, david. Harper. 2004 BIO( 1/ 0)


13

Biologiczne mechanizmy zachowań / pod red. Daniela Kimble’a i Andrew M. Colmana ; przeł. Mariusz Siemiński. 2001 BIO( 1/ 0)


14
McGowan, Christopher. Drapieżca i ofiara / Christopher McGowan ; przeł. Jan Strzałko ; [il. Abigail Rorer]. 2000 BIO( 1/ 0)


15
Wilson, Edward Osborne (1929- ).. Socjobiologia / Edward O. Wilson ; il. Sarah Landry ; przeł. Mariusz Siemiński ; [red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Łastowski]. 2000 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


16
Stidworthy, John (1943- ).. Zachowanie się zwierząt / John Stidworthy ; przeł. Waldemar i Maria Szelenbergerowie. 1992 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


17
Dzierżykray-Rogalski, Tadeusz (1918-1998).. Rytmy i antyrytmy biologiczne w życiu człowieka / Tadeusz Dzierżykray-Rogalski. 1980 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


18
Van der Kloot, William G. Zachowanie się zwierząt / William G. Van der Kloot ; tł. Irena Łukaszewska. 1971 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


19
Dethier, V. G. (1915-1993).. Zachowanie się zwierząt / V. G. Dethier i E. Stellar ; tł. Tadeusz Prus. 1966 BIO( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego