Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "591.1" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 69 z 69 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Podstawy fizjologii zwierząt : zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia w wirtualnym laboratorium / pod redakcją Jana Konopackiego, Tomasza Kowalczyka i Renaty Bocian. 2017 BIO( 1/ 0)


2
Całka, Jarosław. Fizjologia zwierząt : podręcznik dla studentów medycyny weterynaryjnej, biologii, biotechnologii, hodowli zwierząt : praca zbiorowa / pod redakcją Tadeusza Krzymowskiego, Jadwigi Przała ; au 2015 BG( 3/ 0)
BIO( 9/ 1)


3
Kania, Bogdan F. (1942- ).. Endokrynologia komórkowa w zarysie / Bogdan F. Kania. 2015 BIO( 1/ 0)


4
Loeffler, Klaus (1929-2010).. Anatomia i fizjologia zwierząt domowych / Klaus Loeffler ; z języka niemieckiego tłumaczył Mariusz K. Majewski. 2015 BIO( 1/ 0)


5

Fizjologia zwierząt z elementami anatomii / pod red. Luizy Duszy. 2013 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


6

Zoologia dla uczelni rolniczych / red. nauk. Jolanta Hempel-Zawitkowska ; [aut. Bonifacy Gałka et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


7
Witek, Bożena. Z historią w tle : o informacji, glukozie, erytrocycie, ubikwitynie... / Bożena Witek, Adam Kołątaj. 2012 BIO( 1/ 0)


8
Schmidt-Nielsen, Knut (1915-2007).. Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska / Knut Schmidt-Nielsen ; z 5 wyd. ang. tł. Michał Caputa. 2008 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


9
Carter, Dennis R. Skeletal Function and Form : Mechanobiology of Skeletal Development, Aging, and Regeneration / 2007 BIO( 1/ 1)


10
Szostak, Bogdan (1953- ).. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt / Bogdan Szostak. 2007 BIO( 1/ 0)


11

Fizjologia zwierząt : podręcznik dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej, wydziałów biologii i hodowli zwierząt akademii rolniczych i uniwersytetów : praca zbiorowa / pod red. Tad 2005 BG( 4/ 0)
BIO( 11/ 1)
BIO2( 1/ 0)


12
Nickel, Richard (1905-1964). Anatomie der Vögel / Richard Nickel, August Schummer, Eugen Seiferle ; Herausgegeben von Bernd Vollmerhaus ; Unter Mitarbeit von Fred Sinowatz, Josef Frewein und Helmut Waibl. 2004 BIO( 1/ 1)


13
Kay, Ian (1961- ).. Wprowadzenie do fizjologii zwierząt / Ian Kay ; przekł. Maciej Panczykowski. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


14

Fizjologia zwierząt : zagadnienia wybrane. / pod red. naukową Jolanty Sotowskiej-Brochockiej. 2001 BIO( 1/ 0)


15

Termoregulation : Tenth International Symposium on the Pharmacology of Termoregulation / edited by Clark M. Blatteis. 1997 BIO( 1/ 0)


16
Schmidt-Nielsen, Knut (1915-2007).. Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska / Knut Schmidt-Nielsen ; z 4 wyd. ang. tł. Michał Caputa i Elżbieta Święcka. 1997 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


17

Fizjologia zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Krzymowskiego. 1995 BIO( 1/ 0)


18

Fish diseases diagnosis and preventions methods : FAO - Project GCP/INT/526/JPN : International Workshop and Training Course in Poland, August 23 - September 3, 1993 / [ed. Andrzej Krzysztof Siwic 1993 BIO( 1/ 0)


19
Schmidt-Nielsen, Knut (1915-2007).. Fizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska / Knut Schmidt-Nielsen ; z jęz. ang. tł. Michał Caputa. 1992 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


20

Fizjologia zwierząt : praca zbiorowa / pod. red. Tadeusza Krzymowskiego ; [aut. Wiesław Barej et al.]. 1989 BIO( 4/ 1)


21
Ewy, Zygmunt (1913-1994).. Zarys fizjologii zwierząt / Zygmunt Ewy. 1989 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


22
Pilarski, Waldemar (1927-2008).. Anatomia i fizjologia zwierząt / Waldemar Pilarski, Stanisław Koźniewski. 1988 BIO( 3/ 0)


23
Cymborowski, Bronisław (1939- ).. Zegary biologiczne / Bronisław Cymborowski. 1987 BG( 5/ 0)
BIO( 3/ 0)


24
Ewy, Zygmunt (1913-1994).. Zarys fizjologii zwierząt / Zygmunt Ewy. 1987 BG( 9/ 0)
BIO( 1/ 0)


25

Zarys fizjologii porównawczej zwierząt : praca zbiorowa. 1, Układy i mechanizmy służące utrzymaniu życia / pod red. Janusza Gilla ; [aut. Grażyna Barbacka-Surowiak et al.]. 1987 BG( 9/ 0)
BIO( 9/ 0)
BIO2( 1/ 0)


26

Zarys fizjologii porównawczej zwierząt : praca zbiorowa. 3, Organizm i środowisko - oddziaływanie i opanowanie / pod red. Janusza Gilla ; [aut. Grażyna Barbacka-Surowiak et al.]. 1987 BG( 6/ 0)
BIO( 9/ 0)
BIO2( 1/ 0)


27

Zarys fizjologii porównawczej zwierząt : praca zbiorowa. 2, Mechanizmy regulacji fizjologicznych / pod red. Janusza Gilla ; [aut. Grażyna Barbacka-Surowiak et al.]. 1987 BG( 9/ 0)
BIO( 9/ 0)
BIO2( 1/ 0)


28
Sasimowski, Ewald. Animal Breeding and Production an Outling / by Ewald Sasimowski. 1987 BIO( 1/ 0)


29
Sobociński, Marian (1913-1994).. Surowce zwierzęce : elementy anatomii i fizjologii zwierząt użytkowych / Marian Sobociński. 1987 BIO( 1/ 0)


30

Ćwiczenia z fizjologii zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Henryka Bieguszewskiego ; [aut.: Henryk Bieguszewski, Romuald Rajs, Barbara Stanisławska]. 1986 BIO( 1/ 0)


31
Kozłowski, Stanisław (1927-1985).. Granice przystosowania / Stanisław Kozłowski. 1986 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


32
Michejda, Jan (1927-1999).. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 6, Układ nerwowy, zmysły, odczynniki / Jan Michejda, Paweł Migula ; pod red. Mariana Pytasza. 1985 BG( 4/ 0)
BIO( 2/ 0)


33
Migula, Paweł. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 2, Fizjologia wydalania, termoregulacja, fizjologia rozrodu / Paweł Migula, Marian Pytasz, Ewa Wielgus-Serafińska ; pod red. Mariana Pytasza. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)


34
Migula, Paweł. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 1, Pracownia fizjologiczna, urządzenia, niezbędna aparatura, instrumentarium, fizjologia trawienia, metabolizm / Paweł Migula, Marian Pytasz, Agata Zawadzk 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)


35
Pytasz, Marian (1923-2016).. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 4, Krążenie płynów ustrojowych, oddychanie / Marian Pytasz. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)


36
Pytasz, Marian (1923-2016).. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 5, Fizjologia mięśni, pobudliwość, zjawiska bioelektryczne w tkankach / Marian Pytasz, Agata Zawadzka ; pod red. Mariana Pytasza. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 1/ 0)


37
Wielgus-Serafińska, Ewa. Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 3, Płyny ustrojowe / Ewa Wielgus-Serafińska ; pod red. Mariana Pytasza. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)


38

Fizjologia zwierząt : przewodnik do ćwiczeń / pod red. Haliny Krzymowskiej ; [aut. Jan Czarnocki et al.]. 1984 BIO( 2/ 0)


39
Ziemnicki, Kazimierz. Metabolizm energetyczny w mitochondriach wątroby żaby Rana lessonae Cam. podczas rozwoju larwalnego i metamorfozy / Kazimierz Ziemnicki. 1984 BIO( 1/ 0)


40

Fizjologia zwierząt : praca zbiorowa / pod. red. Tadeusza Krzymowskiego ; [aut. Wiesław Barej et al.]. 1983 BIO( 1/ 0)


41

Niektóre aspekty fizjologii zwierząt laboratoryjnych / [eds.: Halina Krzanowska, Alina Czarnomska]. 1981 BIO( 1/ 0)


42
Braun, Harold A. Introduction to respiratory physiology / Harold A. Braun, Frederick W. Cheney, Jr., C. Paul Loehnen. 1980 BIO( 1/ 0)


43

Wpływ czynników środowiska na fizjologię zwierząt laboratoryjnych / Polska Akademia Nauk. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego ; [red. Halina Krzanowska, Alina Czarnomska]. 1980 BIO( 1/ 0)


44
Ruszczyc, Zygmunt (1914-1996).. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo / Zygmunt Ruszczyc. 1980 BIO( 1/ 0)


45
Ziołecka, Aleksandra (1924- ).. Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych / Aleksandra Ziołecka, Marta Kużdowicz, Jan Kielanowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt. 1979 BIO( 1/ 0)


46
Michejda, Jan (1927-1999). Autor Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 6, Układ nerwowy, zmysły, odczynniki / Jan Michejda, Paweł Migula ; pod redakcją Mariana Pytasza. 1978 BG( 4/ 0)
BIO( 1/ 0)


47
Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002).. Kurs fizjologii doświadczalnej / Eugeniusz Miętkiewski. 1978 BIO( 2/ 0)


48
Migula, Paweł. Autor Ćwiczenia z fizjologii zwierzat. Z. 1, Pracownia fizjologiczna, urządzenia, niezbędna aparatura, instrumentarium , fizjologia trawienia, metabolizm / Paweł Migula, Marian Pytasz, Agata Zawadzk 1978 BG( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


49
Pytasz, Marian (1923-2016). Autor Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 4, Krążenie płynów ustrojowych, oddychanie / Marian Pytasz. 1978 BG( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


50
Wielgus-Serafińska, Ewa. Autor Ćwiczenia z fizjologii zwierząt. Z. 3, Płyny ustrojowe / Ewa Wielgus-Serafińska ; pod redakcją Mariana Pytasza. 1978 BG( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


51
Ewy, Zygmunt (1913-1994).. Zarys fizjologii zwierząt / Zygmunt Ewy. 1977 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


52
Gordon, Malcolm S. (1933- ).. Fizjologia zwierząt / Malcolm S. Gordon ; [z ang. przeł.: Lech Hryniewiecki et al.]. 1977 BG( 5/ 0)
BIO( 3/ 0)


53
Cymborowski, Bronisław (1939- ).. Zegary biologiczne / Bronisław Cymborowski. 1976 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


54
Usherwood, Peter N. R. (1936- ).. Układ nerwowy / Peter N. R. Usherwood ; tł. Leszek Janiszewski. 1976 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


55
Bergner, Hans (1930- ).. Trawienie, wchłanianie, przemiana pośrednia u zwierząt / H. Bergner, H.-A. Ketz ; przeł. M. Chomyszyn. 1974 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


56
Hoar, William Stuart (1913- ).. Ogólna i porównawcza fizjologia zwierząt / William S. Hoar ; przekład zbiorowy pod red. Janusza Gilla. 1972 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


57
Sergeev, Boris Fedorovič (1934- ).. Zajmująca fizjologia / Borys Siergiejew ; z ros. tł. Andrzej Myrcha. 1972 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


58
Koźniewski, Stanisław. Wskazówki metodyczne do ćwiczeń z fizjologii zwierząt / Stanisław Koźniewski ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 1970 BIO( 1/ 0)


59
Miętkiewski, Eugeniusz (1915-2002).. Kurs fizjologii doświadczalnej / Eugeniusz Miętkiewski. 1970 BIO( 1/ 0)


60
Eccles, John Carew (1903-1997).. Fizjologia synaps nerwowych / John Carew Eccles ; [tł.: Krzysztof Kądzielawa, Jan Trąbka]. 1968 BIO( 1/ 0)


61
Kleiber, Max. Ogień życia : zarys bioenergetyki zwierząt / Max Kleiber ; tł. Piotr Poczopko. 1968 BIO( 1/ 0)


62
Blaxter, K. L. Przemiany energetyczne u przeżuwaczy / Kenneth Lyon Blaxter ; [tł. Józefa Skubis ; red. nauk. Janusz Gill i Janusz Keller]. 1966 BIO( 1/ 0)


63
George, John Caleekal (1921-2005).. Avian myology / J. C. George, A. J. Berger. 1966 BIO( 1/ 1)


64
Koštoânc, Hačatur Sedrakovič (1900-1961).. Zasady fizjologii porównawczej. T. 2 / Ch. S. Kosztojanc ; [tłumaczył Tadeusz Klimowicz]. 1964 BIO( 4/ 0)


65
Schmidt-Nielsen, Knut (1915-2007).. Fizjologia zwierząt / Knut Schmidt-Nielsen ; [tł. z ang. Włodzimierz Serafiński]. 1964 BIO( 1/ 0)


66
Kayser, Ch. The physiology of natural hibernation / by Ch. Kayser. 1961 BIO( 1/ 0)


67
Komczyński, Ludwik (1909-1970). Zmiany morfologiczne w narządach myszy pod wpływem dymu papierosowego / Ludwik Komczyński. 1958 BIO( 1/ 0)


68
Gill, Janusz (1922-2010).. Zarys anatomii i fizjologii zwierząt gospodarskich / Janusz Gill, Zbigniew Jaczewski, Edward Wilkus. 1957 BIO( 1/ 0)


69
Koštoânc, Hačatur Sedrakovič (1900-1961).. Zasady fizjologii porównawczej. T. 1 / Ch. S. Kosztojanc ; [przekł. pod red. Jana Żabińskiego]. 1955 BIO( 2/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego