Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "58:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 10 z 10 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Latowski, Karol (1939-2017).. Rozmieszczenie, ekologia i biologia chwastów segetalnych : bibliografia polskich prac za lata 2001-2005 / Karol Latowski, Bogdan Jackowiak. 2006 BG( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
2
Ławrynowicz, Maria (1943- ).. Mycocoenological studies in Poland 1952-2002 / Maria Ławrynowicz, Anna Bujakiewicz and Wiesław Mułenko ; ed. in chief Krystyna Czyżewska. 2004 BG( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
3
Polska Akademia Nauk. Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego. Bibliografia 1956-1996 : jubileusz 40-lecia Zakładu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie / [zespół red. Marian Czarnowski, Maria Gładysz] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Fizjologii Roślin im. Fr 1996 BG( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
4
Thomas, Barry A. Bibliography of european palaeobotany & palynology 1990-1991 / Barry A. Thomas, Heather S. Pardoe, Helen E. Fraser. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
5
Siemińska, Jadwiga (1922-2018).. Polska bibliografia fykologiczna : za lata 1981-1990 = The Polish phycological bibliography : for the years 1981-1990 / Jadwiga Siemińska, Jolanta Pająk. 1992 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
6
Siemińska, Jadwiga (1922-2018).. Polska bibliografia fykologiczna = The Polish phycological bibliography Jadwiga Siemińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. Wł. Szafera. 1990 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
7
Stojanowska, Wanda (1939-2017). Polska bibliografia Śluzowców (Myxomycetes) = The Polish bibliography of slime moulds (Myxomycetes) / Wanda Stojanowska. 1990 BG( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
8
Skirgiełło, Alina (1911-2007).. Polska bibliografia mikologiczna = The Polish mycological bibliography. 3, (T-Ż, suplementy I - III 6100-8307, indeksy) / Alina Skirgiełło ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafe 1988 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
9
Skirgiełło, Alina (1911-2007).. Polska bibliografia mikologiczna = The Polish mycological bibliography. 2, (K-Ś 2410-6099) / Alina Skirgiełło ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafera. 1988 BG( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie
10
Skirgiełło, Alina (1911-2007).. Polska bibliografia mikologiczna = The Polish mycological bibliography. 1, (Lista wydawnictw, A-J 1-2409) / Alina Skirgiełło ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki im. W. Szafera. 1988 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

58:016 Botanika - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego