Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "582" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 396 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Czerwik-Marcinkowska, Joanna. Autor Algologia : praktyczny przewodnik / Joanna Czerwik-Marcinkowska. 2019 BIO( 7/ 1)


2
Pogorzelec, Marek. Autor Atlas roślin miododajnych / Marek Pogorzelec. 2019 BIO( 1/ 0)


3
Wrzosek, Marta. Autor W czym grzyby są lepsze od Ciebie? / Marta Wrzosek, Karolina Głowacka. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


4
Bosch, Meike. Autor Drzewa - jak je rozpoznawać po liściach / Meike Bosch ; przekład Krzysztof Żak ; konsultacja naukowa Piotr Tyszko-Chmielowiec. 2018 BIO( 1/ 0)


5
Snowarski, Marek (1968- ). Autor Grzyby / Marek Snowarski. 2018 BIO( 1/ 0)


6
Stewart, Amy. Autor Zbrodnie roślin : chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna, i inne botaniczne okropieństwa / Amy Stewart ; przełożył Dariusz Wójtowicz ; akwatinty: Briony Morrow-Cribbs, pozostałe ilu 2018 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


7
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ). Autor Fotograf Rośliny Polski / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska ; zdjęcia: Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska, Jacek Adamczyk, Zbigniew Nawara, Grzegorz i Stanisław Kłosowscy, Patryk Czo 2018 BIO( 2/ 0)


8
Cantonati, Marco. Redaktor Autor Freshwater Benthic Diatoms of Central Europe: Over 800 Common Species Used in Ecological Assessment / Marco Cantonati, Martyn G. Kelly & Horst Lange-Bertalot, editors ; authors: Horst Lange-Bertal 2017 BIO( 1/ 1)


9
Fijołek, Monika. Atlas dzikich roślin jadalnych : 150 polskich gatunków / Monika Fijołek. 2017 BIO( 2/ 0)


10
Hofrichter, Robert (1957- ).. Tajemnicze życie grzybów / Robert Hofrichter ; tłumaczyli Monika Kilis, Bartosz Nowacki. 2017 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


11
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Stefan Tarasiuk, Marcin Zych. 2017 BIO( 1/ 0)


12
Robak, Małgorzata (1953- ).. Co wiemy o drożdżach? : genomika, fizjologia, zastosowanie / pod redakcją Małgorzaty Robak ; [autorzy: Małgorzata Robak, Joanna Kawa-Rygielska, Anita Rywińska, Barbara Żarowska]. 2017 BIO( 2/ 0)


13
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).. Rośliny biblijne : Ziemia Święta / Barbara Szczepanowicz. 2017 BIO( 1/ 0)


14
Szot, Iwona. Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych / [autorzy: Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa]. 2017 BIO( 1/ 0)


15
Ashburner, Kenneth. The genus betula : a taxonomic revision of birches / Kenneth Ashburner and Hugh A. McAllister ; paint. by Josephine Hague ; draw. by Andrew Brown ; phot. by Peter and Maggie Williams ; ed. by Mart 2016 BIO( 1/ 1)


16
Matwiejuk, Anna. Atlas porostów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi / [tekst: Anna Matwiejuk, zdjęcia: Paulina Chojnowska]. 2016 BIO( 13/ 0)


17
Piekarczyk, Mariusz. Chwasty i ich zwalczanie - element polowej produkcji roślinnej / Mariusz Piekarczyk, Dariusz Jaskulski. 2016 BIO( 1/ 0)


18
Piękoś-Mirkowa, Halina (1939-2013).. Rośliny górskie / Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek. 2016 BIO( 1/ 0)


19
Rejewski, Marian (1937-2012).. Nazwy roślin / Marian Rejewski. 2016 BIO( 1/ 0)


20
Zaraś-Januszkiewicz, Ewa. Drzewo w krajobrazie kulturowym / Ewa M. Zaraś-Januszkiewicz ; [recenzenci: Jacek Zakrzewski, Barbara Żarska]. 2016 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


21
Zarzyński, Paweł. Drzewa Polski : najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze / Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski. 2016 BIO( 1/ 0)


22
Adamczyk, Jacek (nauki leśne). Atlas pędów zimowych : rozpoznawanie roślin drzewiastych w stanie bezlistnym / Jacek Adamczyk. 2015 BIO( 1/ 0)


23
Halarewicz, Aleksandra. Atlas drzew i krzewów : 140 gatunków dziko rosnących i uprawianych w Polsce / Aleksandra Halarewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


24
Mederska, Małgorzata. Atlas dzikich kwiatów : kulinarne i lecznicze wykorzystanie kwiatów dziko rosnących / Małgorzata Mederska, Paweł Mederski. 2015 BIO( 3/ 0)


25
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2015 BIO( 7/ 1)


26
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2015 BIO( 1/ 0)


27
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Agnieszka Krzyk. 2015 BIO( 1/ 0)


28
Zielski, Andrzej (1940- ).. Dendrochronologia / Andrzej Zielski, Marek Krąpiec. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


29

Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers : guide for laboratory classes and field research / ed. by Lubomira Burchardt ; Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of 2014 BIO( 6/ 0)


30
Fleischhauer, Steffen Guido. Jadalne rośliny dziko rosnące : lecznicze właściciwości i składniki odżywcze 200 gatunków polskich roślin / Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland Spiegelberger ; [Tłum. Ka 2014 BIO( 1/ 0)


31
Halarewicz, Aleksandra. Atlas roślin : 200 gatunków / Aleksandra Halarewicz. 2014 BIO( 2/ 0)
BIC( 3/ 0)


32
Lenarczyk, Joanna. The algal genus Pediastrum meyen (Chlorophyta) in Poland / Joanna Lenarczyk. 2014 BIO( 1/ 0)


33
Pełechaty, Mariusz. Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach / Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2014 BIO( 4/ 0)


34
Urbaniak, Jacek (biologia). Polish Charophytes : an illustrated guide to identification / Jacek Urbaniak, Maciej Gąbka ; [sci. ed. Zofia Spiak]. 2014 BIO( 1/ 0)


35
Paradowski, Adam (1950- ).. Atlas chwastów / Adam Paradowski ; [aut. zdj. Marzena Błażewicz-Woźniak et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


36
Przybyłowicz, Anna (1971- ).. Ilustrowana encyklopedia roślin Polski / Anna i Łukasz Przybyłowicz. 2013 BIO( 1/ 0)


37

Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / Małgorzata Bąk [et al.]. 2012 BIO( 3/ 1)


38
Coombes, Allen J. Kieszonkowy atlas drzew / Allen Coombes ; [tł. z jęz. ang. Paulina Łukomska]. 2012 BIO( 2/ 0)


39
Cwener, Anna (1975- ).. Rośliny kserotermiczne / Anna Cwener, Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2012 BIO( 1/ 0)


40
Jusik, Szymon (1979- ).. Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / aut. oprac. Szymon Jusik ; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2012 BIO( 1/ 0)


41

Mykologia przemysłowa / pod red. Janusza Kalbarczyka ; [aut.: Janusz Kalbarczyk et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


42

Atlas przyrody : naturalnie kieszonkowy / [aut. Wiesław Kamiński et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


43
Kawecka, Barbara. Diatom diversity in streams of the Tatra National Park ( Poland) as indicator of environmental conditions / Barbara Kawecka. 2012 BIO( 2/ 0)


44
Krzewicka, Beata. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland / Beata Krzewicka. 2012 BIO( 1/ 0)


45

Ochrona porostów - porosty chronione : materiały konferencyjne = Lichen protection - protected lichen species : conference materials : 11-14 września 2012 / [red. Ludwik Lipnicki] ; Zakład Bio 2012 BIO( 1/ 0)


46
Łuszczyński, Janusz (1956- ).. Przewodnik do ćwiczeń z mikologii / Janusz Łuszczyński. 2012 BIO( 4/ 2)


47
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii / Joanna Marcinkowska. 2012 BIO( 2/ 0)


48
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2012 BIO( 4/ 0)


49
Picińska-Fałtynowicz, Joanna (1956- ).. Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce / [aut.: Joanna Picińska-Fałtynowicz, Jan Błachuta 2012 BIO( 1/ 0)


50
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2012 BIO( 3/ 0)


51

Current advances in algal taxonomy and its applications : phylogenetic, ecological and applied perspective / ed. by Konrad Wołowski, [et al.]. 2012 BIO( 2/ 0)


52
Zalewska, Anna Katarzyna. Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland) / Anna Zalewska ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 2012 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


53

Mikologia laboratoryjna : przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka / pod red. Marii Dynowskiej, Elżbiety Ejdys. 2011 BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


54
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska [et al.]. 2011 BIO( 1/ 0)


55
Kremer, Bruno P. Rośliny jadalne i trujące : ponad 200 ziół, jagód i orzechów / Bruno P. Kremer ; przekł. Ewa Ziegler- Brodnicka. 2011 BIO( 1/ 0)


56
Pliński, Marcin (1943- ).. Bruzdnice - Dinoflagellata (Dinoflagellates) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Paweł Michał Owsianny. 2011 BIO( 4/ 0)


57
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2011 BIO( 1/ 0)


58
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


59
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny synantropijne / Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2011 BIO( 4/ 0)


60
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)
BIO2( 1/ 0)


61

Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych / pod red. Lubomiry Burchardt ; autorzy oprac.: Lubomira Burchardt [et al.] 2010 BIO( 15/ 1)


62

Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa / pod red. Lecha Krzysztofiaka, Anny Krzysztofiak i Macieja Romańskiego ; [Wigierski Park Narodowy]. 2010 BIO( 1/ 0)


63
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida) / Joanna Marcinkowska. 2010 BIO( 1/ 0)


64
Nawara, Zbigniew. Jaki to kwiat? / Zbigniew Nawara. 2010 BIO( 3/ 0)


65
Pliński, Marcin (1943- ).. Zielenice - Chlorophyta (Green Algae) : (with the English key for the identification to the genus). Cz. 1, Zielenice nienitkowate (Prasinophyceae & Chlorophyceae) = Pt. 1, Non-filamentous green al 2010 BIO( 4/ 0)


66
Rostański, Krzysztof (1930-2012).. Drzewa i krzewy ; Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych / Krzysztof Rostański, Krzysztof Marek Rostański. 2010 BIO( 1/ 0)


67
Urbisz, Andrzej (1963- ).. Rośliny zielne i krzewinki Polski - pospolite, częste / Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2010 BIO( 1/ 0)


68
Wójciak, Hanna (1957- ).. Porosty, mszaki, paprotniki / Hanna Wójciak. 2010 BIO( 5/ 4)


69
Andrzejczyk, Tadeusz. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy : Hodowla / Tadeusz Andrzejczyk. 2009 BIO( 1/ 0)


70
Bärtels, Andreas. Rośliny śródziemnomorskie / Andreas Bärtels ; tł. z jęz. niem. Anna i Stanisław Kłosowscy. 2009 BIO( 1/ 0)


71
Dreyer, Eva. Zioła, jagody i grzyby : Rozpoznanie, zbiór i zastosowanie / Eva Maria i Wolfgang Dreyerowie ; tł. z jęz. niem. Eligiusz Nowakowski. 2009 BIO( 1/ 0)


72
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska [et al.]. 2009 BIO( 1/ 0)


73
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2009 BIO( 1/ 0)


74
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2009 BG( 3/ 0)
BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


75
Walczak, Maciej (biologia). Bakterioneuston jezior / Maciej Walczak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. 2009 BIO( 1/ 0)


76
Werpachowski, Cezary (1958- ).. Storczyki Biebrzańskiego Parku Narodowego i Polski północno-wschodniej / [tekst i fot.] Werpachowski Cezary. 2009 BIO( 2/ 0)


77
Wojciechowska, Władysława (1944- ).. Glony pro- i eukariotyczne jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego : monografia / Władysława Wojciechowska, Michał Solis. 2009 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


78

Niezwykłe życie roślin / red. prowadzący Paweł Zalewski ; tekst Anna i Łukasz Przybyłowicz ; [aut. fot. Łukasz Przybyłowicz et al.]. 2009 BIO( 1/ 0)


79
Bohne, Burkhard. Rośliny trujące : 170 gatunków roślin ozdobnych i dziko rosnących / Burkhard Bohne, Peter Dietze ; przeł. Arkadiusz Iwaniuk. 2008 BIO( 1/ 0)


80
Dworecka-Kaszak, Bożena. Mikologia weterynaryjna / Bożena Dworecka-Kaszak. 2008 BIO( 1/ 0)


81
Godet, Jean-Denis. Atlas drewna / Jean-Denis Godet ; tł. z jęz. niem. Grzegorz Jednoralski. 2008 BIO( 1/ 0)


82
Hryniewicki, Tomasz. Drzewa i krzewy / Tomasz Hryniewicki ; [zdj. Jacek Adamczyk et al.]. 2008 BIO( 1/ 0)


83
Lengiewicz, Ilona Wiktoria. Autor Rośliny biblijne / Ilona Wiktoria Lengiewicz ; redakcja merytoryczna i językowa Joanna Czarkowska ; noty o obrazach Krzysztof Zięba ; rysunki Jerzy Tadeusz Lengiewicz ; fotografie Paweł Wodzy 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

27-23/-27 Pismo święte. Teksty, komentarze, interpretacja. Historia i archeologia biblijna. Bi
84

Mykologiczne badania terenowe : przewodnik metodyczny / red. Wiesław Mułenko. 2008 BIO( 1/ 0)


85
Pliński, Marcin (1943- ).. Eugleniny - Euglenophyta (Euglenoids) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Konrad Wołowski. 2008 BIO( 8/ 0)


86
Puchniarski, Tadeusz Henryk. Świerk pospolity : hodowla i ochrona / Tadeusz Henryk Puchniarski. 2008 BIO( 1/ 0)


87
Szeląg-Wasielewska, Elżbieta. Autotroficzny pikoplankton w zbiornikach wodnych zachodniej Polski : występowanie, struktura i znaczenie w mikrobiologicznej sieci troficznej : podsumowanie dotychczasowych badań / Elżbieta Sze 2008 BIO( 1/ 0)


88

Mikologia lekarska : dla lekarzy i studentów / pod red. Zygmunta Adamskiego i Haliny Batura-Gabryel ; autorzy: Zygmunt Adamski [et al.] ; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznani 2007 BIO( 3/ 2)


89
Czarnota, Paweł. The lichen genus Micarea (Lecanorales, Ascomycota) in Poland / Paweł Czarnota. 2007 BIO( 1/ 0)


90
Drobnik, Jacek. Zielnik i zielnikoznawstwo / Jacek Drobnik. 2007 BIO( 4/ 0)
BIO2( 1/ 0)


91
Fletcher, Neil. Kieszonkowy atlas kwiatów dziko rosnących / Neil Fletcher ; [tł. z ang. Paulina Łukomska]. 2007 BIO( 6/ 1)


92
Godet, Jean-Denis. Przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów : 114 gatunków, ponad 1300 barwnych zdjęć / Jean-Denis Godet ; [przekł z jęz. niem.: Helena Terpińska-Ostrowska]. 2007 BIO( 1/ 0)


93
Kloss, Marek. Roślinność subfosylna na tle historii wysokich torfowisk mszarnych w północno-wschodniej i środkowej Polsce oraz w Sudetach / Marek Kloss ; Instytut Badawczy Leśnictwa. 2007 BIO( 1/ 0)


94
Matwiejuk, Anna. Porosty Białegostoku. T. 1, Analiza florystyczno-ekologiczna / Anna Matwiejuk ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Biologii. 2007 BG( 1/ 0)
BIO( 6/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


95
Matwiejuk, Anna. Porosty Białegostoku jako wskaźniki zanieczyszczenia atmosfery. T. 2 / Anna Matwiejuk ; Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Biologii. 2007 BG( 2/ 0)
BIO( 5/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


96
Piątek, Jolanta (biologia). Algae of the peat bog in Modlniczka near Kraków (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska upland, S Poland) / Jolanta Piątek. 2007 BIO( 2/ 0)


97
Pliński, Marcin (1943- ).. Sinice - Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) : (with the english key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Jiří Komárek. 2007 BIO( 8/ 0)


98
Popek, Ryszard. Dziko rosnące róże Europy : [encyklopedia fotograficzna] / aut. Ryszard Popek. 2007 BIO( 1/ 0)


99
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2007 BIO( 10/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego