Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "581" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 166 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Lewak, Stanisław (1930- ). Autor Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz, Krzysztof Jaworski. 2019 BG( 1/ 1)
BIO( 2/ 0)


2
Mancuso, Stefano. Autor Rewolucyjny geniusz roślin : jak i dlaczego rośliny zmieniają naszą przyszłość / Stefano Mancuso ; przełożyła Anna Wziątek. 2018 BIO( 1/ 1)


3
Dautheville, Anne-France. Sekrety roślin : przyroda uchyla listka tajemnicy / Anne-France Dautheville ; przedmowa Jean-Marie Pelt ; przełożył Andrzej Stańczyk. 2017 BIO( 1/ 0)


4
Boczek, Jan (1927-2019).. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Jan Boczek, Mariusz Lewandowski. 2016 BIO( 1/ 0)


5

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2016 BIO( 1/ 0)


6

Biochemistry & molecular biology of plants / edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem and Russell L. Jones. 2015 BIO( 1/ 1)


7

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2015 BIO( 1/ 1)


8

Phosphorus Metabolism in Plants ed. William C. Plaxton, Hans Lambers. 2015 BIO( 1/ 1)


9

Biologia roślin ozdobnych : wybrane zagadnienia / pod redakcją Zofii Starck i Julity Rabizy-Świder. 2015 BIO( 1/ 0)


10
Tukiendorf, Anna (1950- ).. Ćwiczenia z fizjologii roślin / autorzy Anna Tukiendorf, Małgorzata Wójcik, Sławomir Dresler, Agnieszka Hanaka, Zbigniew Krupa, Waldemar Maksymiec ; Zakład Fizjologii Roślin. Wydział Biolo 2015 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


11
Lewak, Stanisław (1930- ).. Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz. 2013 BIO( 3/ 0)


12
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2013 BG( 2/ 1)
BIO( 9/ 3)


13

Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. 2012 BG( 5/ 0)
BIO( 5/ 4)


14
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / Zygmunt Hejnowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 1)


15
Kopcewicz, Jan (1940- ).. Podstawy biologii roślin / Jan Kopcewicz. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 5/ 1)
BIO2( 1/ 0)


16
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2012 BG( 2/ 1)
BIO( 16/ 14)


17

Fitopatologia. T. 2, Choroby roślin uprawnych / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Zofia Fiedorow et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


18

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 2, Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie / red. nauk.: Leszek S. Jankiewicz, Maria Filek, Włodzimierz Lech ; [aut.: Alin 2011 BIO( 5/ 0)


19

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 1, Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie / red. nauk. Leszek S. Jankiewicz, Janusz Lipecki ; [aut.: Alina Basak et al.]. 2011 BIO( 5/ 1)
BIO2( 1/ 0)


20
King, John (1938- ).. Reaching for the Sun : How Plants Work / John King. 2011 BIO( 1/ 0)


21
Leyser, Ottoline. Mechanisms in Plant Development / Ottoline Leyser, Stephen Day. 2011 BIO( 1/ 0)


22
Paduch-Cichal, Elżbieta. Choroby roślin sadowniczych : powodowane przez wiroidy i wirusy / Elżbieta Paduch-Cichal. 2011 BIO( 3/ 1)


23
Płażek, Agnieszka. Patofizjologia roślin / Agnieszka Płażek. 2011 BIO( 2/ 0)


24
Kalaji, Mohamed Hazem. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin / Mohamed Hazem Kalaji, Tadeusz Łoboda. 2010 BIO( 1/ 0)


25

Fitopatologia. T. 1, Podstawy fitopatologii / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Barbara Gołębniak et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


26

Fitopatologia szczegółowa : choroby roślin ogrodniczych / pod red. Elżbiety Paduch-Cichal [et al. ; aut.: Elżbieta Paduch-Cichal et al.]. 2010 BIO( 1/ 0)


27
Lewak, Stanisław (1930- ).. Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz. 2009 BG( 7/ 0)
BIO( 14/ 0)
BIO2( 1/ 0)


28
Zarzycki, Kazimierz (1930- ).. Drzewa, krzewy i kwiaty w poezji Juliusza Słowackiego / Kazimierz Zarzycki. 2009 BIO( 1/ 0)


29

Różnorodność badań botanicznych : 50 lat Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego 1958-2008 = Diversity of botanical research : 50 years of Białystok Chapter of the Polis 2008 BG( 2/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)

001 NAUKA I WIEDZA W OGÓLNOŚCI
30
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


31

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; autorzy: Halina Gabryś, Alina Kacperska, Jan Kopcewicz, Stanisław Lewak, Zofia Starck, Kazimierz Strzałka, Andrzej Tret 2007 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 1)


32

Fizjologia roślin : od teorii do nauk stosowanych / pod red. Moniki Kozłowskiej ; [aut.: Monika Kozłowska et al.]. 2007 BG( 5/ 0)
BIO( 13/ 1)
BIO2( 1/ 0)


33
Rudall, Paula. Anatomy of flowering plants : an introduction to structure and development / Paula J. Rudall. 2007 BIO( 1/ 0)


34

Przewodnik do ćwiczeń z fizjologii roślin / pod red. Zofii Starck ; [aut. poszczególnych rozdz.: Bożena Bielak et al.] ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 2007 BIO( 1/ 0)


35

Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. 2005 BG( 4/ 0)
BIO( 5/ 0)
BIO2( 1/ 0)


36
Kryczyński, Selim (1941- ).. Zasady identyfikacji i klasyfikacji wirusów roślin / Selim Kryczyński. 2005 BIO( 1/ 0)


37
Lack, Andrew J. Biologia roślin / A. J. Lack, D. E. Evans ; przekład zbiorowy pod red. Przemysława Wojtaszka i Adama Woźnego ; zespół tł. Anna Rusińska [et al.]. 2005 BIO( 3/ 0)


38
Trejgell, Alina (1966- ).. Zeszyt do ćwiczeń z botaniki ogólnej : dla studentów ochrony środowiska / Alina Trejgell, Justyna Wiśniewska. 2005 BIO( 1/ 0)


39

Ćwiczenia z fizjologii roślin : praca zbiorowa pod red. Jolanty Legockiej i Wiktorii Ratajczak ; [aut. skryptu Małgorzata Garnczarska et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2004 BIO( 2/ 1)


40
Jakubowska, Anna (1954- ).. Mechanizmy regulacji poziomu IAA w roślinach / Anna Jakubowska. 2004 BIO( 1/ 0)


41
Köhler, Piotr (1962- ).. Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000) = Bibliography of botany at the Academic Society of Cracow, Ac 2004 BIO( 1/ 0)


42
Rochalska, Małgorzata. Przewodnik do ćwiczeń z nasiennictwa / Małgorzata Rochalska, Aleksandra Orzeszko-Rywka. 2004 BIO( 1/ 1)


43
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Fizjologia roślin / Alicja Szweykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2004 BIO( 1/ 0)


44
Galimska-Stypa, Regina. Wybrane zagadnienia z fitopatologii / Regina Galimska-Stypa, Joanna Radziejewska-Lebrecht. 2003 BIO( 1/ 0)


45
Kozłowska, Monika. Biologia odporności roślin na patogeny i szkodniki / Monika Kozłowska, Grzegorz Konieczny. 2003 BIO( 5/ 1)


46
Lack, Andrew J. Biologia roślin / A. J. Lack, D. E. Evans ; przekład zbiorowy pod red. Przemysława Wojtaszka i Adama Woźnego ; zespół tł. Anna Rusińska [et al.]. 2003 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


47
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów grzybów ważnych w patologii roślin / Joanna Marcinkowska. 2003 BIO( 1/ 0)


48
Starck, Zofia (1929- ).. Transport i dystrybucja substancji pokarmowych w roślinach / Zofia Starck. 2003 BIO( 2/ 1)


49

Fizjologia plonowania roślin / pod red. Ryszarda J. Góreckiego i Stanisława Grzesiuka ; [aut.: Anna Bochenek et al.]. 2002

50
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / Zygmunt Hejnowicz. 2002 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 1)


51

Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza, Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. 2002 BIO( 5/ 1)


52

Najpiękniejsza historia roślin : korzenie naszego życia / Jean-Marie Pelt [et al.] ; przeł. Krystyna i Krzysztof Pruscy. 2001 BIO( 1/ 0)


53
Fiedorow, Zofia. Fitopatologia ogólna / Zofia Fiedorow, Barbara Gołębniak, Zbigniew Weber. 1999 BIO( 1/ 0)


54

Ochrona roślin rolniczych w uprawie integrowanej : choroby, szkodniki, organizmy pożyteczne / F. Häni [et al. ; tł. Irena Tomicka]. 1998 BIO( 2/ 0)


55

Instrukcje do ćwiczeń z fizjologii roślin / Krystyna Kriesel [et al.]. 1998 BIO( 1/ 0)


56
Mańka, Karol Henryk (1915-2003).. Fitopatologia leśna / Karol Mańka. 1998 BIO( 1/ 0)


57
Wójcik-Wojtkowiak, Danuta. Allelopatia / Danuta Wójcik-Wojtkowiak, Barbara Politycka, Wanda Weyman-Kaczmarkowa. 1998 BIO( 2/ 0)


58

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. T. 1, Właściwości i działanie / praca zbiorowa pod red. Leszka S. Jankiewicza ; [autorzy : Bożena Borkowska et al.]. 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


59

Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. T. 2, Zastosowanie w ogrodnictwie, leśnictwie i w kulturach tkanek / praca zbiorowa pod red. Leszka S. Jankiewicza ; [autorzy : Kazimierz Adamczewski et al.] 1997 BG( 2/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


60
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Fizjologia roślin / Alicja Szweykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1997 BIO( 3/ 0)


61
Borecki, Zbigniew (1925- ).. Nauka o chorobach roślin : podręcznik dla studentów akademii rolniczych / Zbigniew Borecki. 1996 BIO( 1/ 0)


62
Jasnowska, Janina (1925- ).. Botanika / Janina Jasnowska, Mieczysław Jasnowski, Jan Radomski. 1995 BIO( 1/ 0)


63
Pałczyński, Adam (1926-1992).. Botanika / Adam Pałczyński, Zbigniew Podbielkowski, Benon Polakowski ; pod red. Benona Polakowskiego. 1995 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


64
Starck, Zofia (1929- ).. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska / Zofia Starck, Danuta Chołuj, Barbara Niemyska. 1995 BIO( 1/ 0)


65
Pałczyński, Adam (1926-1992).. Atlas botaniczny : ilustracje / Adam Pałczyński, Janina Jasnowska. 1993 BPP( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


66
Pałczyński, Adam (1926-1992).. Atlas botaniczny : ćwiczenia / Adam Pałczyński, Janina Jasnowska. 1993 BPP( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


67

Physiology and biochemistry of cytokinins in plants : developed from the Symposium held at Liblice, Czechoslovakia 10-14 September, 1990 / ed. by Miroslav Kamínek, David W. S. Mok and Eva Zažima 1992 BIO( 1/ 1)


68
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 1992 BG( 3/ 0)
BIO( 3/ 0)


69
Biochemical Congress (14 ; 1988 ; Praga). Molecular aspects of hormonal regulation of plant development : proceedings of symposium 39 and colloquia 30 and 31 of the 14th Biochemical Congress held in Prague, Czechoslovakia, 10-15 July, 198 1990 BIO( 1/ 0)


70
Tomaszewska, Barbara (biologia). Rola jabłczanu w metaboliźmie łubinu / Barbara Tomaszewska. 1990 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


71
Mossor-Pietraszewska, Teresa. Malonian w metabolizmie roślin motylkowatych / Teresa Mossor-Pietraszewska. 1989 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


72

Physiology and biochemistry of auxins in plants: Proceedings of symposium, held at Liblice, Czechoslovakia, September 28 - october 2, 1987 / Milan Kutáček, Robert S. Bandurski, Jan Krekule. 1988 BIO( 1/ 0)


73
Piskornik, Zdzisław (1933- ).. Fizjologia roślin : dla wydziałów ogrodniczych. Cz. 2 / Zdzisław Piskornik. 1988 BIO( 2/ 0)


74
Brauner, Leo (1898-1974).. Praktikum z fizjologii roślin / Leo Brauner, Franz Bukatsch ; tł. z niem. Jerzy Kuryłowicz. 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 0)


75
Malinowski, Edmund (1885-1979).. Anatomia roślin : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Edmund Malinowski. 1987 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)


76
Petermann, Johannes. Interesująca botanika / Johannes Petermann, Wolfgang Tschirner ; z niem. tł. Aleksandra Hoffmanowa ; [il. Lutz-Erich Muller]. 1987 BG( 4/ 0)
BIO( 3/ 0)


77
Piskornik, Zdzisław (1933- ).. Fizjologia roślin : dla wydziałów ogrodniczych. Cz. 1 / Zdzisław Piskornik. 1987 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


78
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Mechanizm działania hormonów roślinnych : badania i hipotezy / Alicja Szweykowska. 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


79
Woźny, Adam (1945- ).. Toksyczne działanie związków ołowiu na wczesne etapy rozwoju roślin / Adam Woźny. 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)


80

Ćwiczenia z botaniki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Gorczyńskiego ; [aut. Ludmiła Hausbrandt et al.]. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 6/ 0)


81
Gumiński, Stefan (1913-2005).. Ogólna fizjologia roślin / Stefan Gumiński. 1986 BG( 6/ 0)
BIO( 3/ 0)


82
Halicz, Benedykt (1903-1997).. Podstawy botaniki / Benedykt Halicz. 1986 BG( 3/ 0)
BIO( 5/ 0)


83

Świat roślin : praca zbiorowa. Cz. 3-4 / pod red. Józefa Prończuka ; [aut. Ludmiła Hausbrandt et al.]. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 0)


84

Świat roślin : praca zbiorowa. Cz. 1-2 / pod red. Józefa Prończuka ; [aut. Ludmiła Hausbrandt et al.]. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 0)


85
Mazur, Hanna (biochemia). Powiązanie torów metabolicznych procesów oddychania i przyswajania azotu w roslinach motylkowatych / Hanna Mazur. 1986 BIO( 1/ 0)


86
Michejda, Jadwiga (1927-1971).. Ćwiczenia z fizjologii roślin / Jadwiga Michejda, Lech Ratajczak. 1986 BG( 4/ 0)
BIO( 3/ 0)


87
Radomski, Jan (1898-1977).. Botanika : podręcznik do samokształcenia dla studiów zaocznych akademii rolniczych / Jan Radomski, Janina Jasnowska. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


88
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Botanika : podręcznik dla szkół wyższych. Cz. 2 / Alicja Szweykowska i Jerzy Szweykowski. 1986 BG( 4/ 0)
BII( 1/ 0)
BIO( 4/ 1)
BIC( 1/ 0)


89
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Botanika : podręcznik dla szkół wyższych. Cz. 1 / Alicja Szweykowska i Jerzy Szweykowski. 1986 BG( 4/ 0)
BII( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


90
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Cz. 2 / Zygmunt Hejnowicz. 1985 BG( 7/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


91
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Cz. 1 / Zygmunt Hejnowicz. 1985 BG( 7/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


92

Fizjologia roślin : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Zurzyckiego i Mariana Michniewicza ; [zespół aut. Włodzimierz Korohoda et al.]. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 4/ 0)


93
Tołpa, Stanisław (1901-1996).. Botanika : podręcznik dla techników rolniczych / Stanisław Tołpa, Jan Radomski. 1985 BIO( 1/ 0)


94
Ratajczak, Wiktoria (1937- ). Asparaginian - centralny aminokwas w metabolizmie azotowym roślin motylkowych / Wiktoria Ratajczak. 1984 BIO( 1/ 0)


95
Stachak, Aleksandra. Botanika dla zootechników / Aleksandra Stachak. 1984 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


96

Ćwiczenia z botaniki : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Gorczyńskiego ; [aut. Ludmiła Hausbrandt et al.]. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


97
Gumiński, Stefan (1913-2005).. Ogólna fizjologia roślin / Stefan Gumiński. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


98
Malinowski, Edmund (1885-1979).. Anatomia roślin : podręcznik dla studentów szkół wyższych / Edmund Malinowski. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


99
Piekarczyk, Krzysztof (1929- ).. Prognozy i sygnalizacja w ochronie roślin / Krzysztof Piekarczyk. 1982 BIO( 2/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego