Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "58" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 579 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Czerwik-Marcinkowska, Joanna. Autor Algologia : praktyczny przewodnik / Joanna Czerwik-Marcinkowska. 2019 BIO( 7/ 1)


2
Lewak, Stanisław (1930- ). Autor Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz, Krzysztof Jaworski. 2019 BG( 1/ 1)
BIO( 2/ 0)


3
Pogorzelec, Marek. Autor Atlas roślin miododajnych / Marek Pogorzelec. 2019 BIO( 1/ 0)


4
Wrzosek, Marta. Autor W czym grzyby są lepsze od Ciebie? / Marta Wrzosek, Karolina Głowacka. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


5
Bosch, Meike. Autor Drzewa - jak je rozpoznawać po liściach / Meike Bosch ; przekład Krzysztof Żak ; konsultacja naukowa Piotr Tyszko-Chmielowiec. 2018 BIO( 1/ 0)


6
Mancuso, Stefano. Autor Rewolucyjny geniusz roślin : jak i dlaczego rośliny zmieniają naszą przyszłość / Stefano Mancuso ; przełożyła Anna Wziątek. 2018 BIO( 1/ 1)


7
Snowarski, Marek (1968- ). Autor Grzyby / Marek Snowarski. 2018 BIO( 1/ 0)


8
Stewart, Amy. Autor Zbrodnie roślin : chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna, i inne botaniczne okropieństwa / Amy Stewart ; przełożył Dariusz Wójtowicz ; akwatinty: Briony Morrow-Cribbs, pozostałe ilu 2018 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


9
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ). Autor Fotograf Rośliny Polski / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska ; zdjęcia: Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska, Jacek Adamczyk, Zbigniew Nawara, Grzegorz i Stanisław Kłosowscy, Patryk Czo 2018 BIO( 2/ 0)


10
Cantonati, Marco. Redaktor Autor Freshwater Benthic Diatoms of Central Europe: Over 800 Common Species Used in Ecological Assessment / Marco Cantonati, Martyn G. Kelly & Horst Lange-Bertalot, editors ; authors: Horst Lange-Bertal 2017 BIO( 1/ 1)


11
Dautheville, Anne-France. Sekrety roślin : przyroda uchyla listka tajemnicy / Anne-France Dautheville ; przedmowa Jean-Marie Pelt ; przełożył Andrzej Stańczyk. 2017 BIO( 1/ 0)


12
Fijołek, Monika. Atlas dzikich roślin jadalnych : 150 polskich gatunków / Monika Fijołek. 2017 BIO( 2/ 0)


13
Hofrichter, Robert (1957- ).. Tajemnicze życie grzybów / Robert Hofrichter ; tłumaczyli Monika Kilis, Bartosz Nowacki. 2017 BG( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


14
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Stefan Tarasiuk, Marcin Zych. 2017 BIO( 1/ 0)


15
Robak, Małgorzata (1953- ).. Co wiemy o drożdżach? : genomika, fizjologia, zastosowanie / pod redakcją Małgorzaty Robak ; [autorzy: Małgorzata Robak, Joanna Kawa-Rygielska, Anita Rywińska, Barbara Żarowska]. 2017 BIO( 2/ 0)


16
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).. Rośliny biblijne : Ziemia Święta / Barbara Szczepanowicz. 2017 BIO( 1/ 0)


17
Szot, Iwona. Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych / [autorzy: Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa]. 2017 BIO( 1/ 0)


18
Ashburner, Kenneth. The genus betula : a taxonomic revision of birches / Kenneth Ashburner and Hugh A. McAllister ; paint. by Josephine Hague ; draw. by Andrew Brown ; phot. by Peter and Maggie Williams ; ed. by Mart 2016 BIO( 1/ 1)


19
Boczek, Jan (1927-2019).. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Jan Boczek, Mariusz Lewandowski. 2016 BIO( 1/ 0)


20

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2016 BIO( 1/ 0)


21
Matwiejuk, Anna. Atlas porostów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi / [tekst: Anna Matwiejuk, zdjęcia: Paulina Chojnowska]. 2016 BIO( 13/ 0)


22
Piekarczyk, Mariusz. Chwasty i ich zwalczanie - element polowej produkcji roślinnej / Mariusz Piekarczyk, Dariusz Jaskulski. 2016 BIO( 1/ 0)


23
Piękoś-Mirkowa, Halina (1939-2013).. Rośliny górskie / Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek. 2016 BIO( 1/ 0)


24
Rejewski, Marian (1937-2012).. Nazwy roślin / Marian Rejewski. 2016 BIO( 1/ 0)


25
Zaraś-Januszkiewicz, Ewa. Drzewo w krajobrazie kulturowym / Ewa M. Zaraś-Januszkiewicz ; [recenzenci: Jacek Zakrzewski, Barbara Żarska]. 2016 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


26
Zarzyński, Paweł. Drzewa Polski : najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze / Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski. 2016 BIO( 1/ 0)


27
Adamczyk, Jacek (nauki leśne). Atlas pędów zimowych : rozpoznawanie roślin drzewiastych w stanie bezlistnym / Jacek Adamczyk. 2015 BIO( 1/ 0)


28
Halarewicz, Aleksandra. Atlas drzew i krzewów : 140 gatunków dziko rosnących i uprawianych w Polsce / Aleksandra Halarewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


29

Biochemistry & molecular biology of plants / edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem and Russell L. Jones. 2015 BIO( 1/ 1)


30

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2015 BIO( 1/ 0)


31
Mederska, Małgorzata. Atlas dzikich kwiatów : kulinarne i lecznicze wykorzystanie kwiatów dziko rosnących / Małgorzata Mederska, Paweł Mederski. 2015 BIO( 3/ 0)


32
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2015 BIO( 7/ 1)


33

Phosphorus Metabolism in Plants ed. William C. Plaxton, Hans Lambers. 2015 BIO( 1/ 1)


34
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2015 BIO( 1/ 0)


35

Biologia roślin ozdobnych : wybrane zagadnienia / pod redakcją Zofii Starck i Julity Rabizy-Świder. 2015 BIO( 1/ 0)


36
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Agnieszka Krzyk. 2015 BIO( 1/ 0)


37
Tukiendorf, Anna (1950- ).. Ćwiczenia z fizjologii roślin / autorzy Anna Tukiendorf, Małgorzata Wójcik, Sławomir Dresler, Agnieszka Hanaka, Zbigniew Krupa, Waldemar Maksymiec ; Zakład Fizjologii Roślin. Wydział Biolo 2015 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


38
Zielski, Andrzej (1940- ).. Dendrochronologia / Andrzej Zielski, Marek Krąpiec. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


39

Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers : guide for laboratory classes and field research / ed. by Lubomira Burchardt ; Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of 2014 BIO( 6/ 0)


40
Fleischhauer, Steffen Guido. Jadalne rośliny dziko rosnące : lecznicze właściciwości i składniki odżywcze 200 gatunków polskich roślin / Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland Spiegelberger ; [Tłum. Ka 2014 BIO( 1/ 0)


41
Halarewicz, Aleksandra. Atlas roślin : 200 gatunków / Aleksandra Halarewicz. 2014 BIO( 2/ 0)
BIC( 3/ 0)


42
Lenarczyk, Joanna. The algal genus Pediastrum meyen (Chlorophyta) in Poland / Joanna Lenarczyk. 2014 BIO( 1/ 0)


43
Pełechaty, Mariusz. Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach / Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2014 BIO( 4/ 0)


44
Urbaniak, Jacek (biologia). Polish Charophytes : an illustrated guide to identification / Jacek Urbaniak, Maciej Gąbka ; [sci. ed. Zofia Spiak]. 2014 BIO( 1/ 0)


45
Lewak, Stanisław (1930- ).. Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz. 2013 BIO( 3/ 0)


46
Paradowski, Adam (1950- ).. Atlas chwastów / Adam Paradowski ; [aut. zdj. Marzena Błażewicz-Woźniak et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


47
Przybyłowicz, Anna (1971- ).. Ilustrowana encyklopedia roślin Polski / Anna i Łukasz Przybyłowicz. 2013 BIO( 1/ 0)


48
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2013 BG( 2/ 1)
BIO( 9/ 3)


49

Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / Małgorzata Bąk [et al.]. 2012 BIO( 3/ 1)


50
Coombes, Allen J. Kieszonkowy atlas drzew / Allen Coombes ; [tł. z jęz. ang. Paulina Łukomska]. 2012 BIO( 2/ 0)


51
Cwener, Anna (1975- ).. Rośliny kserotermiczne / Anna Cwener, Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2012 BIO( 1/ 0)


52

Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. 2012 BG( 5/ 0)
BIO( 5/ 3)


53
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / Zygmunt Hejnowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 1)


54
Jusik, Szymon (1979- ).. Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / aut. oprac. Szymon Jusik ; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2012 BIO( 1/ 0)


55

Mykologia przemysłowa / pod red. Janusza Kalbarczyka ; [aut.: Janusz Kalbarczyk et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


56

Atlas przyrody : naturalnie kieszonkowy / [aut. Wiesław Kamiński et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


57
Kawecka, Barbara. Diatom diversity in streams of the Tatra National Park ( Poland) as indicator of environmental conditions / Barbara Kawecka. 2012 BIO( 2/ 0)


58
Kopcewicz, Jan (1940- ).. Podstawy biologii roślin / Jan Kopcewicz. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 5/ 2)
BIO2( 1/ 0)


59
Krzewicka, Beata. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland / Beata Krzewicka. 2012 BIO( 1/ 0)


60

Ochrona porostów - porosty chronione : materiały konferencyjne = Lichen protection - protected lichen species : conference materials : 11-14 września 2012 / [red. Ludwik Lipnicki] ; Zakład Bio 2012 BIO( 1/ 0)


61
Łuszczyński, Janusz (1956- ).. Przewodnik do ćwiczeń z mikologii / Janusz Łuszczyński. 2012 BIO( 4/ 2)


62
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii / Joanna Marcinkowska. 2012 BIO( 2/ 0)


63
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2012 BIO( 4/ 0)


64
Picińska-Fałtynowicz, Joanna (1956- ).. Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce / [aut.: Joanna Picińska-Fałtynowicz, Jan Błachuta 2012 BIO( 1/ 0)


65
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2012 BIO( 3/ 0)


66
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2012 BG( 2/ 1)
BIO( 16/ 11)


67

Current advances in algal taxonomy and its applications : phylogenetic, ecological and applied perspective / ed. by Konrad Wołowski, [et al.]. 2012 BIO( 2/ 0)


68
Zalewska, Anna Katarzyna. Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland) / Anna Zalewska ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 2012 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


69

Mikologia laboratoryjna : przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka / pod red. Marii Dynowskiej, Elżbiety Ejdys. 2011 BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


70

Fitopatologia. T. 2, Choroby roślin uprawnych / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Zofia Fiedorow et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


71

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 2, Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie / red. nauk.: Leszek S. Jankiewicz, Maria Filek, Włodzimierz Lech ; [aut.: Alin 2011 BIO( 5/ 0)


72

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 1, Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie / red. nauk. Leszek S. Jankiewicz, Janusz Lipecki ; [aut.: Alina Basak et al.]. 2011 BIO( 5/ 1)
BIO2( 1/ 0)


73
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska [et al.]. 2011 BIO( 1/ 0)


74
King, John (1938- ).. Reaching for the Sun : How Plants Work / John King. 2011 BIO( 1/ 0)


75
Kremer, Bruno P. Rośliny jadalne i trujące : ponad 200 ziół, jagód i orzechów / Bruno P. Kremer ; przekł. Ewa Ziegler- Brodnicka. 2011 BIO( 1/ 0)


76
Leyser, Ottoline. Mechanisms in Plant Development / Ottoline Leyser, Stephen Day. 2011 BIO( 1/ 0)


77
Paduch-Cichal, Elżbieta. Choroby roślin sadowniczych : powodowane przez wiroidy i wirusy / Elżbieta Paduch-Cichal. 2011 BIO( 3/ 1)


78
Płażek, Agnieszka. Patofizjologia roślin / Agnieszka Płażek. 2011 BIO( 2/ 0)


79
Pliński, Marcin (1943- ).. Bruzdnice - Dinoflagellata (Dinoflagellates) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Paweł Michał Owsianny. 2011 BIO( 4/ 0)


80
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2011 BIO( 1/ 0)


81
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


82
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny synantropijne / Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2011 BIO( 4/ 0)


83
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)
BIO2( 1/ 0)


84

Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych / pod red. Lubomiry Burchardt ; autorzy oprac.: Lubomira Burchardt [et al.] 2010 BIO( 15/ 1)


85
Kalaji, Mohamed Hazem. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin / Mohamed Hazem Kalaji, Tadeusz Łoboda. 2010 BIO( 1/ 0)


86

Fitopatologia. T. 1, Podstawy fitopatologii / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Barbara Gołębniak et al.]. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


87

Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa / pod red. Lecha Krzysztofiaka, Anny Krzysztofiak i Macieja Romańskiego ; [Wigierski Park Narodowy]. 2010 BIO( 1/ 0)


88
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida) / Joanna Marcinkowska. 2010 BIO( 1/ 0)


89
Nawara, Zbigniew. Jaki to kwiat? / Zbigniew Nawara. 2010 BIO( 3/ 0)


90

Fitopatologia szczegółowa : choroby roślin ogrodniczych / pod red. Elżbiety Paduch-Cichal [et al. ; aut.: Elżbieta Paduch-Cichal et al.]. 2010 BIO( 1/ 0)


91
Pliński, Marcin (1943- ).. Zielenice - Chlorophyta (Green Algae) : (with the English key for the identification to the genus). Cz. 1, Zielenice nienitkowate (Prasinophyceae & Chlorophyceae) = Pt. 1, Non-filamentous green al 2010 BIO( 4/ 0)


92
Rostański, Krzysztof (1930-2012).. Drzewa i krzewy ; Klucz do oznaczania wybranych gatunków drzewiastych / Krzysztof Rostański, Krzysztof Marek Rostański. 2010 BIO( 1/ 0)


93
Urbisz, Andrzej (1963- ).. Rośliny zielne i krzewinki Polski - pospolite, częste / Andrzej Urbisz, Alina Urbisz. 2010 BIO( 1/ 0)


94
Wójciak, Hanna (1957- ).. Porosty, mszaki, paprotniki / Hanna Wójciak. 2010 BIO( 5/ 4)


95
Andrzejczyk, Tadeusz. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy : Hodowla / Tadeusz Andrzejczyk. 2009 BIO( 1/ 0)


96
Bärtels, Andreas. Rośliny śródziemnomorskie / Andreas Bärtels ; tł. z jęz. niem. Anna i Stanisław Kłosowscy. 2009 BIO( 1/ 0)


97
Dreyer, Eva. Zioła, jagody i grzyby : Rozpoznanie, zbiór i zastosowanie / Eva Maria i Wolfgang Dreyerowie ; tł. z jęz. niem. Eligiusz Nowakowski. 2009 BIO( 1/ 0)


98
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska [et al.]. 2009 BIO( 1/ 0)


99
Lewak, Stanisław (1930- ).. Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz. 2009 BG( 7/ 0)
BIO( 14/ 2)
BIO2( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia realizuje zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego