Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "58" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 620 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Fizjologia roślin / redakcja naukowa Adriana Szmidt-Jaworska, Jan Kopcewicz. 2020 BIO( 5/ 1)


2

Zbiorowiska roślinne Polski : ilustrowany przewodnik : lasy i zarośla / red. nauk. Władysław Matuszkiewicz, Piotr Sikorski, Wojciech Szwed, Marek Wierzba ; autorzy Władysław Matuszkiewicz, W 2020 BIO( 1/ 0)


3
Nawara, Zbigniew. Autor Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2020 BIO( 1/ 0)


4
Czerwik-Marcinkowska, Joanna. Autor Algologia : praktyczny przewodnik / Joanna Czerwik-Marcinkowska. 2019 BIO( 7/ 2)


5
Kamiński, Wiesław. Atlas grzybów / Wiesław Kamiński. 2019 BIO( 1/ 0)


6
Lewak, Stanisław (1930- ). Autor Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz, Krzysztof Jaworski. 2019 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


7
Pogorzelec, Marek. Autor Atlas roślin miododajnych / Marek Pogorzelec. 2019 BIO( 1/ 0)


8
Wrzosek, Marta. Autor W czym grzyby są lepsze od Ciebie? / Marta Wrzosek, Karolina Głowacka. 2019 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


9
Bosch, Meike. Autor Drzewa - jak je rozpoznawać po liściach / Meike Bosch ; przekład Krzysztof Żak ; konsultacja naukowa Piotr Tyszko-Chmielowiec. 2018 BIO( 1/ 0)


10

Mykologia medyczna / redakcja Alicja Kurnatowska, Piotr Kurnatowski. 2018 BIO( 1/ 0)


11
Mancuso, Stefano. Autor Rewolucyjny geniusz roślin : jak i dlaczego rośliny zmieniają naszą przyszłość / Stefano Mancuso ; przełożyła Anna Wziątek. 2018 BIO( 1/ 1)


12
Snowarski, Marek (1968- ). Autor Grzyby / Marek Snowarski. 2018 BIO( 1/ 0)


13
Stewart, Amy. Autor Zbrodnie roślin : chwast, który zabił matkę Abrahama Lincolna, i inne botaniczne okropieństwa / Amy Stewart ; przełożył Dariusz Wójtowicz ; akwatinty: Briony Morrow-Cribbs, pozostałe ilu 2018 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


14
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ). Autor Fotograf Rośliny Polski / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska ; zdjęcia: Barbara Sudnik-Wójcikowska, Anna Orczewska, Jacek Adamczyk, Zbigniew Nawara, Grzegorz i Stanisław Kłosowscy, Patryk Czo 2018 BIO( 2/ 0)


15
Dautheville, Anne-France. Sekrety roślin : przyroda uchyla listka tajemnicy / Anne-France Dautheville ; przedmowa Jean-Marie Pelt ; przełożył Andrzej Stańczyk. 2017 BIO( 1/ 0)


16
Fijołek, Monika. Atlas dzikich roślin jadalnych : 150 polskich gatunków / Monika Fijołek. 2017 BIO( 2/ 0)


17
Hofrichter, Robert (1957- ).. Tajemnicze życie grzybów / Robert Hofrichter ; tłumaczyli Monika Kilis, Bartosz Nowacki. 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


18
Johnson, Owen (1966- ). Autor Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst: Owen Johnson ; ilustracje: David More ; przekład Iwona Kołodziejska-Degórska, Dorota Panufnik-Mędrzycka, Stefan Tarasiuk, Marcin Zych. 2017 BIO( 1/ 0)


19
Lange-Bertalot, Horst (1936- ). Autor Redaktor Freshwater benthic diatoms of Central Europe : over 800 common species used in ecological assessment / Marco Cantonati, Martyn G. Kelly & Horst Lange-Bertalot editors ; authors: Horst Lange-Bertal 2017 BIO( 1/ 1)


20
Mancuso, Stefano. Błyskotliwa zieleń : wrażliwość i inteligencja roślin / Stefano Mancuso, Alessandra Viola ; przełożyła z włoskiego Anna Wziątek ; posłowie do wydania polskiego Kazimierz Trębacz. 2017 BIO( 1/ 1)


21
Robak, Małgorzata (1953- ).. Co wiemy o drożdżach? : genomika, fizjologia, zastosowanie / pod redakcją Małgorzaty Robak ; [autorzy: Małgorzata Robak, Joanna Kawa-Rygielska, Anita Rywińska, Barbara Żarowska]. 2017 BIO( 2/ 0)


22
Szczepanowicz, Barbara (1950- ).. Rośliny biblijne : Ziemia Święta / Barbara Szczepanowicz. 2017 BIO( 1/ 0)


23
Szot, Iwona. Mało znane gatunki drzew i krzewów owocowych z rodziny różowatych / [autorzy: Iwona Szot, Paweł Michalski, Paweł Szot, Paweł Krawiec, Tomasz Lipa]. 2017 BIO( 1/ 0)


24
Ashburner, Kenneth. The genus betula : a taxonomic revision of birches / Kenneth Ashburner and Hugh A. McAllister ; paint. by Josephine Hague ; draw. by Andrew Brown ; phot. by Peter and Maggie Williams ; ed. by Mart 2016 BIO( 1/ 1)


25
Boczek, Jan (1927-2019).. Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Jan Boczek, Mariusz Lewandowski. 2016 BIO( 1/ 0)


26

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2016 BIO( 1/ 0)


27
Matwiejuk, Anna. Atlas porostów Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi / [tekst: Anna Matwiejuk, zdjęcia: Paulina Chojnowska]. 2016 BIO( 13/ 6)


28
Piekarczyk, Mariusz. Chwasty i ich zwalczanie - element polowej produkcji roślinnej / Mariusz Piekarczyk, Dariusz Jaskulski. 2016 BIO( 1/ 0)


29
Piękoś-Mirkowa, Halina (1939-2013).. Rośliny górskie / Halina Piękoś-Mirkowa, Zbigniew Mirek. 2016 BIO( 1/ 0)


30
Rejewski, Marian (1937-2012).. Nazwy roślin / Marian Rejewski. 2016 BIO( 1/ 0)


31
Zaraś-Januszkiewicz, Ewa. Drzewo w krajobrazie kulturowym / Ewa M. Zaraś-Januszkiewicz ; [recenzenci: Jacek Zakrzewski, Barbara Żarska]. 2016 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


32
Zarzyński, Paweł. Drzewa Polski : najgrubsze, najstarsze, najsłynniejsze / Paweł Zarzyński, Robert Tomusiak, Krzysztof Borkowski. 2016 BIO( 1/ 0)


33
Adamczyk, Jacek (nauki leśne). Atlas pędów zimowych : rozpoznawanie roślin drzewiastych w stanie bezlistnym / Jacek Adamczyk. 2015 BIO( 1/ 0)


34
Halarewicz, Aleksandra. Atlas drzew i krzewów : 140 gatunków dziko rosnących i uprawianych w Polsce / Aleksandra Halarewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


35

Biochemistry & molecular biology of plants / edited by Bob B. Buchanan, Wilhelm Gruissem and Russell L. Jones. 2015 BIO( 1/ 1)


36

Fizjologia roślin / pod redakcją Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka. 2015 BIO( 1/ 0)


37
Mederska, Małgorzata. Atlas dzikich kwiatów : kulinarne i lecznicze wykorzystanie kwiatów dziko rosnących / Małgorzata Mederska, Paweł Mederski. 2015 BIO( 3/ 0)


38
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2015 BIO( 6/ 0)


39

Phosphorus metabolism in plants / edited by William C. Plaxton, Hans Lambers. 2015 BIO( 1/ 1)


40
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2015 BIO( 1/ 0)


41

Biologia roślin ozdobnych : wybrane zagadnienia / pod redakcją Zofii Starck i Julity Rabizy-Świder. 2015 BIO( 1/ 0)


42
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny wydm, klifów, solnisk i aluwiów / Barbara Sudnik-Wójcikowska, Agnieszka Krzyk. 2015 BIO( 1/ 0)


43
Tukiendorf, Anna (1950- ).. Ćwiczenia z fizjologii roślin / autorzy Anna Tukiendorf, Małgorzata Wójcik, Sławomir Dresler, Agnieszka Hanaka, Zbigniew Krupa, Waldemar Maksymiec ; Zakład Fizjologii Roślin. Wydział Biolo 2015 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


44
Zielski, Andrzej (1940- ).. Dendrochronologia / Andrzej Zielski, Marek Krąpiec. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


45

Key to identification of phytoplankton species in lakes and rivers : guide for laboratory classes and field research / ed. by Lubomira Burchardt ; Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of 2014 BIO( 6/ 0)


46
Fleischhauer, Steffen Guido. Jadalne rośliny dziko rosnące : lecznicze właściciwości i składniki odżywcze 200 gatunków polskich roślin / Steffen Guido Fleischhauer, Jürgen Guthmann, Roland Spiegelberger ; [Tłum. Ka 2014 BIO( 1/ 0)


47
Halarewicz, Aleksandra. Atlas roślin : 200 gatunków / Aleksandra Halarewicz. 2014 BIO( 2/ 0)
BIC( 3/ 0)


48
Kryczyński, Selim (1941- ).. Polski leksykon fitopatologiczny / Selim Kryczyński. 2014 BIO( 1/ 0)


49
Lenarczyk, Joanna. The algal genus Pediastrum meyen (Chlorophyta) in Poland / Joanna Lenarczyk. 2014 BIO( 1/ 0)


50
Pełechaty, Mariusz. Klucz do oznaczania gatunków ramienic (Characeae) w rzekach i jeziorach / Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2014 BIO( 4/ 0)


51
Urbaniak, Jacek (biologia). Polish Charophytes : an illustrated guide to identification / Jacek Urbaniak, Maciej Gąbka ; [sci. ed. Zofia Spiak]. 2014 BIO( 1/ 0)


52
Kamiński, Wiesław. Encyklopedia grzybów w Polsce / [red. prowadzący Katarzyna Kucharczuk ; tekst Wiesław Kamiński, Malwina Flaczyńska]. 2013 BIO( 1/ 0)


53
Lewak, Stanisław (1930- ).. Fizjologia roślin : wprowadzenie / Stanisław Lewak, Jan Kopcewicz. 2013 BIO( 3/ 0)


54
Paradowski, Adam (1950- ).. Atlas chwastów / Adam Paradowski ; [aut. zdj. Marzena Błażewicz-Woźniak et al.]. 2013 BIO( 1/ 0)


55
Przybyłowicz, Anna (1971- ).. Ilustrowana encyklopedia roślin Polski / Anna i Łukasz Przybyłowicz. 2013 BIO( 1/ 0)


56
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2013 BG( 2/ 1)
BIO( 9/ 1)


57

Klucz do oznaczania okrzemek w fitobentosie na potrzeby oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / Małgorzata Bąk [et al.]. 2012 BIO( 3/ 0)


58
Coombes, Allen J. Kieszonkowy atlas drzew / Allen Coombes ; [tł. z jęz. ang. Paulina Łukomska]. 2012 BIO( 2/ 0)


59
Cwener, Anna (1975- ).. Rośliny kserotermiczne / Anna Cwener, Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2012 BIO( 1/ 0)


60
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / Zygmunt Hejnowicz. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 2)


61
Hejnowicz, Zygmunt (1929-2016).. Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych : organy wegetatywne / Zygmunt Hejnowicz. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 1)


62
Jusik, Szymon (1979- ).. Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce / aut. oprac. Szymon Jusik ; Inspekcja Ochrony Środowiska. 2012 BIO( 1/ 0)


63

Mykologia przemysłowa / pod red. Janusza Kalbarczyka ; [aut.: Janusz Kalbarczyk et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


64

Atlas przyrody : naturalnie kieszonkowy / [aut. Wiesław Kamiński et al.]. 2012 BIO( 1/ 0)


65
Kawecka, Barbara (1938- ).. Diatom diversity in streams of the Tatra National Park (Poland) as indicator of environmental conditions / Barbara Kawecka. 2012 BIO( 2/ 0)


66

Fizjologia roślin / pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka ; [aut.: Halina Gabryś et al.]. 2012 BG( 5/ 0)
BIO( 5/ 0)


67
Kopcewicz, Jan (1940- ).. Podstawy biologii roślin / Jan Kopcewicz. 2012 BG( 3/ 0)
BIO( 5/ 1)


68
Krzewicka, Beata. A revision of Verrucaria s.l. (Verrucariaceae) in Poland / Beata Krzewicka. 2012 BIO( 1/ 0)


69

Ochrona porostów - porosty chronione : materiały konferencyjne = Lichen protection - protected lichen species : conference materials : 11-14 września 2012 / [red. Ludwik Lipnicki] ; Zakład Bio 2012 BIO( 1/ 0)


70
Łuszczyński, Janusz (1956- ).. Przewodnik do ćwiczeń z mikologii / Janusz Łuszczyński. 2012 BIO( 4/ 1)


71
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii / Joanna Marcinkowska. 2012 BIO( 2/ 0)


72
Nawara, Zbigniew. Rośliny łąkowe / Zbigniew Nawara. 2012 BIO( 4/ 0)


73
Picińska-Fałtynowicz, Joanna (1956- ).. Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce / [aut.: Joanna Picińska-Fałtynowicz, Jan Błachuta 2012 BIO( 1/ 0)


74
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2012 BIO( 3/ 0)


75
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 16/ 1)


76

Current advances in algal taxonomy and its applications : phylogenetic, ecological and applied perspective / ed. by Konrad Wołowski, [et al.]. 2012 BIO( 2/ 0)


77
Zalewska, Anna Katarzyna. Ecology of lichens of the Puszcza Borecka Forest (NE Poland) / Anna Zalewska ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


78

Mikologia laboratoryjna : przygotowanie materiału badawczego i diagnostyka / pod red. Marii Dynowskiej, Elżbiety Ejdys. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)


79

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 2, Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie / red. nauk.: Leszek S. Jankiewicz, Maria Filek, Włodzimierz Lech ; [aut.: Alin 2011 BIO( 5/ 0)


80

Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. T. 1, Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie / red. nauk. Leszek S. Jankiewicz, Janusz Lipecki ; [aut.: Alina Basak et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 5/ 1)


81
Johnson, Owen (1966- ).. Drzewa : przewodnik Collinsa / tekst Owen Johnson ; il. David More ; przekł. Iwona Kołodziejska-Degórska [et al.]. 2011 BIO( 1/ 0)


82
King, John (1938- ).. Reaching for the sun : how plants work / John King. 2011 BIO( 1/ 0)


83
Kremer, Bruno P. Rośliny jadalne i trujące : ponad 200 ziół, jagód i orzechów / Bruno P. Kremer ; przekł. Ewa Ziegler- Brodnicka. 2011 BIO( 1/ 0)


84

Fitopatologia. T. 2, Choroby roślin uprawnych / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Zofia Fiedorow et al.]. 2011 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 0)


85
Leyser, Ottoline. Mechanisms in Plant Development / Ottoline Leyser, Stephen Day. 2011 BIO( 1/ 0)


86
Paduch-Cichal, Elżbieta. Choroby roślin sadowniczych : powodowane przez wiroidy i wirusy / Elżbieta Paduch-Cichal. 2011 BIO( 3/ 1)


87
Płażek, Agnieszka. Patofizjologia roślin / Agnieszka Płażek. 2011 BIO( 2/ 0)


88
Pliński, Marcin (1943- ).. Bruzdnice - Dinoflagellata (Dinoflagellates) : (with the English key for the identification to the genus) / Marcin Pliński & Paweł Michał Owsianny. 2011 BIO( 4/ 0)


89
Rutkowski, Lucjan (1954- ).. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej / Lucjan Rutkowski. 2011 BIO( 1/ 0)


90
Seneta, Włodzimierz (1923-2003).. Dendrologia / Włodzimierz Seneta, Jakub Dolatowski. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


91
Sudnik-Wójcikowska, Barbara (1952- ).. Rośliny synantropijne / Barbara Sudnik-Wójcikowska. 2011 BIO( 4/ 0)


92
Szweykowska, Alicja (1926-2002).. Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. 2011 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 1)


93

Klucz do oznaczania gatunków fitoplanktonu jezior i rzek : przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych i badań terenowych / pod red. Lubomiry Burchardt ; autorzy oprac.: Lubomira Burchardt [et al.] 2010 BIO( 15/ 1)


94
Kalaji, Mohamed Hazem. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin / Mohamed Hazem Kalaji, Tadeusz Łoboda. 2010 BIO( 1/ 0)


95

Fitopatologia. T. 1, Podstawy fitopatologii / pod. red. nauk. Selima Kryczyńskiego i Zbigniewa Webera ; [aut.: Barbara Gołębniak et al.]. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 0)


96

Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego : praca zbiorowa / pod red. Lecha Krzysztofiaka, Anny Krzysztofiak i Macieja Romańskiego ; [Wigierski Park Narodowy]. 2010 BIO( 1/ 0)


97
Marcinkowska, Joanna (1940- ).. Oznaczanie rodzajów ważnych organizmów fitopatogenicznych (Fungi, Oomycota, Plasmodiophorida) / Joanna Marcinkowska. 2010 BIO( 1/ 0)


98
Nawara, Zbigniew. Jaki to kwiat? / Zbigniew Nawara. 2010 BIO( 3/ 0)


99

Fitopatologia szczegółowa : choroby roślin ogrodniczych / pod red. Elżbiety Paduch-Cichal [et al. ; aut.: Elżbieta Paduch-Cichal et al.]. 2010 BIO( 2/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego