Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "574" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 190 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Górniak, Andrzej. Autor Hydrobiologia - limnologia / Andrzej Górniak, Zdzisław Kajak. 2020 BIO( 6/ 5)


2
Hofrichter, Robert (1957- ). Autor Tajemnicze życie oceanów / Robert Hofrichter ; przełożył Bartosz Nowacki. 2018 BIO( 1/ 0)


3
Moss, Brian (1943-2016). Autor Ecology of freshwaters : Earth’s bloodstream / Brian Moss, Emeritus Professor, University of Liverpool, UK. 2018 BIO( 1/ 0)


4

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : rośliny i grzyby - badania środowiskowe i laboratoryjne / pod redakcją Andrzeja Bajguza i Iwony Ciereszko ; Polskie Towarzystwo Botani 2017 BIO( 2/ 0)


5
Moss, Brian Autor Ponds and small lakes : Microorganisms and freshwater ecology Brian Moss. 2017 BIO( 1/ 0)


6
Tokarska-Guzik, Barbara (1959- ). Autor Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce : biologia, ekologia i metody zwalczania / Barbara Tokarska-Guzik, Barbara Fojcik, Katarzyna Bzdęga, Alina Urbisz, Teresa Nowak, An 2017 BIO( 1/ 0)


7
Brzosko, Emilia (1960- ).. Inwazyjne drzewa i krzewy w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym = Invasive trees and shrubs in Biebrza National Park and Suwałki Landscape Park / Emilia Brzosko, Edyta J 2016 BIO( 3/ 0)


8
Piechnik, Łukasz. Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów / Łukasz Piechnik, Przemysław Kurek. 2016 BIO( 2/ 1)


9
Cieślewicz, Joanna. Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych / Joanna Cieślewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


10

Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody / pod redakcją Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak. 2015 BIO( 1/ 0)


11

Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia : dobre i złe doświadczenia / pod redakcją Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak. 2015 BIO( 1/ 0)


12
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekład Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2015 BIO( 1/ 0)


13
Oglęcki, Paweł. Zróżnicowanie siedlisk fauny bezkręgowej małych i średnich rzek nizinnych jako element oceny ich stanu ekologicznego / Paweł Oglęcki. 2015 BIO( 1/ 0)


14
Ruszczyńska, Joanna. Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior = Validation of macrophyte-based methods for the assessment of the ecological status of lakes / Joanna Ruszczyńska, H 2015 BIO( 1/ 0)


15
Krebs, John R. (1945- ).. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej / J. R. Krebs, N. B. Davies ; przekł. z ang. Mikołaj Golachowski. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


16

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów / pod redakcją Grażyny Łaskiej ; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddzia 2014 BG( 3/ 0)
BIO( 4/ 0)


17
Serafiński, Włodzimierz ( -2012).. Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Serafiński, Małgorzata Strzelec, Mariola Krodkiewska. 2014 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


18
Szaniawska, Anna. Skorupiaki Bałtyku / Anna Szaniawska. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


19

Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : Publikacja pokonferencyjna konferencji:"Znaczenie gatunków inwazyjnych w ochronie ptaków wodnych oraz ich siedlisk" 7-10 maja 2014 Kostrz 2014 BIO( 1/ 0)


20
Żelazo, Jan. Podstawy renaturyzacji rzek / Jan Żelazo, Zbigniew Popek. 2014 BIO( 5/ 0)


21

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska / pod red. Iwony Ciereszko i Andrzeja Bajguza. 2013 BG( 4/ 0)
BIO( 12/ 0)


22
Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- ).. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. 2013 BIO( 2/ 0)


23

Biologiczne metody oceny stanu środowiska. T. 2, Ekosystemy wodne, Red. Maria Dynowska, Hanna Ciecierska. 2013 BIO( 1/ 0)


24
Łomnicki, Adam (1935- ).. Ekologia ewolucyjna / Adam Łomnicki. 2013 BIO( 1/ 0)


25
Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- ).. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

712 Architektura terenów zielonych. Krajobraz naturalny i kształtowany. Parki. Ogrody
26
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2012 BIO( 1/ 0)


27
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2012 BIO( 1/ 0)


28
Łomnicki, Adam (1935- ).. Ekologia ewolucyjna / Adam Łomnicki. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


29

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych / Barbara Tokarska-Guzik [et al.]. 2012 BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


30
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 1/ 1)
BIO( 3/ 1)


31
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 1)


32
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)


33
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2012 BIO( 1/ 0)


34
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2012 BIO( 1/ 0)


35
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : Podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


36
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


37

Biologia środowiska / Anna Grabińska-Łoniewska [et al.]. 2011 BIO( 2/ 0)


38
Krebs, Charles John (1929- ).. Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Charles J. Krebs ; przekł. z jęz. ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki. 2011 BIO( 3/ 1)
BIO2( 1/ 0)


39
Richling, Andrzej (1937- ).. Ekologia krajobrazu / Andrzej Richling, Jerzy Solon. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


40
Dodds, Walter K. Freshwater ecology : concepts and environmental applications of limnology / Walter K. Dodds and Matt R. Whiles. 2010 BIO( 1/ 0)


41
Strzelec, Małgorzata. Biologia wód śródlądowych : skrypt dla studentów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska / Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński. 2010 BG( 1/ 0)
BIO( 6/ 0)
BIO2( 1/ 0)


42

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski / Red. Zygmunt Dajdok i Paweł Pawlaczyk. 2009 BIO( 3/ 1)


43
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekł. Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2009 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


44
Freeland, Joanna. Ekologia molekularna / Joanna R. Freeland ; przekł. Robert Rutkowski, Michał Kozakiewicz. 2008 BG( 5/ 0)
BIO( 6/ 0)
BIO2( 1/ 0)


45

Krajobraz i bioróżnorodność / pod red. Sławomira Kaczmarka. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


46
Piernik, Agnieszka (1967- ).. Metody numeryczne w ekologii : na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analiz roślinności / Agnieszka Piernik. 2008 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


47
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2008 BIO( 1/ 0)


48
Wiąckowski, Stanisław Kazimierz (1929- ).. Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. 2008 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


49
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


50
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


51
Godlewska-Lipa, Wacława. Problemy współczesnej cywilizacji i ekologii / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. 2007 BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


52
Kowalski, Zygmunt. Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA) / Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka, Małgorzata Góralczyk. 2007 BIO( 1/ 0)


53
Kulik, Ryszard (1965- ).. Odkrywanie natury : praktyka głębokiej ekologii / Ryś Kulik. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


54
Łabno, Grażyna. Ekologia : słownik encyklopedyczny / [aut. Grażyna Łabno]. 2007 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


55
Tyburski, Józef. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego / Józef Tyburski, Sylwia Żakowska-Biemans. 2007 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


56
Kot, Rafał (1971- ).. Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia = Geodiversity - the issue 2006 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


57
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2006 BIO( 1/ 1)
BIO2( 1/ 0)


58
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2006 WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


59
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2006 WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


60
Zimny, Henryk (1928- ).. Ekologiczna ocena stanu środowiska : bioindykacja i biomonitoring / Henryk Zimny. 2006 BIO( 2/ 1)


61
Dodson, Stanley I. Introduction to limnology / Stanley I. Dodson. 2005 BIO( 1/ 0)


62
Jong, Thomas Johannes de. Evolutionary ecology of plant reproductive strategies / Tom J. de Jong and Peter G. L. Klinkhamer. 2005 BIO( 1/ 0)


63
Lonc, Elżbieta (1951-2017).. Ekologia i ochrona środowiska : podręcznik dla studentów / Elżbieta Lonc, Ewelina Kantowicz. 2005 BIO( 1/ 0)


64

Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [et al.]. 2005 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


65
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2004 BG( 4/ 0)
BIO( 2/ 1)


66

Różnorodność biologiczna Polski : drugi polski raport - 10 lat po Rio / [oprac. zespół pod red. Romana Andrzejewskiego i Andrzeja Weigle]. 2003 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


67
Banaszak, Józef (1947- ).. Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. 2003 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


68

Przewodnik rolnictwa ekologicznego dla rolników zainteresowanych gospodarowaniem metodami ekologicznymi / [zespół aut. Barbara Bednarz et al. ; red. Barbara Bednarz, Józef Błażej] ; Podkarpa 2003 BIO( 1/ 0)


69
Findlay, Stuart E. G. Aquatic Ecosystems : interactivity of dissolved organic matter / Stuart E. G.Findlay, Robert L. Sinsabaugh. 2003 BIO( 1/ 0)


70
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2003 BIO( 1/ 1)


71

Wyspy środowiskowe : bioróżnorodność i próby typologii / red. Józef Banaszak. 2002 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


72
Falińska, Krystyna (1932- ).. Przewodnik do badań biologii populacji roślin / Krystyna Falińska. 2002 BIO( 1/ 0)


73
Kornaś, Jan (1923-1994).. Geografia roślin / Jan Kornaś, Anna Medwecka-Kornaś. 2002 BIO( 3/ 0)


74
Sterner, Robert W. Ecological stoichiometry : the biology of elements from molecules to the biospere / Robert W. Sterner, James J. Elser. 2002 BIO( 1/ 1)


75
Żelazo, Jan. Podstawy renaturyzacji rzek / Jan Żelazo, Zbigniew Popek. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


76

Słownik hydrobiologiczny : terminy, pojęcia, interpretacje / Ludwik Żmudziński [et al.] ; red. nauk. Ludwik Żmudziński. 2002 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


77
Faliński, Janusz Bogdan (1934-2004).. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych / Janusz B. Faliński. 2001 BIO( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)


78
Jędrzejewska, Bogumiła (1959- ).. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej / Bogumiła Jędrzejewska, Włodzimierz Jędrzejewski ; przekł. z ang. Marcin Brzeziński. 2001 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


79
Kiełczewski, Dariusz (1967- ).. Ekologia społeczna / Dariusz Kiełczewski. 2001 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


80

Ekologia krajobrazu i ekorozwój : pod red. / Aleksandry Kowalczyk. 2001 BIO( 1/ 0)


81
Krebs, John R. (1945- ).. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej / J. R. Krebs, N. B. Davies ; przekł. Mikołaj Golachowski. 2001 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


82
Lampert, Winfried. Ekologia wód środlądowych / Winfried Lampert, Ulrich Sommer ; z jęz. niem. przeł. Joanna Pijanowska. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


83
Cydzik, Dorota. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1994-1998 : opracowanie monograficzne / Dorota Cydzik, Danuta Kudelska, Hanna Soszka ; Inspecja Ochrony Środowiska. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


84
Godlewska-Lipa, Wacława. Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. 2000 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


85
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekł. Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


86
Begon, Michael (1951- ).. Ekologia populacji : studium porównawcze zwierząt i roślin / Michael Begon, Martin Mortimer, David J. Thompson ; przekł. z trzeciego wyd. ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz. 1999 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)


87
Combes, Claude (1935- ).. Ekologia i ewolucja pasożytnictwa : długotrwałe wzajemne oddziaływania / Claude Combes ; przekł. z jęz. fr. Teresa Pojmańska, Bożena Grabda-Kazubska. 1999 BIO( 1/ 0)


88

Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Supraśl 22-24 wrześnai 1999 / pod red. Andzreja Górniaka ; Zakład Uniwersytetu w Białymstok 1999 BIO( 2/ 0)


89

Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [et al.]. 1999 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


90
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 1999 BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


91
Allan, J. David (1945- ).. Ekologia wód płynących / J. David Allan ; przekł. pod red. Andrzeja Prejsa ; [tł. Piotr Dawidowicz et al.]. 1998 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


92
Engelhardt, Wolfgang (1922- ).. Flora i fauna wód śródlądowych / Wolfgang Engelhardt ; współpr. Peter Jürging, Jörg Pfadenhauer i Klaus Rehfeld ; tł. z jęz. niem. Stefan Łukomski. 1998 BIO( 5/ 0)


93
Ledwoń, Krystian. Ekologiczne podstawy kształtowania technosfery / Krystian Ledwoń. 1998 BIO( 2/ 0)


94
Umiński, Tomasz (1931- ).. Życie naszej Ziemi / Tomasz Umiński. 1998 BG( 1/ 0)
BIO( 7/ 0)


95
Wiąckowski, Stanisław Kazimierz (1929- ).. Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


96
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin : podstawy teoretyczne, populacja, zbiorowisko, procesy / Krystyna Falińska. 1997 BIO( 1/ 0)


97
Harborne, Jeffrey B. Ekologia biochemiczna / J. B. Harborne ; z ang. tł. Wiesław Oleszek. 1997 BG( 3/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)


98
Krebs, Charles John (1929- ).. Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Charles J. Krebs ; przekł. z ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki. 1997 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 4/ 1)


99

Ekologia : jej związki z różnymi dziedzinami wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. Alicji Kurnatowskiej. 1997 BG( 5/ 0)
BIO( 2/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->