Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "574" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 220 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Falińska, Krystyna (1932- ). Autor Przewodnik do badań biologii populacji roślin / Krystyna Falińska. 2021 BIO( 2/ 0)


2
Freeland, Joanna. Autor Ekologia molekularna / Joanna Feeland ; tłumaczenie: Filip Fierek. 2021 BIO( 2/ 0)


3
Weiner, January (1947- ). Autor Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2021 BIO( 1/ 0)


4
Górniak, Andrzej. Autor Hydrobiologia - limnologia / Andrzej Górniak, Zdzisław Kajak. 2020 BIO( 8/ 3)


5
Weiner, January (1947- ). Autor Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2020 BIO( 2/ 0)


6
Drzymulska, Danuta. Autor Różnorodność biologiczna miasta / Danuta Drzymulska, Piotr Zieliński. 2019 BIO( 3/ 0)


7
Wołkowycki, Dan. Autor Szata roślinna Białegostoku : różnorodność i ochrona / Dan Wołkowycki. 2019 BIO( 3/ 1)


8
Hofrichter, Robert (1957- ). Autor Tajemnicze życie oceanów / Robert Hofrichter ; przełożył Bartosz Nowacki. 2018 BIO( 1/ 0)


9
Moss, Brian (1943-2016). Autor Ecology of freshwaters : Earth’s bloodstream / Brian Moss, Emeritus Professor, University of Liverpool, UK. 2018 BIO( 1/ 0)


10

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : rośliny i grzyby - badania środowiskowe i laboratoryjne / pod redakcją Andrzeja Bajguza i Iwony Ciereszko ; Polskie Towarzystwo Botani 2017 BIO( 2/ 0)


11
Moss, Brian Autor Ponds and small lakes : Microorganisms and freshwater ecology Brian Moss. 2017 BIO( 1/ 0)


12
Tokarska-Guzik, Barbara (1959- ). Autor Inwazyjne gatunki z rodzaju rdestowiec Reynoutria spp. w Polsce : biologia, ekologia i metody zwalczania / Barbara Tokarska-Guzik, Barbara Fojcik, Katarzyna Bzdęga, Alina Urbisz, Teresa Nowak, An 2017 BIO( 1/ 0)


13
Brzosko, Emilia (1960- ).. Inwazyjne drzewa i krzewy w Biebrzańskim Parku Narodowym i Suwalskim Parku Krajobrazowym = Invasive trees and shrubs in Biebrza National Park and Suwałki Landscape Park / Emilia Brzosko, Edyta J 2016 BIO( 3/ 0)


14
Piechnik, Łukasz. Ssaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów / Łukasz Piechnik, Przemysław Kurek. 2016 BIO( 2/ 0)


15
Cieślewicz, Joanna. Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych / Joanna Cieślewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


16
Kłosowski, Stanisław (1952- ).. Rośliny wodne i bagienne / Stanisław i Grzegorz Kłosowscy. 2015 BIO( 3/ 0)


17

Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody / pod redakcją Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak. 2015 BIO( 1/ 0)


18

Zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia : dobre i złe doświadczenia / pod redakcją Lecha Krzysztofiaka i Anny Krzysztofiak. 2015 BIO( 1/ 0)


19
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekład Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2015 BIO( 1/ 0)


20
Oglęcki, Paweł. Zróżnicowanie siedlisk fauny bezkręgowej małych i średnich rzek nizinnych jako element oceny ich stanu ekologicznego / Paweł Oglęcki. 2015 BIO( 1/ 0)


21
Ruszczyńska, Joanna. Weryfikacja metod opartych na makrofitach w ocenie stanu ekologicznego jezior = Validation of macrophyte-based methods for the assessment of the ecological status of lakes / Joanna Ruszczyńska, H 2015 BIO( 1/ 0)


22
Krebs, John R. (1945- ).. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej / J. R. Krebs, N. B. Davies ; przekł. z ang. Mikołaj Golachowski. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


23

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów / pod redakcją Grażyny Łaskiej ; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddzia 2014 BG( 3/ 0)
BIO( 4/ 0)


24
Serafiński, Włodzimierz ( -2012).. Inwazje biologiczne w środowiskach słodkowodnych : wybrane zagadnienia / Włodzimierz Serafiński, Małgorzata Strzelec, Mariola Krodkiewska. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


25
Szaniawska, Anna. Skorupiaki Bałtyku / Anna Szaniawska. 2014 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


26

Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych : Publikacja pokonferencyjna konferencji:"Znaczenie gatunków inwazyjnych w ochronie ptaków wodnych oraz ich siedlisk" 7-10 maja 2014 Kostrz 2014 BIO( 1/ 0)


27
Żelazo, Jan. Podstawy renaturyzacji rzek / Jan Żelazo, Zbigniew Popek. 2014 BIO( 5/ 1)


28

Różnorodność biologiczna - od komórki do ekosystemu : rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska / pod red. Iwony Ciereszko i Andrzeja Bajguza. 2013 BG( 4/ 0)
BIO( 12/ 0)


29
Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- ).. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. 2013 BIO( 2/ 0)


30

Biologiczne metody oceny stanu środowiska : podręcznik metodyczny. T. 2, Ekosystemy wodne / red. Hanna Ciecierska, Maria Dynowska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2013 BIO( 1/ 1)


31

Biologiczne metody oceny stanu środowiska : podręcznik metodyczny. T. 1, Ekosystemy lądowe / red. Maria Dynowska, Hanna Ciecierska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2013 BIO( 1/ 0)


32
Łomnicki, Adam (1935- ).. Ekologia ewolucyjna / Adam Łomnicki. 2013 BIO( 1/ 0)


33
Chmielewski, Tadeusz Jan (1950- ).. Systemy krajobrazowe : struktura - funkcjonowanie - planowanie / Tadeusz Jan Chmielewski. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)

712 Architektura terenów zielonych. Krajobraz naturalny i kształtowany. Parki. Ogrody
34
Davies, Nicholas B. (1952- ).. An introduction to behavioural ecology / Nicholas B. Davis, John R. Krebs and Stuart A. West. 2012 BIO( 1/ 0)


35
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2012 BIO( 1/ 0)


36
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2012 BIO( 1/ 0)


37

Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych / Barbara Tokarska-Guzik [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)


38
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)


39
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


40
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


41
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2012 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


42
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2012 BIO( 1/ 0)


43
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


44
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


45

Biologia środowiska / Anna Grabińska-Łoniewska [et al.]. 2011 BIO( 2/ 0)


46
Krebs, Charles John (1929- ).. Ekologia : eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności / Charles J. Krebs ; przekł. z jęz. ang. Anna Kozakiewicz, Michał Kozakiewicz, Jakub Szacki. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


47
Richling, Andrzej (1937- ).. Ekologia krajobrazu / Andrzej Richling, Jerzy Solon. 2011 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


48
Dodds, Walter K. Freshwater ecology : concepts and environmental applications of limnology / Walter K. Dodds and Matt R. Whiles. 2010 BIO( 1/ 0)


49
Stawicka, Jolanta. Wybrane zagadnienia ekologiczne / Jolanta Stawicka, Małgorzata Szymczak-Piątek, Joanna Wieczorek. 2010 BIO( 1/ 0)


50
Strzelec, Małgorzata. Biologia wód śródlądowych : skrypt dla studentów I i II stopnia na kierunkach biologia i ochrona środowiska / Małgorzata Strzelec, Aneta Spyra, Włodzimierz Serafiński. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 6/ 0)


51

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek : podręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny wodne / Krzysztof Szoszkiewicz [et al.]. 2010 BIO( 1/ 0)


52

Inwazyjne gatunki roślin ekosystemów mokradłowych Polski / Red. Zygmunt Dajdok i Paweł Pawlaczyk. 2009 BIO( 3/ 1)


53
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekł. Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


54
Freeland, Joanna. Ekologia molekularna / Joanna R. Freeland ; przekł. Robert Rutkowski, Michał Kozakiewicz. 2008 BG( 6/ 0)
BIO( 6/ 0)


55

Krajobraz i bioróżnorodność / pod red. Sławomira Kaczmarka. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


56
Piernik, Agnieszka (1967- ).. Metody numeryczne w ekologii : na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analiz roślinności / Agnieszka Piernik. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


57
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2008 BIO( 1/ 0)


58
Wiąckowski, Stanisław Kazimierz (1929- ).. Ekologia ogólna / Stanisław Wiąckowski. 2008 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


59
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


60
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


61

Ecology and evolution of flowers / ed. by Lawrence D. Harder, Spencer C. H. Barrett. 2007 BIO( 1/ 1)


62
Kowalski, Zygmunt. Autor Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA) / Zygmunt Kowalski, Joanna Kulczycka, Małgorzata Góralczyk. 2007 BIO( 1/ 0)


63
Kulik, Ryszard (1965- ).. Odkrywanie natury : praktyka głębokiej ekologii / Ryś Kulik. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


64
Łabno, Grażyna. Ekologia : słownik encyklopedyczny / [aut. Grażyna Łabno]. 2007 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


65
Grabowska, Beata (botanika). Rośliny wodne i wilgociolubne / Beata Grabowska, Tomasz Kubala. 2006 BIO( 1/ 0)


66
Haslam, Sylvia Mary (1934- ).. River plants : the macrophytic vegetation of watercourses / S. M. Haslam ; ill. by P. A. Wolseley. 2006 BIO( 1/ 0)


67
Kot, Rafał (1971- ).. Georóżnorodność - problem jej oceny i zastosowania w ochronie i kształtowaniu środowiska na przykładzie fordońskiego odcinka doliny dolnej Wisły i jej otoczenia = Geodiversity - the issue 2006 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


68
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2006 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)


69
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


70
Wolański, Napoleon (1929- ).. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. 2006 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


71
Zimny, Henryk (1928- ).. Ekologiczna ocena stanu środowiska : bioindykacja i biomonitoring / Henryk Zimny. 2006 BIO( 2/ 1)


72
Dodson, Stanley I. Introduction to limnology / Stanley I. Dodson. 2005 BIO( 1/ 0)


73
Jong, Thomas Johannes de. Evolutionary ecology of plant reproductive strategies / Tom J. de Jong and Peter G. L. Klinkhamer. 2005 BIO( 1/ 0)


74
Lonc, Elżbieta (1951-2017).. Ekologia i ochrona środowiska : podręcznik dla studentów / Elżbieta Lonc, Ewelina Kantowicz. 2005 BIO( 1/ 0)


75

Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [et al.]. 2005 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


76
Falińska, Krystyna (1932- ).. Ekologia roślin / Krystyna Falińska. 2004 BG( 4/ 0)
BIO( 2/ 0)


77

Różnorodność biologiczna Polski : drugi polski raport - 10 lat po Rio / [oprac. zespół pod red. Romana Andrzejewskiego i Andrzeja Weigle]. 2003 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


78
Banaszak, Józef (1947- ).. Podstawy ekologii / Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. 2003 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


79

Przewodnik rolnictwa ekologicznego dla rolników zainteresowanych gospodarowaniem metodami ekologicznymi / [zespół aut. Barbara Bednarz et al. ; red. Barbara Bednarz, Józef Błażej] ; Podkarpa 2003 BIO( 1/ 0)


80
Findlay, Stuart E. G. Aquatic Ecosystems : interactivity of dissolved organic matter / Stuart E. G.Findlay, Robert L. Sinsabaugh. 2003 BIO( 1/ 0)


81
Gaston, Kevin J. The structure and dynamics of geographic ranges / Kevin J. Gaston. 2003 BIO( 1/ 1)


82
Weiner, January (1947- ).. Życie i ewolucja biosfery : podręcznik ekologii ogólnej / January Weiner. 2003 BIO( 1/ 0)


83

Wyspy środowiskowe : bioróżnorodność i próby typologii / red. Józef Banaszak. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


84
Dodds, Walter K. Freshwater ecology : concepts and environmental applications / Walter K. Dodds. 2002 BIO( 1/ 1)


85
Falińska, Krystyna (1932- ).. Przewodnik do badań biologii populacji roślin / Krystyna Falińska. 2002 BIO( 1/ 0)


86
Kornaś, Jan (1923-1994).. Geografia roślin / Jan Kornaś, Anna Medwecka-Kornaś. 2002 BIO( 3/ 0)


87
Sterner, Robert W. Ecological stoichiometry : the biology of elements from molecules to the biospere / Robert W. Sterner, James J. Elser. 2002 BIO( 1/ 1)


88
Żelazo, Jan. Podstawy renaturyzacji rzek / Jan Żelazo, Zbigniew Popek. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


89

Słownik hydrobiologiczny : terminy, pojęcia, interpretacje / Ludwik Żmudziński [et al.] ; red. nauk. Ludwik Żmudziński. 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


90
Faliński, Janusz Bogdan (1934-2004).. Przewodnik do długoterminowych badań ekologicznych / Janusz B. Faliński. 2001 BIO( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)


91
Jędrzejewska, Bogumiła (1959- ).. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej / Bogumiła Jędrzejewska, Włodzimierz Jędrzejewski ; przekł. z ang. Marcin Brzeziński. 2001 BG( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


92

Ekologia krajobrazu i ekorozwój = Landscape ecology and eco-development / pod red. Aleksandry Kowalczyk. 2001 BIO( 1/ 0)


93
Krebs, John R. (1945- ).. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej / J. R. Krebs, N. B. Davies ; przekł. Mikołaj Golachowski. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


94
Lampert, Winfried. Ekologia wód śródlądowych / Winfried Lampert, Ulrich Sommer ; z jęz. niem. przeł. Joanna Pijanowska. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


95
Sulgostowska, Teresa (1930-2015). Autor Zoologia rolnicza. T. 1 / Teresa Sulgostowska, Andrzej Bednarek. 2001 BIO( 2/ 0)


96
Cydzik, Dorota. Atlas stanu czystości jezior Polski badanych w latach 1994-1998 : opracowanie monograficzne / Dorota Cydzik, Danuta Kudelska, Hanna Soszka ; Inspecja Ochrony Środowiska. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


97
Godlewska-Lipa, Wacława. Problemy światowej ekologii : z czym wchodzimy w XXI wiek / Wacława A. Godlewska-Lipowa, Janusz Y. Ostrowski. 2000 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


98
Mackenzie, A. Ekologia / A. Mackenzie, A. S. Ball, S. R. Virdee ; przekł. Michał Kozakiewicz, Anna Kozakiewicz, Krzysztof Dmowski. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


99
Tobolski, Kazimierz (1936- ).. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych / Kazimierz Tobolski. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego