Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "572"; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 8 z 8 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Diamond, Jared M. (1937- ). Autor Strzelby, zarazki, stal : krótka historia ludzkości / Jared Diamond ; tłumaczył Tomasz Tesznar. 2020 BPP( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)


2
Diamond, Jared M. (1937- ). Autor Trzeci szympans : ewolucja i przyszłość zwierzęcia zwanego człowiekiem / Jared Diamond ; tłumaczenie i wstęp January Weiner. 2019 BIO( 1/ 0)


3
Gehlen, Arnold (1904-1976).. Człowiek : jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekład i opracowanie naukowe Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; redakcja naukowa przekładu Stanisław Czerniak ; rozdział 2017 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

141.319.8 Antropologia filozoficzna. Filozofia człowieka
4

Biologia atrakcyjności człowieka / pod redakcją naukową Bogusława Pawłowskiego. 2016 BIO( 1/ 0)


5

Biologia atrakcyjności człowieka / pod red. nauk. Bogusława Pawłowskiego. 2014 BIO( 1/ 0)


6

Biologia atrakcyjności człowieka / pod red. nauk. Bogusława Pawłowskiego. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)


7

Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Antropologiczne. 1994 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


8
Loth, Edward (1884-1944).. Człowiek przeszłości / Edward Loth. 1938 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego