Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "55:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 4 z 4 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Pietrzak, Teresa. Bursztyn w przyrodzie, kulturze i sztuce / Teresa Pietrzak, Teresa Różycka. 1993 BG( 1/ 0)

55:016 Geologia - bibliografie
2
Gardziel, Zbigniew. Wykaz publikacji i prac archiwalnych doc. dr. hab. Jana Morawskiego wraz ze spisem wykonanych pod Jego kierunkiem prac doktorskich i magisterskich / [oprac. Zbigniew Gardziel i Jerzy Nowak]. 1992 BG( 1/ 0)

55:016 Geologia - bibliografie
3
Barczyk, Grzegorz. Polska bibliografia geologiczna Tatr 1954-1989 / Grzegorz Barczyk ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii. 1990 BG( 1/ 0)

55:016 Geologia - bibliografie
4

Bibljografja Geologiczna Polski / Państwowy Instytut Geologiczny ; zebrała R. Danysz-Fleszarowa. 1914 BG( 17/ 0)
BIO( 54/ 0)

55:016 Geologia - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego