Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "551.5" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 75 z 75 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Popkiewicz, Marcin (1970- ). Autor Nauka o klimacie / Marcin Popkiewicz, Aleksandra Kardaś, Szymon Malinowski. 2019 BII( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


2
Maslin, Mark. Autor Zmiany klimatu / Mark Maslin ; tłumaczenie Katarzyna Dośpiał-Borysiak ; redakcja naukowa Piotr Piotrowski. 2018 BIO( 1/ 0)


3
Matuszko, Dorota. Autor Chmury i pogoda : nowa międzynarodowa klasyfikacja chmur / Dorota Matuszko. 2018 BIO( 2/ 0)


4
Piotrowski, Piotr (meteorologia). Atlas chmur i pogody : kompendium wiedzy o zjawiskach atmosferycznych / Piotr Piotrowski. 2017 BIO( 1/ 0)


5
Koźmiński, Czesław (1932- ).. Ćwiczenia z bioklimatologii : wybrane metody opracowań bioklimatu na potrzeby rekreacji i turystyki / Czesław Koźmiński, Bożena Michalska ; Uniwersytet Szczeciński. 2013 BIO( 1/ 0)


6
Bac, Stanisław (1929-2013).. Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska / Stanisław Bac, Marian Rojek. 2012 BIO( 1/ 0)


7
Kożuchowski, Krzysztof (1945- ).. Meteorologia i klimatologia / pod red. Krzysztofa Kożuchowskiego ; aut.: Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić. 2012 BIO( 1/ 0)


8
Kożuchowski, Krzysztof (1945- ).. Klimat Polski : nowe spojrzenie / Krzysztof Kożuchowski. 2011 BG( 2/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


9
Roman, Adam (1966- ).. Podstawy biometeorologii : wpływ zmiennych czynników pogodowych i klimatycznych na organizmy ludzi i zwierząt / Adam Roman. 2011 BIO( 1/ 0)


10

Klimat Polski na tle klimatu Europy : warunki termiczne i opadowe / pod red. Ewy Bednorz. 2010 BIO( 1/ 0)


11
Hamblyn, Richard (1965- ).. Atlas niezwykłych chmur / Richard Hamblyn ; tł. Ryszard Klejnowski. 2010 BIO( 2/ 0)


12

Klimat Polski na tle klimatu Europy : zmiany i ich konsekwencje / pod red. Ewy Bednorz i Leszka Kolendowicza. 2010 BIO( 1/ 0)


13

Klimat Polski na tle klimatu Europy : warunki cyrkulacyjne i radiacyjne / pod red. Leszka Kolendowicza. 2010 BIO( 1/ 0)


14
Cowie, Jonathan (ochrona środowiska). Zmiany klimatyczne : przyczyny, przebieg i skutki dla człowieka / Jonathan Cowie ; przełożyła Joanna Wibig. 2009 BIO( 4/ 1)


15
Matuszko, Dorota. Chmury i pogoda / Dorota Matuszko. 2009 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


16
Dunlop, Storm. Jak prognozować pogodę / [Storm Dunlop ; tł. Agnieszka Kowalska]. 2008 BIO( 1/ 0)


17
Häckel, Hans (1942- ).. Atlas chmur / Hans Häckel ; [tł. Agnieszka Różańska]. 2008 BIO( 1/ 0)


18
Hodgson, Michael E. Prognozowanie pogody / Michael Hodgson ; tł. Ryszard Klejnowski. 2008 BIO( 1/ 0)


19
Kędziora, Andrzej (1940- ).. Podstawy agrometeorologii / Andrzej Kędziora. 2008 BIO( 1/ 0)


20
Kossowska-Cezak, Urszula. Podstawy hydrometeorologii / Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska. 2008 BIO( 3/ 0)
BIO2( 1/ 0)


21
Kundzewicz, Zbigniew (1950- ).. Zmiany klimatu i ich skutki / Zbigniew W. Kundzewicz & Piotr Kowalczak. 2008 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


22
Wyszkowski, Andrzej (1949- ).. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii / Andrzej Wyszkowski. 2008 BIO( 2/ 0)


23
Flannery, Tim F. (1956- ). Autor Twórcy pogody : historia i przyszłe skutki zmian klimatu / Tim Flannery ; przekład z języka angielskiego Janusz Mrzigod. 2007 BIO( 1/ 0)


24
Kossowska-Cezak, Urszula. Podstawy meteorologii i klimatologii / Urszula Kossowska-Cezak. 2007 BIO( 3/ 0)


25
Żmudzka, Elwira (1961- ).. Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne (1951-2000) / Elwira Żmudzka. 2007 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


26
Czajewski, Jacek (1936-2017).. Meteorologia dla żeglarzy / Jacek Czajewski. 2006 BIO( 1/ 0)


27
Howell, Laura. Pogoda i klimat / Laura Howell ; tł. Hanna Turczyn-Zalewska. 2006 BIO( 1/ 0)


28
Matuszko, Dorota. Chmury i pogoda / Dorota Matuszko. 2006 BIO( 1/ 0)


29

Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego : profesor Barbarze Obrębskiej-Starkel / pod red. Janiny Trepińskiej i Zygmunta Oleckiego ; Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersyt 2006 BIO( 1/ 0)


30
Kożuchowski, Krzysztof (1945- ).. Meteorologia i klimatologia / pod red. Krzysztofa Kożuchowskiego ; [aut.: Krzysztof Kożuchowski, Joanna Wibig, Jan Degirmendžić]. 2005 BIO( 1/ 0)


31

Atlas klimatu Polski / pod red. Haliny Lorenc. 2005 BIO( 3/ 1)


32
Rojek, Marian (1946- ).. Agrometeorologia i klimatologia / Marian Rojek, Andrzej Żyromski. 2004 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


33
Trzeciak, Stefan. Meteorologia morska z oceanografią / Stefan Trzeciak. 2004 BIO( 1/ 0)


34

Słownik meteorologiczny / pod red. Tadeusza Niedźwiedzia ; [aut. Marta Bąbka et al.] ; Polskie Towarzystwo Geofizyczne. 2003 BIO( 2/ 0)


35
Woś, Alojzy (1939- ).. ABC meteorologii / Alojzy Woś ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003 BIO( 5/ 0)


36
Kassenberg, Andrzej (1948- ).. Zmiany klimatu : polityka i działania na rzecz ograniczania emisji gazów szklarniowych w Unii Europejskiej i w Polsce / Andrzej Kassenberg, Mirosław Sobolewski ; Polski Klub Ekologiczny. Okręg 2002 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


37
Różycki, Olgierd. Pogoda : nie tylko dla wędkarzy / Olgierd Różycki. 2002 BIO( 1/ 0)


38
Woś, Alojzy (1939- ).. Meteorologia dla geografów / Alojzy Woś. 2002 BIO( 1/ 0)


39
Bednorz, Ewa. Pokrywa śnieżna a kierunki napływu mas powietrza w Polsce Północno-Zachodniej / Ewa Bednorz. 2001 BIO( 1/ 0)


40
Mrugała, Szczepan. Opady atmosferyczne o normalnej i anomalnej wysokości na obszarze Polski (1951-1990) / Szczepan Mrugała. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


41
Sorbjan, Zbigniew (19..-2017).. Meteorologia dla każdego : opowieści, teorie i proste doświadczenia / Zbigniew Sorbjan ; przeł. Igor Zaleski. 2001 BIO( 3/ 0)


42
Górniak, Andrzej. Klimat województwa podlaskiego Andrzej Górniak; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Białymstoku. 2000 BIO( 2/ 0)


43
Górniak, Andrzej. Klimat województwa podlaskiego / Andrzej Górniak ; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oddział w Białymstoku. 2000 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)


44
Kossowska-Cezak, Urszula. Wstęp do meteorologii i klimatologii / Urszula Kossowska-Cezak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Zakład Klimatologii. 2000 BIO( 1/ 0)


45

Meteorologia i klimatologia : pomiary, obserwacje, opracowania / Urszula Kossowska-Cezak [et al.]. 2000 BIO( 2/ 0)


46
Bac, Stanisław (1929-2013).. Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska / Stanisław Bac, Marian Rojek. 1999 BIO( 4/ 0)


47
Koźmiński, Czesław (1932- ).. Ćwiczenia z agrometeorologii / Czesław Koźmiński, Bożena Michalska. 1999 BIO( 1/ 0)


48
Woś, Alojzy (1939- ).. Klimat Polski / Alojzy Woś. 1999 BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


49
Kolendowicz, Leszek (1962- ).. Zjawiska burzowe w Polsce a warunki synoptyczne / Leszek Kolendowicz. 1998 BIO( 1/ 0)


50
Kozłowska-Szczęsna, Teresa (1931- ).. Bioklimatologia człowieka : metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski / Teresa Kozłowska-Szczęsna, Krzysztof Błażejczyk, Barbara Krawczyk. 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


51
Woś, Alojzy (1939- ).. Meteorologia dla geografów / Alojzy Woś. 1996 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


52
Woś, Alojzy (1939- ).. Struktura sezonowa klimatu Polski / Alojzy Woś. 1996 BIO( 1/ 0)


53
Woś, Alojzy (1939- ).. Zarys klimatu Polski / Alojzy Woś. 1996 BIO( 1/ 0)


54
Kaszewski, Bogusław Michał. Klimat. T. 1, Temperatura powietrza i opady atmosferyczne na obszarze Lubelszczyzny (1951-1990) / Bogusław Michał Kaszewski, Szczepan Mrugał, Wojciech Warakomski. 1995 BIO( 1/ 0)


55

Zmiany klimatu : dossier / UNEP, WMO, IUCC ; tł. Instytut Ochrony Środowiska. 1994 BIO( 1/ 0)


56
Crowe, Percy Robert. Problemy klimatologii ogólnej / P. R. Crowe ; [z jęz. ang. tł. Adam Wojtach]. 1987 BIO( 3/ 0)


57

Klimat północno-wschodniej Polski / Maria Stopa-Boryczka [et al.]. 1986 BIO( 2/ 0)


58

Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt : praca zbiorowa / pod red. Romana J. Wojtusiaka. 1986 BIO( 5/ 0)


59
Fortini, Jolanta. Wpływ rzeźby terenu i zabudowy mieszkaniowej na kształtowanie się warunków klimatu lokalnego / Jolanta Fortini ; Instytut Kształtowania Środowiska. 1985 BIO( 1/ 0)


60
Martyn, Danuta (1937- ).. Klimaty kuli ziemskiej / D. Martyn. 1985 BII( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


61
Prawdzic, Krzysztof (1915-2002).. Badania bioklimatyczne atlantyckich łowisk zwrotnikowych na statkach rybackich w porównaniu z klimatem portów zachodniego wybrzeża Afryki / Krzysztof Prawdzic, Kazimierz Padiasek. 1985 BIO( 1/ 0)


62
Trojan, Przemysław (1929-2015).. Bioklimatologia ekologiczna / Przemysław Trojan. 1985 BG( 5/ 0)
BIO( 8/ 0)


63
Lockwood, John George. Procesy klimatotwórcze / John G. Lockwood ; [z jęz. ang. tł. i podrozdział 5.5 napisał Maciej Sadowski]. 1984 BIO( 1/ 0)


64
Molga, Marian (1906-1980).. Meteorologia rolnicza : podręcznik dla studentów akademii rolniczych / Marian Molga. 1980 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


65
Stopa-Boryczka, Maria (1933-2020).. Atlas meteorologiczny Polski. Cz. 3, Geograficzne gradienty parametrów wilgotności powietrza w Polsce / Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka ; Instytut Geografii. 1980 BIO( 1/ 0)


66
Battan, Louis J (1923-1986).. Pogoda / L. J. Battan ; [tł. Stanisław Moszkowicz]. 1979 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


67
Obrębska-Starklowa, Barbara (1937-2016).. Typologia i regionalizacja fenologiczno-klimatyczna na przykładzie dorzecza górnej Wisły / Barbara Obrębska-Starklowa. 1977 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


68

Wpływ czynników meteorologicznych na organizm ludzi i zwierząt / [wstęp Roman J. Wojtusiak] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Ochrony Zdrowia Społecznego. 1977 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


69
Olechnowicz-Bobrowska, Barbara (1935- ).. Częstość dni z opadem w Polsce / Barbara Olechnowicz-Bobrowska. 1970 BIO( 1/ 0)


70
Schmuck, Adam (1904-1971).. Meteorologia i klimatologia dla WSR / Adam Schmuck. 1969 BIO( 1/ 0)


71
Schmuck, Adam (1904-1971).. Zarys hydrometeorologii / Adam Schmuck. 1966 BIO( 1/ 0)


72
Kajetanowicz, Zbigniew (1898-1973).. Zarys meteorologii / Zbigniew Kajetanowicz. 1964 BIO( 1/ 0)


73
Molga, Marian (1906-1980).. Meteorologia rolnicza / M. Molga. 1958 BIO( 1/ 0)


74
Dębski, Kazimierz (1895-1968).. Prawdopodobieństwo zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych : metoda decylów / Kazimierz Dębski. 1954 BIO( 1/ 0)


75
Sapožnikova, Serafima Afanas’evna (1901-1976).. Mikroklimat i klimat lokalny / S. Sapożnikowa ; przeł. Zofia Pieślak. 1953 BIO( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego