Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "551.1/.4" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 117 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Mizerski, Włodzimierz (1949- ). Autor Geologia Europy / Włodzimierz Mizerski. 2019 BIO( 1/ 0)


2
Rojan, Elżbieta. Autor Funkcjonowanie systemu stokowo-fluwialnego w górach wysokich strefy suchej : na przykładzie Atlasu Wysokiego / Elżbieta Rojan. 2019 BIO( 1/ 0)


3
Czubla, Piotr. Ziemia : kompendium wiedzy o planecie / [Piotr Czubla, Monika Fijołek, Sławomir Kobojek, Andrzej Nowak, Zbigniew Rdzany, Marcin Turczyn, KamilaTwardowska i Jacek Twardowski ; redakcja Monika Wr 2017 BIO( 1/ 0)


4
Migaszewski, Zdzisław M. Geochemia środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


5
Stupnicka, Ewa (1931- ).. Geologia regionalna Polski / Ewa Stupnicka, Marzena Stempień-Sałek. 2016 BIO( 1/ 0)


6
Banaszuk, Henryk (1937- ).. Dolina Narwi na Nizinie Północnopodlaskiej : geneza doliny, rozwój systemu korytowego Narwi / Henryk Banaszuk, Krzysztof Micun, Piotr Banaszuk. 2015 BIO( 1/ 0)


7
Bieniek, Arkadiusz (gleboznawstwo). Zarys geologii i geomorfologii / pod redakcją Andrzeja Łachacza ; [autorzy Arkadiusz Bieniek, Jacek Długosz, Bożena Lemkowska, Andrzej Łachacz, Mirosław Orzechowski, Sławomir Smólczyński, 2015 BIO( 1/ 0)


8
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia kontynentów / Włodzimierz Mizerski. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


9
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia Polski / Włodzimierz Mizerski. 2014 BIO( 1/ 0)


10
Zieliński, Tomasz (geologia). Sedymentologia : osady rzek i jezior / Tomasz Zieliński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2014 BIO( 1/ 0)


11
Jurkiewicz, Henryk (1926-2012).. Podstawy geologii historycznej dla biologów / Henryk Jurkiewicz, Anna Chruszcz. 2013 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


12
Migoń, Piotr (1966- ).. Geomorfologia / Piotr Migoń. 2012 BIO( 1/ 0)


13
Kuzak, Ryszard. Podstawy geologii strukturalnej : struktury fałdowe / Ryszard Kuzak, Jerzy Żaba. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


14
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia Polski / Włodzimierz Mizerski. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


15
Wolicka, Dorota. Biostymulacja procesów geochemicznych w warunkach beztlenowych w środowiskach glebowych zanieczyszczonych ropą naftową / Dorota Wolicka ; ed. Andrzej Kozłowski ; Committee of Mineralogical Sc 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


16
Banaszuk, Henryk (1937- ).. Zagadnienia morfogenezy Niziny Północnopodlaskiej / Henryk Banaszuk, Piotr Banaszuk. 2010 BIO( 5/ 1)


17
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. 2010 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


18
Falkowski, Tomasz (geologia). Zarys geologii / Tomasz Falkowski, Hanna Złotoszewska-Niedziałek. 2009 BIO( 1/ 0)


19
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia Polski / Włodzimierz Mizerski. 2009 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


20
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia i surowce mineralne oceanów / Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek. 2009 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


21
Walanus, Adam (1952- ).. Datowanie radiowęglowe / Adam Walanus, Tomasz Goslar. 2009 BIO( 1/ 0)


22

Współczesne przemiany rzeźby Polski / pod red. Leszka Starkla [et al.] ; Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ins 2008 BIO( 1/ 0)


23
Terpiłowski, Sławomir. Kemy jako wskaźnik deglacjacji Niziny Podlaskiej podczas zlodowacenia Warty / Sławomir Terpiłowski. 2008 BIO( 1/ 0)


24
Wiłun, Zenon (1908-1989).. Zarys geotechniki : podręcznik akademicki / Zenon Wiłun. 2008 BIO( 1/ 0)


25
Zgłobicki, Wojciech (1971- ).. Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych / Wojciech Zgłobicki. 2008 BIO( 1/ 0)


26
Czubla, Piotr. Przewodnik do ćwiczeń z geologii / Piotr Czubla, Włodzimierz Mizerski, Ewa Świerczewska-Gładysz. 2007 BIO( 1/ 0)


27
Jóźwiak, Krzysztof (geologia). Przewodnik do ćwiczeń z geologii i geomorfologii / Krzysztof Jóźwiak ; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. 2007 BIO( 1/ 0)


28
Migaszewski, Zdzisław M. Podstawy geochemii środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. 2007 BIO( 1/ 0)


29
Labus, Małgorzata (1965- ). Autor Praktyczne podstawy geologii ogólnej i paleontologii / Małgorzata Labus, Ewa Krzeszowska. 2006 BIO( 1/ 0)


30
Migoń, Piotr (1966- ).. Geomorfologia / Piotr Migoń. 2006 BIO( 3/ 0)


31
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia dynamiczna / Włodzimierz Mizerski. 2006 BIO( 3/ 0)


32
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. 2006 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


33
Falkowski, Tomasz (geologia). Zarys geologii / Tomasz Falkowski, Hanna Złotoszewska-Niedziałek. 2005 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


34

Zlodowacenie Warty w Polsce / red. nauk. Marian Harasimiuk, Sławomir Terpiłowski. 2004 BIO( 1/ 0)


35
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia regionalna kontynentów / Włodzimierz Mizerski. 2004 BIO( 1/ 0)


36

Basen permski niżu polskiego : czerwony spągowiec - budowa i potencjał zasobowy : konferencja naukowo - techniczna, Piła, 23 IV 2004 / [red. Aleksander Protas, Bogumił Sikorski] ; Polskie Gó 2004 BIO( 1/ 0)


37

Pozycja geologiczna i petrologia utworów podłoża permu w strefie Koszalin-Chojnice / [red. Aleksander Protas, Zbigniew Mikołajewski, Arkadiusz Buniak] ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznan 2004 BIO( 1/ 0)


38
Klimaszewski, Mieczysław (1908-1995).. Geomorfologia / Mieczysław Klimaszewski. 2003 BIO( 1/ 0)


39
Kłysz, Piotr (1941- ). Oblicze naszej planety : geologia i geomorfologia w zarysie / Piotr Kłysz, Janusz Skoczylas ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003 BIO( 1/ 0)


40
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Słownik geologiczny / Włodzimierz Mizerski, Hubert Sylwestrzak. 2002 BIO( 1/ 0)


41
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia dynamiczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski. 2002 BIO( 1/ 0)


42
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia Polski dla geografów / Włodzimierz Mizerski. 2002 BIO( 1/ 0)


43

Basen permski niżu polskiego : dolomit główny : budowa i potencjał zasobowy : konferencja naukowo-techniczna : Piła, 10-11.X.2002 / [red. Bogumił Sikorski, Aleksander Protas] ; Polskie Górn 2002 BIO( 1/ 0)


44
Mizerski, Włodzimierz (1949- ).. Geologia historyczna dla geografów / Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski. 2001 BIO( 3/ 0)


45
Allen, Philip A. (1953- ). Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi / Philip A. Allen ; przekł. pod red. Artura Magnuszewskiego ; [tł.: Joanna Dowgiałło-Kühn et al.]. 2000 BIO( 1/ 0)


46
Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego (71 ; 2000 ; Poznań). Geologia i ochrona środowiska Wielkopolski : przewodnik LXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geologicznego / red. Julita Biernacka, Janusz Skoczylas. 2000 BIO( 1/ 0)


47

Sprawozdanie z Działalności Państwowego Instytutu Geologicznego .... 2000 BIO( 2/ 0)


48
Ciesielczuk, Justyna. Geologia dla studentów geografii / Justyna Ciesielczuk, Mariola Jabłońska, Kazimierz Kozłowski. 1999 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


49
Pulina, Marian (1936-2005).. Kras : formy i procesy / Marian Pulina. 1999 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


50
Gabzdyl, Wiesław (1936-2010).. Geologia ogólna / Wiesław Gabzdyl. 1998 BIO( 2/ 0)


51
Jania, Jacek (1950- ).. Glacjologia : nauka o lodowcach / Jacek Jania. 1997 BIO( 2/ 0)


52
Stupnicka, Ewa (1931- ).. Geologia regionalna Polski / Ewa Stupnicka. 1997 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIO2( 1/ 0)


53
Jania, Jacek (1950- ).. Zrozumieć lodowce / Jacek Jania. 1996 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


54
Czechowski, Leszek (1950- ).. Tektonika płyt i konwekcja w płaszczu Ziemi / Leszek Czechowski. 1994 BIO( 1/ 0)


55
Dadlez, Ryszard (1931-2008).. Tektonika / R. Dadlez, W. Jaroszewski. 1994 BIO( 1/ 0)


56
Klimaszewski, Mieczysław (1908-1995).. Geomorfologia / Mieczysław Klimaszewski. 1994 BIO( 5/ 0)
BIO2( 1/ 0)


57
Jania, Jacek (1950- ).. Glacjologia : nauka o lodowcach / Jacek Jania. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


58

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce : wg stanu na 31 XII 1992 r. / Ministerster Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ; [red. Stanisław Przeniosło]. 1993 BIO( 1/ 0)


59
Kotlarczyk, Janusz (1931-2017).. Poziom diatomitów z futomy w polskich Karpatach fliszowych = Futoma diatomite horizon in the Polish Flysch Carpathians / Janusz Kotlarczyk, Andrzej J. Krawczyk, Tadeusz Leśniak. 1991 BIO( 1/ 0)


60
Marcinek, Joachim (1933- ). Lodowce kuli ziemskiej / Joachim Marcinek ; [z jęz. niem. tł. Czesław Pietrucień]. 1991 BIO( 2/ 0)
BIO2( 1/ 0)


61
Parma, Christian (1942- ).. 500 zagadek o jaskiniach / Christian Parma, Tadeusz Rojek. 1991 BIO( 1/ 0)


62
Orłowski, Stanisław (1931- ).. Geologia historyczna. Cz. 1 / Stanisław Orłowski, Michał Szulczewski. 1990 BIO( 1/ 0)


63
Karczewski, Andrzej (1931- ).. Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w vistulianie (Pomorze Środkowe) / Andrzej Karczewski. 1989 BIO( 1/ 0)


64
Leont’ev, Oleg Konstantinovič (1920-1988).. Geologia morza : podstawy geologii i geomorfologii dna Oceanu Światowego / O. K. Leontjew ; z ros. przeł. Leonard Bohdziewicz i Stanisław Musielak. 1989 BIO( 1/ 0)


65
Kowalski, Witold Cezariusz (1919-2004). Geologia inżynierska / Witold Cezariusz Kowalski. 1988 BIO( 1/ 0)


66
Kozłowski, Andrzej (geologia). Z geologią za pan brat / Andrzej Kozłowski, Stanisław Speczik. 1988 BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


67

Przewodnik do ćwiczeń z geologii historycznej : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Orłowskiego ; [aut.: Ryszard Fuglewicz et al.]. 1987 BIO( 1/ 0)


68
Zwoliński, Stefan (1900-1982).. W podziemiach tatrzańskich / Stefan Zwoliński. 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


69

Zarys sedymentologii / Ryszard Gradziński [et al.]. 1986 BIO( 1/ 0)


70

Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej : praca zbiorowa / pod red. Wojciecha Jaroszewskiego. 1986 BIO( 2/ 0)


71
Niedzicki, Wiktor. Ziemia jakiej nie znamy / Wiktor Niedzicki, Piotr Roniewicz, Michał Szulczewski. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


72
Rubinowski, Zbigniew (1929-1997).. Jaskinia Raj / Zbigniew Rubinowski, Tymoteusz Wróblewski. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


73
Smirnov, Vladimir Ivanovič (1910-1988).. Geologia złóż kopalin użytecznych / W. I. Smirnow ; [z ros. przeł.: Ryszard Sałacinski et al.]. 1986 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


74
Jaroszewski, Wojciech (1935-1993).. Słownik geologii dynamicznej / Wojciech Jaroszewski, Leszek Marks, Andrzej Radomski ; pod red. Wojciecha Jaroszewskiego. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BII( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


75
Skoczylas, Janusz (1948- ).. Rozwój poznania budowy geologicznej Polski w latach 1918-1939 : badania geologiczne, ich organizacja oraz związane z nimi problemy ochrony przyrody nieożywionej / Janusz Skoczylas ; Polska Akad 1985 BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


76
Jaroszewski, Wojciech (1935-1993).. Fault and fold tectonics / Wojciech Jaroszewski ; [transl. from the Polish edition Jerzy Bachrach]. 1984 BIO( 1/ 0)


77

Fizyka i ewolucja wnętrza ziemi. Cz. 2 / pod redakcją Romana Teisseyre’a ; Polska Akademia Nauk. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


78

Fizyka i ewolucja wnętrza ziemi. Cz. 1 / pod redakcją Romana Teisseyre’a ; Polska Akademia Nauk. 1983 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


79

Geologia Morza Bałtyckiego / pod red. nauk. W. K. Gudelisa i J. M. Jemielianowa ; rozdział uzupełniający pt. Budowa geologiczna południowej części Morza Bałtyckiego w świetle polskich bad 1982 BIO( 1/ 0)


80
Ryka, Wacław (1931-1996).. Słownik petrograficzny / Wacław Ryka, Anna Maliszewska. 1982 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


81

Surowce mineralne Dolnego Śląska / pod red. Kazimierza Dziedzica [et al. ; aut.: Kazimierz Augustyniak et al.] ; Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego im. B. Bieruta, Instytut 1979 BIO( 1/ 0)


82
Birkenmajer, Krzysztof (1929-2019).. Przewodnik geologiczny po pienińskim pasie skałkowym / Krzysztof Birkenmajer. 1979 BIO( 1/ 0)


83
Galon, Rajmund (1906-1986).. Formy powierzchni Ziemi : zarys geomorfologii / Rajmund Galon. 1979 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


84

Stratygrafia formacji z Ropianki (fm) poziomy z olistostromami w Karpatach przemyskich : materiały Terenowej Konferencji Naukowej w Przemyślu, Przemyśl, 28-29 czerwca 1979 r. / [red. mat. konf. 1979 BIO( 1/ 0)


85

Stratygrafia węglonośnej formacji karbońskiej w Polsce : II Sympozjum, Sosnowiec, 4-5 maja 1977 : referaty / pod red. Teresy Migier ; Instytut Geologiczny. 1979 BIO( 1/ 0)


86

Mineralogia i geochemia utworów Niecki Żytawskiej : sympozjum, Bogatynia 19-20 październik 1979 r. : streszczenia referatów / [red.: Kazimierz Szpila, Zenon Wichrowski] ; Instytut Geochemii, M 1979 BIO( 1/ 0)


87
Stupnicka, Ewa (1931- ).. Zarys geologii regionalnej świata / Ewa Stupnicka. 1978 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


88

Podstawy geologii i hydrogeologii / [aut. Bogusław Bereś et al.] ; Politechnika Wrocławska. 1977 BIO( 1/ 0)


89

Sedymentologia / R. Gradziński [et al.]. 1976 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


90
Kozłowski, Stefan (1928-2007).. Surowce skalne Polski / Stefan Kozłowski. 1975 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


91
Jaroszewski, Wojciech (1935-1993).. Tektonika uskoków i fałdów / Wojciech Jaroszewski. 1974 BIO( 1/ 0)


92
Książkiewicz, Marian (1906-1981).. Teoria wędrówki kontynentów w nowym świetle / Marian Książkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. 1974 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


93
Sympozjum Speleologiczne (10 ; 1972 ; Góry Świętokrzyskie). Badania i udostępnienie jaskini Raj : materiały X Jubileuszowego Sympozjum Speleologicznego w Górach Świętokrzyskich 9-11 czerwca 1972 roku / red. naukowa Zbigniew Rubinowski ; Kieleckie Towa 1974 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


94
Gradziński, Ryszard (1929-2014).. Przewodnik geologiczny po okolicach Krakowa / Ryszard Gradziński. 1972 BIO( 1/ 0)


95
Boczar, Mirosława. Geologia Polski : dla klasy V / Mirosława Boczar, Krystyna Manterys. 1971 BIO( 1/ 0)


96
Kotański, Zbigniew (1927-2005).. Przewodnik geologiczny po Tatrach / Zbigniew Kotański. 1971 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


97

Surowce mineralne województwa kieleckiego / [aut.] Stefan Kozłowski [et al. ] ; pod red. Stefana Kozłowskiego. 1971 BIO( 1/ 0)


98

Geologia i surowce mineralne Polski : praca zbiorowa / pod red. nauk. Romana Osiki ; [aut. Areń Borys et al.]. 1970 BIO( 1/ 0)


99
Kozydra, Zbigniew. Surowce ilaste / Zbigniew Kozydra, Ryszard Wyrwicki. 1970 BIO( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego