Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "55/56" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 58 z 58 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Ryby kopalne / red. nauk. Michał Ginter ; [aut. Michał Ginter, Piotr Szrek, Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk]. 2012 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


2
Dzik, Jerzy (1950- ).. Dzieje życia na Ziemi : wprowadzenie do paleobiologii / Jerzy Dzik. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 3/ 1)


3
Karczewski, Maciej. Archeologia środowiska zachodniobałtyjskiego kręgu kulturowego na pojezierzach / Maciej Karczewski. 2011 BG( 5/ 0)
WHS( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


4
Dzierżek, Jan. Paleogeografia wybranych obszarów Polski w czasie ostatniego zlodowacenia / Jan Dzierżek. 2009 BIO( 1/ 0)


5
Lasota-Moskalewska, Alicja (1937- ).. Archeozoologia : ssaki / Alicja Lasota-Moskalewska. 2008 BIO( 1/ 0)


6
Mroczek, Przemysław (geograf). Interpretacja paleogeograficzna cech mikromorfologicznych neoplejstoceńskich sekwencji lessowo-glebowych / Przemysław Mroczek. 2008 BIO( 1/ 0)


7

Polska Północno-Wschodnia w holocenie : człowiek i jego środowisko = The Holocene of north-east Poland : man and his environment / Red. Agnieszka Wacnik, Ewa Madeyska. 2008 BIO( 1/ 0)


8

Dzieje życia na Ziemi / Stephen Jay Gould ; z ang. przeł. Krzysztof Hejwowski. 2007 BIO( 1/ 0)


9
Lityńska-Zając, Maria (1956- ).. Przewodnik do badań archeobotanicznych / Maria Lityńska-Zając, Krystyna Wasylikowa ; współpr. Andrzej Joachimiak [et al.]. 2005 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


10
Mojski, Józef Edward (1926-2020).. Ziemie polskie w czwartorzędzie : zarys morfogenezy / Józef Edward Mojski. 2005 BIO( 1/ 0)


11

Late Glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps / ed. by Magdalena Ralska-Jasiewiczowa [et al.] ; original computer programs and editing of maps Dorota Nalepka & 2004 BIO( 1/ 0)


12
Craig, James R. (1940- ).. Zasoby Ziemi / J. R. Craig, D. J. Vaughan, B. J. Skinner ; przekł. z jęz. ang. Hubert Sylwestrzak. 2003 BIO( 1/ 0)


13

Palinologia / red. Sonia Dybova-Jachowicz i Anna Sadowska. 2003 BIO( 3/ 1)


14
Dzik, Jerzy (1950- ).. Dzieje życia na Ziemi : wprowadzenie do paleobiologii / Jerzy Dzik. 2003 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


15

Atlas geologiczny paleozoiku bez permu w strefie kontaktu bloków górnośląskiego i małopolskiego : 1:200 000 = Geological atlas of the Paleozoic without the permian in the border zone of the U 2002 BIO( 1/ 0)


16

Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. T. 2, Analizy paleoekologiczne / [red. Małgorzata Karczewska 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
17
Karczewska, Małgorzata. Osada z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w Paprotkach Kolonii stanowisko 41 w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. T. 1, Badania archeologiczne / Małgorzata Karczewska, Maciej 2002 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
18
Stanley, Steven Mitchell (1941- ).. Historia Ziemi / Steven M. Stanley ; przekł. z jęz. ang. Ireneusz Walaszczyk. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


19

Bursztynowy skarbiec : praca zbiorowa. Cz. 1, Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie / pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz. 2001 BIO( 1/ 0)


20
Starkel, Leszek (1931- ).. Historia doliny Wisły : od ostatniego zlodowacenia do dziś / Leszek Starkel ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. 2001 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)


21
Machalski, Marcin. Paleofakty / Marcin Machalski, Jarosław Stolarski. 2000 BIO( 1/ 0)


22
Hungerbühler, Axel. Skamieniałości : [kopalne szczątki roślin i zwierząt] / Axel Hungerbühler ; z jęz. niem. przetł. Stefan Łukomski. 1998 BIO( 1/ 0)


23
Mikucki, Wiesław. Przewodnik do ćwiczeń terenowych z zoologii bezkręgowców. [Cz.] 1, Bezkręgowce kopalne / Wiesław Mikucki. 1998 BIO( 1/ 0)


24
Dzik, Jerzy (1950- ).. Dzieje życia na ziemi : wprowadzenie do paleobiologii / Jerzy Dzik. 1997 BG( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


25
Lasota-Moskalewska, Alicja (1937- ).. Podstawy archeozoologii : szczątki ssaków / Alicja Lasota-Moskalewska. 1997 BHU( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


26
Banaszuk, Henryk (1937- ).. Paleogeografia : naturalne i antropogeniczne przekształcenia Doliny Górnej Narwi / Henryk Banaszuk. 1996 BG( 2/ 0)
BIO( 5/ 1)

913(438)A/Z Narew (dolina) Poszczególne jednostki geograficzne Polski
27
Jachowicz, Aleksander (1928-1989).. Paleobotanika / Aleksander Jachowicz, Sonia Dybova-Jachowicz. 1994 BIO( 4/ 0)


28
Krzemińska, Ewa. W bursztynowej pułapce / Ewa Krzemińska, Wiesław Krzemiński ; poprzedzone rozdz. "Bursztyn bałtycki w mitologii, historii, sztuce, medycynie i przemyśle" - Jean-Paul Haenni, Christophe Dufou 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


29
Mojski, Józef Edward (1926-2020). Autor Europa w plejstocenie : ewolucja środowiska przyrodniczego / Józef Edward Mojski. 1993 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


30
Radwańska, Urszula (1957- ).. Przewodnik do ćwiczeń z podstaw paleontologii : skrypt dla studentów I roku / Urszula Radwańska ; [red. Jadwiga Dreger]. 1993 BIO( 10/ 0)


31
Klimko, Małgorzata (1947- ). Studia nad zmiennością współczesnych i kopalnych gatunków z rodzaju Schoenoplectus (Rchb.) Palla / Małgorzata Klimko. 1992 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


32
Špinar, Zdeněk Vlastimil (1916-1995).. Zanim pojawił się człowiek / Zdeněk V. Špinar ; il. Zdeněk Burian ; [przeł. Elżbieta i Józef Kaźmierczakowie]. 1989 BIO( 1/ 0)


33
Lehmann, Ulrich (1916-2003).. Bezkręgowce kopalne / Ulrich Lehmann, Gero Hillmer ; red. nauk. Wacław Bałuk ; tł. Józef Kaźmierczak. 1987 BG( 1/ 0)
BIO( 7/ 0)


34
Sedlak, Włodzimierz (1911-1993).. Kierunek - początek życia : narodziny paleobiochemii krzemu / Włodzimierz Sedlak. 1985 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


35

Bursztyn w przyrodzie : przewodnik i katalog wystawy / oprac. Barbara Kosmowska-Ceranowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Muzeum Ziemi. 1983 BIO( 3/ 0)


36

Znaleziska i dawne kopalnie bursztynu w Polsce : katalog / oprac.: Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Teresa Pietrzak. 1982 BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


37
Špinar, Zdeněk Vlastimil (1916-1995).. Zanim pojawił się człowiek / Zdenk V. Špinar ; il. Zdeněk Burian ; [przeł. Elżbieta i Józef Kaźmierczakowie]. 1980 BHU( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


38
Krajowa Konferencja Paleontologów (4 ; 1979 ; Przemyśl). Badania paleontologiczne Karpat Przemyskich : materiały IV Krajowej Konferencji Paleontologów, Przemyśl, 25-27 czerwca 1979 r. / [red. mat. konf. Janusz Kotlarczyk] ; Sekcja Paleontologiczna Po 1979 BIO( 1/ 0)


39
Chmielewska, Maria (1920-2016).. Późny paleolit pradoliny warszawsko-berlińskiej / Maria Chmielewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej. 1978 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


40
Laporte, Léo F. (1933- ).. Kopalne środowiska naturalne / L. F. Laporte ; [z ang. przeł. Antoni Hoffman]. 1978 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


41

Zagadnienia czwartorzędu : zbiór prac = Problems of quaternary period : collection of works / [kom. red. niniejszego tomu Maria Danuta Baraniecka et al.]. 1977 BIO( 2/ 0)


42
Kozłowski, Janusz Krzysztof (1936- ).. Epoka kamienia na ziemiach polskich / Janusz Krzysztof Kozłowski, Stefan Karol Kozłowski. 1977 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)

902/904 Archeologia. Prehistoria
43
Kubasiewicz, Marian (1921-1997).. Badania archeozoologiczne na terenie Gdańska IX-XIV wieku / Marian Kubasiewicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. 1977 BHU( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)


44
Starkel, Leszek (1931- ).. Paleogeografia holocenu / Leszek Starkel. 1977 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


45

Katalog zbiorów geologicznych Instytutu Geologicznego. Dział paleontologiczno-stratygraficzny, Fauna kopalna z obszaru Polski, paleozoik / [oprac. Jadwiga Zwierz]. 1974 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


46
Różycki, Stefan Zbigniew (1906-1988).. Plejstocen Polski Środkowej : na tle przeszłości w górnym trzeciorzędzie / Stefan Zbigniew Różycki. 1972 BIO( 1/ 0)


47
Stasiak, Jadwiga (1942-1996).. Holocen Polski północno-wschodniej / Jadwiga Stasiak. 1971 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)


48
Ericson, David B. Głębiny mórz a przeszłość ziemi / David B. Ericson i Goesta Wollin ; z ang. przeł. Hubert Sylwestrzak i Emil Woźny. 1968 BG( 3/ 0)
BIO( 1/ 0)


49

Czwartorzęd Polski : studium zbiorowe / pod red. Rajmunda Galona i Jana Dylika. 1967 BIO( 1/ 0)


50
Moore, Ruth E. (1908-1989).. Skamieniałymi śladami człowieka zarys ewolucji / Ruth Moore ; z ang. przeł. Marian Jurecki. 1966 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


51
Staszewski, Józef (1887-1966).. Historia nauki o Ziemi w zarysie / Józef Staszewski. 1966 BIO( 1/ 0)


52

Mały słownik paleontologiczny / [red. nauk. Zofia Kielan-Jaworowska ; noty encyklopedyczne napisali Ewa Adamczak et al.]. 1963 BG( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


53

Materiały paleontologiczne : wskazówki do zbierania, opisu i opracowywania : praca zbiorowa / [tł. z ros. Julian Kulczycki ; red. nauk. Adam Urbanek]. 1963 BIO( 1/ 0)


54
Tomaszkiewicz, Leon. Wiek nafty / Leon Tomaszkiewicz. 1956 WHS( 1/ 0)
BIO( 3/ 0)


55

Ostatni milion lat na ziemiach polskich : praca zbiorowa / Zofia Borówko [et al.] ; pod red. Bronisława Halickiego. 1955 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


56
Sztejn, Janina. Z mikroskopem przez dzieje Ziemi / Janina Sztejn. 1955 BIO( 1/ 0)


57
Kongiel, Roman (1904- ).. Udział organizmów w budowie skorupy ziemskiej / Roman Kongiel. 1950 BIO( 1/ 0)


58
Tołwiński, Konstanty (1877-1961).. Kopalnie nafty i gazów ziemnych w Polsce = Mines de petrole et de gaz naturels en Pologne. T. 2, Borysław/ K. Tołwiński. 1934 WHS( 2/ 0)
BIO( 1/ 0)


No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego