Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "543" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 397 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Danikiewicz, Witold. Autor Spektrometria mas / Witold Danikiewicz. 2020 BIC( 3/ 0)


2
Dobrzyńska, Joanna. Autor Wzbogacanie pierwiastków śladowych w aspekcie ich oznaczania technikami spektrometrii atomowej / Joanna Dobrzyńska. 2020 BIC( 1/ 0)


3
Evans, E. Hywel. Autor Chemia analityczna : podejście praktyczne / E. Hywel Evans, Mike E. Foulkes ; redakcja naukowa Bogusław Buszewski ; zespół tłumaczy Bogusław Buszewski [i 6 pozostałych]. 2020 BIC( 4/ 1)


4
Szklarczyk, Marek (1951- ). Autor Mikroskopia chemiczna i analityczne techniki wielowymiarowe oraz sprzężone / Marek Szklarczyk. 2020 BIC( 1/ 0)


5
Herman, Małgorzata. Autor Redaktor Chemia analityczna z elementami bioanalizy : skrypt do ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku Chemia medyczna / autorzy Małgorzata Herman, Paweł Knihnicki, Jolanta Kochana, Joanna Loc 2019 BIC( 2/ 0)


6

Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa / pod redakcją Zbigniewa Hubickiego ; Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydzia 2019 BIC( 1/ 0)


7
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ). Autor Chromatografia cieczowa : teoria i praktyka / Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki, Irena Malinowska. 2019 BIC( 3/ 0)


8
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ). Autor Chromatografia gazowa : teoria i praktyka / Zygfryd Witkiewicz, Waldemar Wardencki. 2018 BIC( 2/ 0)


9

Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych : praca zbiorowa. T. 2, Tabele korelacyjne / pod redakcją Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajc 2018 BIC( 2/ 0)


10

Metody spektroskopowe i spektrometria mas w zastosowaniu do identyfikacji związków organicznych : praca zbiorowa. T. 1 / pod redakcją Wojciecha Zielińskiego i Andrzeja Rajcy ; autorzy Tadeusz 2018 BIC( 2/ 0)


11
Antos, Dorota. Chromatografia preparatywna jako proces rozdzielania mieszanin / Dorota Antos, Krzysztof Kaczmarski, Wojciech Piątkowski. 2017 BIC( 1/ 0)


12
Bulska, Ewa. Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych / pod redakcją Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; autorzy Ewa Bulska, Piotr Konieczka, Ewa Kremer, Anna Ludwikowska, Jacek Namieśni 2017 BIC( 2/ 0)


13
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański. 2017 BIC( 1/ 0)


14
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. 2017 BG( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


15

Analiza przepływowa : od teorii do praktyki / opracowanie pod redakcją Krystyny Pyrzyńskiej. 2017 BIC( 2/ 0)


16
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ).. Chromatografia gazowa / Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hetper. 2017 BIC( 1/ 0)


17
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ).. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. 2017 BIO( 2/ 1)
BIC( 7/ 1)


18
Barańska, Małgorzata (chemia). Spektroskopia oscylacyjna : od teorii do praktyki : praca zbiorowa / pod redakcją Kamilli Małek ; autorzy: Barańska Małgorzata [i 23 pozostałych]. 2016 BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


19
Dziadur, Wiesław. Autor Elektronowa mikroskopia. T. 2, Mikroskopia skaningowa / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2016 BIC( 2/ 1)


20

Application of IC-MS and IC-ICP-MS in environmental research / ed. Rajmund Michalski. 2016 BIC( 1/ 0)


21
Błażewicz, Anna. Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. 2, Analiza instrumentalna / pod redakcją Ryszarda Kocjana ; [autorzy: Anna Błażewicz, Władysław Gołkiewicz, Mirosław Hawrył, Ryszard Kocjan 2015 BIC( 3/ 0)


22
Flieger, Anna (farmacja). Chemia analityczna : podręcznik dla studentów. 1, Analiza jakościowa, analiza ilościowa klasyczna / pod redakcją Ryszarda Kocjana ; [autorzy: Anna Flieger, Jolanta Flieger, Anna Hawrył, Miro 2015 BIC( 3/ 0)


23
Isidorov, Valerij Alekseevič. Identification of biologically and environmentally significant organic compounds : mass spectra and retention indices library of trimethylsilyl derivatives / Valery A. Isidorov. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)

547 CHEMIA ORGANICZNA. Węglowodory. Alkohole i fenole. Etery. Kwasy. Estry. Związki aromatyczn
24
Kealey, David. Chemia analityczna / D. Kealey, P. J. Haines ; z języka angielskiego tłumaczyła Małgorzata Galus. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


25
Kosmowska-Ceranowicz, Barbara (1931- ).. Infrared spectra atlas of fossil resins, subfossil resins and selected imitations of amber = Atlas widm w podczerwieni żywic kopalnych, subfosylnych i niektórych imitacji bursztynu / Barbara Kos 2015 BIC( 1/ 0)


26

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; aut.: Ewa Bulska [et al.]. 2014 BIC( 1/ 0)


27
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański. 2014 BIC( 1/ 0)


28
Dziadur, Wiesław. Autor Elektronowa mikroskopia. T. 1, Mikroskopia transmisyjna / Wiesław Dziadur, Janusz Mikuła ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2014 BIC( 2/ 1)


29
Lasia, Andrzej. Electrochemical impedance spectroscopy and its applications / Andrzej Lasia. 2014 BIC( 1/ 0)


30
Michalski, Rajmund. Chromatografia jonowa / Rajmund Michalski. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


31
Skoog, Douglas A. (1918- ).. Fundamentals of analytical chemistry / Douglas A. Skoog [et al.]. 2014 BIC( 1/ 0)


32
Skowron-Jaskólska, Monika. Zadania rachunkowe z analizy instrumentalnej : skrypt dla studentów chemii i analityki chemicznej II roku pierwszego stopnia i I roku drugiego stopnia / Monika Skowron-Jaskólska, Witold Ciesiels 2014 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


33
Wieczorek-Ciurowa, Krystyna. Mikroskopia bliskich oddziaływań / Krystyna Wieczorek-Ciurowa, Jakub Barbasz, Teodora Sikora ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2014 BIC( 1/ 0)


34
Balcerzak, Maria. Analiza śladowa : zastosowania / oprac. pod red. Ireny Baranowskiej. 2013 BIC( 2/ 0)


35
Bangrowska, Agnieszka. Chromatografia w badaniu książki zabytkowej / Agnieszka Bakalarz. 2013 BG( 2/ 0)

543 Chemia analityczna. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
36

Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Galusa ; [aut.: Małgorzata Galus et al.]. 2013 BG( 4/ 1)
BIC( 1/ 1)


37

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity ; [aut.]: Barbara Blicharska [et al.]. 2013 BWF( 1/ 1)
BIC( 2/ 0)


38
Kęcki, Zbigniew (1926-2003).. Podstawy spektroskopii molekularnej / Zbigniew Kęcki. 2013 BG( 3/ 2)
BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


39
Kisała, Joanna. Podstawy instrumentalnych metod analitycznych dla studentów kierunków przyrodniczych / Joanna Kisała, Dariusz Pogocki. 2013 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 Chemia analityczna. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
40
Pękała, Marek (1949- ; fizyka). Eksperymentalne metody magnetochemii / Marek Pękała. 2013 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


41
Smoczyński, Lech (1951- ).. Zarys chemii ogólnej i analitycznej : teoria i praktyka / Lech Smoczyński, Regina Wardzyńska. 2013 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 Chemia analityczna. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
42
Więckowska-Bryłka, Ewa. Elementy analizy instrumentalnej - ćwiczenia / Ewa Więckowska-Bryłka, Ewa Białecka-Florjańczyk. 2013 BIC( 1/ 0)


43
Adams, Robert P. Identification of essential oil components by gas chromatography/mass spectrometry / Robert P. Adams. 2012 BIC( 1/ 0)


44
Bulska, Ewa. Metrologia chemiczna : sztuka prowadzenia pomiarów / Ewa Bulska. 2012 BG( 2/ 2)
BIC( 2/ 1)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
45

Techniki elektromigracyjne : teoria i praktyka / oprac. pod red. Bogusława Buszewskiego, Eweliny Dziubakiewicz, Michała Szumskiego. 2012 BG( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
46
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
47
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. 2012 BG( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
48

Platynowce : zastosowanie i metody oznaczania / opracowanie monograficzne pod red. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. 2012 BG( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
49
Hulanicki, Adam (1929-2019).. Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej / Adam Hulanicki. 2012 BG( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
50
Kaczorowska, Małgorzata (chemia). Zastosowanie metod tandemowej spektrometrii mas do badań układów supramolekularnych / Małgorzata Kaczorowska. 2012 BIC( 1/ 0)


51

Analiza przepływowa : metody i zastosowania. 3 / red. Paweł Kościelniak, Marek Trojanowicz. 2012 BG( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 Chemia analityczna. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
52
Minczewski, Jerzy Zdzisław (1916-1995).. Chemia analityczna. 2, Chemiczne metody analizy ilościowej / Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. 2012 BG( 5/ 0)
BIC( 1/ 0)


53
Minczewski, Jerzy Zdzisław (1916-1995).. Chemia analityczna. 1, Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa / Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. 2012 BG( 5/ 0)
BIC( 1/ 0)


54
Piotrowski, Janusz (1934-2014). Wzorcowanie aparatury pomiarowej / Janusz Piotrowski, Krystyna Kostyrko. 2012 BIC( 2/ 0)


55
Silverstein, Robert Milton (1916-2007).. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych / Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle ; z jęz. ang. tł. Stefan Jankowski, Marek Potrzebowski, Marek Sochacki. 2012 BG( 1/ 1)
BIC( 3/ 0)


56

Isotopic analysis : fundamentals and applications using ICP-MS / ed. Frank Vanhaecke. Patrick Degryse. 2012 BIC( 1/ 0)


57
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ).. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. 2012 BIC( 3/ 0)


58
Antos, Dorota. Chromatografia preparatywna jako proces rozdzielania mieszanin / Dorota Antos, Krzysztof Kaczmarski, Wojciech Piątkowski. 2011 BIC( 1/ 0)


59

Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Galusa ; [aut.: Małgorzata Galus et al.]. 2011 BG( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


60
Olszewska, Ewa (chemia). Ćwiczenia z chromatografii : materiały dla studentów / Ewa Olszewska, Sebastian Grzyb ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2011 BG( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
61
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ).. Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych / Zygfryd Witkiewicz, Joanna Kałużna-Czaplińska. 2011 BG( 1/ 1)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
62

Widma masowe składników aktywnych preparatów typu dopalacze / Dariusz Zuba [et al.]. 2011 BIC( 5/ 0)


63
Dżugan, Małgorzata. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności / Małgorzata Dżugan, Anna Pasternakiewicz ; Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności. 2010 BG( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
64

Postępy chromatografii i innych technik i technologii rozdzielania : praca zbiorowa / pod red. Bronisława K. Głoda. 2010 BG( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
65

Metody analitycznej spektrometrii atomowej : teoria i praktyka / [red. Wiesław Żyrnicki et al. ; aut. Danuta Barałkiewicz et al.]. 2010 BG( 4/ 1)
BIC( 4/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
66

Specjacja chemiczna : problemy i możliwości : opracowanie monograficzne / pod red. Danuty Barałkiewicz i Ewy Bulskiej. 2009 BG( 2/ 0)
BIC( 4/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
67

Mikrobioanalityka : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Brzózki ; [aut. Zbigniew Brzózka et al.]. 2009 BIC( 2/ 0)


68

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; aut.: Ewa Bulska [et al.]. 2009 BG( 1/ 1)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
69
Chmielewska-Bojarska, Bożena. Chemia analityczna : analiza jakościowa kationów i anionów / Bożena Chmielewska-Bojarska. 2009 BG( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
70
Cygański, Andrzej (1927-2012).. Metody spektroskopowe w chemii analitycznej / Andrzej Cygański. 2009 BG( 3/ 2)


71

Postępy chromatografii : praca zbiorowa / pod red. Bronisława K. Głoda. 2009 BG( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
72

Fotochemia i spektroskopia optyczna : ćwiczenia laboratoryjne / pod. red. Jana Najbara, Andrzeja Turka. 2009 BG( 3/ 0)
BIC( 3/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
73
Tymków, Przemysław Łukasz. Application of photogrammetric and remote sensing methods for identification of resistance coefficients of high water flow in river valleys / Przemysław Tymków. 2009 BIC( 1/ 0)


74
Witkiewicz, Zygfryd (1940- ). Autor Chromatografia gazowa / Zygfryd Witkiewicz, Jacek Hetper. 2009 BG( 3/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
75
Brożek-Mucha, Zuzanna (1964- ).. Balistyka chemiczna / Zuzanna Brożek-Mucha. 2008 BG( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
76
Bulska, Ewa. Metrologia chemiczna : sztuka prowadzenia pomiarów / Ewa Bulska. 2008 BG( 3/ 3)
BIC( 4/ 1)


77
Chmielewska-Bojarska, Bożena. Chemia analityczna : analiza miareczkowa i wagowa / Bożena Chmielewska-Bojarska, Danuta Kaźmierczak. 2008 BG( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
78

Analiza przepływowa : metody i zastosowania. 2 / red. Paweł Kościelniak, Marek Trojanowicz. 2008 BIC( 1/ 0)


79
Kucharski, Marian. Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń : wybrane zagadnienia i ćwiczenia laboratoryjne / Marian Kucharski. 2008 BIC( 5/ 0)


80
Michalski, Rajmund. Autor Akredytacja laboratoriów badawczych według normy PN-EN ISO/IEC 17025 : przewodnik / Rajmund Michalski, Joanna Mytych. 2008 BIC( 1/ 0)


81
Orazem, Mark E. Electrochemical impedance spectroscopy / Mark E. Orazem, Bernard Tribollet. 2008 BIC( 1/ 0)


82
Saba, Jadwiga (1947- ).. Wybrane metody instrumentalne stosowane w chemii analitycznej / Jadwiga Saba. 2008 BG( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
83

Advances in flow analysis / ed. by Marek Trojanowicz. 2008 BIC( 1/ 0)


84

Współczesna metrologia : zagadnienia wybrane / autorzy Jerzy Barzykowski, Anna Domańska, Małgorzata Kujawińska, Janusz Mroczka, Stanisław Ososwski, Zbigniew Polański, Waldemar Tlaga, Danuta 2007 BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


85

Spektrometria atomowa : możliwości analityczne / oprac. pod red. Ewy Bulskiej i Krystyny Pyrzyńskiej. 2007 BG( 2/ 1)
BIC( 4/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
86

Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych : praca zbiorowa / pod red. Piotra Konieczki i Jacka Namieśnika ; aut.: Ewa Bulska [et al.]. 2007 BIC( 3/ 0)


87
Dean, John R. Practical inductively coupled plasma spectroscopy / John R. Dean. 2007 BIC( 1/ 0)


88

Chemia analityczna : ćwiczenia laboratoryjne : praca zbiorowa / pod red. Iwony Głuch i Marii Balcerzak. 2007 BIC( 2/ 0)


89
McMahon, Gillian. Analytical instrumentation : a guide to laboratory, portable and miniaturized instruments / Gillian McMahon. 2007 BIC( 1/ 0)


90
Mozgawa, Włodzimierz. Spektroskopia oscylacyjna zeolitów / Włodzimierz Mozgawa. 2007 BIC( 1/ 0)


91
Pawlikowski, Marek (1950- ).. Wstęp do teoretycznej spektroskopii molekularnej : teoria grup / Marek T. Pawlikowski. 2007 BIC( 3/ 0)


92

Chemia analityczna : podstawy klasycznej analizy ilościowej / pod red. Andrzeja Persony. 2007 BIC( 1/ 0)


93
Prichard, Florence Elizabeth (1937- ).. Quality assurance in analytical chemistry / Elizabeth Prichard and Vicki Barwick. 2007 BIC( 1/ 0)


94
Silverstein, Robert Milton (1916-2007).. Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych / Robert M. Silverstein, Francis X. Webster, David J. Kiemle ; z jęz. ang. tł. Stefan Jankowski, Marek Potrzebowski, Marek Sochacki. 2007 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 3/ 0)

547 CHEMIA ORGANICZNA. Węglowodory. Alkohole i fenole. Etery. Kwasy. Estry. Związki aromatyczn
95
Skoog, Douglas A. (1918- ).. Principles of instrumental analysis / Douglas A. Skoog, F. James Holler, Stanley R. Crouch. 2007 BIC( 1/ 0)


96
Skoog, Douglas A. (1918- ).. Podstawy chemii analitycznej. 2 / Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler, Stanley R. Crouch ; przekład zbiorowy pod redakcją Adama Hulanickiego. 2007 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)

543 CHEMIA ANALITYCZNA. Analiza jakościowa, ilościowa i śladowa. Miareczkowanie. Chemiczne me
97
Wenzel, Thomas J. Discrimination of chiral compounds using NMR spectroscopy Thomas J. Wenzel. 2007 BIC( 1/ 0)


98

Palladium emissions in the environment : analytical methods, environmental assessment and health effects / Fathi Zereini, Friedrich Alt (eds.). 2006 BIC( 1/ 0)


99

Nowoczesne techniki analityczne : praca zbiorowa / pod red. Macieja Jarosza. 2006 BIC( 3/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego