Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "537" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 477 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Leonowicz, Marcin (1952- ). Autor Współczesne magnesy : technologie, mechanizmy koercji, zastosowania / Marcin Leonowicz, Jerzy J. Wysłocki. 2018 BWF( 1/ 0)


2

Spin wave confinement : propagating waves / edited by Sergej O. Demokritov. 2017 BWF( 1/ 0)


3

Nanomagnetism : applications and perspectives / edited by Claude Fermon and Marcel Van de Voorde. 2017 BWF( 1/ 1)


4
Morawski, Tadeusz (1940- ).. Pola i fale elektromagnetyczne / Tadeusz Morawski, Wojciech Gwarek. 2017 BWF( 1/ 0)


5

Magnetic structures of 2D and 3D nanoparticles : properties and applications / edited by Jean-Claude Levy. 2016 BWF( 1/ 0)


6
Lukierska-Walasek, Krystyna. Wstęp do teorii szkieł spinowych i kwadrupolowych / Krystyna Lukierska-Walasek. 2015 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


7
Piątek, Zygmunt Paweł. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego / Zygmunt Piątek, Paweł Jabłoński. 2015 BWF( 1/ 0)


8
Pękała, Marek (1949- ; fizyka). Eksperymentalne metody magnetochemii / Marek Pękała. 2014 BWF( 1/ 0)


9
Turowski, Janusz (1927- ).. Elektrodynamika techniczna / Janusz Turowski. 2014 BWF( 1/ 0)


10

Magnetophotonics : from theory to applications / [eds.] Mitsuteru Inoue, Miguel Levy, Alexander V. Baryshev. 2013 BWF( 1/ 0)


11
Purcell, Edward Millis (1912-1997).. Electricity and magnetism / Edward M. Purcell, David J. Morin. 2013 BWF( 1/ 0)


12

Magnetyzm i nadprzewodnictwo / Andrzej Szewczyk [et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWF( 4/ 0)
BWF2( 1/ 0)


13
Beresteckij, Vladimir Borisovič (1913-1977).. Elektrodynamika kwantowa / Władimir B. Bierestecki, Jewgienij M. Lifszyc, Lew P. Pitajewski ; z jęz. ros. tł. Piotr Chankowski. 2011 BG( 1/ 0)
BWF( 3/ 0)
BWF2( 1/ 0)


14
Griffiths, David Jeffrey (1942- ).. Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths ; z jęz. ang. tł. Zygmunt Ajduk, Piotr Rączka, Krzysztof Rejmer. 2011 BWF( 1/ 0)


15
Landau, Lev Davidovič (1908-1968).. Elektrodynamika ośrodków ciągłych / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc ; z jęz. ros. tł. Małgorzata Ewa Florek, Robert Podsiadły. 2011 BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


16
Andrejczuk, Andrzej. Intensywne promieniowanie X : źródła, optyka i niektóre zastosowania : rozprawa habilitacyjna / Andrzej Andrejczuk. 2010 BG( 3/ 0)
BWF( 5/ 1)
BWF2( 1/ 0)


17
Coey, John Michael David (1945- ).. Magnetism and magnetic materials / J. M. D. Coey. 2010 BWF( 3/ 3)


18
Heeger, Alan J. Semiconducting and metallic polymers / by Alan J. Heeger, N. Serdar Sariciftci, Ebinazar B. Namdas. 2010 BWF( 1/ 0)


19
Piątek, Zygmunt Paweł. Podstawy teorii pola elektromagnetycznego / Zygmunt Piątek, Paweł Jabłoński. 2010 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


20
Anuszczyk, Jan (1948- ). Ferromagnetyki miękkie w polach obrotowych : badania i właściwości / Jan Wojciech Anuszczyk, Wojciech Antoni Pluta. 2009 BWF( 1/ 0)


21
Datta, Supriyo (1954- ).. Electronic transport in mesoscopic systems / Supriyo Datta. 2009 BWF( 1/ 0)


22
Fleisch, Daniel A. A student’s guide to Maxwell’s equations / Daniel Fleisch. 2009 BWF( 2/ 0)


23
Kronmüller, Helmut. Autor Micromagnetism and the microstructure of ferromagnetic solids / Helmut Kronmüller, Manfred Fähnle. 2009 BWF( 1/ 0)


24

Magnetic nanomaterials / ed. by Challa S. S. R. Kumar. 2009 BWF( 1/ 0)


25
Griffiths, David Jeffrey (1942- ).. Introduction to electrodynamics / David J. Griffiths. 2008 BWF( 1/ 0)


26
Szkoła Jesienna Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. Marii Skłodowskiej-Curie (22 ; 2 Pola elektromagnetyczne w środowisku : problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne : XXII Szkoła Jesienna, Zakopane, 20-24 października 2008 r. : materiały konferencyjne / [ko 2008 BWF( 1/ 0)


27

Conference : New Materials for Magnetoelectronics, Będlewo, 3-6 May 2006 / guest eds.: Stanisław Lipiński and Tadeusz Luciński ; Wrocław University of Technology. Centre of Advanced Materials 2007 BWF( 1/ 0)


28
Pomorski, Krzysztof Roman (1945- ). Autor Elektrodynamika / Krzysztof Pomorski. 2007 BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


29
Blundell, Stephen (1967- ).. Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell. 2006 BWF( 1/ 0)


30
Davies, John H. (1956- ).. The physics of low-dimensional semiconductors : an introduction / John H. Davies. 2006 BWF( 1/ 0)


31

Magnetic properties of laterally confined nanometric structures / ed. by G. Gubbiotti. 2006 BWF( 1/ 0)


32

Ultrathin magnetic structures. [Vol.] 2, Measurement techniques and novel magnetic properties / B. Heinrich, J. A. C. Bland (eds.). 2005 BWF( 1/ 0)


33
Griffiths, David Jeffrey (1942- ).. Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths ; z jęz. ang. tł. Zygmunt Adjuk [i.e. Ajduk], Piotr Rączka, Krzysztof Rejmer. 2005 BG( 3/ 0)
BWF( 2/ 0)


34
Leonowicz, Marcin (1952- ).. Współczesne magnesy : technologie, mechanizmy koercji, zastosowania / Marcin Leonowicz, Jerzy J. Wysłocki. 2005 BWF( 1/ 0)


35
Haug, Hartmut. Quantum theory of the optical and electronic properties of semiconductors / Hartmut Haug, Stephan W. Koch. 2004 BWF( 1/ 0)


36
Wysłocki, Jerzy J. (1958- ).. Od rudy magnetytu do współczesnych magnesów : wybrane zagadnienia z inżynierii materiałowej i fizyki magnetyków / Jerzy J. Wysłocki. 2004 BWF( 1/ 0)


37
Bozorth, Richard M. Ferromagnetism / Richard M. Bozorth. 2003 BWF( 1/ 0)


38
Rosinsky, Natalie Myra. Magnets : pulling together, pushing apart / Natalie Myra Rosinsky ; illustrated Sehree Boyd. 2003 BWF( 1/ 0)


39
Spaldin, Nicola A. (1969- ).. Magnetic materials : fundamentals and device applications / Nicola A. Spaldin. 2003 BWF( 1/ 0)


40
Chikazumi, Sochin (1922- ).. Physics of ferromagnetism / Soshin Chikazumi ; english ed. prepared with the assistance of C. D. Graham, Jr. 2002 BWF( 1/ 0)


41
Beeteson, John Stuart. Visualising magnetic fields : numerical equation solvers in action / John Stuart Beeteson. 2001 BWF( 1/ 0)


42
Blundell, Stephen (1967- ).. Magnetism in condensed matter / Stephen Blundell. 2001 BWF( 1/ 1)


43
Edmonds, Donald T. Electricity and magnetism in biological systems / D. T. Edmonds. 2001 BWF( 1/ 0)


44
Griffiths, David Jeffrey (1942- ).. Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths ; z ang. tł. Zygmunt Ajduk, Piotr Rączka, Krzysztof Rejmer. 2001 BG( 3/ 0)
BWF( 5/ 1)


45
Harań, Grzegorz. Impurity effect in high temperature superconductors / Grzegorz Harań. 2001 BWF( 1/ 0)


46
Płusa, Danuta. Rola struktury domenowej w procesie przemagnesowania spiekanych magnesów Nd-Fe-B / Danuta Płusa. 2001 BWF( 1/ 0)


47
DRP’2000 (6 ; 2000 ; Spała). 6th International Conference "Dielectric and related phenomena" DRP’2000 Spała, Poland, 6-10 September 2000 : abstracts, / organized by Technical University of Łódź. Department of Molecular Ph 2000 BWF( 1/ 0)


48
Gaj, Jan (1943-2011).. Elektryczność i magnetyzm / Jan Gaj. 2000 BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


49
Hennel, Jacek Witold (1925-2014).. Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego / Jacek W. Hennel, Jacek Klinowski ; [z jęz. ang. przeł. Genowefa Ślósarek] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2000 BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


50
Hornowski, Tomasz Andrzej. Propagacja fal ultradźwiękowych w mieszaninach krytycznych i cieczach magnetycznych / Tomasz Hornowski. 2000 BWF( 1/ 0)


51
Koralewski, Marceli. Aktywność optyczna i jej związek ze stanem ferroelektrycznym wybranych kryształów ferroelektrycznych / Marceli Koralewski. 2000 BWF( 1/ 0)


52
Kübler, Jürgen K. Theory of itinerant electron magnetism / Jürgen K. Kübler. 2000 BWF( 2/ 0)


53

Magneto-optics / S. Sugano, N. Kojima (eds.). 2000 BWF( 1/ 0)


54

Magnetism beyond 2000 / ed. by Arthur J. Freeman and Samuel D. Bader. 1999 BWF( 1/ 0)


55
Della Torre, Edward (1934- ).. Magnetic hysteresis / Edward Della Torre. 1999 BWF( 1/ 0)


56
Misiewicz, Jan (1952- ).. Introduction to the photoreflectance spectroscopy of semiconductor structures / Jan Misiewicz, Piotr Sitarek, Grzegorz Sęk. 1999 BWF( 1/ 0)


57
Skulski, Ryszard. Autor Rozmycie przemian fazowych w wybranych grupach ferroelektryków i relaksorach / Ryszard Skulski. 1999 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


58
Trzaska, Hubert. Pomiary pól elektromagnetycznych w polu bliskim / Hubert Trzaska. 1998 BWF( 2/ 0)


59
Yosida, Kei (1922- ).. Theory of magnetism / Kei Yosida ; [transl. by Kiroyuki Siba, Akio Sakurai, Kosaku Yamada]. 1998 BWF( 1/ 0)


60
Enderlein, Rolf. Fundamentals of semiconductor physics and devices / Rolf Enderlein, Norman J. M. Horing. 1997 BWF( 1/ 0)


61
Różański, Lech (elektrotechnika). Pole i fale elektromagnetyczne / Lech Różański. 1997 BWF( 1/ 0)


62
Zvezdin, Anatolij Konstantynovič. Modern magnetooptics and magnetooptical materials / A. K. Zvezdin, V. A. Kotov. 1997 BWF( 1/ 0)


63
Livingston, James D. Driving force : the natural magic of magnets / James D. Livingston. 1996 BWF( 1/ 0)


64

Mössbauer spectroscopy applied to magnetism and materials science. Volume 2 / edited by Gary J. Long and Fernande Grandjean. 1996 BWF( 1/ 0)


65

Waves and optics simulations / The consortium for upper-level physics software Wolfgang Christian [et al.]. 1995 BWF( 1/ 0)


66

Electricity and magnetism simulations : the consortium for upper-level physics software / Robert Ehrlich [et al.]. 1995 BWF( 1/ 0)


67
International Conference on Magnetism (1994 ; Warszawa). (1994 ; Proceedings of the International Conference on Magnetism ICM’94, Warsaw, Poland, August 22-26, 1994. Pt. 3, (Chapters 20-28) / eds: R. Troć, J. Morkowski, H. Szymczak. 1995 BWF( 1/ 0)


68
International Conference on Magnetism (1994 ; Warszawa). Proceedings of the International Conference on Magnetism ICM’94, Warsaw, Poland, August 22-26, 1994. Pt. 2, (Chapters 10-19) / eds: R. Troć, J. Morkowski, H. Szymczak. 1995 BWF( 1/ 0)


69
International Conference on Magnetism (1994 ; Warszawa). Proceedings of the International Conference on Magnetism ICM’94, Warsaw, Poland, August 22-26, 1994. Pt. 1, (Chapters 1-9) / eds: R. Troć, J. Morkowski, H. Szymczak. 1995 BWF( 1/ 0)


70
Moskowitz, Lester R. Permanent magnet design and application handbook / L. R. Moskowitz. 1995 BWF( 1/ 0)


71
Abragam, Anatole (1914-2011).. The principles of nuclear magnetism / by A. Abragam. 1994 BWF( 1/ 0)


72
Rawa, Henryk (1942-2011). Autor Elektryczność i magnetyzm w technice / Henryk Rawa. 1994 BG( 1/ 0)
BWF( 3/ 0)


73

Nonlinear phenomena and chaos in magnetic materials / ed. Philip E. Wigen. 1994 BWF( 1/ 0)


74

Semiconductor interfaces, microstructures and devices : properties and applications / ed. by Zhe Chuan Feng. 1993 BWF( 1/ 0)


75
Ginter, Jerzy (1935- ).. Fizyka fal. [T. 2], Promieniowanie i dyfrakcja, stany związane / Jerzy Ginter. 1993 BG( 4/ 0)
BWF( 2/ 0)


76
Ginter, Jerzy (1935- ).. Fizyka fal. [T. 1], Fale w ośrodkach jednorodnych, fale w ośrodkach niejednorodnych / Jerzy Ginter. 1993 BG( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


77
International School on Magnetism (6 ; 1992 ; Białowieża). Proceedings of the VI International School on Magnetism, Białowieża’92 : Białowieża, Poland, Juna 21-30, 1992 / eds. Ludwik Dobrzyński, Jerzy Krupski, Józef Spałek. 1993 BWF( 1/ 0)


78
Cach, Ryszard (1950- ).. Dielectric non-linear properties of some real ferroelectric crystals / Ryszard Cach. 1992 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


79

Polumagnitnye poluprovodniki / eds. Â. Furdyna, Â. Kosut [Jacek Kossut] ; perev. s angl. I. M. Cidilkovskogo. 1992 BWF( 1/ 0)


80
Dębowska, Ewa (1947- ).. Electronic structure of metal-hydrogen systems studied by positron annihilation / Ewa Dębowska. 1992 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


81
Hilczer, Bożena (1936- ). Autor Elektrety i piezopolimery / B. Hilczer, J. Małecki. 1992 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


82

Optoelektronika. Cz. 1 / pod red. Adama Smolińskiego. 1992 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


83

Optoelektronika. Cz. 2 / pod red. Adama Smolińskiego. 1992 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


84
Madan, Arun. Fizika i primenenie amorfnyh poluprovodnikov / Arun Meden, Melvin Šo ; per. s angl. S A. Kostyleva. 1991 BWF( 1/ 0)


85
Schöll, Eckehard (1951- ). Samoorganizaciâ v poluprovodnikah : neravnovesnye fazovye perehody v poluprovodnikah, obuslovlennye generacionno-rekombinacionnymi processami / Ekehard Šëll’ ; per. s angl. B. M. Aškinadze i A 1991 BWF( 1/ 0)


86
Wabia, Marian. Spektralna reprezentacja pola elektromagnetycznego w jednoosiowym falowodzie planarnym / Marian Wabia. 1991 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


87
Zeer, Èva’ld Petrovič. Novye ("kross-singulârnye") èffekty v ÂMR polikristallov / È. P. Zeer, V. E. Zobov, O. V. Falaleev ; red. G. A. Petrakovskij ; Akademiâ nauk SSSR. Sibirskoe otdelenie. 1991 BWF( 1/ 0)


88

Elektryczność i magnetyzm / Zygmunt Bajorski [et al.] ; Politechnika Wrocławska. 1990 BWF( 1/ 0)


89

Integriruemost’ i kinetičeskie uravneniâ dlâ solitonov : sbornik naučnyh trudov / [otv. red. V. G. Bar’âhtar, V. E. Zaharov, V. M. Černousenko] ; Akademiâ Nauk Ukrainskoj SSR. Institut Teor 1990 BWF( 2/ 0)


90
Ernst, Richard R. ÂMR v odnom i dvuh izmereniâh / R. Èrnst, Dž. Bodenhauzen, A. Wokaun ; per. s angl. pod red. K. M. Salihova. 1990 BWF( 1/ 0)


91
Korecki, Józef (fizyka). Surface, interface and thin film magnetism of iron seen by Mössbauer spectroscopy / Józef Korecki. 1990 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


92
Łukaniszyn, Marian (1953- ).. Modelowanie pól magnetycznych i elektrycznych trójwymiarowych metodą różnic skończonych z wykorzystaniem szybkich procedur obliczeniowych / Marian Łukaniszyn. 1990 BWF( 1/ 0)


93
Berkovskij, Boris Mihajlovič. Magnitnye židkosti / B. M. Berkovskij, V. F. Medvedev, M. S. Krakov. 1989 BWF( 1/ 0)


94
Congress Ampere on Magnetic Resonance and Related Phenomena (24 ; 1988 ; Poznań). Magnetic resonance and related phenomena : proceedings of the XXIV Congress Ampere, Poznań, 29 August-3 September 1988 / by by J. Stankowski [et al.] ; Institute of Molecular Physics, Polish Acad 1989 BWF( 1/ 0)


95

Magnitnye svojstva kristalličeskih i amorfnyh sred : sbornik naučnyh trudov / otv. red. V. A. Ignatčenko ; Akademiâ Nauk SSSR. Sibirskoe Otdelenie. Institut Fiziki im. L. V. Kirenskogo. 1989 BWF( 1/ 0)


96
International Conference on Physics of Magnetic Materials (4 ; 1988 ; Szczyrk). Proceedings of the 4th International Conference on Physics of Magnetic Materials, Szczyrk-Biła (Poland), September 4-10, 1988 / editors W. Gorzkowski, H. K. Lachowicz, H. Szymczak. 1989 BWF( 1/ 0)


97
Kneppo, Peter. Biomagnitnye izmereniâ / P. Kneppo, L. I. Titomir. 1989 BWF( 1/ 0)


98
Letnia Szkoła Magnetyzmu (1988 ; Białowieża). Letnia Szkoła Magnetyzmu : Białowieża 1988, 13-25 czerwca : wykład wygłoszony przez prof. dr. hab. Andrzeja Szytułę : Struktury magnetyczne związków f-elektronowych / [Ludwik Dobrzyński] 1989 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


99
Letnia Szkoła Magnetyzmu. Wykłady (1988 ; Białowieża). Wykłady Letniej Szkoły Magnetyzmu, Białowieża ’88 (13-25 czerwiec 1988 / [kom. organiz. L. Dobrzyński et al.] ; Katedra Fizyki Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 1989 BWF( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego