Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "536" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 260 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Gostkowska, Bożena (1936- ). Autor Ochrona radiologiczna : wielkości, jednostki i obliczenia / Bożena Gostkowska. 2021 BWF( 1/ 0)


2
Fermi, Enrico (1901-1954). Autor Thermodynamics / Enrico Fermi. 2019 BWF( 1/ 0)


3
Wróblewska, Dorota (radiologia). Autor Nowelizacja ustawy Prawo atomowe w zakresie regulacji dotyczących stosowania promieniowania jonizującego w medycynie / Dorota Wróblewska, Piotr Możdżeń. 2019 BWF( 13/ 0)
Inżynier i Fizyk Medyczny Vol. 8, 2019, suplement, s. 5-30
4

Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. T. 2 / pod redakcją Juliana Malickiego i Krzysztofa Ślosarka. 2018 BWF( 1/ 0)


5

The Oxford handbook of music psychology / edited by Susan Hallam, Ian Cross and Michael Thaut. 2016 BWF( 1/ 0)


6
Jeleń, Piotr. Biofizyka : 500 pytań testowych / Piotr Jeleń, Maria Sobol, Jakub Zieliński. 2016 BWF( 1/ 0)


7

Planowanie leczenia i dozymetria w radioterapii. T. 1 / pod redakcją Juliana Malickiego i Krzysztofa Ślosarka. 2016 BWF( 1/ 0)


8
Gostkowska, Bożena (1936- ).. Materiały szkoleniowe dla operatorów akceleratorów i / lub urządzeń do teleterapii / Bożena Gostkowska, Szczęsny Rosiński. 2015 BWF( 1/ 0)


9

Diagnostyka obrazowa : podstawy teoretyczne i metodyka badań / red. nauk. Bogdan Pruszyński ; aut.: Renata Andrysiak [et al.]. 2015 BWF( 1/ 0)


10
Gordon, Richard (1948- ).. Kwantowy przełom : rewolucja w uzdrawianiu / Richard Gordon, Chris Duffield, Vickie Wickhorst ; [tł. Beata Piecychna ; il. Richard Gordon i Eleanor Barrow]. 2014 BWF( 1/ 0)


11
Gostkowska, Bożena (1936- ).. Materialy szkoleniowe dla operatorów akceleratorow i / lub urzadzeń do teleterapii Bożena Gostkowska i Szczęsny Rosiński. 2014 BWF( 1/ 0)


12

Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. Feliks Jaroszyk ; aut.: Beata Czarnecka [et al.]. 2014 BWF( 1/ 0)


13

Diagnostyka laboratoryjna / red. nauk. Bogdan Solnica ; [aut. Andrzej Cieśla et al.]. 2014 BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


14

Biologia molekularna w medycynie : elementy genetyki klinicznej / red. nauk. Jerzy Bal. 2013 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


15
Blokesz, Adam. (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną : fizyka z elementami medycyny dla kandydatów na uczelnie medyczne, fizykę medyczną i biofizykę. Cz. 1 / Adam Blokesz, Jakub Wąsowicz, Patryk Wolny 2013 BWF( 4/ 0)
BWF2( 1/ 0)


16
Gostkowska, Bożena (1936- ).. Wielkości, jednostki i obliczenia : poradnik dla inspektorów ochrony radiologicznej / Bożena Gostkowska. 2013 BWF( 1/ 0)


17

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity ; [aut.]: Barbara Blicharska [et al.]. 2013 BWF( 1/ 1)
BIC( 2/ 0)


18

Fizyczne metody badań w biologii, medycynie i ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity ; aut. Barbara Blicharska [et al.]. 2013 BWF( 1/ 1)


19
Jacobs, P. W. M. Thermodynamics / Patrick Jacobs. 2013 BWF( 1/ 0)


20
Kęcki, Zbigniew (1926-2003).. Podstawy spektroskopii molekularnej / Zbigniew Kęcki. 2013 BG( 3/ 2)
BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


21
Tadeusiewicz, Ryszard (1947- ).. Biocybernetyka : metodologiczne podstawy dla inżynierii biomedycznej / Ryszard Tadeusiewicz. 2013 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


22
Wiśniewski, Stefan (1923-1993).. Wymiana ciepła / Stefan Wiśniewski, Tomasz S. Wiśniewski. 2013 BWF( 1/ 0)


23

Biofizyka : wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. nauk.: Zofia Jóźwiak, Grzegorz Bartosz ; [aut.: Grzegorz Bartosz et al.]. 2012 BG( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BIO( 3/ 1)


24

Biofizyka : wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami / red. nauk.: Zofia Jóźwiak, Grzegorz Bartosz ; aut.: Grzegorz Bartosz [et al.]. 2012 BWF( 1/ 0)


25
Białas, Magdalena (1969- ).. Podstawy patomorfologii : [repetytorium dla studentów kierunków lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej i fizyki medycznej] / Magdalena Białas, Romana Tomaszewska. 2012 BWF( 1/ 0)


26
Hames, B. David. Biochemia / D. Hames, N. Hooper ; przekł. zbior. pod red. Lilli Hryniewieckiej i Kazimierza Ziemnickiego ; zespół tł. wyd. 3 Halina Augustyniak [et al.]. 2012 BWF( 1/ 0)
BIO( 4/ 1)
BIC( 1/ 0)


27
Kilarski, Wincenty Michał (1931- ).. Strukturalne podstawy biologii komórki / Wincenty Kilarski. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)


28
Latanowicz, Lidia. Promieniowanie UV a środowisko / Lidia Latanowicz, Jolanta Latosińska. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)
BIC( 1/ 0)


29
Najarian, Kayvan. Biomedical signal and image processing / Kayvan Najarian, Robert Splinter. 2012 BWF( 1/ 0)


30

Diagnostyka obrazowa : podstawy teoretyczne i metodyka badań / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; aut.: Renata Andrysiak [et al.]. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 2/ 0)


31
Sawicki, Wojciech. Histologia / Wojciech Sawicki, Jacek Malejczyk. 2012 BWF( 1/ 0)


32
Schnupp, Jan (1966- ). Autor Auditory neuroscience : making sense of sound / Jan Schnupp, Israel Nelken and Andrew King. 2012 BWF( 1/ 0)


33
Solomon, Eldra Pearl. Biologia / Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin ; [zespół tł. Barbara Bilińska et al.]. 2012 BWF( 1/ 0)


34

Educational activities and conferences : ESTRO guide 2012 / Vicenzo Valentini, ed. ; European Society for Radioteraphy and Oncology. 2012 BWF( 1/ 0)


35
Berg, Jeremy Mark. Biochemia / Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer ; przekł. zbiorowy pod red. Zofii Szweykowskiej-Kulińskiej i Artura Jarmołowskiego z szóstego wyd. amer. ; [zespól tł. Halina Augu 2011 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


36

Radiografia : podręcznik dla techników elektroradiologii / red. Suzanne Easton ; [tł.: Anna Kołtowska, Przemysław Podgórski, Justyna Wagel]. 2011 BWF( 1/ 0)


37

Biofizyka : podręcznik dla studentów / red. nauk. Feliks Jaroszyk ; [aut.: Beata Czarnecka et al.]. 2011 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


38
Ślósarek, Genowefa. Biofizyka molekularna : zjawiska, instrumenty, modelowanie / Genowefa Ślósarek. 2011 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 1)


39
Blundell, Stephen (1967- ).. Concepts in thermal physics / Stephen J. Blundell and Katherine M. Blundell. 2010 BWF( 1/ 0)


40
Cooper, Alan (1945- ).. Chemia biofizyczna : wprowadzenie do chemii fizycznej w badaniu makrocząsteczek / Alan Cooper ; z jęz. ang. tł. Zbigniew Zawadzki. 2010 BG( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


41

Femtosecond biophotonics : core technology and applications / Min Gu [et al.]. 2010 BWF( 1/ 0)


42
Nowicki, Andrzej (elektrotechnika). Ultradźwięki w medycynie : wprowadzenie do wspólczesnej ultrasonografii / Andrzej Nowicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. 2010 BWF( 1/ 0)


43
Rummeny, Ernst J. (1953- ).. Obrazowanie ciała metodą rezonansu magnetycznego / Ernst J. Rummeny, Peter Reimer, Walter Heindel ; [aut.: Thomas Allkemper et al.] ; przekł. Tomasz Kuniej. 2010 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


44

Skrypt do ćwiczeń z biofizyki : dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie / red. Kazimierz Trębacz ; aut.: Halina Dziubińska [et al.]. 2010 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)


45
Trzebiatowska, Elżbieta. Praktyczny poradnik operatora rezonansu magnetycznego / Elżbieta Trzebiatowska. 2010 BWF( 1/ 0)


46
Alberts, Bruce. Autor Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / Bruce Alberts [et al.] ; przekł. zbior. pod red. Hanny Kmity i Przemysława Wojtaszka. 2009 BG( 3/ 0)
BWF( 1/ 0)


47

Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / Bruce Alberts [et al.] ; przekł. zbior. pod red. Hanny Kmity i Przemysława Wojtaszka. 2009 BG( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)


48
Aleksandrowicz, Ryszard (1926-2020).. Mały atlas anatomiczny / Ryszard Aleksandrowicz. 2009 BG( 5/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 3/ 3)


49
Bartosz, Grzegorz (1950- ).. Druga twarz tlenu : wolne rodniki w przyrodzie / Grzegorz Bartosz. 2009 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


50
Bevelacqua, Joseph John (1949- ).. Contemporary health physics : problems and solutions / Joseph John Bevelacqua. 2009 BWF( 1/ 0)


51
Cember, Herman. Introduction to health physics / Herman Cember, Thomas E. Johnson. 2009 BWF( 1/ 0)


52

Medical imaging : principles, detectors, and electronics / ed. by Krzysztof Iniewski. 2009 BWF( 1/ 0)


53

Atlas anatomiczny / [oprac.: zespół red. ; rys.: Laura Kłopotowska]. 2009 BWF( 1/ 0)


54
Lele, R. D. Principles and practice of nuclear medicine and correlative medical imaging / R. D. Lele ; foreword Henry N. Wagner Jr. 2009 BWF( 1/ 0)


55
Stachura, Jerzy (1937-2008).. Patologia : znaczy słowo o chorobie. T. 2, [Patologia] / Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała ; Polska Akademia Umiejętności. Wydział Lekarski. 2009 BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


56
Wojtkowski, Maciej (1975- ).. Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską / Maciej Wojtkowski. 2009 BWF( 1/ 0)


57

Diagnostyka obrazowa : podstawy teoretyczne i metodyka badań / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; [aut.: Renata Andrysiak et al.]. 2008 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


58

Inżynieria biomedyczna : księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej / pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza ; aut. Piotr Augustyniak [et al.]. 2008 BG( 2/ 0)
BWF( 4/ 0)
BII( 1/ 0)


59
Cytowski, Jerzy. Cyfrowe przetwarzanie obrazów medycznych : algorytmy, technologie, zastosowania / Jerzy Cytowski, Jerzy Gielecki, Artur Gola. 2008 BWF( 4/ 1)
BWF2( 1/ 0)


60
Newman, Jay (1948-2007).. Physics of the life sciences / Jay Newman. 2008 BWF( 1/ 0)


61

Biophotonics / eds. Lorenzo Pavesi, Philippe M. Fauchet. 2008 BWF( 1/ 0)


62

Radiologia : diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; aut. Bogusława Benendo-Kapuścińska [et al.]. 2008 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


63
Wojas, Józef ( -2011). Autor Promieniowanie termiczne i jego detekcja / Józef Wojas. 2008 BWF( 1/ 0)


64
Gonet, Bolesław (1937-2020).. Obrazowanie magnetyczno-rezonansowe : zasady fizyczne i możliwości diagnostyczne / Bolesław Gonet. 2007 BWF( 2/ 0)


65
Herman, Irving P. Physics of the human body / Irving P. Herman. 2007 BWF( 1/ 0)


66
Hobbie, Russell K. Intermediate physics for medicine and biology / Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth. 2007 BWF( 1/ 0)


67
O’Connor, Daniel J. Patologia / Daniel J. O’Connor ; aut. 1 wyd. Bethan Goodman Jones ; [tł. z jęz. ang.: Włodzimierz T. Olszewski et al.]. 2007 BWF( 1/ 0)


68
Runge, Val M. (1956- ).. Rezonans magnetyczny w praktyce klinicznej / Val M. Runge ; [tł. z jęz. ang. Bogna Batycka-Ugorska et al.]. 2007 BWF( 1/ 0)


69

Skuteczna Ochrona Radiologiczna w Medycynie : poradnik dla osób pracujących z promieniowaniem / zespół aut. pod redakcją Marii Kubickiej i Janusza Barczyka. 2006 BWF( 2/ 0)


70
Maciejewski, Ryszard (medycyna). Atlas of clinical and radiological anatomy / Ryszard Maciejewski, Andrzej Drop ; auth. of chap. Elżbieta Czekajska-Chehab [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


71
Mika, Tadeusz (1928-2000).. Fizykoterapia / Tadeusz Mika, Wojciech Kasprzak. 2006 BWF( 1/ 0)


72
Oczeretko, Edward. Wymiar fraktalny w analizie sygnałów i obrazów biomedycznych / Edward Stanisław Oczeretko ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Instytut Informatyki. 2006 BG( 2/ 0)
BWF( 8/ 1)
WIL( 2/ 0)
BIM( 3/ 0)
BIM2( 1/ 0)
BII( 9/ 0)
BIO( 1/ 0)


73
Petrie, Aviva. Statystyka medyczna w zarysie / Aviva Petrie, Caroline Sabin ; tł. [z jęz. ang.] Jerzy Moczko. 2006 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

311 Statystyka jako nauka. Teoria statystyki. Metody statystyczne. Tablice statystyczne
74
Cierniak, Robert. Tomografia komputerowa : budowa urządzeń CT : algorytmy rekonstrukcyjne / Robert Cierniak. 2005 BWF( 4/ 0)
BWF2( 1/ 0)


75

Biosystemy / red. tomu Jan Doroszewski, Remigiusz Tarnecki, Wojciech Zmysłowski ; Polska Akademia Nauk. 2005 BG( 1/ 0)
BWF( 3/ 0)
BII( 1/ 0)


76
Kamińska, Maria (1953- ).. Wstęp do termodynamiki fenomenologicznej / Maria Kamińska, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter. 2005 BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


77
Stankowski, Jan (1934-2009).. Wstęp do spektroskopii rezonansów magnetycznych / Jan Stankowski, Wojciech Hilczer. 2005 BG( 2/ 0)
BWF( 3/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


78
Weir, Jamie. Atlas obrazowy anatomii człowieka / Jamie Weir, Peter H. Abrahams, współaut. Anna-Maria Belli [et al.] ; tł. i red. Witold Woźniak. 2005 BWF( 1/ 0)


79

Obrazowanie biomedyczne / red. tomu Leszek Chmielewski, Juliusz Lech Kulikowski, Antoni Nowakowski. 2003 BWF( 6/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


80

Informatyka medyczna / pod red. Roberta Rudowskiego ; aut.: Michał Dzierżak [et al.]. 2003 BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


81
Taler, Jan (1950- ). Autor Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła / Jan Taler, Piotr Duda. 2003 BWF( 1/ 0)


82
Czyżewski, Andrzej (1956- ).. Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii / Andrzej Czyżewski, Bożena Kostek, Henryk Skarżyński. 2002 BPP( 3/ 0)
BWF( 4/ 0)
BWF2( 1/ 0)


83

Systemy komputerowe i teleinformatyczne w służbie zdrowia / red. tomu: Edward Kącki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. 2002 BWF( 3/ 0)
BIM2( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


84

Fizyka medyczna / red. tomu Grzegorz Pawlicki [et al.] ; Polska Akademia Nauk. 2002 BWF( 3/ 0)
BWF2( 1/ 0)


85

Radiologia : diagnostyka obrazowa : Rtg, TK, USG, MR i radioizotopy / pod red. Bogdana Pruszyńskiego ; aut.: Bogusława Benendo-Kapuścińska [et al.]. 2002 BWF( 1/ 0)


86

Sztuczne narządy / red. tomu Marek Darowski [et al.] ; Polska Akademia Nauk. 2001 BWF( 3/ 0)


87

Człowiek i promieniowanie jonizujące : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza ; aut. Rafał Broda [et al.]. 2001 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


88
Jaracz, Piotr (1949- ).. Promieniowanie jonizujące w środowisku człowieka : fizyka, skutki radiologiczne, społeczeństwo / Piotr Jaracz. 2001 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)


89
Moczko, Jerzy Andrzej. Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych : zadania / Jerzy A. Moczko, Lucyna Kramer ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 2001 BWF( 1/ 0)


90
Moczko, Jerzy Andrzej. Cyfrowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych / Jerzy A. Moczko, Lucyna Kramer ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2001 BWF( 1/ 0)
BII( 1/ 0)


91
Przestalski, Stanisław (1927-2017).. Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki / Stanisław Przestalski. 2001 BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)


92
Balcerzak, Tadeusz. Wykłady z termodynamiki i fizyki statystycznej / Tadeusz Balcerzak. 2000 BWF( 1/ 0)


93
Danielewicz-Ferchmin, Irena. Ciepło. Cz. 2, Bodźce i przepływy, równanie stanu, rozkłady kanoniczne / Irena Danielewicz-Ferchmin, Andrzej Ryszard Ferchmin ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2000 BWF( 1/ 0)


94

Wybrane zagadnienia z termodynamiki w ujęciu komputerowym / Roman Domański [et al.]. 2000 BWF( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


95

Structure and dynamics of biomolecules : neutron and synchrotron radiation for condensed matter studies / eds. by Eric Fanchon [et al.]. 2000 BWF( 1/ 0)


96

Fizyczne metody diagnostyki medycznej i terapii : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Z. Hrynkiewicza i Eugeniusza Rokity ; [aut.:] Barbara Blicharska [et al.]. 2000 BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


97
Danielewicz-Ferchmin, Irena. Ciepło. Cz. 1, Termodynamika / Irena Danielewicz-Ferchmin, Andrzej Ryszard Ferchmin ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1999 BWF( 1/ 0)


98
Hennel, Jacek Witold (1925-2014).. Podstawy teoretyczne tomografii magnetyczno-rezonansowej : (wykłady dla fizyków) / Jacek W. Hennel. 1999 BWF( 1/ 0)


99
Kędrzyński, Tomasz. Testy z fizyki / Tomasz Kędrzyński. 1999 BWF( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego