Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "502:016" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 4 z 4 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Wójcik, Zbigniew (1931- ).. Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego : (XVIII- XX wiek) / Zbigniew Wójcik ; Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. 2001 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)

502:016 Nauka o środowisku - bibliografie
2

Bibliografia Puszczy Kampinoskiej do ... Roku / Kampinoski Park Narodowy ; [red. Andrzej Lubański]. 1990 BG( 1/ 0)

502:016 Nauka o środowisku - bibliografie
3

Wykaz Bieżących Czasopism Zagranicznych Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze : stan na ... / Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. 1980 BG( 2/ 0)

502:016 Nauka o środowisku - bibliografie
4
Nowak, Aleksandra (bibliografia). Ochrona naturalnego środowiska człowieka / [oprac. Aleksandra Nowak] ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. 1979 BG( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)

502:016 Nauka o środowisku - bibliografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego