Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "502/504" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 353 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Goldstein, Joshua S. (1952- ). Autor Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist ; tłumaczenie Agnieszka Adamczyk. 2020 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


2
Jarosiewicz, Paweł. Autor Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski ; [Paweł Jarosiewicz i 29 innych]. 2020 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


3
Wielgosiński, Grzegorz. Autor Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. 2018 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


4

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Janiny Ciechanowicz-McLean, Jana Olszewskiego ; autorzy Janina C 2017 BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


5
Gawor, Leszek (1955- ).. Ekoszkice / Leszek Gawor. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


6

The role of agriculture in territorial identity and competitiveness of rural areas / edited by Aneta Jarosz-Angowska. 2017 BIC( 1/ 0)


7

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
8

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logisty 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
9
Lewandowski, Witold M. (1947- ).. Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. 2017 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


10
Naumczyk, Jeremi. Chemia środowiska / Jeremi Naumczyk. 2017 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


11

Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. 2017 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


12

Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
13
Buszewski, Bogusław. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Cz. 1, Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod redakcją Renaty Gadzała-Kopciuch i Bogus 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


14
Drzewiecki, Dariusz. Zagrożenia naturalne w Polsce / Dariusz Drzewiecki ; Akademia Obrony Narodowej. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


15

Powietrze atmosferyczne : jakość - zagrożenia - ochrona : praca zbiorowa / pod redakcją Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. 2016 BIC( 1/ 0)


16

Produktywność i zdrowotność środowiska / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


17
Karaczun, Zbigniew. Ochrona środowiska : współczesne problemy / Zbigniew M. Karaczun, Grażyna Obidoska, Leonard Indeka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


18
Kornarzyński, Krzysztof. Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii / Krzysztof Kornarzyński. 2016 BIC( 1/ 0)


19
Kosobucki, Przemysław. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska : praca zbiorowa. Cz. 2, Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb / pod redakcją Przemysława Kosobuckiego i Bogusława Buszewskiego ; [a 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


20
Kubowski, Jerzy. Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów / Jerzy Kubowski. 2016 BIC( 1/ 0)


21

Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronno 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


22
Migaszewski, Zdzisław M. Geochemia środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


23
Oczyp, Przemysław. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsiębiorczość w praktyce MŚP / Przemysłam Oczyp ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
24
Szturo, Marek. Ja, przedsiębiorca / Marek Szturo ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
25
Trzewik, Jacek. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska / Jacek Trzewik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2016 BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


26
Barabasz, Wiesław (1947- ).. Gleboznawstwo / redakcja naukowa Andrzej Mocek ; [autorzy: Wiesław Barabasz i 22 pozostałych]. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


27
Cieślewicz, Joanna. Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych / Joanna Cieślewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


28
Garbulewski, Kazimierz. Inżynieria krajobrazu / Kazimierz Garbulewski, Józef Mosiej, Zbigniew Popek. 2015 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


29

Nowe wybrane technologie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii : praca zbiorowa / redaktor merytoryczny Krystian Kurowski. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


30

Produktywność i zdrowotność środowiska / redakcja naukowa Czesław Puchalski, Janina Kaniuczak, Grażyna Gajdek. 2015 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


31

Ekotoksykologia : rośliny, gleby, metale : monografia / redakcja naukowa Małgorzata Wierzbicka. 2015 BG( 1/ 1)
BIO( 2/ 1)
BIC( 1/ 0)


32
Biernacka, Adriana. Obliczenia chemiczne w chemii środowiska / Adriana Biernacka, Aleksandra Dankiewicz-Wisz, Małgorzata Kryłów. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


33
Bugajska, Agnieszka (ochrona środowiska). Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko : materiały dydaktyczne do wykładu / Agnieszka Bugajska, Andrzej Kulig. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


34
Burczyk, Bogdan (1930- ).. Zielona chemia : zarys / Bogdan Burczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


35
Cieślik, Łukasz. Skarby natury : lokalnych grup rybackich ziemi lubuskiej / tekst Łukasz Cieślik ; zdjęcia Łukasz Cieślik, Paweł Mrowiński, Zbigniew Tomczak. 2014 BIC( 1/ 0)


36

Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej / pod red. Ryszarda Cymermana. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


37

Basic & environmental toxicology : student’s book with English - Polish - Slovak dictionary / Grzegorz Formicki [et al.]. 2014 BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


38

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne produkcji ekologicznej w gospodarstwach Polski południowej : monografia / Józef Kowalski [et al. ; red. nauk. Sylwester Tabor] ; Uniwersytet Rolniczy im. Hug 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


39

Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
40

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejsco 2014 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


41

Gospodarka niskoemisyjna : uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Joanna Mazurkiewicz, Kazimierz Pająk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


42
Cekiera, Czesław (1930- ).. Papierosy : palący problem palenia / Czesław M. Cekiera. 2013 BPP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


43
Golinowska, Maria (1948-2015).. Rozwój rolnictwa ekologicznego / Maria Golinowska. 2013 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


44

Zielona energia, zielone domy - nowe wyzwania dla Polski / red. nauk. Jacek Janiszewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


45

Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stan 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
46
Piszcz, Urszula. Ocena przydatności testów chemicznych do opisu stanu fosforowego gleb uprawnych / Urszula Piszcz. 2013 BIC( 1/ 0)


47
Taubman, Jerzy (1935- ).. Węgiel i alternatywne źródła energii : prognozy na przyszłość / Jerzy Taubman. 2013 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


48
Włodarczyk-Makuła, Maria. Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach i glebach / Maria Włodarczyk-Makuła. 2013 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


49

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań : praca zbiorowa / [pod red. Bartosza Mic 2012 BIO( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)


50
Chełmicki, Wojciech (1952-2011).. Woda : zasoby, degradacja, ochrona / Wojciech Chełmicki. 2012 BIO( 4/ 0)
BIC( 3/ 0)


51
Cieślewicz, Joanna. Chemistry of waters and bottom sediments in lakes with different catchment management / Joanna Cieślewicz. 2012 BIC( 1/ 1)


52

Inżynieria i ochrona środowiska : monografia / pod red. Mariana Granopsa. 2012 BIC( 1/ 0)


53
Hanrahan, Grady Key concepts in environmetal chemistry / Grady Hanrahan. 2012 BIC( 1/ 0)


54
Karczewska, Anna. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych / Anna Karczewska. 2012 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


55
Klimiuk, Ewa (1947- ).. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


56
Kociołek-Balawejder, Elżbieta. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. 2012 BG( 6/ 0)
BIC( 4/ 1)

54 CHEMIA
57
Kociołek-Balawejder, Elżbieta. Chemia środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. 2012 BG( 4/ 1)
BIC( 4/ 1)


58
Kośmider, Joanna (1938- ).. Odory / Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński. 2012 BIC( 1/ 0)


59
Kowalik, Piotr (ochrona środowiska). Ochrona środowiska glebowego / Piotr Kowalik. 2012 BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


60
Kwiatkowska-Malina, Jolanta. Monitoring środowiska przyrodniczego / Jolanta Kwiatkowska-Malina. 2012 BIO( 4/ 0)
BIC( 3/ 0)


61
Nowicki, Maciej (1941- ). Autor Nadchodzi era Słońca / Maciej Nowicki. 2012 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


62

Geochemia krajobrazu / pod red. Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek. 2012 BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


63
Poskrobko, Bazyli (1941- ).. Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 6/ 2)
BIO( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)


64
Archer, David (1960- ).. Globalne ocieplenie : zrozumieć prognozę / David Archer ; przekł. Paweł Wiejacz. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


65
Badora, Aleksandra (1964- ). (1964- ).. Sorbenty mineralne w środowisku : wybrane zagadnienia / Aleksandra Badora. 2011 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


66

Kompendium rolnictwa ekologicznego / pod red. Janiny Błażej. 2011 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
67
Burczyk, Bogdan (1930- ). Autor Biomasa : surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw / Bogdan Burczyk. 2011 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


68

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Maliny. 2011 BIC( 1/ 0)


69

Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim / red. nauk. Joanicjusz Nazarko, Henryk Wnorowski, Anna Kononiuk. 2011 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


70

Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej / pod red. Wojciecha Piontka ; [aut. Wojciech Piontek et al. ; współpr. Kazimierz Michałowsk 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 4/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
71

Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym : podręcznik dla gmin / pod red. Bazylego Poskrobki ; [aut. Joanna Bukowska et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


72

Gospodarowanie energią w gminach : podstawy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. Heleny Rusak ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


73

Gospodarowanie energią w gminach : wybór dokumentów / [red. Janina Demianowicz] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


74
Sidorczuk-Pietraszko, Edyta. Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań / Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Alicja Zawistowska ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Katedra Zrównoważonego Rozwoju i 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


75

W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce : monografia naukowa / pod red. Piotra Sochaczewskiego ; [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
76

Trendy w biotechnologii środowiskowej. Cz. 2 / pod red. Ireny Wojnowskiej-Baryły. 2011 BIO( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


77

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 4, Edukacja dla ładu środowiskowego / red. nauk. serii Tadeusz Borys ; red. nauk tomu Bartosz Bartniczak i Sabina Zaremba-Warnke. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


78

Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój / Adam Bogda [et al.]. 2010 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


79

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 1, Główne problemy / red. nauk. Tadeusz Borys. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


80

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 3, Edukacja dla ładu społecznego / red. nauk. serii Tadeusz Borys ; red. nauk tomu Piotr Rogala i Tomasz Brzozowski. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


81
Gajdzik, Bożena. Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. 2010 BIC( 1/ 0)


82
Gronowicz, Jan (1930- ).. Niekonwencjonalne źródła energii / Jan Gronowicz. 2010 BIC( 1/ 0)


83
Jekatierynczuk-Rudczyk, Elżbieta. Przekształcenia składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych / Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 4/ 0)


84

Zarządzanie zasobami środowiska / pod red. Teresy Marii Łaguny, Mirosławy Witkowskiej-Dąbrowskiej. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


85
Lewandowski, Witold M. (1947- ).. Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. 2010 BWEiZ( 1/ 1)
BWF2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


86
Myślińska, Elżbieta (1935- ).. Laboratoryjne badania gruntów i gleb / Elżbieta Myślińska. 2010 BIC( 1/ 0)


87

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 / red. nauk. Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 1)


88
Szymańska, Urszula (ochrona środowiska). Prawo i ochrona środowiska : prawne, ekonomiczne, ekologiczne i techniczne aspekty ochrony środowiska naturalnego : przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunków prawa i administracji / Ursz 2010 BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


89
Wiąckowski, Stanisław Kazimierz (1929- ).. Toksykologia środowiska człowieka. Cz. 1 / Stanisław Wiąckowski. 2010 BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


90
Dobrzańska, Bożena M. Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red. nauk. Grzegorz Dobrzański. 2009 BIO( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


91
Falkowska, Lucyna (1951- ).. Aerozole i gazy w atmosferze ziemskiej - zmiany globalne / Lucyna Falkowska, Anita Lewandowska. 2009 BIC( 2/ 0)


92
Frydrychowicz-Jastrzębska, Grażyna. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne / Grażyna Jastrzębska. 2009 BG( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


93
Gąsior, Jan (agronomia). Poprawa właściwości gleby lekkiej w wyniku stosowania różnych dodatków mineralnych / Jan Gąsior ; [Uniwersytet Rzeszowski im. św. Jadwigi Królowej]. 2009 BIC( 1/ 0)


94
Graniczny, Marek (1947-2017).. Katastrofy przyrodnicze / Marek Graniczny, Włodzimierz Mizerski. 2009 BG( 1/ 0)
BIO2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


95
Kowal, Apolinary Leszek (1925-2013).. Oczyszczanie wody : podstawy teoretyczne i technologiczne, procesy i urządzenia / Apolinary L. Kowal, Maria Świderska-Bróż. 2009 BWF( 1/ 0)


96
Lewandowska, Anita. Aerozole i gazy w atmosferze ziemskiej : przewodnik metodyczny do ćwiczeń / Anita Lewandowska, Lucyna Falkowska. 2009 BIC( 2/ 0)


97

Implementacyjne i aplikacyjne aspekty zrównoważonego rozwoju : monografia naukowa = Implementation and aplication aspects of sustainable development : scientific monograph / pod red. Edyty Sidor 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BWF( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


98
Solarz, Jarosław. Wybrane problemy prognozowania skażeń / Jarosław Solarz, Mariusz Młynarczyk ; Akademia Obrony Narodowej. 2009 BIC( 1/ 0)


99
Tytko, Ryszard. Odnawialne źródła energii : wybrane zagadnienia / Ryszard Tytko. 2009 BIC( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego