Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "502/504" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 422 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Gospodarka a środowisko i ekologia / redakcja naukowa Krzysztof Małachowski. 2021 BIC( 1/ 0)


2
Dostatni, Ewa. Autor Tworzenie ekoinnowacji / Ewa Dostatni, Magdalena Rybaczewska-Błażejowska. 2020 BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


3
Goldstein, Joshua S. (1952- ). Autor Energia dla klimatu : jak niektóre kraje poradziły sobie ze zmianami klimatu / Joshua S. Goldstein, Staffan A. Qvist ; tłumaczenie Agnieszka Adamczyk. 2020 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


4
Kleczkowski, Piotr. Autor Smog w Polsce : przyczyny, skutki, przeciwdziałanie / Piotr Kleczkowski. 2020 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


5
Krystek, Jacek. Autor Ocena oddziaływania na środowisko : teoria i praktyka / Jacek Krystek. 2020 BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


6
Wikarek-Paluch, Ewelina. Autor Biodostępność wybranych zanieczyszczeń w gruntach zdegradowanych chemicznie / Ewelina Wikarek-Paluch, Czesława Rosik-Dulewska ; Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 2020 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


7

Ekohydrologia / redakcja naukowa Maciej Zalewski ; Paweł Jarosiewicz [i 29 innych]. 2020 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


8

Odpowiedzialność za środowisko : z perspektywy prawa, kryminologii i nauk przyrodniczych / Wiesław Pływaczewski, Elżbieta Zębek, Joanna Narodowska. 2020 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


9
Bojar-Fijałkowski, Tomasz. Autor Prawo sanitarne w systemie prawnej ochrony środowiska w Polsce / Tomasz Bojar-Fijałkowski. 2019 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

349.6 Prawo ochrony środowiska
10

Modern problems and solutions in environmental protection : post-conference monograph of Current Environmental Issues 2019 / edited by Joanna Karpińska, Marek Bartoszewicz, Róża Sawczuk. 2019 BG( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

113/119 Kosmologia. Filozofia przyrody. Ogólne prawa natury. Początek wszechświata. Stworzeni
11
Wielgosiński, Grzegorz. Autor Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. 2018 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


12

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej a ochrona środowiska : między teorią a praktyką / pod redakcją naukową Janiny Ciechanowicz-McLean, Jana Olszewskiego ; autorzy Janina C 2017 BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


13
Gawor, Leszek (1955- ).. Ekoszkice / Leszek Gawor. 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


14

The role of agriculture in territorial identity and competitiveness of rural areas / edited by Aneta Jarosz-Angowska. 2017 BIC( 1/ 0)


15

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo - gospodarka - społeczeństwo - biotechnologie - ochrona środowiska - 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
16

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka - bezpieczeństwo w wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat - energetyka jądrowa - bezpieczeństwo - logisty 2017 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
17
Lewandowski, Witold M. (1947- ).. Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. 2017 BWEiZ( 1/ 1)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


18
Naumczyk, Jeremi. Chemia środowiska / Jeremi Naumczyk. 2017 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


19

Edukacja przyrodnicza drogą podwyższania świadomości środowiskowej społeczeństwa / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska. 2017 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


20

Człowiek, media, środowisko naturalne, ekologiczny wymiar komunikacji / redakcja naukowa Ilona Biernacka-Ligięza, Kamil Fil. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

316.77 Socjologia komunikowania. Komunikacja społeczna. Wpływ środków masowego przekazu, dec
21
Buszewski, Bogusław. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Cz. 1, Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska : praca zbiorowa / pod redakcją Renaty Gadzała-Kopciuch i Bogus 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


22

Innowacje w polskiej nauce w obszarze life science i ochrony środowiska : przegląd aktualnej tematyki badawczej / pod redakcją naukową Łukasz Szałata, Jacek Doskocz, Piotr Kardasz. 2016 BIC( 1/ 0)


23
Drzewiecki, Dariusz. Zagrożenia naturalne w Polsce / Dariusz Drzewiecki ; Akademia Obrony Narodowej. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


24

Powietrze atmosferyczne : jakość - zagrożenia - ochrona : praca zbiorowa / pod redakcją Kazimierza Gaja i Józefa Kuropki. 2016 BIC( 1/ 0)


25

Produktywność i zdrowotność środowiska / redakcja naukowa Grażyna Gajdek, Czesław Puchalski. 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


26
Karaczun, Zbigniew. Ochrona środowiska : współczesne problemy / Zbigniew M. Karaczun, Grażyna Obidoska, Leonard Indeka. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


27
Kornarzyński, Krzysztof. Przewodnik do ćwiczeń z fizycznych podstaw naturalnych źródeł energii / Krzysztof Kornarzyński. 2016 BIC( 1/ 0)


28
Kosobucki, Przemysław. Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska : praca zbiorowa. Cz. 2, Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb / pod redakcją Przemysława Kosobuckiego i Bogusława Buszewskiego ; [a 2016 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


29
Kubowski, Jerzy. Katastrofa w Czarnobylu : przyczyny wybuchu reaktora - obalanie mitów / Jerzy Kubowski. 2016 BIC( 1/ 0)


30

Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach / Julian Maj, Piotr Kwiatkiewicz redakcja naukowa ; Wojskowa Akademia Techniczna. Wydział Logistyki/KSBiO - Zespół Logistyki Bezpieczeństwa i Obronno 2016 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


31
Migaszewski, Zdzisław M. Geochemia środowiska / Zdzisław M. Migaszewski, Agnieszka Gałuszka. 2016 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


32
Oczyp, Przemysław. Zrównoważony rozwój, odpowiedzialny biznes i eko-przedsiębiorczość w praktyce MŚP / Przemysłam Oczyp ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
33
Szturo, Marek. Ja, przedsiębiorca / Marek Szturo ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. 2016 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

658 ZARZĄDZANIE BIZNESEM. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. ORGANIZACJA I TECHNIKA HANDLU
34
Trzewik, Jacek. Publiczne prawa podmiotowe jednostki w systemie prawa ochrony środowiska / Jacek Trzewik ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. 2016 BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


35
Barabasz, Wiesław (1947- ).. Gleboznawstwo / redakcja naukowa Andrzej Mocek ; [autorzy: Wiesław Barabasz i 22 pozostałych]. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 1/ 0)


36
Cieślewicz, Joanna. Barwniki roślinne w osadach dennych ekosystemów wodnych / Joanna Cieślewicz. 2015 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


37
Garbulewski, Kazimierz. Inżynieria krajobrazu / Kazimierz Garbulewski, Józef Mosiej, Zbigniew Popek. 2015 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


38

Nowe wybrane technologie w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii : praca zbiorowa / redaktor merytoryczny Krystian Kurowski. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


39

Produktywność i zdrowotność środowiska / redakcja naukowa Czesław Puchalski, Janina Kaniuczak, Grażyna Gajdek. 2015 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


40

Ekotoksykologia : rośliny, gleby, metale : monografia / redakcja naukowa Małgorzata Wierzbicka. 2015 BG( 1/ 0)
BIO( 2/ 1)
BIC( 1/ 0)


41
Biernacka, Adriana. Obliczenia chemiczne w chemii środowiska / Adriana Biernacka, Aleksandra Dankiewicz-Wisz, Małgorzata Kryłów. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


42
Bugajska, Agnieszka (ochrona środowiska). Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko : materiały dydaktyczne do wykładu / Agnieszka Bugajska, Andrzej Kulig. 2014 BG( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


43
Burczyk, Bogdan (1930- ).. Zielona chemia : zarys / Bogdan Burczyk. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


44
Cieślik, Łukasz. Skarby natury : lokalnych grup rybackich ziemi lubuskiej / tekst Łukasz Cieślik ; zdjęcia Łukasz Cieślik, Paweł Mrowiński, Zbigniew Tomczak. 2014 BIC( 1/ 0)


45

Podstawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki wodnej / pod red. Ryszarda Cymermana. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


46

Basic & environmental toxicology : student’s book with English - Polish - Slovak dictionary / Grzegorz Formicki [et al.]. 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


47

Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne produkcji ekologicznej w gospodarstwach Polski południowej : monografia / Józef Kowalski [et al. ; red. nauk. Sylwester Tabor] ; Uniwersytet Rolniczy im. Hug 2014 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


48

Bezpieczeństwo, edukacja, gospodarka, ochrona środowiska, polityka, prawo, technologie / red. nauk. Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski i inni. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

338.45/.46 Przemysł. Produkcja rzemieślnicza i przemysłowa. Ekonomika przemysłu. Ekonomika p
49

Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejsco 2014 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


50

Gospodarka niskoemisyjna : uwarunkowania i wyzwania / red. nauk. Joanna Mazurkiewicz, Kazimierz Pająk. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


51
Cekiera, Czesław (1930- ).. Papierosy : palący problem palenia / Czesław M. Cekiera. 2013 BPP( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


52
Golinowska, Maria (1948-2015).. Rozwój rolnictwa ekologicznego / Maria Golinowska. 2013 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


53

Zielona energia, zielone domy - nowe wyzwania dla Polski / red. nauk. Jacek Janiszewski. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


54

Wyzwania XXI wieku a gospodarka i ekologia : materiały z IV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych / red. Aleksander Kasprzyk, Lidia Kaliszczak ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stan 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

331.5 Rynek pracy. Zatrudnienie. Pełne zatrudnienie. Brak sił roboczych. Ruchliwość sił rob
55
Piszcz, Urszula. Ocena przydatności testów chemicznych do opisu stanu fosforowego gleb uprawnych / Urszula Piszcz. 2013 BIC( 1/ 0)


56
Taubman, Jerzy (1935- ).. Węgiel i alternatywne źródła energii : prognozy na przyszłość / Jerzy Taubman. 2013 BWEiZ( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


57
Włodarczyk-Makuła, Maria. Wybrane mikrozanieczyszczenia organiczne w wodach i glebach / Maria Włodarczyk-Makuła. 2013 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 1)


58

Najnowsze osiągnięcia z zakresu OZE wraz z przedstawieniem barier we wdrażaniu wyników badań do praktyki gospodarczej oraz sugestiami ich rozwiązań : praca zbiorowa / [pod red. Bartosza Mic 2012 BIO( 2/ 0)
BIC( 2/ 0)


59
Chełmicki, Wojciech (1952-2011).. Woda : zasoby, degradacja, ochrona / Wojciech Chełmicki. 2012 BIO( 5/ 0)
BIC( 3/ 0)


60
Cieślewicz, Joanna. Chemistry of waters and bottom sediments in lakes with different catchment management / Joanna Cieślewicz. 2012 BIC( 1/ 0)


61

Inżynieria i ochrona środowiska : monografia / pod red. Mariana Granopsa. 2012 BIC( 1/ 0)


62
Hanrahan, Grady Key concepts in environmetal chemistry / Grady Hanrahan. 2012 BIC( 1/ 0)


63
Karczewska, Anna. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych / Anna Karczewska. 2012 BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


64
Klimiuk, Ewa (1947- ).. Biopaliwa : technologie dla zrównoważonego rozwoju / Ewa Klimiuk, Małgorzata Pawłowska, Tomasz Pokój. 2012 BG( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)


65
Kociołek-Balawejder, Elżbieta. Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych z chemii środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. 2012 BG( 6/ 0)
BIC( 4/ 0)

54 CHEMIA
66
Kociołek-Balawejder, Elżbieta. Chemia środowiska / Elżbieta Kociołek-Balawejder, Ewa Stanisławska. 2012 BG( 4/ 0)
BIC( 4/ 0)


67
Kośmider, Joanna (1938- ).. Odory / Joanna Kośmider, Barbara Mazur-Chrzanowska, Bartosz Wyszyński. 2012 BIC( 1/ 0)


68
Kowalik, Piotr (ochrona środowiska). Ochrona środowiska glebowego / Piotr Kowalik. 2012 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
69
Kwiatkowska-Malina, Jolanta. Monitoring środowiska przyrodniczego / Jolanta Kwiatkowska-Malina. 2012 BIO( 4/ 0)
BIC( 3/ 0)


70
Łomnicki, Adam (1935- ).. Ekologia ewolucyjna / Adam Łomnicki. 2012 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
71
Nowicki, Maciej (1941- ). Autor Nadchodzi era Słońca / Maciej Nowicki. 2012 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)


72

Geochemia krajobrazu / pod red. Urszuli Pokojskiej i Renaty Bednarek. 2012 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


73
Poskrobko, Bazyli (1941- ).. Zarządzanie środowiskiem w Polsce / Bazyli Poskrobko, Tomasz Poskrobko. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 6/ 2)
BIO( 3/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
74
Archer, David (1960- ).. Globalne ocieplenie : zrozumieć prognozę / David Archer ; przekł. Paweł Wiejacz. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
75
Badora, Aleksandra (1964- ).. Sorbenty mineralne w środowisku : wybrane zagadnienia / Aleksandra Badora. 2011 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


76

Kompendium rolnictwa ekologicznego / pod red. Janiny Błażej. 2011 BG( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

338.43 Rolnictwo jako dział gospodarki. Gospodarka żywnościowa. Ekonomika rolnictwa. Polityka
77
Burczyk, Bogdan (1930- ). Autor Biomasa : surowiec do syntez chemicznych i produkcji paliw / Bogdan Burczyk. 2011 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


78

Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach : wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska / pod red. nauk. Anny Kalinowskiej ; Uniwersytet Warszawski. Uniwersyteckie Centrum Badań na 2011 BG( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
79

Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych = Reclamation and revitalization of demoted areas : praca zbiorowa / pod red. Grzegorza Maliny. 2011 BIC( 1/ 0)


80

Analiza strukturalna czynników rozwoju nanotechnologii w województwie podlaskim / red. nauk. Joanicjusz Nazarko, Henryk Wnorowski, Anna Kononiuk. 2011 BWF( 1/ 0)
BWF2( 1/ 0)


81
Pietrewicz, Jerzy W. Ochrona środowiska w warunkach procesów globalizacji / Jerzy Witold Pietrewicz. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
82

Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej / pod red. Wojciecha Piontka ; [aut. Wojciech Piontek et al. ; współpr. Kazimierz Michałowsk 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 4/ 0)

332.12/.14 Obszary gospodarcze. Regiony i strefy gospodarcze. Regionalna, terytorialna polityka
83

Gospodarowanie energią na poziomie lokalnym : podręcznik dla gmin / pod red. Bazylego Poskrobki ; [aut. Joanna Bukowska et al.] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)


84

Gospodarowanie energią w gminach : podstawy metodyczne : praca zbiorowa / pod red. Heleny Rusak ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
85

Gospodarowanie energią w gminach : wybór dokumentów / [red. Janina Demianowicz] ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


86
Sidorczuk-Pietraszko, Edyta. Stan gospodarowania energią w gminach w świetle wyników badań / Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Alicja Zawistowska ; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. Katedra Zrównoważonego Rozwoju i 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
BWF( 2/ 0)
BWF2( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)


87

W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce : monografia naukowa / pod red. Piotra Sochaczewskiego ; [Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku]. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
BPP( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

005.32/.33 Psychologia zarządzania. Zachowania organizacyjne. Efektywność i jakość zarzadza
88

Trendy w biotechnologii środowiskowej. Cz. 2 / pod red. Ireny Wojnowskiej-Baryły. 2011 BG( 1/ 0)
BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


89

Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój / Adam Bogda [et al.]. 2010 BIO( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


90

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 1, Główne problemy / red. nauk. Tadeusz Borys. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


91

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 3, Edukacja dla ładu społecznego / red. nauk. serii Tadeusz Borys ; red. nauk tomu Piotr Rogala i Tomasz Brzozowski. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


92

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju. T. 4, Edukacja dla ładu środowiskowego / red. nauk. serii Tadeusz Borys ; red. nauk tomu Bartosz Bartniczak i Sabina Zaremba-Warnke. 2010 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


93
Gajdzik, Bożena. Autor Wybrane aspekty ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego / Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik. 2010 BIC( 1/ 0)


94
Gronowicz, Jan (1930- ).. Niekonwencjonalne źródła energii / Jan Gronowicz. 2010 BIC( 1/ 0)


95
Jekatierynczuk-Rudczyk, Elżbieta. Przekształcenia składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych / Elżbieta Jekatierynczuk-Rudczyk. 2010 BG( 3/ 0)
BIO( 4/ 0)
BIC( 4/ 0)


96

Zarządzanie zasobami środowiska / pod red. Teresy Marii Łaguny, Mirosławy Witkowskiej-Dąbrowskiej. 2010 BG( 2/ 0)
BIO( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona środowiska. Świadomość ekologiczna. "Zieloni". Zagroże
97
Lewandowski, Witold M. (1947- ).. Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. 2010 BWEiZ( 1/ 1)
BWF2( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)


98
Myślińska, Elżbieta (1935- ).. Laboratoryjne badania gruntów i gleb / Elżbieta Myślińska. 2010 BIC( 1/ 0)


99

Uzdatnianie wody : procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Cz. 1 / redakcja naukowa Jacek Nawrocki. 2010 BWF( 1/ 0)
BIO( 1/ 1)
BIC( 1/ 0)


No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego