Biblioteka funkcjonuje w nowych lokalizacjach:
ul. Akademicka 2 oraz ul. Ciołkowskiego 1K (Kampus UwB) - więcej informacji na stronie głównej Biblioteki Uniwersyteckiej.

 
Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "3::001*091*" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 99 z 103 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Nauki społeczne wobec zmiany - alternatywa scalania : (inspiracje dla współczesnej pedagogiki) / Krystyna Marzec-Holka, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Anna Wiłkomirska. 2018 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
2

Podejście ewolucyjne w naukach społecznych / redakcja naukowa: Jan Polowczyk, Hubert Witczak, Maciej Błaszak. 2018 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
3
Trzęsicki, Kazimierz. Autor Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / Kazimierz Trzęsicki. 2018 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
4
Lalak, Danuta. Źródła do badań biograficznych : listy, dzienniki, pamiętniki, blogi, materiały wizualne / Danuta Lalak, Aneta Ostaszewska. 2016 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
5

Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata / [komitet naukowy Zbigniew Drozdowicz, Roman Kubicki, Jacek Sójka, Jerzy Brzeziński, Rafał Drozdowski]. 2015 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
6
Gibbs, Graham (1948- ).. Analizowanie danych jakościowych / Graham Gibbs ; tłumaczenie Maja Brzozowska-Brywczyńska. 2015 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
7
Jabkowski, Piotr. Reprezentatywność badań reprezentatywnych : analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru / Piotr Jabkowski. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
8

Interdyscyplinarne ujęcie funkcjonowania osób i instytucji / redakcja naukowa Paweł Maciaszczyk, Krzysztof Chochowski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Tarnowskiego. 2015 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
9

Prognoza, interwencja i ewaluacja w naukach społecznych : teoria socjologiczna i praktyka badawcza / redakcja naukowa Iwona Sobieraj, Arkadiusz Kołodziej. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
10
Yin, Robert K. (1941- ).. Studium przypadku w badaniach naukowych : projektowanie i metody / Robert K. Yin ; tłumaczenie Joanna Gilewicz. 2015 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
11

Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jakościowych / pod red. Jakuba Niedbalskiego. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
12
Niedbalski, Jakub. Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych : zastosowanie oprogramowania NVivo i Atlas.ti w projektach badawczych opartych na metodologii teorii ugruntowanej / Jakub Niedbalski. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
13
Studnicki-Gizbert, Konrad W. (1926- ).. Decyzje w świecie szybkich zmian czyli o użyteczności nauk społecznych / Konrad Studnicki-Gizbert. 2014 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
14
Baert, Patrick (1961- ).. Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj / Patrick Baert, Filipe Carreira da Silva ; przeł. Stanisław Burdziej. 2013 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
15
Becker, Howard Saul (1928- ).. Warsztat pisarski badacza / Howard S. Becker ; tł. Paweł Tomanek. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
16
Grabowski, Henryk (1935- ).. Wykłady z metodologii badań empirycznych : dla studentów turystyki i rekreacji / Henryk Grabowski ; [il. Piotr Olszówka]. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
17

Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 2 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t. 1: Zdzisław Winnicki [et al.], t. 2013 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
18

Współczesna teoria i praktyka badań społecznych i humanistycznych. T. 1 / pod red. Jerzego Juchnowskiego i Roberta Wiszniowskiego ; prace zebrali i oprac. t. 1: Zdzisław Winnicki [et al.], t. 2013 BG( 1/ 0)
CDE( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
19
Juszczyk, Stanisław (1951- ).. Badania jakościowe w naukach społecznych : szkice metodologiczne / Stanisław Juszczyk. 2013 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
20
Kaczmarek, Mirosława (ekonomia). Badania jakościowe - metody i zastosowania / Mirosława Kaczmarek, Iwona Olejnik, Agnieszka Springer. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
21
Kauf, Sabina. Metody i techniki badań ankietowych na przykładzie zachowań komunikacyjnych opolan / Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak ; Uniwersytet Opolski. 2013 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
22

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei / pod red. Andrzeja Kołakowskiego. 2013 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
23
Kołodziej, Arkadiusz (socjologia). Teoria estymacji w praktyce badań społecznych / Arkadiusz Kołodziej. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
24

Tematy trudne : sytuacje badawcze / pod red. Ingi B. Kuźmy. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
25

Analiza danych zastanych : przewodnik dla studentów / red. nauk. Marta Makowska. 2013 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
26

Sprawstwo : teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych / pod red. Adama Mrozowickiego, Olgi Nowaczyk, Ireny Szlachcicowej. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
27

Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych : rekomendacje i praktyka badawcza / Małgorzata Rószkiewicz [et al.]. 2013 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)
WIL( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
28
Schuman, Howard. Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych / Howard Schuman ; przeł. Agata Grabowska ; red. nauk. Antoni Sułek. 2013 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
29
Skarbek, Władysław W. Wybrane zagadnienia metodologii nauk społecznych / Władysław W. Skarbek. 2013 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
30
Bal, Mieke (1946- ).. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych : krótki przewodnik / Mieke Bal ; przeł. Marta Bucholc. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
31

Badania jakościowe. T. 2, Metody i narzędzia / red. Dariusz Jemielniak. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
32

Badania jakościowe. T. 1, Podejścia i teorie / red. Dariusz Jemielniak. 2012 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
33

Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania = Methods of scientific research with examples of their application / pod red. Bazylego Poskrobki. 2012 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 2/ 0)
BIC( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
34
Barbour, Rosaline S. (1952- ).. Badania fokusowe / Rosaline Barbour ; tł. Barbara Komorowska. 2011 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
35

Metodologia badań społecznych : wybór tekstów / red. nauk. Jerzy Marian Brzeziński ; [aut. Anna I. Brzezińska et al.]. 2011 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 1)
BPP( 2/ 1)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
36
Flick, Uwe (1956- ).. Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. 2011 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 6/ 3)
WHS( 2/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
37
Nowak, Stefan (1925-1989).. Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. 2011 BG( 2/ 1)
BPP( 1/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
38
Sztabiński, Franciszek. Ocena jakości danych w badaniach surveyowych / Franciszek Sztabiński. 2011 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
39
Angrosino, Michael V. (1947- ).. Badania etnograficzne i obserwacyjne / Michael Angrosino ; tł. Maja Brzozowska-Brywczyńska. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 5/ 2)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
40
Flick, Uwe (1956- ).. Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 1)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
41
Kaufmann, Jean Claude (1948- ).. Wywiad rozumiejący / Jean-Claude Kaufmann ; przekł. Alina Kapciak. 2010 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
42
Kvale, Steinar (1938-2008).. Prowadzenie wywiadów / Steinar Kvale ; tł. Agata Dziuban. 2010 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
43
Rapley, Tim. Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów / Tim Rapley ; tł. Anna Gąsior-Niemiec. 2010 BG( 3/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
44
Sawiński, Zbigniew. Zastosowania tablic w badaniach zjawisk społecznych / Zbigniew Sawiński. 2010 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
45
Szreder, Mirosław (1957- ).. Metody i techniki sondażowych badań opinii / Mirosław Szreder. 2010 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)
WIL( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
46
Sztumski, Janusz (1930- ).. Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. 2010 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
47

Metody badań jakościowych. T. 2 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
48

Metody badań jakościowych. T. 1 / [Międzynarodowy komitet red. Pertti Alasuutari [et al.] ; red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski. 2009 BG( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
49
Banks, Marcus (1960- ).. Materiały wizualne w badaniach jakościowych / Marcus Banks ; tł. Paweł Tomanek. 2009 BG( 3/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
50

Uniwersyteckie wykłady na nowe tysiąclecie : (2002/2003), (2003/2004) / Władysław Bartoszewski [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
51

Układy złożone w naukach społecznych : wybrane zagadnienia / red.: Andrzej Nowak, Wojciech Borkowski, Katarzyna Winkowska-Nowak ; [aut.: Beata Manc-Bogdańska et al.]. 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
52
Charmaz, Kathy (1939- ).. Teoria ugruntowana : praktyczny przewodnik po analizie jakościowej / Kathy Charmaz ; tł. Barbara Komorowska ; red. nauk. wyd. pols. Krzysztof Konecki. 2009 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 1)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
53
Glaser, Barney G. (1930- ).. Odkrywanie teorii ugruntowanej : strategie badania jakościowego / Barney G. Glaser, Anselm L. Strauss ; przeł. Marek Gorzko. 2009 BG( 3/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
54

Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych / John Lofland [et al.] ; wstęp i red. nauk. przekładu Elżbieta Hałas ; przekł.: Anna Kordasiewicz, Sylwi 2009 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 5/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
55

Surviving field research : working in violent and difficult situations / ed. by Chandra Lekha Sriram [et al.]. 2009 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
56
Babbie, Earl R. (1938- ).. Podstawy badań społecznych / Earl Babbie ; tł. Witold Betkiewicz [et al.]. 2008 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 1)
BPP( 3/ 1)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
57
Schenk, Juraj (1948- ).. Analiza przyczynowa w systemach rekursywnych : podejścia i podstawowe metody / Juraj Schenk. 2008 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
58
Silverman, David (1943- ).. Prowadzenie badań jakościowych / David Silverman ; tł. Joanna Ostrowska ; red. nauk. Krzysztof Tomasz Konecki. 2008 BG( 4/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
59
Babbie, Earl R. (1938- ).. Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. 2007 BG( 2/ 1)
BPP( 3/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
60
Durkheim, Émile (1858-1917).. Zasady metody socjologicznej / Émile Durkheim ; przeł. Jerzy Szacki. 2007 BG( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
61
Francuz, Piotr (1960- ).. Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą : przewodnik po metodologii i statystyce : nie tylko dla psychologów / Piotr Francuz, Robert Mackiewicz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydzia 2007 BG( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
62

Pomiar w naukach społecznych : zbiór artykułów / red. nauk. Andrzej Iwasiewicz. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
63
Podgórski, Ryszard Adam (1957- ).. Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów / Ryszard Adam Podgórski. 2007 BG( 2/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
64
Silverman, David (1943- ).. Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji / David Silverman ; tł. Małgorzata Głowacka-Grajper, Joanna Ostrowska ; wprow. Krzysztof Tomasz Konecki. 2007 BG( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
65
Sitek, Wojciech (1945-2008).. Między rynkiem a civil society : konteksty badań socjologicznych / Wojciech Sitek. 2007 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
66

Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe w naukach społecznych. Cz. 1 / red. Katarzyna Winkowska-Nowak, Andrzej Nowak, Agnieszka Rychwalska. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
67

Granice dyscyplin - arne w humanistyce / red. J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa ; aut. P. Arbiszewska [et al.]. 2006 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
68
Karpiński, Jakub (1940-2003).. Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych / Jakub Karpiński ; [red. nauk. Antoni Sułek]. 2006 BG( 2/ 1)
BWEiZ( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
69
Łętocha, Rafał (1973- ).. "Oportet vos nasci denuo" : myśl społeczno-polityczna Jerzego Brauna / Rafał Łętocha. 2006 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
70
Koshul, Basit Bilal. The postmodern significance of Max Weber’s legacy : disenchanting disenchantment / by Basil Bilal Koshul. 2005 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
71

Anthology of social and behavioural sciences : 20 years of co-operation between the Universities in Linköping and Gdańsk / ed. by Tomasz Maliszewski, Wit J. Wojtowicz, Józef Żerko. 2005 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
72

Fieldwork jest sztuką : jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie : praca zbiorowa / pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Zbigniewa Sawi 2005 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
73
Babbie, Earl R. (1938- ).. Badania społeczne w praktyce / Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz [et al.] ; red. nauk. dokonała oraz przekł. przejrzała Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. 2004 BG( 3/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 4/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
74

Społeczne przestrzenie doświadczenia : metoda interpretacji dokumentarnej / pod red. Sławomira Krzychały ; [tł. Sławomir Krzychała]. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
75
Kvale, Steinar (1938-2008).. InterViews : wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego / Steinar Kvale ; przekł. i red. nauk. Stanisław Zabielski. 2004 BG( 6/ 0)
BPP( 10/ 2)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
76

Zogniskowany wywiad grupowy : studia nad metodą : praca zbiorowa / pod red. Jolanty Lisek-Michalskiej i Pawła Daniłowicza. 2004 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
77

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych : praca zbiorowa / pod red. Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego, Zbigniewa Sawińskiego. 2004 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
78

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos / sudarytojas Giedrius Viliūnas ; Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo Ministerija. 2004 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
79
Auerbach, Carl F. Qualitative data : an introduction to coding and analysis / Carl F. Auerbach and Louise B. Silverstein. 2003 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
80

Humanistyka w procesie transformacji 1989-2001 : praca zbiorowa / pod red. Piotra Matusaka i Rafała Dmowskiego ; Wydział Humanistyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach. 2003 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
81
Sułek, Antoni (1945- ).. Ogród metodologii socjologicznej / Antoni Sułek. 2002 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
82
Bourdieu, Pierre (1930-2002).. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej / Pierre Bourdieu oraz Loïc J. D. Wacquant ; przeł. Anna Sawisz. 2001 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
WHS( 2/ 1)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
83

Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Frąckiewicz i Aldony Frączkiewicz-Wronki. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
84
Frankfort-Nachmias, Chava. Metody badawcze w naukach społecznych / Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska. 2001 BG( 3/ 0)
BWEiZ( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
85
Maison, Dominika. Zogniskowane wywiady grupowe : jakościowa metoda badań marketingowych / Dominika Maison. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
86
Sułek, Antoni (1945- ).. Sondaż Polski : przygarść rozpraw o badaniach ankietowych / Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Socjologii. 2001 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
87
Burke, Peter (1937- ).. Historia i teoria społeczna / Peter Burke ; przekł. Małgorzata Łamacz. 2000 BG( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
88
Hammersley, Martyn (1949- ).. Metody badań terenowych / Martyn Hammersley, Paul Atkinson ; przeł. Sławomir Dymczyk. 2000 BG( 1/ 1)
BPP( 3/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
89
Konecki, Krzysztof. Studia z metodologii badań jakościowych : teoria ugruntowana / Krzysztof Konecki ; [Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości]. 2000 BG( 4/ 0)
BWEiZ( 2/ 1)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
90
Miles, Matthew B. (1926-1996).. Analiza danych jakościowych / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman ; przekł. Stanisław Zabielski. 2000 BG( 6/ 1)
BWEiZ( 1/ 0)
BPP( 10/ 1)
WHS( 1/ 0)
BIM( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
91

Podręcznik ankietera / praca pod red. Zbigniewa Sawińskiego, Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego. 2000 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
WHS( 3/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
92

Idee a urządzanie świata społecznego : księga jubileuszowa dla Jerzego Szackiego : zbiór rozpraw / pod red. Ewy Nowickiej i Mirosława Chałubińskiego. 1999 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
93
Bracha, Czesław. Metoda reprezentacyjna w badaniu opinii publicznej i marketingu / Czesław Bracha. 1998 BG( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
94
Sztabiński, Franciszek. Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy / Franciszek Sztabiński. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
95
Sztabiński, Paweł B. Ankieterzy i ich respondenci : od kogo zależą wyniki badań ankietowych / Paweł B. Sztabiński. 1997 BG( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
96
Wójtowicz, Andrzej (prawo). Ład moralny, rządy prawa i rozumu w doktrynie Andrzeja Frycza Modrzewskiego / Andrzej Wójtowicz. 1996 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
97
Holstein, James A. The active interview / James A. Holstein, Jaber F. Gubrium. 1995 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
98
Hunt, Jennifer C. Psychoanalytic aspects of fieldwork / Jennifer C. Hunt. 1989 BG( 1/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych
99
Jedlicki, Jerzy (1930-2018).. Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują : studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku / Jerzy Jedlicki. 1988 BG( 7/ 0)
BHU( 3/ 1)
BPP( 3/ 0)
WHS( 4/ 0)

3::001(091) Historia i teoria nauk społecznych. Metodologia i metody nauk społecznych

No Previous Page Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2018-2019 zrealizowała zadania: "Upowszechnianie informacji o księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia poprzez opracowanie książek do Katalogu Centralnego NUKAT" oraz "Wzbogacenie Katalogu Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku i Centralnego Katalogu NUKAT o rekordy analityczne czasopism naukowych wydawanych na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2017", finansowane w ramach umowy 596/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego -->