Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "39:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 19 z 19 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1

Zygmunt Gloger : pisarz, myśliciel, uczony : studia / redakcja naukowa: Jan Leończuk, Jarosław Ławski, Łukasz Zabielski. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 1)
BPP( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
2
Rataj, Andrzej. Stefania Ulanowska : tajemniczy życiorys, niepublikowane fragmenty twórczości / Andrzej Rataj. 2016 BG( 1/ 0)
BHU( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
3
Skrukwa, Agata. Oskar Kolberg : 1814-1890 / Agata Skrukwa. 2014 BG( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
4
Pecûkevìč, Mar’ân (1904-1983).. Lìsty (1956-1982) = Listy / Mar’ân Pecûkevìč ; [padborka, aprac. Galena Glagoŭskaâ, Vâčaslaû Haružy]. 2005 BG( 3/ 0)
WHS( 2/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
5

Profesor Dorota Simonides / pod red. Teresy Smolińskiej. 2000 BG( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
6
Chętnikowa, Jadwiga (1912-1995).. Z Bogiem dla Polski : wspomnienia / Jadwiga Chętnikowa ; pod red. Tadeusza Dudo. 1998 BG( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
7

Spotkanie chętnikowskie : materiały sesji popularno-naukowej z dnia 21 czerwca 1997 roku w Nowogrodzie / pod red. Krystyny i Mariana Mieszkowskich ; Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Ziemi 1998 BG( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
8
Ciechanowicz, Jan (1946- ).. W bezkresach Euroazji : uczeni polscy w imperium rosyjskim / Jan Ciechanowicz. 1997 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
9

Oskar Kolberg : prekursor antropologii kultury / [red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna Dadak-Kozicka, Krystyna Lesień-Płachecka] ; Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Akademia Muzyczna im. Fr 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
10

Spotkania z Glogerem : studia i materiały z Łomżyńskich Sesji i Konkursów Glogerowskich 1985-1995 / wybór i oprac. Adam Dobroński, Bronisław Gołębiowski ; Społeczne Stowarzyszenie Praso 1995 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
11
Janicka-Krzywda, Urszula (1949- ).. Poczet harnasi karpackich / Urszula Janicka-Krzywda. 1988 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
12
Syska, Henryk (1920-2000).. Rzecz o Kolbergu / Henryk Syska ; Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława Herbsta. Stacja Naukowa w Ostrołęce. 1985 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
13
Paluch, Andrzej Krzysztof (1944-2006).. Malinowski / Andrzej K. Paluch. 1981 BG( 4/ 0)
BHU( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
14

Zygmunt Gloger : badacz przeszłości ziemi ojczystej / Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku, Łomżyńskie Towarzystwo Nauk 1979 BG( 11/ 1)
BHU( 2/ 0)
WHS( 2/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
15
Hołda-Róziewicz, Henryka. Ludwik Krzywicki jako teoretyk społeczeństw pierwotnych / Henryka Hołda-Róziewicz. 1976 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
16
Pośpiech, Jerzy (1933- ).. Lucjan Malinowski a Śląsk : (działalność śląskoznawcza, teksty ludoznawcze) / Jerzy Pośpiech, Stanisława Sochacka. 1976 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
17
Syska, Henryk (1920-2000).. Adam Chętnik : działacz, pisarz, badacz kurpiowszczyzny / Henryk Syska. 1969 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
18
Zawistowicz-Adamska, Kazimiera (1897-1984).. Wincenty Pol - badacz kultury ludowej / Kazimiera Zawistowicz-Adamska. 1966 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
19
Maślanka, Julian (1930- ).. Zorian Dołęga Chodakowski : jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne / Julian Maślanka. 1965 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)

39:929 Etnologia, Etnografia - słowniki i leksykony biograficzne, biografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego