Katal. Centralny UWB
Zaloguj
Moje konto
Preferencje
Bazy
Nowości w katalogu CEN
Pomoc
Bazy Online
Indeksy
Wyszukaj
Lista wyników
Poprzednie wyszukiwania
Moja e-półka
Wykaz działów
Strona Biblioteki
 
  Wybrane rekordy:  Wybrany widok  |  Zapisz/wyślij  |  Utwórz podzestaw  |  Zapisz na serwerze  |  Filtr  
  Cały zestaw:  Zaznacz wszystko  |  Odznacz  |  Waga słów  |  Zawęź  |  Dodaj do Mojej e-półki  |   


Wyniki dla Wolny dostęp= "37:929" ADJ; sortowanie wg roku, potem autora
Opcje sortowania: autora, potem rautora, potem r roku, potem autroku, potem autautora, potem ttytułu, potemtytułu, potemroku, potem tytsygn. potem rokart. potem tyt.
Opcje formatowania :  Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 951 Ustaw format 951 dla zestawu rekordów 952 Ustaw format widok skrócony-tabela dla zestawu rekordów 953 Ustaw format 953 dla zestawu rekordów Widok skrócony-tabela
Rekordy 1 - 92 z 92 (maksymalna ilość wyświetlonych i sortowanych rekordów to 6000)  

 
 
No Previous Page   No Next Page
#
Autor Tytuł Rok wyd. Lokalizacja   [?] Artykuł w: Symbol działu Pełny tekst
1
Kaliszewska, Małgorzata (1955- ). Autor Teresy Śliwińskiej pedagogia miłości bezwarunkowej : od Celestyna Freineta do św. Urszuli Ledóchowskiej / Małgorzata Kaliszewska. 2020 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
2
Żukiewicz, Arkadiusz. Autor Helena Radlińska w walce o Polskę (1914-1918) / Arkadiusz Żukiewicz. 2019 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
3

Janusz Korczak - przyjaciel dzieci : w nurcie rozważań pedagogicznych / pod redakcją Marii Czepil, Renaty Bednarz-Grzybek, Moniki Hajkowskiej. 2015 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
4

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej : suplement / pod redakcją Kazimierza Szmyda. 2015 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
5

Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku / pod redakcją naukową Stefanii Walasek, Kamili Gandeckiej ; [recenzent Danuta Koźmian]. 2015 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
6
Szulakiewicz, Władysława. O uczących i uczonych : szkice z pedeutologii historycznej / Władysława Szulakiewicz. 2014 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
7
Smolińska-Theiss, Barbara (1949- ).. Korczakowskie narracje pedagogiczne / Barbara Smolińska-Theiss. 2013 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
8
Dauzenroth, Erich (1931-2004).. Janusz Korczak : życie dla dzieci / Erich Dauzenroth ; przekł. Teresa Semczuk. 2012 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
9
Korczyński, Mariusz. Profesor Janusz Kirenko w 30-lecie pracy twórczej / Mariusz Korczyński. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
10
Łukaszewicz, Ryszard (1942- ).. Inna edukacja : biografia drogi / Ryszard Maciej Łukaszewicz. 2012 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
11

Lesław Szczerba - człowiek i dzieło / red. Tamara Zacharuk, Jerzy Kunikowski ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. 2012 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
12

Vir honestus ac bonus Stanisław Litak : 1932-2010 / red. Piotr Paweł Gach, Marian Surdacki. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
13

Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski Południowo-Wschodniej / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. 2011 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
14
Olczak-Ronikier, Joanna (1934- ).. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier. 2011 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
15
Korzeniowska, Wiesława (1939- ).. Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków : chronologiczny słownik biograficzny / Wiesława Korzeniowska. 2010 BG( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
16
Chymuk, Maria. Janusz Korczak dziecko i wychowawca / Maria Chymuk. 2009 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
17
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Okruchy wspomnień : lata 1969-2008 / Czesław Kupisiewicz ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2009 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
18

Alina Kowalska : (1932-2001) / pod red. Krystyny Kleszczowej i Danuty Ostaszewskiej. 2008 BG( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
19
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Okruchy wspomnień z lat 1940-1969 / Czesław Kupisiewicz ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. 2008 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
20
Żukowska, Kazimiera. Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego w świetle korespondencji, wspomnień, dokumentów : Joachim Lelewel i Szymon Żukowski / Kazimiera Żukowska. 2008 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
21
Acker, Victor (1940- ). The french educator Célestin Freinet (1896-1966) : an inquiry into how his ideas shaped education / Victor Acker. 2007 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
22
Antosz, Anna (pedagogika). Irena Drozdowicz-Jurgielewiczowa : studium pedagogiczne / Anna Antosz ; [Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny]. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 1)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
23
Buczek, Katarzyna. Hugo Kołłątaj i edukacja / Katarzyna Buczek. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
24
Chłapowski, Franciszek (1846-1923).. Józef Rogaliński - uczony poznański czasów Oświecenia, fizyk, astronom, pedagog / Franciszek Chłapowski ; [koment. Hieronim Hurnik, Wojciech Szczęsny Kaczmarek ; posł. Jacek Wiesiołowski] 2007 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
25
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Poczet wybitnych nauczycieli. Cz. 2 / Czesław Kupisiewicz, Małgorzata Kupisiewicz ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
26
Przybylski, Andrzej (1964- ).. Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein / Andrzej Przybylski. 2007 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
27

Poczet rektorów Wyższej Szkoły Handlowej, Wyższej Szkoły Ekonomicznej i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1947-2007 / pod red. Józefa M. Soroki. 2007 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
28
Adamczykowa, Zofia (1939- ).. Mieczysława Mitera-Dobrowolska (1900-1992) / Zofia Adamczykowa. 2006 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
29

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2006 / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. 2006 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
30

Poczet rektorów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [red. nauk. Janusz Kaliński]. 2006 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
31

Poczet doktorów Honoris Causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie / [red. nauk. Janusz Kaliński]. 2006 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
32

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 5, Suplement A-Ż / redaktor naukowy Janusz Kapuścik ; redaktor słownika Marek Halawa ; opracowanie i redakcja haseł Bożenna Frankowska 2006 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
33
Kupisiewicz, Czesław (1924-2015).. Poczet wybitnych nauczycieli / Czesław Kupisiewicz [oraz] Małgorzata Kupisiewicz ; Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora. 2006 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
34

Absolwenci Sekcji Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie : wspomnienia rocznika 1951-1954 / zebrała i przygot. Anna Staruchowa ; przy współudziale Feliksa Kiryka. 2006 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
35

Słownik biograficzny nauczycieli zasłużonych dla oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego w powiecie Mińsk Mazowiecki. Z. 1 / [kier. red. Marianna Górska ; zespół red. Krystyna Aksman e 2005 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
36
Juśko, Edmund (1955- ).. Nauczyciele szkół powszechnych powiatu tarnowskiego w II Rzeczypospolitej / Edmund Juśko. 2005 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
37
Magiera, Elżbieta. Andrzej Sobczak (1905-1979) - nauczyciel i księgarz / Elżbieta Magiera. 2005 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
38
Chrobaczyński, Jacek (1948- ).. Nauczyciele małopolscy : portret zbiorowy 1939-1945 / Jacek Chrobaczyński, Władysław Kruczek. 2004 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
39

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie / [oprac. zespół aut.: Maria Fafińska et al.]. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
40
Jaroszuk, Teresa. Z iskrą filarecką w oku : świat i dzieło Bogdana Nawroczyńskiego / Teresa Jaroszuk. 2004 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
41

Korczak - człowiek, badacz, pedagog i wychowawca / pod red. Ireneusza Jana Pyrzyka ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku. 2003 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
42
Smorodinov, Vasilij Grigorevič (1841-1917).. Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia : wspomnienia pedagoga / Wasilij Grigoriewicz Smorodinow ; oprac. Wiesław Caban ; wstęp i przypisy Wiesław Caban i B 2003 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
43

Szkoła Podstawowa w Konarzycach : ppor. dhna Jadwiga Dziekońska ps. "Jadzia" córka tej ziemi / [oprac. cz. 3 Brzozowska Marzenna et al. ; red. całości Dudo Tadeusz, Mieszkowski Marian, Przes 2002 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
44
Gurycka, Antonina (1920-2009).. Korczakowskie inspiracje... / Antonina Gurycka. 2002 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
45
Gwardiak, Janusz (1941- ).. Pasjonatka ziemi łomżyńskiej / Janusz Gwardiak. 2002 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
WHS( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
46

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4, S - Ż / redaktor naukowy Janusz Kapuścik ; redaktor słownika Marek Halawa ; opracowanie i redakcja haseł Bożenna Frankowska, Anna K 2002 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
47

Historia, dydaktyka, media : księga pamiątkowa poświęcona prof. Januszowi Rulce w czterdziestolecie pracy naukowej / red. Barbara Tarnowska. 2002 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
48

Pedagodzy przeszłości dla XXI wieku / [oprac. katalogu Teresa Kulisiewicz] ; Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. 2001 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
49
Ambroziewicz, Wiktor Grzegorz (1882-1968).. Moja przygoda pedagogiczna : o szkole polskiej nieco inaczej / Wiktor Ambroziewicz ; przygot. do dr. Tadeusz W. Nowacki. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
50

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3, M - R / redaktor naukowy Janusz Kapuścik ; redaktor tomu Marek Halawa ; opracowanie i redakcja haseł Bożenna Frankowska, Anna Koc, Ed 2000 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
51
Nowacki, Tadeusz Wacław (1913-2011).. Życie pracowite Heleny Spoczyńskiej / Tadeusz W. Nowacki. 2000 BG( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
52
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Wizerunki sławnych pedagogów polskich / Wincenty Okoń. 2000 BG( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
53
Paluszkiewicz, Marian (1902-1983).. Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850-1918 / Marian Paluszkiewicz, Jerzy Szews ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 2000 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
54

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2, H - Ł / redaktor naukowy Janusz Kapuścik ; redaktor tomu Marek Halawa ; opracowanie i redakcja haseł Piotr Cyra, Małgorzata Dehnel-S 1999 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
55
Korczak, Janusz (1878?-1942).. Listy i rozmyślania palestyńskie / Janusz Korczak ; wybrała, oprac. i wstępem opatrzyła Bożena Wojnowska. 1999 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
56
Lewin, Aleksander (1915-2002).. Korczak znany i nieznany / Aleksander Lewin. 1999 BG( 1/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 6/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
57

Słownik pedagogów polskich / pod red. Wandy Bobrowskiej-Nowak i Danuty Dryndy ; aut. Adamczyk Zofia [et al.]. 1998 BG( 2/ 0)
BPP( 5/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
58

Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1, A - G / redaktor naukowy Janusz Kapuścik ; redaktor tomu Marek Halawa. 1998 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)
BWEiZ( 1/ 0)
BWP( 2/ 0)
BWF( 1/ 0)
BIC( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
59
Łojek, Mieczysław (1930-2015).. Mieczysława Mitera-Dobrowolska : wzór polonistki na dziś i na jutro / Mieczysław Łojek. 1998 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
60
Schiller-Walicka, Joanna (1957- ).. Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich : 1795-1862 / Joanna Schiller ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki. Zakład Dziejów Oświaty. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
61

Bogdan Suchodolski : pedagog - humanista - uczony / pod red. Agnieszki Stopińskiej-Pająk. 1998 BG( 1/ 0)
BPP( 3/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
62
Czech, Alojzy (1948- ).. Profesorowie i wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziejach katowickiej Akademii Ekonomicznej / Alojzy Czech. 1997 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
63
Gasik, Wojciech (1953-2014).. Czołowi polscy pedagodzy specjalni oraz absolwenci PIPS i WSPS z lat 1971-1996 / Wojciech Gasik, Jan Pańczyk. 1997 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
64

Uczeni Gdańska : laureaci Nagrody im. Jana Heweliusza / [red. Krystyna Kozłowska]. 1997 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
65

Wanda Szuman : historia jednego życia / [red. Czesław Łapicz]. 1997 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
66
Michalski, Stanisław (1928-1990).. Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego / Stanisław Michalski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1997 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
67

Biografie pedagogiczne : szkice do portretu galicyjskiej pedagogii / red. Czesław Majorek, Jerzy Potoczny. 1997 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
68
Jaroszuk, Teresa. Julian Aleksander Smulikowski 1880-1934 / Teresa Jaroszuk. 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
69
Krupiński, Wiesław (1954- ).. Jan Galicz SJ - pedagog jezuicki XIX wieku / Wiesław Krupiński. 1996 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
70

Bogdan Nawroczyński : uczony - humanista - wychowawca / red. nauk. Anna Mońka-Stanikowa, Stefan Mieszalski, Alicja Anna Kotusiewicz ; Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie To 1996 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
71

Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolsce w latach II wojny światowej (1939-1945) : ofiary wojny, żołnierze, działacze konspiracyjni, nauczyciele w jawnym i tajnym szkolnictwie / wstęp, 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
72
Czajkowska, Zuzanna (1930-2017).. W kręgu Eugenii i Zbigniewa Troczewskich / Zuzanna Czajkowska ; uzup., oprac. i wstępem opatrzyła Małgorzata Gawrychowska-Sowul. 1995 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 3/ 0)
WHS( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
73
Szulakiewicz, Władysława. Władysław Seredyński : studium z dziejów pedagogiki galicyjskiej / Władysława Szulakiewicz. 1995 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
74

Historia wychowania : słownik biograficzny / [red. nauk. Andrzej Gąsiorowski ; aut. haseł Henryk Cirut et al.]. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
75

Czesław Szybka : życie i praca / [oprac. Zofia Mierzwińska-Szybka]. 1994 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
76
Wiśniewska, Wanda (pedagogika). Kazimierz Antoni Jeżewski jako człowiek, pedagog i twórca Gniazd Sierocych / Wanda Wiśniewska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. 1994 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
77

Aleksander Kamiński - działacz i uczony : materiały z seminarium naukowego "Aktualność dziedzictwa pedagogicznego Aleksandra Kamińskiego" / pod red. Edwarda Nycza. 1993 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
78

Wielcy humanistyki polskiej / pod red. Jana Górskiego. 1991 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
79
Wroczyński, Ryszard (1909-1987).. Marian Falski i reformy szkolne w Rzeczypospolitej / Ryszard Wroczyński. 1988 BG( 4/ 0)
BHU( 1/ 0)
BPP( 6/ 1)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
80

Wojciech Górski i jego szkoła : praca zbiorowa / pod red. Jana Lasockiego i Jana Majdeckiego ; ze słowem wstępnym Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego i przedm. Stanisława Lorentza. 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
81
Międzynarodowa Sesja Naukowa na temat: "Janusz Korczak : życie i dzieło" (1978 ; Warszawa). Janusz Korczak : życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin - przewodn., Stefan Wołoszyn] 1982 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
82
Bartnicka, Kalina (1937- ).. Działalność edukacyjna Jana Śniadeckiego / Kalina Bartnicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Oświaty. 1980 BG( 3/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
83
Okoń, Wincenty (1914-2011).. Dawid / Wincenty Okoń. 1980 BG( 3/ 0)
BPP( 6/ 0)
WHS( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
84
Suchodolski, Bogdan (1903-1992).. Komeński / Bogdan Suchodolski. 1979 BG( 2/ 0)
BHU( 2/ 0)
BPP( 2/ 0)
WHS( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
85

Życie i twórczość Janusza Korczaka jako temat filozoficzno-pedagogicznej refleksji : materiały z konferencji ogólnouczelnianej / [red. nauk. Andrzej Tchorzewski] ; Wyższa Szkoła Pedagogicz 1979 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
86
Wołoszyn, Stefan (1911-2004).. Korczak / Stefan Wołoszyn. 1978 BG( 3/ 0)
BHU( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
87
Filipowicz, Franciszek (1932-1993).. Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego : 1873-1925 / Franciszek Filipowicz ; Polska Akademia Nauk. Pracownia Dziejów Oświaty. 1974 BG( 2/ 0)
BPP( 4/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
88

Tadeusz Pasierbiński : nauczyciel, działacz oświatowy, uczony / kom. red. Stanisław Krawcewicz, Zbigniew Marciniak, Zbigniew Radwan. 1973 BG( 2/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
89

Les grands pédagogues / J. S. Brubacher [et al.] ; sous la dir. de Jean Chateau. 1972 BG( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
90

Maria Grzegorzewska : materiały z sesji naukowej 7.XI.1969 r. / pod redakcją J. Doroszewskiej, M. Falskiego, R. Wroczyńskiego. 1972 BG( 1/ 0)
BPP( 2/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
91
Lipkowski, Otton (1907-1982).. Józefa Joteyko : życie i działalność / Otton Lipkowski. 1968 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie
92
Wojtyński, Wacław (1911-2003).. Myśl pedagogiczna Władysława Spasowskiego : na tle analizy pism i działalności / Wacław Wojtyński. 1962 BG( 1/ 0)
BPP( 1/ 0)

37:929 Oświata, Pedagogika - słowniki i leksykony biograficzne, biografie

No Previous Page No Next Page

Możesz korygować swoje wyszukiwanie:

Wybierz bazę:Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w latach 2020-2021
realizuje zadanie "Rekordy analityczne podlaskich wydawnictw naukowych (1944-2020) - kontynuacja"
dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu
Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla bibliotek naukowych (umowa nr SONB/SP/462994/2020).
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĹĽszego